Křesťané mne odsuzují za nemoc

Od: Datum: 08.02.15 17:37 odpovědí: 44 změna: 28.02.15 20:22

Chodím do křesťanského sboru, protože jsem morální slušná a hodná křesťanka.Když tam jsem tam si mne nikdo neváží a slova lásky k bližnímu svému jsou velice vychladlá, hledící jen ve svůj vlastní prospěch církve.Nemohla jsem jít do sboru z důvodu nemoci velké horečky, kašle a rýmy, nerada bych tam někoho nakazila,tak se léčím doma. Volala jsem pastorovi,že nemůžu přijít do sboru a on mi vynadal, co si to dovoluji porušovat boží příkazy.Jsem nemocná, protože jsem se špatně modlila,všichni jsou asi v modlení profíci,tak si umějí vymodlit zdraví a též i bohatství.Já jsem prý neschopná křesťanka řekl mi duchovní představený církve Všichni se v nebi radují. Vše mi připadá jako farizejské zákonictví a srdce otevřené k lásce není vidět, jen plná pusa medových slov o Ježiži a milování bližního svého a skutek utek. Má někdo podobné zkušenosti jako mám já? děkuji Vám všem za odpovědi.


doplněno 13.02.15 17:12:

Už vím kde jsem udělala chybu.Po důkladnějším prostudování Bible jsem zjistila i s Vaší pomocí dobrých rad to, že jsou křestanské spolky, které se vydávají klamně za pravou církev, ale skutečnosti jsou to podvodné sekty manipulátorské. Tváří se na první pohled stejně jako pravá církev,ale vše dělají ve svůj prospěch a k oblbnutí druhých. Bůh existuje,ale ne v sektě!Tam je jen falešný bůh. Bible nám říká, že před druhým příchodem Ježíše Krista, přijdou mnozí a budou se vydávat za Krista. Je zřejmé, že napodobení Kristova příchodu může být na vícero místech, vícero osobami. Tito falešní Kristové budou kázat nesmírnou lásku, milosrdenství, soucit, ale bez nutnosti poslouchat všechna Boží přikázání. Proto Písmo je jediným měřítkem, jak tyto podvodníky, kteří přicházejí ve jménu Ježíše Krista odhalit. Povšimněte si že apoštol Pavel jasně před tímto varoval, když uvedl, aby vás nesvedl člověk bezzákonnosti (jinými slovy ten kdo pošlapává Boží zákon) a uvedl, že tajemství této nepravosti vzejde z křesťanské církve, působící již v té době.

Satan šlape po Božích nařízeních od počátku světa a lze proto snadno odhalit, že každý mesiáš, který bude mluvit proti zákonu Božímu a podporovat myšlenku své první lži v ráji, že mrtví nezemřou, ale jejich duše jsou stále živé, jsou duchem Antikrista, duchem satana!

2. Tesalonickým 2,1-8 - Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám toto říkal, ještě když jsem byl u vás? Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí; jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat. A potom bude zjeven ten Bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstraní dechem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu.

Matouš 24,24 - Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti budou divy veliké a zázraky, tak že by svedli, (by možné bylo), také i vyvolené."

Lukáš 21,8 - "Vizte, abyste nebyli svedeni. Nebo mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce že já jsem Kristus, a čas se blíží. Protož nepostupujte po nich."

Ze spisů Ellen G. Whitové o příchodu antikrista

Přestrojen za anděla světlosti, bude (Satan) chodit po zemi jako divotvůrce. Krásným jazykem bude předkládat vznešené myšlenky. Bude mluvit laskavá slova a provádět dobré skutky. Bude se vydávat za Krista, avšak v jednom bodě bude zřetelný rozdíl. Satan bude odvracet lidi od Zákona Božího. (FE 471,472)

Bude prohlašovat, že Sobota byla změněna ze sedmého na první den týdne; a jako pán prvního dne týdne bude předkládat tuto falešnou sobotu za zkoušku věrnosti jemu. (MS 153, 1902)


doplněno 13.02.15 18:08:

Jak si čtu ty odpovědi, tak koukám, že jsou některé odpovědi dobré empatické a jiné zase rejpavé, odsuzující a lhostejné. Vím, že lidi jsou různí a každý člověk má jiný charakter, tak to chápu, že musím počítat s odpověďmi obou stran mince kladné i záporné.Jenom takový příklad skutků. Leží člověk ve sněhu, jedni říkají, že je opilec, překroč ho a druzí se mu snaží pomoc, jestli nedostal infarkt.Ty zatvrzelé lidi už nikdo nezmění.Vlastní ego je u nich nejsilnější a slovo " JÁ "


doplněno 28.02.15 09:58:

V křesťanském sboru mi vynadali, že jsem si zašla s nevěřící kamarádkou do Pizzerie. Prý se nechám odrazova tod duchovních věcí.Měla jsem raději místo pizzy dát do sborové kasičky ty peníze,co jsem tam utratila.Já ale bohužel platila jídelníma kuponáma a oni to křesťani neumějí pochopit.Teď mne navádí k tomu,abych prodala televizi, že tam ukazují špatné věci, které kazí člověka a mají co společného s dáblem.Zajímavé je, že oni číst ve sboru bibli nemusí,o mne tvrdí,že mám velké mezery v náboženství,ale sami na každou otázku umějí nalézt manipulativní odpověď.


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 08.02.15 17:40
avatar

Nepsala jsi sem už jednou? Divím se, že jsi ze sboru ještě neodešla.

Být hodný a oddaný křešťan rozhodně neznamená nutně chodit do sboru plného povrchních přetvařujících se lidí. Ale to je každého volba.

doplněno 08.02.15 17:46:

Faithoncemore - takže je to ona... ach jo. Nechápu.

Ohodnoceno: 3x
 
Od: faithoncemore*
Datum: 08.02.15 17:43

Psala už několikrát.

doplněno 08.02.15 17:44:

Kdo chce kam...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 08.02.15 17:45
avatar

Mila Ruzo, vy svými povzdechy ve jménu Jezize zasobujete tuto poradnu pravidelné a evidentně jste si z rad, které vám sem rádcové napsali, nevzala žádné ponaučení... A já se ptam proč?

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 08.02.15 18:02
avatar

A proč si necháváš takovéto jednání líbit? Co to má společného s vírou a Bohem? Nic pěkného jsi o tomto sboru zde nikdy nenapsala a přesto se tam držíš. Je to banda fanatiků a manipulátorů, podle toho, co vše jsi zde o tom již psala. Z takovéto zkušenosti by ses měla především poučit Ty sama a vzít nohy na ramena. Divím se, že Tě baví poslouchat takové nesmysly!

Ohodnoceno: 7x
 
Datum: 08.02.15 18:10
avatar

Milá Růžo, možná ted popudím věřící, ale mám na to svůj názor. Věřící (ti kteří chodí 8x týdně do kostela) jsou největší pokrytci. Pryč od takových lidí.

Ohodnoceno: 3x
 
Datum: 08.02.15 21:44
avatar

ohneta: A k tomuto nesmyslu jsi dospěl jak?


doplněno 28.02.15 20:13:

ruza: Příliš nechápu jaké názory na to co v této diskuzi nám popisuješ očekáváš. Podle toho jak ten zbor, církev nebo nevím jak to nazvat zde popisuješ mi připadá, že to asi od křesťanství je dost hodně vzdálené i přes to, že se možná za křesťany považují. Mluví se, že "není všechno zlato, co se třpytí" a v tomto případě by se dalo říct, že "není všechno křesťanské co se křesťansky tváří". Pokud jde o tu televizi tak souhlasím, že je tam hodně špatného a zlého, ale to ještě není dostatečný důvod proč televizi odmítat a nemít ji. I mezi těmi špatnostni je v televizi ještě dost dobrého a navíc v současné době máme na výběr docela dost televizních stanic. Rozumný dospělý člověk by měl umět rozlišit špatné od dobrého a to špatné ignorovat nebo odmítat a vybírat si pouze to dobré. To bychom pak museli odmítat téměř vše, protože téměř všude nějaké zlo je a neměli bychom např. používat rádio, internet, číst noviny a časopisy nebo možná ani vycházet ven z domu, protože téměř všude je nebo se děje něco špatného.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: jmlc®
Datum: 28.02.15 20:22
avatar

To můžete také interpretovat do Bible - Stejně jako v TV máte dobré a zlé programy, tak se v Bibli popisuje, jak bratr pošle bratra na smrt, jak se navzájem podvádí... Když zatouží král po ženě, nechá zabít jejího manžela...

Stejně jako si jedni vybírají ty potřebné části pro své sekty, stejně tak se pak ty sekty chovají k ostatním pro ně nežádoucím činnostem... např. považují za rizikové, když si zajdete s "nevěřící" na pizzu - může vám otevřít oči...

Ohodnoceno: 0x
 

 

Datum: 08.02.15 18:16
avatar

Ano, je to jednání sekty, když se tam necítíš dobře, přihlaš se do sportovního kroužku a choď do sokola, na tenis apod.. Třeba tam najdeš hodnější, vlídnější a chápající lidi než ve sboru. Nebo najdi jinou církev. Co Církev československá husitská?. Záleží na lidech a to co popisuješ, tak tito stoupenci nejednají tak, jak káže jejich víra. Rozhodnout se a dokázat odejít musí člověk sám osobně, záleží jak je silný. Oni u tebe cítí, že jsi slabší a proto si k Tobě dovolují.

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 08.02.15 18:24
avatar

A já Vám to nevěřím. Prostě Vám nevěřím, že by Vám pastor vynadal zato, že jste onemocněla. A ještě tak hloupě. A zrovna moc hodná a slušná křesťanka nebudete. POMLOUVÁTE tady VEŘEJNĚ církev a jejího představeného. Měla byste se za své chování stydět. Já teda Vaše předešlé nářky nečetla, ale podle ostatních rádců jste tím tady známá. Tak bych doporučila, abyste se raději řádně zamyslela nad sebou, protože je nemorální takto pomlouvat lidi. A asi budete i hodně závistivá, když Vám leží v žaludku to, že ostatní si umí vymodlit i bohatství a Vy evidentně ne, když Vám to tak leží v žaludku.

Ohodnoceno: 7x
 
Od: ruza
Datum: 08.02.15 18:39

Tak jsem se dověděla, že takto jednají manipulativně sekty.Bratranec chodí do kostela,ale když má práci a nemůže,tak mu to katolíci nevyčítají a pochopí jeho situaci.Bude asi rozdíl církev a sekta,nemyslíte? A dobro je milovat bližního svého a v těžkých chvílích člověk pozná pravé přátelé, pokuď to tak není, tak to asi nebudou hodní a milující křesťané. Bible učí dobro!

Od: jmlc®
Datum: 08.02.15 19:08
avatar

Přečtěte si prosím poslední vlákna - své dotazy, kde jsme v podstatě všichni upozorňovali, že se jedná o sektu a doporučujeme ihned odejít. Křešťanka být můžete dál, což vám i doporučuji :).

Ohodnoceno: 3x
 
Datum: 08.02.15 21:33
avatar

suzymon: Docela dobře jsi to napsala. I mne to tak trochu stejně případá. Připadá mi, že ruza možná ani věříci křesťankou neni nebo se ní ani nemá zájem stát. Možná do žádného sboru ani nechodi a vše si vymýšlí za účelem nenápadně pomlouvat věřící křesťany. Příliš se mi nechce věřit, že by se až takto jak to popisuje některá křesťanská církev chovala. Také bych doporučil aby se pořádně nad sebou zamyslela o co ji vlastně jde a jaký je skutečný cíl těch jejích diskuzi. Pokud to tak není tak se omlouvám, ale z tocho co ruza píše mi to tak připadá.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.02.15 19:21

To, že jste se nikdy s takovou skupinkou nesetkal neznamená, že neexistují. Mám bohužel v blízkém okolí taky takovou bandu. Také se zaklínají křesťanstvím a jsou normální registrovaná církev. Nicméně před nějakou dobou se tato skupina rozdělila a odešli ti, kteří byli ještě natolik normální, že se už i jim takové chování zajídalo. Zůstalo pouze radikální jádro. Naprosto zatemělé mozky, pokrytci, sami sebe pokládají za nadlidi a všichni, co se neřídí jejich vírou, jsou pro ně póvl. Když se podíváte na politiku, uvidíte naprosto stejný obraz. Akorát si neříkají církev, ale politická strana. Ovšem primárním cílem je prosazovat v prvé řadě své zájmy.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 08.02.15 18:29

Lidé věřící na Jéžiška i v dospělém věku to nemají jednoduché ...

Ohodnoceno: 2x
 
Od: jezis
Datum: 08.02.15 19:05

růžo,najdi si normálního chlapa a měj ho,třeba i děti.Přestaň se zajímat o takové kraviny.Normální člověk nechodí 8x denně do kostela.Podívej se na ostatní lidi,ne jen v kostele,taky jsou takový fanatici?Zabýváš se blbostma.Asi to máš naučené z domova,ale není vždy to nejlepší,co se naučíš od rodičů.Všeho s mírou.Jestli Tě k takovému jednání vedli i rodiče tak budou dost ujetí.Zamysli se nad tím.

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 08.02.15 19:08
avatar

Kde mě nechtějí, tam nelezu.

A je mi úplně fuk, jestli je to parta "kožených" motorkářů, nebo parta veselých, milých, křesťanských, "uvědomělých, milých lidí".

Bacha na ně.! Dívej se na svět vlastníma očima a nenech se nikým manipulovat.!

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 08.02.15 19:58

Křesťanství je široký pojem, rád bych věděl o kterou církev se konkretně jedná. Protože tam, kde patřím já, se takové způsoby rozhodně nepraktikují.

doplněno 08.02.15 20:35:

Google mi takovou "cirkev" nenašel. O tom, co to je, mluví i to, že memají vlastní stránky. Budu li vulgární, ptám se tazatelky proč za nimi pořád leze, když je tam nešťastná a oni o ni nestojí. Proč si nenajde v okolí větší a zavedenější sbor kde si lidí váží.

Ohodnoceno: 1x
 
Od: jmlc®
Datum: 08.02.15 20:05
avatar

https://www.poradte.cz/spolec…boru-lasku-ani-radost.html#10

doplněno 08.02.15 20:39:

http://www.adventiste.cz/

blíže http://cs.wikipedia.org/wiki/Adventist%C3%A9_sedm%C3%A9ho_dne

- tato církev si vzala za své kousek Bible a podle toho, jak pochopí určitou část jejich pastor, musí podle toho všichni žít... je to taková forma diktátorství ...

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 08.02.15 20:23
avatar

- přestaň věřit na blbiny - tón Tvých dotazů na mne dělá dojem, že se do "víry" stejně jenom nutíš. Co to vlastně znamená být dobrá křesťanka? Ale jestli dáváš přednost nějakým spirituálním blábolům před zdravým rozumem, tak si nenaříkej, přizpůsob se a polepši se !

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pb®
Datum: 08.02.15 20:34
Aspoň vidíte, co jsou ti pánbíčkáři zač. Ne nadarmo je u nás největší procento ateistů. Snad nikde jinde na světě není země, kde je méně věřících. Tak se na ně vykašlete a víru si vyznávejte podle sebe. Nebo snad ten, co chce jít do kostela, musí ukázat občanku? A jak to, že vůbec má váš telefon? Chci jít na mši, vlezu do kostela, sednu, vyslechnu a vypadnu ne? Nemusím se s nikým vybavovat a troubit do světa jméno a telefon.
Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 08.02.15 21:58
avatar

ruza: Proč neustále zakládáš nové diskuze na stejné téma a nepokračuješ s diskuzi v jednom tématu? Co tě k tomu vede a o co ti skutečně jde? Je možná otázkou času kdy se tu objeví nějaká další nová tvoje diskuze na stejné téma. Bylo by možná dobré se zamyslet jaký to má smysl.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 09.02.15 00:54
avatar

Růžo, vzpamatujte se a přestaňte do těch "křesťanských sborů" chodit. Už jste se tu ptala několikrát, a pokud si dobře pamatuji, měla už jste možnost zjistit, co jsou zač. Klidně si věřte v Boha, ale ty "spolky" vynechte. Nemají s Bohem ani s vírou nic společného.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: zdendaprisny*
Datum: 09.02.15 01:06
Svobodná vůle každého z nás jestli pujdem do kostela,nebo ne.Když budu nemocný měl bych být doma a léčit to.
avatar
Upozornění od sys hejkal 09. 02. 2015 01:13:45
!Pravidlo Z5: je zakázáno vkládat k odpovědi erotické a porno obrázky a takové, které nesouvisí s radou. Používat jiné smajlíky než z Poradte.cz. Vkládat odpovědi, které se nevztahují k otázce nebo odvádí pozornost jinam. Vyhrazujeme si právo kdykoliv je smazat. Přečtěte si pravídla a FAQ
Nahoře oranžový pruh
Ohodnoceno: 0x
 
Od: fff
Datum: 09.02.15 02:54

nejsem věřící...i když..

Podle mě každý má v sobě Boha...který v nás káže desatero... Být slušný, nekrást...pomáhat...pracovat..radovat se z maličkostí..milovat apod...

Nemusíte chodit daleko..pokud hledáte Boha...hledejte ho v sobě...na ničem a jiném nezáleží...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 09.02.15 09:50
avatar

Tak teď jsem si na to udělala čas a přečetla si minulé Vaše otázky a odpovědi, které jste dostala. Je to vlastně stále o jednom a tom samém. Vy nechodíte do kostela, protože jste věřící, Vy jste jenom osamocený slaboch, který by se rád zapojil do jakéhokoliv stáda, protože věří, že se tam o něho ti ostatní postarají, když to nedokáže sám. Ale to jste milé děvče "spadla z jahody na záda". Když jsem četla tuto otázku poprvé, vůbec jsem netušila, že nejde o normální kostel, kam lidé chodí dobrovolně a kdy prostě pocítí nutnost v klidu rozjímat v určitém prostředí. Navíc jsem si myslela, že mluvíte o pěveckém sboru a najednou z toho vylezlo, že vy se stěhujete od sekty k sektě a že "Všichni se v nebi radují", je název jedné z nich.

A navíc nejste schopna ani průměrné disciplíny a o tom svědčí i to, že ani zde, na poradně, nedokážete dodržet jednoduchý kód všeobecných pravidel - tedy nevkládat jednu a tu samou otázku několikrát za sebou. Zajímalo by mne, co Vás k tomu nutí. Ještě bych to možná pochopila, kdyby původní a první Vaše otázka dosáhla třeba stovky a více odpovědí, takže by se v tom mohl nově příchozí ztrácet, ale toto nebezpečí ve Vašem případě vůbec nehrozilo. V prvé Vaší otázce se Vám zdejší rádci snažili upřímně pomoci a chtěli Vás morálně podpořit. A to Vám nestačilo, tak jste založila téměř nepozměněnou otázku opět. Tam už jste rádce začala trochu iritovat, protože když už Vám bylo mnohé řečeno a Vy si přesto melete stále jednu a tu samou písničku, tak to člověka unaví. A teď jste to udělala potřetí. Ani se nedivím, že lezete na nervy i těm lidem v různých sektách. Zřejmě neustále skuhráte a vyžadujete zvýšenou pozornost. Když chcete být mermomocí ve stádu, tak se podle toho chovejte. Tedy buďte jednou z těch ovcí, nestěžujte si, držte zobec, přispívejte finančně a modlete se. Tam se od Vás nic jiného nechce. A když se Vám to nelíbí, tak tam nelezte. Vy jste taková remcavá ovce a tak si dejte pozor, aby Vás ze stáda nevypudili, protože v sektách nemají odbojné ovce v lásce. Tudíž se nedivte, že od nich začnete slyšet příkrá slova.

Ohodnoceno: 11x
 
Od: ruza
Datum: 13.02.15 18:26

Paní Suzymon, případá mne, že máte zatvrzelé srdce a vyzařuje z Vašeho dopisu nenávist k pravdě a lásce.Jestli, Vás někdo v životě zklamal a Vy se mu mstíte, tak mu prosím odpusťete a i Vám Pán bůh odpustí Vaše viny. Jak píšete v příspěvku, abych se sektě přizpůsobila, modlila a ještě jim přispívala, to jsem doposuď dělala,ale chci s tím skončit,protože správná cesta vede jinudy a ten Váš názor mne nutí se přizpůsobovat sektářským pravidlům, ale tam žádný pravý Ježíš není.Jestli mi nevěříte, tak Vám dám kontakt a můžete tu sektu navštívit a potom my řeknete Váš názor.Nevíte, neznátea hned jen soudíte.

Datum: 13.02.15 20:06
avatar

Ruzo, mé srdce není zatvrzelé, nenávist neznám, pravdu hlásám a miluji své bližní. Takže všechny střely Vámi vypuštěné, se minuly cílem. Nemusíte mne tak nabádat k odpuštění ;). Vždyť mne neznáte a nevíte jak žiji. To Vy jste si stěžovala, já ne. Já to zapotřebí nemám. Já mám ve svém životě jasno a nikdo mi nijak zvlášť neublížil, abych se musela mstít. A vůbec, to slovo je ošklivé a i kdyby mi někdo opravdu ublížil, určitě bych se mu nemstila. K tomu bych se nesnížila. Maximálně bych takového člověka ignorovala. Mně je docela k smíchu, jak mne prosíte abych někomu něco odpouštěla. Já Vás Růzo zklamu, nemám co bych odpouštěla. Já mám dojem, že jste nepochopila smysl mého příspěvku. A pěkně prosím, hlavně mi nedávejte žádný kontakt na nikoho z Vašich známých. Jak Vás tohle mohlo napadnout. A neříkejte, že nevím o čem je řeč. Vím o čem ta řeč je, a nejsem sama a vůbec v ničem netápu, já mám jasno. To Vy prozatím nevíte, proto se z toho nemůžete vybabrat.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ruza
Datum: 14.02.15 08:16

pro SUZYMON:Vím už o co Vám jde, vyhnout se nějakému náboženskému fanatismu a modlit se třeba při vaření, jak jste psala, naprosto Vás chápu, že nejste zažranná do nějakého náboženského spolku. Mne se ty spolky začínají taky pomalu hnusit, ale jsem věřící. Říkáte si možná, že to je protiklad, proč se s křesťanskýma sborama neztotožňuji.Protože přišel nějaký magor,co si upravil Bibli a výjmul z toho jen to co mu vyhovuje a zamotal hlavu lidem.Psala jsem v doplnění, že budou existovat falešná náboženství,která se budou vydávat za pravé, ale podstata věci není "láska",ale manipulace a zbohatnutí.To víte,že pastorovi je milejší brát výplatu za povídání, než aby musel ráno vstávat do práce a makat.Tam, jakmile nedáte pořádnou papírovou bankovku do košíku, tak si řeknou ještě o desátek z Vaší výplaty. To v officiálním katolickém kostele není. Hodím10Kč.a váží si každého daru a nehlídají mne, jestli mám pravidelnou docházku. Jsme přece lidi, něco se může stát mimořádného, nebo přijede dlouho neviděná návštěva.Jde o toleranci a o pochopení.Nebylo by hezčí mne říct "Růžo, tak se vylež, držíme Ti palečky a těšíme se až se zase uvidíme". To bych byla vpokoji.

Datum: 14.02.15 13:12
avatar

A opravdu jste chtěla tohle? Ale to nestálo za tak dlouhou debatu. A teď si opravdu představte, že bychom Vám všichni jenom napsali: "Růžo, nic si z toho nedělej, vylež se a my ti držíme palečky". Nic víc. Žádný názor na danou situaci. Pokud si myslíte, že Vám tohle pomůže, tak klidně. Tak se Růžo nezlobte. Vyspěte se na to. Odpočiňte si, já Vám držím palce, ale dostaňte se z toho sama. Ale vidíte jak jsem hodná, držím Vám palečky, a je mi Vás líto." *plac*

No já teda nevím, ale mně by teda tohle vůbec nepomohlo. Hlavně bych věděla, že mi je bude držet jen tu chvíli, než skočí na novou otázku a jeho mysl se bude ubírat jiným směrem. Já bych takovou odpověď brala za povrchní a nic neříkající. Ale každý jsme jiný.

doplněno 14.02.15 15:44:

Ano pt, budeš mít pravdu.


doplněno 28.02.15 11:49:

Takže podle toho posledního Vašeho příspěvku z dnešního dne vidím, že to, co jsme tady všichni napsali a řekli, vám prošlo jedním uchem tam a druhým zase ven. Tím pádem to byl úplně zbytečně ztracený čas nás všech.

Ale hodně by mne zajímalo, jak se to ti přívrženci té sekty dozvěděli, že jste byla s kamarádkou v restauraci. Když toto počínání odsuzují a sami tam nechodí, tak Vás tam přece nikdo z nich nemohl vidět! Trochu se v těch informacích ztrácíte a pletete si vlastní fikci se skutečností. Nebo jste Vy sama utíkala k nim abyste se jim svěřila, že jste byla v restauraci s kamarádkou?

Já nevím, ale Vy budete mít opravdu závažný problém, pokud si neděláte jednoduše legraci z nás všech. A co se týče té televize, jak vědí že máte televizi a jak oni mohou vědět, co se v ní odehrává, když ji oni odsuzují a nemají? Já už Vám přestávám věřit. Jen Bůh ví, jak to s Vámi ve skutečnosti je. Obraťte se tedy s prosbou o pomoc k němu. Snad Vám on pomůže otevřít oči, nebo Vás usměrní. Rozjímejte s ním.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 14.02.15 13:48
avatar

Suzymon, já to pochopila tak, že by Růža ta slova pochopení ráda slyšela od těch spolukřesťanů, místo toho, aby jí za nemoc odsuzovali.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.02.15 20:47
avatar

ruzo - souhlasím se Suzy - je to normálně myslící zdravý člověk - ale z Vašeho doplnění otázky mi běhá mráz po zádech - takový fanatismus bez rozumu je živnou půdou pro zrůdné ideologie, ve jménu kterých se lidi od nepaměti vraždí ! Fuj !

doplněno 13.02.15 20:57:

- zmiňovala jste tu někde, kolik je Vám let?

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 13.02.15 20:18
avatar

Suzymon, dobře napsáno, trefně a pravdivě.

doplněno 13.02.15 20:20:

pochvala patří k příspěvku v 9.50

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.02.15 17:43
avatar

Prijde mi to, ze byste mela zapojit zdravy rozum..Copak je normalni, aby vam pastor takto nadaval za nemoc.To neni pastor, ale pako... Jezis, Buh rovna se laska a laska se rovna Buh ve vsech smyslech a tento pastor si jen na to hraje a vy mu to verite, takze ted nevim zda jste tak naivni, nebo tak...Komu neni rady tomu neni pomoci..Myslim, ze Jezis by poradne koukal kdo ho to dnes propaguje a co pri tom provadi jako ten vas pastor..Nelibi se mi nazor vyse a uz nevim kdo to psal, ze byste se mela stydet, ze tady pomlouvate cirkev atd..Me jdou mrakoty z nekterych nazoru tady..Sud, kdoz jsi bez vinny...Lidi soudi,odsuzuji, noo coment..Vidim vas jako cloveka, ktery tape,hleda, nevi..Jak rikam, zapojte zdravy rozum...Hodne stesti...

Ohodnoceno: 4x
 
Od: ruza
Datum: 13.02.15 19:26

Už vím co se skrývá, za vyčítáním absence ve sboru. Nejde o to, že ten den nebudu naplněná radostí a božím požehnáním,ale každý kdo chybí nedá do kasičky příspěvek papírovej a to to jde,kdo tam je, musí dát povinně od 100 Kc výše,ale dávají i 1000Kč.Na drobné, kolik kdo může dát se tam nehraje, to platí jen v kostelích, kde je dotace od státu na opravy, udržbu a provoz kostela.Chybějí peníze z ovečky co je nemocná,tak jsou potom zlí.

Datum: 13.02.15 20:13
avatar

No ale přesně tohle jsem Vám psala už minulý týden. A Vy jste reagovala tím, že jsem já zlá a zahořklá a nevím jaká. A dnes píšete, že konečně víte o co jim šlo. O kasičku. Asi se pro Vás vyjadřuji trochu sofistikovaně a Vy zřejmě nemáte smysl pro ironii. Ale neironizovala jsem Vás, ale tu sektu.

doplněno 13.02.15 20:24:

Znova jsem si přečetla, co jsem minule napsala. Vám se jednoduše nelíbí, že jsem popsala Vaši situaci bez zbytečných příkras a hloupého litování. Chtěla jsem Vás vyprovokovat k reakci, která by Vás z jejich područí dostala. Ale Vy jste to pochopila po svém a ještě mne začala nabádat, abych odpouštěla těm co mi ublížili. Jak jste na tohle přišla, to nevím. To Vám je ubližováno, tak Vy odpouštějte. Já nemám co komu odpouštět. Já jsem v pohodě ve svém soukromém a opravdovém životě. nepotřebuji navštěvovat ani kostely, ani sekty. Když si chci vyprávět s Bohem, dělám to klidně během dne, třeba při vaření. Vůbec k tomu nepotřebuji mít sepnuté ruce, ani klečet, ani poslouchat nějaké hloupé litánie od všelijakých podvodníků. Prostě s ním hovořím v duchu a je mi fajn a někdy si povídáme hodně dlouho. Je mi líto, ale Vy se z tohohle nedostanete nikdy.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: marfus
Datum: 28.02.15 12:25

*vtip*

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.02.15 19:04
avatar

Ano, souhlasim... Jak uz jsem i ja psala nize, tak i ja jsem myslela take Suzimon...Z jejiho nazoru mam pocit horkosti, zla..Hold kazdej jsme nejakej

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.02.15 19:44
avatar

No, napřed jsem chtěla odpovědět jinak, ale pak jsem si uvědomila, že byste to stejně nepochopila. Tak ano, jsem zlá a zahořklá. Jste mou reakcí spokojená? Pokud Vám to pomůže v tom, že když si budete říkat, ta Suzy na tom je špatně, je zlá a zahořklá. Ta na tom musí být ještě hůř nežli já, tak klidně. Já tímto mileráda vypomůžu. Mně to neuškodí a Vám to pomůže. Jen si nejsem jista, že jste správně pochopila jak to myslím. Ale je zajímavé, že jiní lidé můj příspěvek pochopili úplně jinak než Vy.

doplněno 13.02.15 20:29:

Tahle odpověď patří eivlis.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.02.15 20:14
avatar

Au, au, jauvajs, ružo, jsi ztracený případ. To co jsi doplnila svědčí, že jsi víc ovlivněná, než jsme si mysleli.

Velmi se pleteš, že máš zdravý názor na tu věc, nemáš. Bereš to moc vážně, nic jiného pro tebe nexistuje, nevím, jak se takovým lidem říká, ale ty máš pusu lásky, křesťanství, víry, pokory, modlení, ale utápíš se v tom, jsi pánbíčkářka, skoro se mě zdá, že jsi nemocná. Máš v hlavě vůbec něco jiného, než ten váš sbor? Souhlasím se Suzymon.

Promiňte, ale vy byste Růžo měla spíše napsat do Křesťanských novin, tam je vaše parketa, tam jsou lidé, kteří Vám budou naslouchat a poradí Vám. Tady jsme většinou ateisti.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.02.15 19:12

To není žádný křesťanský sbor, ale banda fanatiků. Vezměte nohy na ramena, než vám tam vypláchnou mozek a zařadíte se do stáda. Buďte ráda, že si dokážete udržet zdravý rozum. Tedy alespoň zatím...

Ohodnoceno: 0x
 
Od: erzwe
Datum: 13.02.15 20:40

ahoj já jsem křesťanka, a podle toho co v kostele říkají je bůh odpouštějící atd... takže je to nesmysl a oni jsou debilové co si myslí že jsou boží poslanci nebo co a přitom skončí v pekle!

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.02.15 20:53

Hlavně jim nezapomínejte přispívat do kasičky a modlit se za své hříchy.Pak se snad dostanete do nebe.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.02.15 20:56

Tento text zde již před nějakým časem byl, tedy jen potvrzujete, že jste spolkem fanatiků.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.02.15 21:01

Do kostela nechodím, ale věřím, že něco nad námi je, ale asi to svět příliš neovlivňuje/ to jen lidé svět mění /. Nevím, jestli to je bůh nebo něco jiného, ale snažím se žít tak, abych vědomě nikomu neubližovala , abych jednou, až přijde můj čas, se nemusela bát umřít / ráda bych tu byla hodně dlouho/. Mám pocit, že lidé, co chodí do kostela a vydávají se za velmi spravedlivé věřící, klidně ublíží, pak se pomodlí a je jim všechno odpuštěno.

Ohodnoceno: 2x
 

 

 

Návody Poradny
Poslední otázky Poradny společnost
Nejnavštěvovanější otázky v rubrice

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.