Zdravotní dokumentace u praktického lékaře

Od: Datum: 23.09.14 17:30 odpovědí: 4 změna: 24.09.14 09:56

Potřeboval bych vědět, jestli jako pacient mám na základě nějakého zákona nebo jiného právního předpisu právo, požadovat po mém lékaři převzetí mojí zdravotní dokumentace, tedy myslím tím, aby tu dokumentaci předal mně oproti podpisu. Chci změnit praktického lékaře, ale dokumentaci k novému lékaři předat sám.Potřebuju to vědět proto, abych mohl něčím argumentovat v případě, že by mi lékař odmítl dokumentaci vydat. Před lety jsme už dokumentaci jednou u sebe měl, ale běhme té doby asi došlo k legislativním změnám, které se týkají dokumentace. Za odpovědi předem díky.


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: lujs®
Datum: 23.09.14 18:58
avatar

Řekněte že jdete někam na vyšetření (je dobrý mít na to vyšetření nějakou žádanku) a řekněte že tam po vás chtějí celou kartu ale běžte tam až ráno před tím vyšetřením aby ji tam už nestihl poslat. Já mám celou kartu okopírovanou v kompu.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 23.09.14 20:44

Jedná se o z.č.372/2011 Sb., o zdravotních službách, konkrétně ust. § 66 cit. zákona. Lékař Vám originál zdravotnické dokumentace předat nesmí, dopustil by se správního deliktu. Vy máte právo pořídit si vlastními prostředky fotokopii celé zdravotnické dokumentace anebo o totéž požádat lékaře (v zákoně uveden jako "poskytovatel"). Za pořízení fotodokumentaci má lékař právo požadovat peněžní úhradu, ceník musí být zveřejněn předem.

§ 66 cit.zákona

(1) Pokud si osoba, která je podle § 65 odst. 1 nebo odst. 2 písm. b) až k) oprávněná k pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace, nepořídí výpis nebo kopii vlastními prostředky na místě, pořídí kopii zdravotnické dokumentace poskytovatel. Výpis zdravotnické dokumentace pro osoby uvedené ve větě první poskytovatel pořídí pouze v případě, je-li to účelnější než pořízení kopie, a to po dohodě s oprávněnou osobou. Poskytovatel pořídí výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace

a)pro osoby uvedené v § 65 odst. 1 do 30 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo jiné k tomu oprávněné osoby,

b) pro osoby uvedené v § 65 odst. 2 písm. b) až k) v rozsahu nezbytném pro splnění účelu nahlížení do 15 dnů od obdržení písemné žádosti,

pokud z jiného právního předpisu nevyplývá jiný postup nebo pokud nebyla dohodnuta jiná lhůta.

(2) Pokud poskytovatel není schopen osobám uvedeným v § 65 odst. 1 zajistit nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořídí pro ně kopii zdravotnické dokumentace do 5 dnů ode dne, kdy oprávněné osobě sdělil, že nahlížení do zdravotnické dokumentace nelze zajistit, jestliže nebyla dohodnuta lhůta jiná. Za pořízení kopie nelze požadovat úhradu.

(3) Poskytovatel, který na základě žádosti osoby uvedené v § 65 odst. 1 pořídil výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace, může požadovat

a) úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisu nebo náklady vynaložené na pořízení kopie zdravotnické dokumentace; ceník za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace musí být umístěn na místě veřejně přístupném pacientům,

b) za jejich odeslání úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich odesláním,

nestanoví-li jiný právní předpis jinak nebo není-li hrazeno pořízení výpisu nebo kopie z veřejného zdravotního pojištění.

(4) V případě, že je zdravotnická dokumentace vedena pouze v elektronické podobě, má pacient nebo jiná osoba oprávněná podle § 65 právo nahlížet dálkovým přístupem nebo na pořízení její kopie na technickém nosiči dat, který si určí, nebrání-li tomu technické možnosti poskytovatele; to neplatí, požaduje-li listinnou podobu.

(5) Osoby uvedené v § 65 odst. 2 písm. b) až n) jsou povinny před nahlédnutím do zdravotnické dokumentace prokázat svou totožnost průkazem totožnosti nebo jiným dokladem obsahujícím fotografii a příslušnost ke správnímu orgánu nebo instituci nebo předložit písemné pověření. Jde-li o osoby uvedené v § 65 odst. 1 použije se obdobně § 41 odst. 3 a 4.

(6) Každé nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo pořízení jejích výpisů nebo kopií podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nahlédnutí podle § 65 odst. 2 písm. a) a odst. 3, se do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi zaznamená. Podle věty první se postupuje obdobně, jestliže byly oprávněnému subjektu poskytnuty podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů bez souhlasu pacienta údaje nebo jiné informace vztahující se k osobě pacienta.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 24.09.14 09:56

aktuální informace ohledně zdrav. dokumentace z právního oddělní ČLK: "Originál zdrav. dokumentace musí zůstat dle vyhlášky o zdrav. dokumentaci u původního lékaře archivován nejméně po dobu 10 let od změny lékaře. Nově zvolenému lékaři na základě jeho žádosti (stačí zaslat na výměnném poukazu např. "Nová registrace zde, prosím o výpis z dokumentace") poskytne původní lékař toliko výpis nebo kopii dokumentace a originál si ponechá. Původní lékař si tento výkon vykáže na zdrav. pojišťovně jako "podrobný výpis z dokumentace" a zaplatí mu ho zdrav. pojišťovna. Tato komunikace probíhá přímo mezi lékaři.Tento postup je trvalou zákonnou normou"

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.