Kontrola osobní skříňky v zaměstnání

Od: Datum: 18.07.16 19:31 odpovědí: 3 změna: 19.07.16 15:36
avatar

Zajímalo by mne, zda audit, který byl u nás v práci, má právo kontrolovat osobní civilní skříňku, ve které máme osobní oblečení, osobní hyg. potřeby, kabelky apod.Kontrola sice proběhla v přítomnosti zaměstnance, ale i tak se domníváme, že na toto neměla kontrola právo. Někde jsem četla info, že to smí pouze policie za přítomnosti zaměstnance a zástupce firmy.Nevíte někdo, jak to doopravdy je? Díky předem...


doplněno 18.07.16 19:54:

Nejde mi o kontrolu na vrátnici, ale přímo na šatnách...


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 18.07.16 19:42
avatar

Audit je zástupcem zaměstnavatele.

PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM

§ 248 ZP

(1) Zaměstnavatel je povinen zajišovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku; zjistí-li závady, je povinen učinit opatření k jejich odstranění.
(2) Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce podle věty první musí být dodržena ochrana osobnosti podle § 11 občanského zákoníku. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví.


doplněno 18.07.16 20:06:

Zákoník práce nespecifikuje, kde mohou kontroly probíhat. Mohou být tedy všude, kde zaměstnavatel uzná za vhodné.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 18.07.16 19:47
avatar

ustanovení § 248 odst. 2 Zákoníku práce opravňuje zaměstnavatele provádět z důvodu ochrany svého majetku kontrolu věcí, které k němu zaměstnanci vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Účelem kontrol věcí zaměstnanců či osobních prohlídek je zabránit vzniku škody na majetku zaměstnavatele.
Kontroly je přípustné provádět pouze v nezbytném rozsahu tak, aby byla dodržena ochrana osobnosti zaměstnance. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví. Zaměstnavatel musí při kontrolách zachovávat pravidla ochrany osobnosti a občanské cti, aby nedocházelo ke snižování lidské důstojnosti zaměstnance. Zaměstnanec má právo na zachování svého soukromí včetně nedotknutelnosti svých osobních věcí (§ 81 Občanského zákoníku).
Zaměstnavatel je oprávněn zejména provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci vnášejí a vynášejí z prostor zaměstnavatele. Ve výjimečných případech může zaměstnavatel přistoupit i k osobní prohlídce zaměstnanců, kontrole šatní skříňky nebo obsahu pracovního stolu, je-li důvodné podezření, že se zaměstnanec dopustil protizákonného jednání majetkového charakteru. Kontrola se může vztahovat na obsah tašek i kapes zaměstnanců.
Způsob vlastní realizace kontrol vnášených a vynášených věcí nebo osobních prohlídek by měl být upraven v pracovním řádu nebo jiném vnitřním předpisu. Zaměstnavatel by měl zaměstnance s obsahem této směrnice prokazatelně seznámit. Pokud ve směrnici informace o kontrolách a osobních prohlídkách zakotveny nejsou, měl by zaměstnavatel zaměstnance alespoň prokazatelně informovat o tom, jakým způsobem a kým budou tyto prohlídky prováděny.
Jestliže je osobní vůz zaměstnance zaparkován po dobu pracovní doby v prostorách zaměstnavatele, pak lze předpokládat, že zaměstnavatel je oprávněn pověřit vhodné osoby, aby např. při průjezdu vrátnicí nahlédly do vozidla zaměstnance a zkontrolovaly, zda zaměstnanec neodváží věci náležející do majetku zaměstnavatele. Není-li však důvodné podezření na spáchání trestného činu krádeže, měla by se kontrola omezit pouze na krátké nahlédnutí do vozidla bez důkladnější osobní prohlídky nebo prohlídky soukromých věcí zaměstnance.
Domníváte-li se, že zaměstnavatel neoprávněně zasahuje do Vašich práv na ochranu osobnosti, můžete podat stížnost Státnímu úřadu inspekce práce, který postup zaměstnavatele při provádění kontrol prověří a případně zaměstnavatele vyzve k odstranění zjištěných nedostat

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 19.07.16 15:36
avatar

Skříňka, včetně prostoru uvnitř, nepatří vám, ale vašemu zaměstnavateli. A když si pomyslím, jaký humus tam někteří lidé jsou schopni mít, tak s občasnou kontrolou bych souhlasil. Předpokládám, že kontrola nelezla do vašich věcí, kapes, kabelek, ale jen pohledem zkontrolovala, co a jak je tam uloženo. Pokud to bylo v přítomnosti zaměstnance, tak proti tomu nic nemám.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright Š 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.