Je smrt opravdu konec?

Od: Datum: 22.06.16 12:09 odpovědí: 83 změna: 30.06.16 17:02
Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 22.06.16 12:09
avatar

To se jednou dozvis ...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.06.16 12:34
avatar

Není. Tělo je shluk buněk prostě, které umřou a šlus.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 22.06.16 12:44
avatar

Co bylo dříve, ateismus nebo náboženství? Obojí má svou víru, jenže ateismus stojí proti všem náboženstvím a všechna náboženství mají víru ve vzkříšení. Podívejte se, co říká wiki:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzk%C5%99%C3%AD%C5%A1en%C3%AD

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.06.16 12:51

smrt je konečná - pak už nic není...

ale věřící to mají nejspíš jinak ...

Ohodnoceno: 0x
 
Od: anonymni
Datum: 23.06.16 17:54

Je jedno jetli věříte či nikoliv. Na věci to nic nemění. Stejně jako můžete věřit či nikolv,že tráva je zelená. Máte vědomí a to je stálé. Jeden lékař,který se setkával s umírajícími pacienty a i se zkušenostmi z klinické smrti a pod,řekl přirovnání,které se mi strašně líbí.Používám ho když mám vysvětlit svojí zkušenost: Vaše tělo je,v přeneseném významu, jako počítač.Dokud je zapnutý,nebo se neporouchá funguje a Vy můžete brouzdat po internetu..Jakmile ho vypnete,v počítači již internet není. To ale neznamená,že internetová síť zmizela s tím jedním počítačem.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: annaa
Datum: 22.06.16 12:59

Já věřím na život po životě. Pro tělo je smrt konečná, ale věřím, že naše vědomí - to čemu říkáme duše, se přenese do nově narozeného dítěte. Ať už to tak je, nebo není, s touto myšlenkou se mi bude lépe umírat.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.06.16 13:18
avatar

má duši i mravrenec? Pokud ano/ne, kde je ta hranice, kdo duši má a jiný už ne.

Pokud víme, že lidstva je čím dál více, tedy více než kdy bylo... kde se berou nové duše, když se mají "recyklovat"?

Mě to fakt zajímá :)

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.06.16 14:06

1. má mravenec svědomí, má odpovědnost, plánuje, věří? Umí počítat - NE tuto vlastnost nemá.

2. představte si ohromný bazén ... z toho bazénu se vezme zkumavka obsahu a z toho vznikne "duše". Po smrti se zase obsah vylije do bazénu.

Alepsoň takto je to psáno v bibli a v jiných knihách, které ovšem odporují křesťanskému výkladu.

2000 let udržoval Izrael kontakt se zemřelými než někdo práskl do stolu a řekl, že Bůh je tra největšéí hvězda na tehdejším nebi v sohvězdí berana ... AlderBaran ...

Egyptˇani mělkii zase svoje božstvo v souhvězdí Orionu (viz pyramidy)

jen tak ..

Ohodnoceno: 0x
 
Od: annaa
Datum: 22.06.16 14:12

Mirkaol, mravenec opravdu umí plánovat a má odpovědnost. Přečtěte si něco o životě v mraveništi.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 22.06.16 14:44
avatar

"mirkaol",...*sok* no tohle? Že jsem nic takového v Bibli nečetla (o bazénu)...*sok*

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 23.06.16 08:55

Abychom mohli vést takovou debatu, museli bychom mít pod jasnými slovy, stejné věci. Pokud němomu řekneš TAŠKA, tak někdo vidí dvoufalcovou francouzku a druhý igelitku. Když někomu řekneš lampa, jeden bude mít v hlavě lucernu a druhý svítilnu na stole na elektriku a alkoholik pod slovem lampa uvidí láhev.

Dalším takovým kamenem úrazu je filtr myšlenek v ucelené paradigmě, která automaticky tříbí a filtruje myšlenky podle toho jestli se hodí do paradigmy nebo jí odporují. Ty které odporují odtřídí a vyvolá intervenci.

Proto s lidmi kteří věří v existenci čehokoli a mají uzavřenou paradigmu do =( pro ano ), nemá smysl se bavit o tom, že ne.

Pak se bavíme o skutečnostech které jsou napsány v cizí řeči a někdo je pochopil jak pochopil a to taky záleží na výkladu.

Taky záleží na PŘEKLADU. Pokud jde o křesťanské bible, je tam helénský pohled Židů na posmrtný život. Jinak židé věřitli v posmrtný život v Šeolu.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 23.06.16 09:23
avatar

"mirkaol", děkuji za odpověď.

Starozákonní Židé v posmrtný život nevěřili, naopak věřili, že "mrtví spí a neví nic". Řekněme tak do roku kolem 600 př. n.l. Následně byli zavlečeni do Babylóna a od té doby už nefungovali, jako národ v té původní podobě, ale byli rozptýleni do mnoha národů po celé Zemi a vždy žili v područí a tak mohli přijmout některé nežidovské nauky.

O šeolu se mluví, jako o hrobě, nakonec řecké texty mluví o tom, že Ježíš byl tři dny v šeolu, čili v hrobě, nikde tam, kde je život. Až Ježíš mluví k apoštolům a říká, "že u jeho Otce je mnoho příbytků"..."že jde k Otci aby jim připravil příbytky"...a Zjevení Jana mluví o "vzkříšení při zvuku trubky"...

Nyní záleží na tom, jak kdo dokáže pochopit, možná ne všichni stejně, každý podle svého poznání.

Máte pravdu v tom, že v Bibli se píše o mravencích, dokonce je tam rada "jdi k mravenci, lenochu..."

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 23.06.16 10:11

taky děkuji za odpověď

Všichni lidé, ať dobří či špatní, končili po své smrti v podsvětí spravovaném podsvětními bohy. = Šeol. = podsvětí, hrob atp.

I tam byla hierarchie. Většinou podle počtu synů.

Ježíš na jedné straně slibuje tomu v pravo, že ještě ten den bude s ním u nebeského otce a pak říká, že tam nebyl.

To se nedá brát jako hodnověrné, doslovné a pravé, ale jako návod k životu. Kdo tomu věřit chce, ať tomu věří, je svoboda slova a vyznání.

Popchopit? ano, to je o tom jak to správně pochopit a pak vědět, že to chápu správně. Určitě nevěřím lidem, kteří mají ten klíč poznání, protože jak vidno tak těch správných církví a správných výkladů je asi 35.000. Takže každý má patent na rozum a klíč šifry pravdy.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 23.06.16 10:33
avatar

"mirkaol", většinou vycházím z Bible, protože tu jsem četla a nevím tedy přesně, jak mluví jiné staré, svaté knihy. Ale v Bibli se nepíše o hierarchii v šeolu.

Tam, kde se nepoužívá interpunkce, je těžko tvrdit, že Ježíš slibuje zločinci, že ten den s ním bude v ráji.

Mohu napsat: "...slibuji ti, dnes půjdu s tebou do kina", ale mohu také napsat "...slibuji ti dnes, půjdu s tebou do kina"...a hned je význam jiný...

Je spousta křesťanských církví, které vycházejí z učení Bible a přesto se neshodnou ve všem, myslím si, že je to zase dobré pro lidi, kteří různě chápou a tak si vyberou a začlení se tam, kde je jim to blízké a kde se cítí dobře. V podstatě je pro lidi důležitá víra, víra v Boha, osobní vztah k Bohu.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 23.06.16 11:25

Ahoj

vidíš, já se bible bojím. Hrát si na čárku, když to přeložili takoví blbci jako ti z NBK, která sklidila nejhorší kritiku, dokonce by se dalo říct, že tu kralickou bibli přeložili do dnešních slov asi tak jak je napadlo. I ten dřívější ekumenický překlad má spoustu chyb.

Nejhorší jsou podle mě novodobé knihy, které se zabývají nějakým problémem a jsou brány jako pravda nebo pomůcka...

Víš PT. takto se učebnicově lidi posunují tam, kde je chtějí posunovatelé mít. Je to víra v autority a jejich pravdy nikoli mít za autoritu pravdu. Ta pravda jako autorita se těžko hledá v králičí nekonečné možnosti různých výkladů a nápadů jak by to mohlo být.

Nechci někam chodit a tam se muset přizpůsobit novým pořádkům, přijmout jejich slovník a jejich styl. Chci být sama kreativní a chci být sama svým pánem. Nikoli že mě někdo bude povídat co je dobré a co špatné, co si mám myslet a a co mám dělat.

Zkus mě prosím pochopit. Víra není reklamovatelná ...

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 23.06.16 11:58
avatar

Ahoj "mirkaol", mně čtení Bible nevadí, hůř jsou pro mně na čtení východní knihy, jejich slovník a názvy, prostě se s tím nějak nemůžu ztotožnit, proto takové čtení nevyhledávám, ale každý to máme jinak.

Naprosto tě chápu a také s tebou souhlasím, že začlenit se někam, znamená přijmout i způsob života a vše, co s tím souvisí, proto nechodím a nepatřím do žádné církve ani náboženství.

Jsem takový jedináček bez bratrů a sester, se svou vírou v Boha.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 23.06.16 13:12

jen pár otázek na zamyšlenou, zajímá mě tvůj názor:

Napadlo tě někdy, kdo je ten Bůh / ti Bohové mohou být?

Přemýšlela si někdy, že bible je vlastně židovská mytologie a ta má vlastně svůj základ v mytologii Egyptské?

Židi měli svůj Baran a AlderBaran, egyptské modly pocházeli ze souhvězdí Orionu (viz pyramidy)

Řečtí bohové a posmrtné člověkoduše vs Židovský Šeol plný stínů (pozůstatků duší)?

Kdo to byl ten Biblický Baal-ze-vuv (Belzebub)? Nebyl to pán výšiny (dnešní Sýrie a Golanských výšin?)

Kdo to byl ten Biblický Luci-fero (Lucifer). Není to postava z řeckých bájí?

když byl Adam a Eva ... kdo byl ten had? Nebyl ten had konkurenční božstvo? Ten had, který se bude plazit (takže před tím asi chodil, no jasně ! Egyptské božstvo = muž co má hadí hlavu?)

Epos o Gilgaméšovi,

Víš jak se jmenoval OTEC a MATKA Adama?

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 23.06.16 14:26
avatar

"mirkaol",

Boha si nelze v našich pojmech vůbec představit, není to nějaký dědeček, co má vousy ruce, nohy, to ne. Jediné, co máme společné je JÁ, nebo JÁ JSEM. Není to ani hmota ani energie, spíše je to informace, spiritualita, paměť, ale to už jsou mé představy, nebo popis těch, kteří mají nějaký duchovní prožitek. (viz. odkaz na webové stránky u "mona72"). Já o Bohu nevím všechno, ani náhodou.

Bible je vlastně knihovna z knih, které se psaly postupně v čase. Jsou v ní zahrnuty informace o stvoření světa, prvního člověka až dojdeme k Abrahamovi, který dostal slib, že z něho bude velký národ, s kterým Bůh učinil smlouvu, že z jeho rodu přijde Spasitel. A další a další...

Ovšem od Abrahama po Mojžíše až po vyjití z Egypta uplynulo dost staletí, než dostali Izraelité "desatero" a spoustu dalších morálních zákonů. A jelikož Izraelité byli v Egyptě asi 200 let, jistě byli božstvím Egypta nějakým způsobem ovlivněni, například si na poušti slili zlaté tele, které uctívali.

Bozi, jako Baal, Belzebub, Lucifer, nemá s uctíváním Boha nic společného, bylo to spíše uctívání bohů v odporu proti Bohu. To plyne podle různých vyjádření a Biblických textů.

Bible mluví o Luciferovi, jako o jednom z andělů, například v knize Job. z Bible plyne, že to byl ten, který se skrze hada snažil podvést první lidskou dvojici. Musíme si uvědomit, že Bible je psaná v symbolech, v předobrazech, v proroctvích, ale jsou to také dějiny Izraelitů. Takže Bibli může číst, jak vzdělaný, tak nevzdělaný člověk, aby si mohl utvořit z příběhů představu dnešního stavu světa.

Takže ano, Lucifer a spousta jiných andělů se postavila do odporu proti Bohu. Bible popisuje v NZ příběh: "...nastal boj na nebi a satan i andělé jeho byli svrženi na zem..." Podle Biblických proroctví probíhá v určitých časových etapách znovunastolení věcí tak, aby byly v souladu s prvotním Božím záměrem tvoření...

Otec i matka Adama byl Bůh (Já Jsem, kterýž jsem nebo také JHVH), Bůh není ani muž ani žena.

Moje pojetí je podle Bible, kterou jsem četla a čtu. Možná se něco nového dozvím až na U3V, kam bych ráda od zimního semestru nastoupila.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 23.06.16 15:14

děkuji.

moc čteš bibli a z ní cituješ. Právě bible je souhrn vybraných knih tak, aby možná ta pravá podstata byla ukryta. Mnoho knih tam chybí a mnoho knih se pavažuje za autorství Josefuse a o něm se ví, že to je podvrh.

Bible jak ji známe dnes vznikla až u Nikajského koncilu, 300 let po Ježíši, když ti lidi věděli už už prd, který vybral to co je žádoucí a stáhl to co je NEŽÁDOUCÍ. Dodnes existují rozpory, jestli do bible pakří knihy Makebajským, katolíci je uznávají a "pro-testamentanti" ji odmítají.

Myslím, že není žádoucí, aby se něco vytrhovalo a něco překrucovalo. Já na žádnou školu nechci. Nechci, aby mě někdo povídal jak to je nebo jak to není, protože se může MÝLIT a je to můj život, který pak hodím do kanálu králičích děr možností výkladů lidí, co se rádi poslouchají.

Ten biblický vzkaz známe, proto jsem ti napsal otázky, které měli motivovat se zamyslet, jestli Bible není sdělenéí od nikud nikam. ale nic ve zlém

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 23.06.16 15:23
avatar

"mirkaol", jak jinak se něco dozvědět, než si to přečíst. Tady je rozdíl v tom, že já věřím a ty ne. Věřím, že Bible byla psaná pod inspirací, jak to sami pisatelé o sobě tvrdili, např. Jakub. Ať už bylo cokoli odebráno, nebo prohlášeno za cokoliv, tak věřím, že si Bůh "ošéfuje", aby v ní zůstalo to podstatné, to morální, to poučné, ta naděje, která je ve spasení Krista. Nechej to tak, žij, jak myslíš, jak ti vyhovuje, já tak žiju také. Sama se chci něco dozvědět, sama se chci něco naučit, je to mé rozhodnutí, mně to tak vyhovuje. Ptala ses, tak jsem ti odpovídala. Měj se hezky, ahoj...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 23.06.16 17:03

Taky děkuji a přeji ti mnoho dobrého ve tvém životě.

jen dodávám. Ber to, že ti to píšu ne proto, abych tě poučovala, ale ... prostě si myslím ... je to můj pohled ... můj vnos ...

právě, že kdyby byl Bůh takový jak o něm píše Bible, Bible by byl největší paskvil, který by se mu povedl. Respektuji tvůj názor, ale já se s takovým názorem fakt neumim nijak ztotožnit.

Tvrzení, že napřed byla země, ta se zazelenala, byl den a noc, ... a pak Bůh vytvořil slunce. Tomu může fakt se NEZLOB uvěřit jen ten, kde má nekritickou paradigmu.

Já si myslím, že je prostě o tom, aby lidi nevěřili ve slunce, které dává úrodu, které dává světlo a teplo, ale v něco více, co se dá prodat, a jeho protikladem černé a bílé je satan král noci, predátorů, tmy a zla. Jak z učebnice - černobílý svět - fakt nic ve zlém.

Daleko snažší je uvěřit, že to je kniha lidí co dům dal a co si kdo myslel a to sepsal. Je to zdůraznění jedněch Bohů nad jinými. Z každého dílu Bible je zřejmé, že to psali lidi a že je to o tom, co si o Bohu mysleli a psali o tom jaký chtěli, aby byl. Krvelačný, vraždící a nenávistný a pak zase hodný a milující.

Už ten minulý příspěvek jsem umazala, ale nyní mi to nedá. Ač si tě za tvé odpovědi vážím, musím říct, že si pod silnou mani-pulou. Nemyslím to zle. Jmenuje se to brainwashing. Jde o strachovou mani-pulu, jakási forma křesťanského Neurolingvistického programování, kterému nezkušený a neznalý člověk snadno podlehne. Mám tetu, ta podlehla. Nic na světě ji nepřesvědčí, že darmožrouti z církve do dělají nejen pro její peníze.

Nechci aby si byla smutná, třeba tě to dělá šťastnou a pokud se tě to moje psaní nějak dotklo, tak se ti omlouvám. Já sama jsem za mlada věřila všemu co mi kdo nakecal, ale pak jsem se strašně spálila. vždy přemýšlím QUI BONO.

Tak ještě prosím jednou ... to že Bible píše, že Adama stvořil Bůh, tak jiní ho (Boha) nazývali a popsali v knihách. Jmenoval se Anun a jeho žena (paní) se jmenovala Ki. Božstvo okolo zahrady mezi Eufratem a Tygrydem ovládali Anun a Ki = Anunaki. Tak hezký den

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 23.06.16 17:34
avatar

"mirkaol", zřejmě si se zabývala východním náboženstvím, nebo jiným, ale ne křesťanstvím, proto tvé úvahy. Jistě tě ovlivnila nepříjemná zkušenost, kterou zmiňuješ, přinesla ti zklamání. A bylo to zřejmě proto, že to byla církev nebo náboženství a její představitelé. Lidé mohou zklamat, lidé baží po moci, po uznání a je jedno kudy toho dosáhnou, zda v politice, v náboženství nebo v mamonu. Někdo se od toho zklamání dokáže oprostit, jinému to zlomí vaz. Víš, já říkám, že víra je láska, ale náboženství je nenávist. Lidé si dělají pohled na Boha přes lidi, ale lépe je dělat si názor na lidi přes Boha.

Jen nevím, jak můžeš Bibli označit za paskvil, když si ji nečetla a když se jí bojíš číst. To už k Bibli přistupuješ s předsudky. Utvořila sis názor aniž bys na vlastní oči četla, co v ní stojí napsané. Ale takových lidí je většina, takže mně to zase tolik nepřekvapuje.

Samozřejmě, že Bůh nestvořil zemi za 6 dní o 24 hodinách, to vůbec ne. To jsou popisy, aby si člověk udělal představu, jak šlo tvoření v etapách a je shodné s popisem "velkého třesku".

Kdo jiný by měl Bibli napsat než lidé, jazykem a příměry lidem pochopitelné. Jen psali a měli prorocké vize od Boha a popsali je tak, aby je lidé pochopili a uměli si je představit.

Bůh je láska, proto chce napravit, co lidé zpackali. Nemám strach z ničeho, jen se bojím dělat špatné a nemorální věci, kvůli svému svědomí. Kde je strach, tam není láska. V Bibli je rada: "...poznejte pravdu, pravda vás osvobodí...", tak hledám pravdu, právě pro tu svobodu.

Nejde o žádnou manipulaci, jen mně zajímají duchovní věci, život není jen o tom materiálním, to neuspokojí člověka naplno, i když si to lidé neuvědomují. Hledají náplň života v nehmatatelném, v hudbě, v malování, v matematice, v sochání, ve zpěvu, prostě potřebují naplnit nejen žaludek.

Vůbec se nezlobím za tvé názory, naopak je příjemné komunikovat ve slušnosti a bez napadání, což některým dělá potíž. Ale abychom tady někoho svými obšírnými úvahami neobtěžovali, můžeš mně klidně, pokud chceš, napsat do vnitřní pošty.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 23.06.16 18:49

jsem velmi vděčná, že si to přijala ... i když jinak, než jsem chtěla říct.

Já ji četla, celou a NZ vícekrát, ale ne z důvodu nějaké sekty, nebo společenství nějaké víry. Jen jsem si do toho nenechala žádnými chytráky mluvit, aby ovlivnili moje filtry a pak vnímání textu do něčeho co tom není, nebo je upraveno a zkresleno.

To v té Genesis se vší úctou jsem uvedla jako důkaz o tom paskvilu, (nezlob se), že napřed stvořil Bůh Zemi, ta se zazelenala, byl den a noc (to znamená ne dobu za kterou ji tvořil, ale rotaci zeměkoule) a až poté stvořil Slunce. = což je důkaz, že to je LEŽ = není inspirováno Bohem, protože ten by nám tedy NELHAL,

ale inspirováno stejnými lidmi jako dnes, kteří o něčem zasvěceně hovoří, ale je to jejich dedukce.

Prostě Izrael potřeboval se nějak identifikovat, tak stvořili Boha, kterému se musí židé klanět a dávat mu oběti. To o tom Mojžíši a přikázání je taky tak trochu levárna, protože stejný obsah, ale ne v podobě přikázání, ale etického kodexu používali i Egypťani (nezabiješ! - nezabiju).

Dokázala by si připustit KRITIKU Bible? Víš, že tam jsou protimluvy?

Proč by existoval věčný hřích? To je učebnicový návod jak ovládat lidi strachem. Dát jim knihu a udělat si patent na výklady a na život na účet jiných.

Je normální trestat lidi za něco, co neprovedli? Dnes ne, ale dříve to taky bylo. Synové trpěli za své otce. Pokud mám mít svůj vztah s Bohem, tak jde o vztah můj a jeho a tam žádné dávné události přece nejsou.

Dobrý člověk přece nehřeší.

Na jedné straně Ježíš říká, že je stejný jako jeho Otec (jedno jsme) na druhé říká. že Otec je víc než on.

Rozumíš mi, pokud si nastavím nekritický pohled na Bibli, ztrácím možnost sebereflexe a Bible je pak vlastně moje dogma.

jak se dostanu do VNITŘNÍ POŠTY? neznám to a děkuji za porozumění

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 24.06.16 09:56
avatar

"mirkaol", vidím, že přemýšlíš o čteném a já také. Na čtení Bible, je třeba klid a trochu soustředěnosti, je tam tolik myšlenek v krátkých textech, že někdy člověku čtené uniká a tak se kolikrát vracím.

Když začneš úplně první kapitolou v Genesis, tak čtu "...Na počátku stvořil bůh NEBESA a ZEMI. Takže nejprve nebesa a vše, co s nebem (vesmírem souvisí), pak Zemi a dále se již popisuje vše, co se týká Země, ale o nebi (vesmíru) mlčí, nerozepisuje se.

Zase je dobré vědět, kdy se začalo se sepisováním Bible a tak se dovídám o tom, co souvisí se Zemí, jelikož již došlo k odporu proti Bohu.

Myslím si, že Bůh měl původně jiný záměr, ukázat lidem celé své stvoření i vesmír, ale na počátku vše zpackali, tak se dočítáme, co se dělo v historii lidí, Izraelitů a jaké bude opatření dát vše do původního stavu.

Stále nezapomínám, že je v Bibli hodně symbolů, předobrazů, vizí, metafor a proroctví.

Nyní ještě k tomu slunci, to již na obloze bylo i měsíc, to čtu hned v prvních textech (3-5).

Pak čtu..."oddělil vody od vod..."pokud byla Země pokrytá vodou a oceány, muselo se utvořit suché místo, souš, pevnina. Tak zůstala voda na Zemi a ostatní se pravděpodobně odpařila a udělala kolem Země opar, mlhu, mraky (nejsem přírodovědec, abych to popisovala vědecky), takže slunce i měsíc byly nad "mraky, oparem, mlhou), ale fungovala sluneční soustava a Země se otáčela a střídal se den a noc. Aby mohla růst vegetace a existovat život, bylo třeba přímého světla, ale čtu, že byly odděleny vody od vod a tak se muselo s tou oddělenou vodou něco stát, zřídnout, nebo, jak to nazvat vědecky, aby bylo světlo jasné, 14-15.

Vem si, že když je před deštěm, mraky se zatáhnou, ptáci ztichnou, zvířata zalezou do děr, ještě větší tmavo je před tornádem, ale to popisuju svými slovy. Jistě by to přírodovědec popsal lépe, podle velkého třesku a etap, které po sobě proběhly, po mnoho let. V Bibli je to napsané velice stručně, konkrétně a dostačujícím způsobem, aby to mohl číst vzdělaný i nevzdělaný.

Kritiku mohu připustit, ale při soustředěném čtení od ní upouštím.

O hříchu a dalším, by bylo opět psaní na celo stránku, a na to tady není prostor, protože původní otázka tazatele zní jinak a nechci se tazateli motat do jeho otázky jiným tématem.

Je dobré porovnávat dostupné překlady Bible. Dobrou stránku jsem našla tady: http://ww.obohu.cz/bible/inde…hp?vs=ano&k=Gn&styl=CSP&kap=1

vlevo nahoře v rámečku je asi 200 překladů a tak se dá rychle porovnat čtený text.

Vnitřní poštu najdeš na první stránce poradny. Nahoře je modrý pruh s logem "Poradny", pod ním oranžový pruh, kde jsou odkazy na "menu", tam vidíš "Vnitřní pošta", na to klikni a pošta se ti otevře, tam klikneš na "napsat nový vzkaz", po rozkliknutí píšeš text a vyplníš komu, můj nick je: pt a to je celé. Zatím ahoj...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 24.06.16 17:31

Ahoj poslední můj příspěvek o Genesis:

tady tvořil Bůh zemi:

11Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!" A stalo se tak.

12Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

tady tvořil slunce a měsíc

14I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.

15Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak.

16Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.

17Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,

18aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.

19Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.

jasně z toho vyplívá, že napřed tvořil ZEMI a potom SLUNCE. To nejde okecat

Každému je jasné, že stvořil slunce a měsíc poté, co země už se zelenala. A to je nesmysl, to říká, že Bůh je mocnější než Slunce. A to je MYTOLOGIE. Tyto řádky mají zveličit Boha nad Slunce, které vyjde každé ráno.

Říkají že tím, že napřed stvořil zemi, je země důležitější než slunce. Není ... to, že se země zelená je díky slunci nikoli Bohu.

Něktreré věci se berou doslovně, bazíruje se na čárce, ale základ je POHÁDKA. Tak to prostě nebylo.

Další věc je ta zmíněná klenba, která vychází z představy, že země je ROVNÁ deska. Klenba je totiž oblouková podpěra, každému je jasné, že klenba se staví na rovný povrch na kulatý zhotovit nelze.

Pokud budeme Bibli NADRŽOVAT, a nekritticky ji přijímat, fakt se nikam, ale skutečně nikam se nepohneme. Věř mi.

děkuji, zítra to zkusím ti napsat na ten nový vzkaz M.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 24.06.16 17:57
avatar

"mirkaol", vycházím z první Biblické informace, kdy byl stvořen vesmír=nebesa, a pak je popisováno vše, co se týká Země. Takže, já jsem pochopila to, že slunce a měsíc, ale s největší pravděpodobností, či jistotou i Země a celý vesmír existoval již před tím, než byly na Zemi "tvořeny" v časových etapách podmínky pro život. Mně je to jasné. Tato informace je hned v prvních textech 1-3. Nevytrhuju z kontextu to, co se mně hodí, či nehodí, ale čtu ucelenou informaci.

Takový postup je totožný s vědeckým poznáním o "velkém třesku" a shodný s etapami vývoje tvoření v čase podle Bible.

V matematice, člověk také dodržuje postup při řešení matematických vzorců, aby došel k správnému výsledku.

Pokud člověk začne vytrhávat z kontextu informace a přetvářet podle svého mínění k obrazu svému, pak by mohl dojít ke stejným omylům, jako někteří náboženští vůdci nebo představitelé, kdy "učí nauky lidské a ne Boží". Pro příklad vzpomenu jen Jana Husa...

Vnitřní poštu zvládneš, není na tom nic těžkého a naučíš se vkládat i obrázky, uvidíš, zatím ahoj...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 25.06.16 13:31

pt

promiň, je to jasné, mluví o dvou světlech: větší ve dne a menší v noci. Je to naprosto jasné. Mluví o hvězdách a klenbě. Taky naprosto jasné. Nebesa byl prostor v nebi, nikoli hvězdy.

To je to strašně kroucení sdělení té knihy, jen aby to byla ta naše nekritická pravda a na to já fakt nehraju. Ráda si popovídám, ale bez Bible. Pochop mě prosím PT totiž takovým způsobem, že budem něco zveličovat, něco symbolizovat, něco doslovně formulovat, něco hledat v jiných řádcích a jiné ZAMLČOVAT co je jasně uvedeno, to není cesta pravdy, to je cesta ke knězi a jeho vysvětlení = je jako věřit Bajajovi nebo Diovi, nebo Horusovi

Víš kolkrát je překraden příběh o narození z Panny, svítila na nebi hvězda, přišli králové, křest vodou, ukřižování a po 3 dnech vstání z mrtvých? asi 21 doložených příběhů po celou historii. Začalo to Horusem, přes Dyonýsose až po posledního Ježíše. Židi sami popírají, že by se to stalo, Ježíš sám uvádí 2 protichůdné řady (stromy) svých předků a 3 ze 4 tehdejších kronikářů o něm nepíšou nic.

Věř mi, ...

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 25.06.16 14:28
avatar

"mirkaol", vidím, že prostě máš svůj pohled na věc a už jsi jej v sobě uzavřela. Já to prostě vidím jinak v širší souvislosti, ale to je jedno, každý máme nárok na svůj pohled, na svůj názor. Každý vidí jasně jinak a proto je tolik církví a náboženství. Žádný z nich nepřipustí pohled druhých, ale kladou důraz na svou pravdu. Pak mezi sebou sočí a handrkují se. Každý pochopí tolik, na kolik má, nikdo nepřekročí svůj stín, ale není to důvod k hádkám. Nevím, jak si popovídat o Bibli bez Bible, ale povídat si můžeme klidně i o jiných věcech, témat je zde hodně a otázek také.

Už jsi zkoušela psát vnitřní poštu? Zatím ahoj...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 27.06.16 22:54

Ahoj

nezkoušela, mám toho strašně moc a nevím kam dřív skočit. Dávala jsem si oraz a teď na mě všechno padá. Navíc jsem si dala úkol, že vyhodím vše, co 5 let leží k ničemu a žere mě prokrastinace. Vidím to jako nadlidský úkol.

Add Bible: ano v tom máš naprostou pravdu. V této chvíli to chci vidět v těch širších souvislostech a asi nechci být tou knihou omezena. Ale chápu a rozumím, že ti to stačí. Ono to o tom nepřekročitelném stínu je prostě oboustranné a díky, napsala si to skvěle.

M.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 27.06.16 23:25
avatar

Tak jo, ať všechny ty odkládané úkoly zvládneš...ahoj

Ohodnoceno: 0x
 
Od: anonymni
Datum: 23.06.16 18:00

Bůh je sama skutečnost.Bůh je to,že čtete tyto řádky a vzbuzují u Vás vjemy.Bůh je to,že Vám tluče srdce a to že já Vám nyní píši. Musím se usmívat,proč toto vzníká právě nyní. Bůh,vědomí,které zapomnělo na sebe sama.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: annaa
Datum: 22.06.16 14:06

Že by z vyhynulých zvířat? Někteří lidé se jako zvířata chovají, to nelze popřít. :-D

Já to až tak podrobně neřeším, nechci vědět, že tu naději nemám.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 22.06.16 14:42
avatar

Spíše než o duši bych ale mluvila o spiritualitě, o pojmové úrovni, o uvědomování si sebe, svého JÁ, či JÁ JSEM, to zvíře nemá. Proto nevěřím na převtělování do zvířat, do kytek a tak podobně, ale ani do jiných lidí. Možná je dobré číst staré moudré knihy, porovnávat a používat rozlišovací schopnost.


doplněno 22.06.16 15:23:

odpověď pro "clayman"...*klik*

Ohodnoceno: 0x
 
Od: annaa
Datum: 22.06.16 16:46

Já se nechci přít, ale musím se zastat zvířat. (Možná, že jsem v minulém životě některým z nich byla.:))

Zvířata si uvědomují sama sebe, řídí se přesnými pravidly a přesto, že nemluví a my jim často nerozumíme, oni mezi sebou si rozumí dobře. Volně žijící zvířata mají vždy svého vůdce kterému se podřizují a ten to dobře ví, svoji pozici si chrání. Umí i myslet, třeba lov ve smečce je vždy naplánovaný, spolupracují spolu. Chrání si svá území, platí pravidlo: "kdo tady byl dřív, tomu to patří." atd ......

Chápu, že se nikomu nelíbí představa, že by se mohl narodit třeba jako prase. Moje babička věřila a vždy říkala, že náš příští život bude takový, jaký si kdo zasloužil. To podle toho, jak žil svůj nynější.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 22.06.16 17:35
avatar

"annaa", mezi zvířetem a člověkem je emergentní skok. Když lidé cvičí zvířata, třeba naučí papouška nějaké slova, tak to neznamená, že zvíře myslí. Nemyslí, nedokáže pracovat s myšlenkami, jako člověk. U člověka je myšlení spojeno se spiritualitou a pamětí. Přečtěte si, co o tom píše náš vědec M. Král: http://www.vedaavira.cz/index.aspx?p=102

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.06.16 17:52
avatar
Promiňte @pt , ale zvířata dokážou přemýšlet. Papoušek (jeho schopnost imitace zvuků vydávaných lidmi) je špatný příklad. Ale zkuste se někdy mrknout na dokumenty o chobotnicích.
A co se týká odpovědi na otázku: Myslím, že ne. Doufám, že ano.
Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 22.06.16 18:07
avatar

"mona", jenže mezi myšlením člověka a zvířete je právě ten emergentní skok. Zvíře sbírá zkušenosti, ale člověk má pojmovou spiritualitu, ke které zvíře nikdy nedospěje. Přečtěte si ten článek v odkaze.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.06.16 18:11
avatar
Přečtu, až se vy kouknete na ty chobotnice. Ony zkušenosti jen nesbírají, ony prostě vědí.
Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 22.06.16 18:32
avatar

"mona", tak mně dejte nějaký odkaz na ty chobotnice.

Přece nevěříte, že zvíře myslí, jako člověk?

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.06.16 19:02
avatar

Na Prima ZOOM běžel pěkný pořad o zvířatech, kde právě jeden díl byl o uvědomění zvířete, uvědomění si sama sebe.

Mluvili tam o pokusu se šimpanzi. Byli ve výběhu dva. Oba v nočním úkrytu. Zatímco jeden měl neprůhledné dveře do výběhu, ten druhý do něj viděl. Ošetřovatel dal do úkrytu nějaký pamlsek, banán nebo co. A co se stalo po otevření dveří? Jiné zvíře by okamžitě běželo pro pamlsek. Ten šimpanz ale ne. Věděl, že by mu ten starší a silnější pamlsek vzal, kdyby vzbudil jeho zvědavost. A tak "fixloval" a blížil se k úkrytu nenápadně. Dokonce si počkal až se starší samec zabavil něčím jiným a pak teprve si opatrně a nenápadně pamlsek vzal.

Druhý příklad byl s delfínem. Umístili jim do bazénu zrcadlo. Některá zvířata se zrcadla bojí, jiná na něj útočí, přestože v něm vidí sama sebe, domnívají se, že je to někdo cizí. Jen delfíni se před zrcadlem "nakrucují" a prohlížejí se, protože se takto zřejmě nikdy neviděli. To skoro žádné jiné zvíře neudělá.

Takže některá zvířata si opravdu uvědomují sama sebe. Ale pes ani kočka to není.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.06.16 19:09
avatar
Tak aby bylo jasno. Samozřejmě zvíře nemyslí jako člověk. Stejně jako pes nemyslí jako opice. Nebo myš jako racek. Ale myslet dokáže.
I člověk sbírá zkušenosti.
Konkrétní odkaz nemám. Jednalo se o přírodovědný seriál.
Ale píše se o tom zde: http://www.akvarista.cz/web/atlas/detail/?id=109
[O těchto samotářských živočiších víme, že mají krátkodobou i dlouhodobou paměť. V dalším rozvoji té dlouhodobé ale mají smůlu, vyžaduje to čas a toho se jim k nízkému věku, kterého se dožívají, nedostává. Málokterá přežije 12-18 měsíců. Kde se všechno mladičké chobotničky naučí je tak trochu záhadou, protože jejich kontakt s matkou trvá sotva měsíc, poté jim uhyne.]
Hezké čtení je i zde: http://www.fiftyfifty.cz/co-vedi-chobotnice-4740816.php Ale je to jen čtení. Pokud by to podal někdo charizmatický a přesvědčivý...to by by byla jiná...
doplněno 22.06.16 22:56: Angell - dala jsem jen jeden příklad, ale stejně mám pocit, že @pt nepřesvědčíme ;)
Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.06.16 23:01

Jak jsem se již mnohokrát přesvědšil,tak @pt je fanatický čtenář-ka svatých knih,nutící ostatní ke stejné zvrhlosti.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.06.16 23:09
avatar
Angell - Každý máme své mouchy ;) (ať už si uvědomují samy sebe, či ne) *vtip*
doplněno 22.06.16 23:15: @pt - neberte mě vážně. Já se do vás nenavážím, jen konstatuju, že si budete stát za svým. Je to o úhlu pohledu a jestli se na něčem shodnem, tak je to, že se každá díváme jinam ;)
doplněno 22.06.16 23:48: Ano. Nejsem schopna to pobrat. :) A díky Bohu za to. Dobrou noc.
Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 22.06.16 23:39
avatar

"mona", to není o žádném úhlu pohledu, to je o tom, že zvíře nemyslí, jako člověk a to je všechno. Takže nevidím důvod se dohadovat a brát si mně do prádla. To snad dělá jen ten, kdo se chce hádat nebo není schopen to pobrat. Dobrou noc.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 22.06.16 23:11
avatar

Tak hele, milej zlatej, nevím z čeho tak soudíš, ale pokud se chcete někdo do mně navážet, tak to zkoušejte doma na svoji matku a mně vynech. Nemám zapotřebí se dohadovat. Pokud věříte, že zvíře myslí, jako člověk, tak těprsk, už k tomu nemám, co dodat. A plácejte se po rameni mezi sebou. Má úcta...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.06.16 23:15

My si potykaly?Už se nezlobte...jako myslíte Vy,tak zvířata myslet nedovedou.Neumí totiž číst.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: patronkaa
Datum: 23.06.16 00:24

a i kdyby zvířata číst uměla, tak rozhodně nebudou číst bibli... *smich*

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.06.16 22:51

Koukal jsem že se tu hovoří o myšlení zvířat.Co třeba krkavci?V tv jsem viděl nějaký dokument s vránou,která dokázala používat primitivní nástroje.Zkusil sem to i s naším krkavcem a naprosto stejný výsledek jako v tv a to ho máme od doby,kdy byl ještě hole tudíž se to nemohl nikde naučit nebo odkoukat.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 30.06.16 13:56

pro pt

Zvíře nemyslí jako člověk. Nemá myšlení pokrouceno tak, jako rozumem mnohdy "postižený" člověk. Zvíře myslí mnohem lépe - nepostiženě závistí, mstivostí atp. Myslí na to, nebo o tom o čem myslet potřebuje. Nepotřebuje "pře-mýšlet", vymýšlet, dedukovat. Potřebuje myslet teď a o tom co je teď a umět se i okamžitě rozhodnout.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 30.06.16 13:44

pro pt

Nesouhlasím. Zvíře myslí a myslí zatraceně dobře. Myslí velmi racionálně. Paměť má mnohdy větší než člověk (např slon,pes). Nemá zahlcený mozek blbinami, to znamená, že nepracuje s představami co bude. S myšlenkami pracuje. Nepracuje s rozumem. Nepracuje s tím, co ho brzdí v jednání - lhaní, přetvařování se atp., tedy s tím, co všichni lidé ovládají perfektně, byť je mezi nimi a zvířetem jak píšete emergentní skok. Zvíře řeší situace když přijdou. Neřeší. coby, kdyby, jakby. Náš pejsek když chce napít vody, má rád nejčerstvější vodu - přímo z kohoutku, kterou pije z ruky, tak tak dlouho a různými způsoby naznačuje co chce, až pochopíme. Nejdříve na nás vyzývavě kouká. Potom kouká na nás a koukne ne koupelnu. Když ani to nepochopíme tak chvíli leží s nasměrovanou hlavou ke koupelně, kde je zdroj vody - tam dostává pít (přitom má stále čerstvou vodu v misce). Když ani to nepomůže přiblíží se, štěkne a ke koupelně udělá krok atp. Tak vypadá tvor, který nepřemýšlí a je jenom vycvičený? Nečte vibli, nediskutuje o ní a žije tak jak má, jak mu přísluší. Bez vzdoru, naříkání a nadávání bere to, co mu život dává. Zvíře myslí, cítí bolest, žal i lásku. Navíc lásku umí dát, bez nároků na odplatu. Není to žížala. Navíc i vědci se kolikrát diví, něčemu o čem třeba kdysi vehementně a velmi zasvěceně tvrdili, že to není možné. Pan doktor Nešpor napsal o spiritualitě - duchovnosti následující.

--------------

Rizika spirituality

Rizika souvisejí s věroukou konkrétních náboženství nebo osobností jejich představitelů či následovníků, ne s duchovností jako takovou. Sem patří například:

pocit výlučnosti a nadřazenosti ... atd.

;)

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 30.06.16 16:52
avatar

Marto, přečtěte si také nějaké vědecké pojednání o rozdílu mezi člověkem a zvířetem, na netu je toho hodně.

Zvíře má omezený rozum, nemá zodpovědnost za své jednání a činy, nerozpozná dobro od zla, není si vědomé své smrtelnosti, člověk má vědomí a pojmy, zvíře ne, člověk pracuje a vědomě tvoří, zvíře ne, člověk si své prostředí pro život upravuje, ale zvíře je na prostředí závislé, člověk má svou historii, zvíře ne... http://casopis.vesmir.cz/clanek/cim-je-cloveku-zvire

Člověk se liší od zvířete schopností překračovat hranice našeho světa, nahlíží do světů jiných lidí, živočichů, do světů, kde platí jiný řád a jiné zákony. Je to možnost poznávat tyto zákony, je to výraz nejvyšší svobody, která je člověku dána. Svoboda překročit hranice našeho světa a poznat způsob, jak sejednotlivé světy navzájem propojují a tvoří tak jednotnou kompozici s řádem přírody. http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-05-13.pdf

Snad již nyní alespoň trochu vidíte ten rozdíl. - pt

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.06.16 18:01
avatar

Souhlas, zvířata myslí i komunikují.

Dokázal by člověk postavit stejně velké mraveniště - funkční- nebo stavbu, tak velké, aby bylo v poměru k 1 mravenečku mraveniště, tak v přiměřeném přepočtu 1 člověk ku velké stavbě? Nezapomínejte, že mraveniště bývá možná až dvě třetiny pod zemí a nespadne. A to je jenom z přírodních materiálů, co najdou po cestě. *palec*.

Nedávno jsem viděla nějaký průřez mraveništěm, možná virtuální, nevím, takže v porovnání s člověkem na ně nemáme.

Nevím jak to dělají, ale je to zajímavé, že se všude v tom mraveništi dostanou, nemusejí mít kanalizaci, vzduchotechniku...ha,ha.

Občas se objevují zvěsti, že někdo, nebo i malé dítě, má vědomí zcela cizího člověka, má vzpomínky, ví co se dělo, umí i řeč? možná, to je strašně zajímavé.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: anonymni
Datum: 23.06.16 18:20

Kdysi jsem viděl dokument o pavoucích. Byl tam jeden druh co přede síť,kterou pak hodí na okolo procházející oběť. Tu síť ten pavouk pravidelně pruboval jestli je dost pevná. Ten arachnolog k tomu poznamenal,že Někdo myslí za něho.Tedy za toho pavouka. Víte ta zvířata jsou v naprostém kontaktu s přírodou. Jsou s ní propojená. Včely vytváří například dokonalé voskové plásty,kdy z minimálního možného množství vosku udělají pevnou stavbu do které se uloží těžký med aniž by se zhroutila. Ty buňky vytváří tak,že využívají přírodní zákony.V tomto případě fázové rozhraní vosk vzduch. Byly by geniální,kdyby to vymyslely samy včely.Jenže ony to nevymyslely. Ony jsou součástí geniální přírody.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 23.06.16 18:33
avatar
Ano, jako lidé ;)
Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.06.16 19:08
avatar

@clayman, 22.6. 13:18 Je to jednoduché. Pokud se nedostává duší, a nedostává se jich stále - lidí je víc a víc, tak se duše dělí, včetně inteligence. Tohle jsme vymysleli v hospodě u piva. Ale vzhledem k tomu, jak celé lidstvo hloupne a blbne, bych tomu docela i věřil.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 23.06.16 10:22
avatar

Ano, ale vezměte to tak, že v dnešní době, tedy v tomto tísiciletí obyvatel přibývá. Ty duše jsou tam kde jsou statisíletí a kdyby to někdo dokázal vynásobit, tak jejich počet určitě přesáhne počet dnešních obyvatel na celé zeměkouli. A navíc ne každá duše se převtělí a přesto je tam někde stále ještě obrovská zásoba energie, která se vrátí v podobě člověka sem na zem, nebo třeba i jinam. Vesmír je nekonečný, není prozkoumaný, nevíme jak to funguje. Ono je to dost složité a dodnes to vlastně nikdo s jistotou nemůže potvrdit.

Já nevěřím, že smrt je konec všeho. Nevěřím samozřejmě na žádné "důkazy" v Bibli a jiné náboženské bajky. Prostě cítím, že existuje "něco" co je kolem mne, co ovlivňuje všechno co se v mém životě děje a vede zvláštním způsobem mé kroky. Dříve, když jsem byla mladší, vůbec jsem nevěřila, že by bylo něco po smrti. Brala jsem to jako daný a neměnný fakt. Zastaví se srdce, člověk přestane žít. Zemře. Tělo se musí pochovat, protože by hnilo. Je to jenom svalstvo, hmota. Ale co myšlenka? Normálně by měla také zemřít, protože umírá i mozek. Ale co když je to tak, že během svého života si každý z nás formuje pomocí svého myšlení, které vysílá "ven" a je neviditelné, nějakého dvojníka, který se vyvíjí po celý ten čas, který prožívá na zemi v podobě člověka. Je to něco nehmotného, neuchopitelného, ale pohybuje se to neustále v naší blízkosti, protože to je naše vnitřní-duševní existence. A ta se pak po tom, když tělo odumře odpojí, a začne existovat jiným způsobem. Jestli si to záhadné skupenství uchovává v paměti dřívější existenci dlouho, nebo pouze nějakou dobu, to je další otázka.

Výsledek pro mne je ten, že se sice pořád smrti bojím, ale už ne tak jako dříve.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 23.06.16 10:45

Koncepce individuální duše je celkem "problém" , nicméně přesto existují indicie (bez ohledu na vyznání /nevyznání) že "vědomí" (velký oříšek dodnes se uspokojivě nedá definovat "co to vlastně je") není 100% závislé na hmotném těle nebo mozku, v kritických situacích hodně lidí popisovalo že bylo "mimo tělo" (viděli se ležet na operačním stole, viděli své rozbité tělo při autohavárii "shora") a to i v případě kdy podle lékařů již nastala smrt a mozek nevykazoval známky jakékoliv aktivity, čili z medicínského pohledu byl i on v podstatě již "mrtvý")

Existují různé příměry "jak" (pokud připustíme její existenci) by to mohlo s tou duší být. Za nejzajímavější obrazné vysvětlení považuji příklad s oceánem jež je jakoby jedna velká duše přičemž je možné z něj vydělit kdekoliv a kdykoliv individuální kapku, ta je sice pak "individuální" do jisté míry ale není ničím jiným než stále tím jedním oceánem, je s ním úplně totožná. Z toho plyne postřeh že bez ohledu na to kolik se zde na zemí "pomnoží těl" každé může mít svou "duši" bez toho že by docházelo k nějakému "početnímu dělení" zkrátka individuální duše a individuální vědomí je dáno pouze momentálním "ohraničením" daným naším hmotným tělem a myslí přičemž ale přísně vzato nejde o něco co je "vydělené" a do těla "uzavřené" jde jen o ohraničení které je dáno hmotnou dimenzí. Tomu by odpovídaly i zážitky "vrcholových mystiků" kteří na té nejvyšší úrovni shledali nejen že je vše provázané a vše souvisí se vším ale i že oni jsou vším a všemi a všichni jsou i jimi samými! Ve skutečnosti je to možná tak že je tedy jen "jedna univerzální duše" jen "jedno univerzální vědomí" tudíž bez ohledu na to kolik zvířat nebo lidí se zde pomnoží není možné to brát tak že se "vydělí více duší" nebo že dochází k nějakému rozdělování duše na dvě nebo tři= to je hmotný přístup, hmotná matematika :)


doplněno 23.06.16 11:00:

Nebo jinak máme nádobu o objemu 3 litrů která má jeden nalévací otvor ale dvě přepážky a tudíž 3 komory vždy po jednom litru. Jedním otvorem nalejeme 3 litry ale ty se v nádobě rozdělí pomocí dvou vnitřních přepážek na 3 samostatné litrové prostory. Každý ten prostor v nádobě (hmotný svět) představuje jedno hmotné tělo které má svou jednu "duši" (svůj litr vody) Když tu nádobu najednou vylejeme dostaneme opět 3 litry vody jedné nedělené stále stejné vody.

Námitkou proti tomuto pojetí je, že by to tedy znamenalo že po smrti všichni zase splynou v "jednu duši" a individuální vědomí přestane existovat, zdá se ale že i po smrti nebo mimo tělo máme i to individuální vědomí. Je tomu tak proto, že si s sebou z těla bereme i své "velmi jemné hmotné pojetí" vlastní individuality tudíž ani mimo tělo "nesplyneme" s absolutnem, k tomu totiž aby se tak stalo a my se "setkali s bohem" došli "nebe" nebo "splynuli s bohem či absolutnem" je nutné zbavit se i tohoto jemného pojetí vlastní individuality, mystikům kterým se tak podařilo se pak otvírá cesta onoho nebe , boha, splynutí nibbánu (nirvány) apod. Těm ostatním ale po smrti nezbyde než opětovná "materializace" zrození do hmotného světa a to z toho důvodu že si s sebou bereme stále to své hmotné pojetí čili ohraničenost, jež nás opět "stáhne dolů".

Jako když plaveme se závažím na noze, můžeme sice vyplavat na hladinu a "silou" se na ní nějakou chvíli držet, po čase nás ale tíha závaží překoná a my opět klesáme dolů ke dnu do hmotné tůně, mystik je pak ten který umí závaží odhodit a být svobodně nad hladinou :)

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.06.16 14:00

nechci vám zkazit život, ale existují lidské techniky, které vám napoví. Třeba v Kyjevě to stojí 10.000,- USD.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: mate59
Datum: 22.06.16 16:16

Za ty prachy je to jistě perfektní byznis.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 23.06.16 08:57

jako na Ukrajině všechno, třeba výlet Migem skoro do vesmíru.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 23.06.16 16:44
avatar
Kterej MiG umí létat skoro do vesmíru?
Rád se nechám poučit.
Ohodnoceno: 0x
 
Od: jasonspezza
Datum: 22.06.16 18:48
Samozřejmě že je.
Ohodnoceno: 0x
 
Od: dylin
Datum: 22.06.16 19:07

Pro věřící ano... ateisti nemají život po životě. Buď opravdu jen odumřou jako hmota a jestliže existuje duše, pak stejně nepujdou do nebe, ale rovnou k panu vládci světa do pekel. :)

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.06.16 19:10
avatar

Zjednoduším to. Každý člověk je vyhraněné individuum a vnímá svět svojí optikou, ze svého jedinečného pohledu. Život je proto plný jeho denodenních zážitků, pocitů, vjemů, souvislostí. Nikdo z nás si nedovede představit, že to jeho ego, jeho osobní vesmír jednou beze zbytku skončí. To přece není možné! Je. A to je ten problém, se kterým se spousta jedinců nedovede rozumně vyrovnat. A hledá marně odpověď a útěchu v různých reinkarnacích a nanebevzetích...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.06.16 22:55

Já osobně věřím že po smrti něco je.. Ale co je? To se jednou všichni dozvíme

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 23.06.16 03:57
avatar
Uvidime, nesvindluj, na nekere veci si clovek musi prijit sam.. zatim me to nese*e :)
doplněno 23.06.16 18:51:

@mirex presne tak

Ohodnoceno: 0x
 
Od: mridiot
Datum: 23.06.16 08:33
Zda-li Vás to na světě již nebaví spáchejte sebevraždu, ale někde kde ten bordel po vás nebude muset nikdo z Koroner dloho uklízet a nezastavujte dopravu díky. Možná psycholog by Vám ještě pomohl.
Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 23.06.16 18:08
avatar

Po smrti nastanou chemické změny,které vrátí jednotlivé biogenní prvky lidského těla zpět do koloběhu přírody.Je docela pravděpodobné,že se některé atomy uhlíku,fosforu,dusíku,kyslíku opět setkají v některém živém organizmu.Pak je to přitakání zastáncům filozofie život po životě.Celá Zemně je jeden živý organizmus se zatím oddělenými jedinci.

JABRAKA

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 23.06.16 19:30
avatar

- já doufám, že to opravdu konec je ! - proč a kde byste chtěl pořád někde "strašit"?


doplněno 23.06.16 22:48:

janm

- to by musely být nesmrtelné i duše trilobitů, nebo dinosaurů - ty Bůh taky "stvořil" a rovněž oni měli vědomí a byli živí.

Ale v nějakých jiných dimenzích se tady různé duše potulují - co my víme - ve formě atomů nebo molekul určitě - i když ve vesmíru existují třeba i jiné "atomy", nežli v naší sluneční soustavě.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 23.06.16 21:55

Kdyby to bylo tak jednoduché, že by člověka nebo jakéhokoliv živočicha rozebrali na prvky případně sloučeniny a z nich pak vyvodili život, vědomí a vše další, dávno by bylo vše rozřešeno. Jenže tak tomu není, lidské vědomí , život sám takto vyložit zkrátka nelze. Je to podobné jako zjistit obyvatele domu chemickým rozborem stavebního materiálu ze kterého je dům postaven, výsledek bude stejný o životě nebo vědomí obyvatele se nedozví nic...

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 23.06.16 23:12

culdabulda

A kdo říká že trilobiti dinosauři nebo jakákoliv jiná zvířata "nemají duši"? Říká to "západní" civilizace ale ta východní jež je daleko starší přiznává vědomí a duši každému živému tvoru. Je mi jedno jestli tomu uvěříte , jakousi shodou okolností se mi v životě dostalo "jistých zjevení" které přinejmenším znamenají že svět není tím čím se nám zdá být a ukazuje to že svět současná věda přez veškerý pokrok stále ještě "vůbec nezná"

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 24.06.16 10:33
avatar

- janm

- já jsem vlastně chtěla říct, že otázka Boha, duše, nesmrtelnosti, pokračování života atd., atd... se na světě "vynořila" až s příchodem člověka, který na planetě žije teprve relativně krátkou dobu - trilobiti a jiní tvorové Boží tuto otázku řešit nepotřebovali - a přesto už tehdy musel Bůh existovat...

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 24.06.16 10:36
avatar

"culdo", vidím, že přemýšlíš, toto mně také napadlo, takže jaká reinkarnace? Jaký by byl důvod, proč? Ten důvod není.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 30.06.16 16:49
avatar

Nechci vyvolávat nějaký flame, ale zrovna dnes, "vypadla" z mého mladého kolegy myšlenka, kterou bych od mladého člověka(je mu 22), snad ani nečekal. odpověď na vaši, asi otázku. "lidi věří na reinkarnaci proto, aby se nebáli konce, aby mohli věřit, že ještě NĚCO potom je". Tak nevím. . . . . .

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 24.06.16 11:24
avatar
@culdabulda1 - proč myslíte, že se tato otázka vynořila až s příchodem lidstva? Nechci, aby to vypadalo, že rýpám (občas jsou mé příspěvky tak chápány), ale přemýšlejte: kdo to může dokázat, že zvíře nemyslí (třeba i na Boha)? Ano, nepřemýšlí stejně jako lidé, ale něco se tam v těch organismech děje, a když to není identické s lidskými reakcemi, mimikou, chemickými reakcemi, tak to neexistuje? Já vám nevím...
Občas sleduji svého psa, když on o tom neví. Většinou se zajímá o dění kolem, ale jsou i chvíle, kdy jen tak leží, najednou se poposune k pampelišce a přičichne (neočichává, ale regulérně přičichne) jako by se mu to líbilo a pak se s takovým blaženým výrazem zadívá "do blba". Myslíte, že v ten moment má v kebuli "vymeteno", nebo se tam něco děje?
To, že přemýšlíme odlišně přece neznamená, že nemyslíme vůbec. To lidé jsou tak "geniální", že musí vše měřit, zkoumat, popisovat a okecávat a připisovat si veškerá privilegia.
A co se týká reinkarnace: klidně může být. Protože co je to život? Všichni jsme přesvědčeni, že tento život je cílem, ale když nad tím někdo přemýšlí...není to jen jakási příprava? Musíme se učit ze svých chyb a dokud to neuděláme, nepoznáme nic jiného, než tento svět. Pro někoho je tento svět trestem, pro jiného odměnou , ale skutečnost...kdo ví. To se dozvíme až v ten moment, kdy se vydáme (nebo také ne) dál. M.
Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 24.06.16 11:41
avatar

72mona3

- já s Vámi souhlasím - jsem přesvědčena, že zvířata prostě "vědí" ! - i bez čtení bible a studování různých nauk. To jenom člověk dokáže tzv. "Boha" využít a zneužít pro své "dobro" !

Pokud se týká cílů - já to vnímám spíše tak, že cílem života je právě smrt a zánik.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 24.06.16 20:42

culdabulda

Ano přesně tak, lidský "egoismus" je bezbřehý, aniž by měl člověk jakýkoliv relevantní důkaz ihned prohlásil, že zvířata jsou "tupá hloupá stvoření"která nemyslí a nekomunikují a hlavně ničemu nerozumí. Až poslední dobou se teprve začíná zkoumat zda-li je to opravdu tak a výsledky jsou šokující totiž -přesně opačné.:)

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 23.06.16 21:38

K tématu smrti mohu doporučit tuto knihu http://www.databazeknih.cz/kn…edomi-a-tajemstvi-smrti-95729

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 24.06.16 10:42
avatar

http://cestyksobe.cz/vedci-po…ili-dusi-ktera-neumira-2/9940

Energie se nemůže vytratit. Neznamená, žed to co nevidíme, nebo neznáme, neexistuje.


doplněno 24.06.16 10:48:


https://www.youtube.com/watch…v=3h-qZYunDuE&feature=related

Ohodnoceno: 0x
 

 

Od: fik
Datum: 24.06.16 11:29

Jsou věci na které nikdo nezná odpověď. Pro tělo je smrt určitě konec,to prostě zhnije a stane se z něj opět součást přírody,nebo se spálí a taky přestane existovat. Ale věřím že duše neumře. Kam půjdeme to se všichni dozvíme,protože před smrtí neutečeme

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 24.06.16 18:46
avatar

Půjdeme domů...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 30.06.16 15:49

Tělo po smrti váží o 21 mg méně.Tolik váží duše.Kam se poděje?

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.