Rozuměli by si Ježíš a Buddha?

Od: Datum: 09.12.15 07:01 odpovědí: 56 změna: 27.12.15 11:46

Pochopitelně myslím názorově, ne jazykově.


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 09.12.15 08:10
avatar

Hmhm, to je hodně zvláští otázka. *palec*Určitě by si rozumněli. Respektovali by názor druhého, uvažovali by o něm. A určitě by neprosazovali svůj názor silou. Ani jeden netoužil po moci a bohatství. Oba kázali mír, klid, skromnost, hledání pravdy. Opravdu ke svému životu mnoho nepotřebovali. A v tom je základ. Možná, že by se neshodli na všem, ale jeden by respektoval názor druhého. A přemýšlel by o něm.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.12.15 18:32
avatar

Hezky jste to napsala. Popsal bych to podobně.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: taras
Datum: 27.12.15 11:46

A jak to můžete tvrdit? Znala jste je osobně? Jinak je to blud na druhou. Co když Ježíš je vymyšlená postava k manipulaci s vědomím lidí? Ono se to totiž děje. Tvrdit, že Ježíš existoval, protože to je v Bibli je fantasmagorie.

Ohodnoceno: 0x
 

 

Datum: 09.12.15 08:11
avatar

Já jsem optimista, a myslím si, že ano. Že dobří lidé si rozumějí vždycky, ať jsou jakéhokoli vyznání... No i když ten islám... :(

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 09.12.15 08:39
avatar

On ten islám ve své podstatě taky není zlý. Zlý se stává až zásluhou fanatických radikálů, kteří ho zneužívají ve svůj prospěch. Ostatně dost podobně, jako v minulosti například křesťanství.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.12.15 18:39
avatar

Jj zrovna jako původní idea komunismu!že?

Ohodnoceno: 0x
 
Od: roman68*
Datum: 09.12.15 09:36

já tvrdím že Ježíš je "ukřižovaný" Buddha

jsou to učitelé lidstva a oba měli trochu jiný způsob jak dostat svoje učení do povědomí .

mesiáš Ježíš se kvůli tomu obětoval- a dal vzniknou náboženství, které má bohužel krvavou historii..Buddha šel cestou nenásilí - i když na sobě také vyzkoušel extrémní půst při kterém málem zemřel...(násilí proti svému tělu)

Oba byli vedeni soucitem...ale bohužel po jejich smrti si z nich následníci udělali modly a začali jim stavět sochy a chrámy a smysl aúčel jejich učení se postupně vytrácí...vidím to na věřících.katolícíh - účastní se rituálů a vůbec nevnímají jejich obsah a mystiku..

takže jejich poselství je jasné -hledejte uvnitř sebe a nebojujte proti lidskému nepříteli , ale proti "zlým" duchům, kteří chtějí přemoci vaši duši (otrávit vaše srdce)..tedy je to o přemáhání sebe sama..

a všichni lidé s podobnou filozofií (mudrcové, svatí, mystikové, jogíni..) k sobě mají blízko (u nás třeba Chelčický nebo Komenský, Minařík, v Rusku Tolstoj, v Indii Gándhí..atp.)

Milosrdenství, ne oběti !

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 09.12.15 09:40
avatar

Je to filozofická otázka.Ježíš i Budha žijí vlastně jen v myslích lidí,kteří na ně věří.Proto jsem přesvědčen,že se může stát,že se i poperou.

JABRAKA

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 09.12.15 10:27

Nejen že by si rozuměli ale dokonce víc než to , křesťanství totiž z buddhismu přímo ČERPALO ! Málokdo to ví, ale některé pasáže uvedené v dnešních kanonických evangeliích jsou "identické" s pasážemi některých buddhistických textů ! (např. Lalitavistarah apod.)

Například:

Lukáš 2,25n shodné s velebením Buddhy starcem Asitó

Lukáš 4.1nn pokušení Krista na poušti ´dáblem stejně tak za stejných okolností Buddha

Matouš 14.25n Petr jde po vodě stejně jako učedník Buddhy, ale oba klesají když jsou vytrženi z myšlenek na svého mistra

Buddha sytí jedním chlebem 500 stoupenců jako Kristus v Mt 14.15n, Mk6.35n i v Lukášovi

pramen : Vincenc Lesný Buddhismus

Těch příkladů je ale daleko víc, např. příběh o chudé vdově, Ježíšovo Kázání na hoře atd...

Pozoruhodné na tom je, že mnohé "shody" jsou velice přesné co se týká i "rámce" do něhož jsou příběhy zasazeny, sem tam jsou pouze "přehozeny role" a pochopitelně pozměněna jména...Zkrátka určité "podobnosti" jsou do očí bijící a je vyloučeno, že by se stejný příběh "náhodou" udál za "náhodou stejných okolností"

Je také zajímavé, že některé rané svaté autority křesťanství při bližším zkoumání jejich "formulace" "učení" v podstatě učili trochu jinak to co buddhismus...Původní "křest." zdůrazňovalo především "osvobození člověka"z nadvlády tohoto světa, "nejsme z tohoto světa", "pán světa" , křesťané jako "pokolení bez krále" což jsou hodnoty které právě také zastává buddhismus jehož primárním cílem je osvobození a dosažení úplnosti a tím i celistvosti, dokončenosti

Pro raný buddhismus bylo typické užívání zvonů ve stejném smyslu jako je tomu i v dnešním křesťanství v buddhismu se ovšem od tohoto vyjádření postupně upouštělo, taktéž existují zkazky o Buddhovi v nichž je coby "spasitel" ukřižován!

(viz. knihy J. Kozáka, Křesťané př. kristem za krista a po kristu a další)

Na základě mnoha faktů a shod a to jak v písemných pramenech tak i ve vnějších projevech buddhismu a křesťanství dospělo mnoho vědců k závěrům , že křesťanství nevzniklo jako původní originální židovský výhonek nýbrž jako do střed.moří dorazivší východní duchovní vlna, jež byla některými "židy" přejata viz. Kumrán Esejci (idee křesťanství před příchodem Krista) a na základě toho vznikl nový v podstatě ale synkretický proud žido-křesťanství, jež se dále ubíralo svou vlastní cestou.


doplněno 09.12.15 10:33:

Aby to bylo ještě zajímavější je třeba připomenout že ve středověku byla velmi oblíbená jedna KŘESTANSKÁ LEGENDA O Balrámovi a Jusafatovi, (jusafat´=bodhisat!) až na jednu MALIČKOST že tato hojně překládaná a v evropě ve středověku čtená a milovaná legenda NEBYLA VŮBEC KŘESŤANSKÉHO PŮVODU !


doplněno 09.12.15 10:50:

Ještě ke vzniku křesťanství jak ho známe dnes a proč se jeví na první pohled tak rozdílně od buddhismu. Židé často přejímaly cizí texty , malinko pozměnili a vydávali za své, nejinak tomu bylo i v době rodícího se křesťanství snahou NAROUBOVAT východní buddhistickou duchovní vlnu na své náboženství "jahveho" (původně boha větru hromu blesku apod.) se dopustili četných interpolací vsuvek a dalších "úprav" v textech. Hlavní idea Krista coby zabitého beránka božího nebyla původním nábojem křesťanství nýbrž jí učil apoš. Pavel mnohem později a cílem bylo SKLOUBIT původní ŽIDOVSKOU víru v očišťující moc obětovaného fyzicky zabitého beránka s "novým učením" kde do role beránka byl dosazen Kristus ačkoli on sám jako historická postava kázal něco jiného, jeho původní učení někteří vidí jako buddhismus sloučený s átmanismem (duše, v buddhismu není) obojí ovšem "východního původu" neboť židé neznali onu "stereovizi" světa (duch-hmota) dlouho setrváva-li na čistě "hmotné víře" pouze v tento jeden svět...Všechny dnes známé pasáže kde Kristus je "vsazen" do židovského rodokmenu, kde velebí izrael a židovství jako spásu světa jsou mnoha badateli považovány za nepůvodní prvek dosazený do textů samými přejimateli tedy židy( viz. J.Kozák ...)

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.12.15 18:42

Nechce se mi to celé číst, budu reagovat je na větu:

"Je také zajímavé, že některé rané svaté autority křesťanství při bližším zkoumání jejich "formulace" "učení" v podstatě učili trochu jinak to co buddhismus..."

Vy jste mi připoměl, že ranné křesťanství bylo ovlivněno spousty jinými myšlnekovými proudy. Musíme ale důsledně rozlišovat mezi evangelikálním křesťanstvím - to co učil Ježíš - a to jak se potom měnilo křesťanství. Jsou to totiž odlišné teologie. Katolická církev postupně k původnímu učení přidávala další a další dogmata a příkazy a nařízení a zvyky. Postupně je znát silný vliv biskupů a papežů... Jelikož křesťanství se rozmohlo do všech možných koutů světa, logicky se střetlo s mnoha odlišnými názorovými proudy a s těmito se muselo vypořádat. Vzniklo mnoho otázek, které bylo třeba filosoficky vyřešit. Tak se křesťanství střetlo s východními naukami, např. se Zoroasterismem, které je hodně podobné křesťanství, pak s myšlenkami pocházející z ještě vzdálenějšího východu - neumím to momentálně formulovat, je to směs názorů a vír dneska označovaných jako New Age. Střetlo se také s řeckými filosofiemi (pochopitelně). Nejznámější herezí byl dokétismus vycházející z řeckých myšlenek. Křesťanství tedy mělo mnoho různých proudů, které ale už nebyly tím původním učením co učil Ježíš. Když čtete evanglia nezdá se že by Ježíš byl jen duchovní nehmotnou postavou, ale kdo tomu nechtěl věřit, prostě si to náboženství musel upravit aby pro něj bylo přijatelnější. Pochopitelně že to pak nedávalo smysl, zpochybňovat některé Ježíšovy výroky nebo překrucovat jejich význam podle svého obrazu. Když někdo chce něco moc prosadit (například své pojetí spravedlnosti, svou pravdu, svou nevinu, ospravedlnit své svědomí) tak si najde výmluvy kterými dosáhne svého. Stejně tak jako většina zločinců, kteří byli zatčeni a odsouzeni, byli zavření neprávem a strašně moc se jim křivdí a tvrdí o sobě že jsou nevinní, tak je lidská mysl schopna překroutit výklad původního učení Ježíšova podle svých potřeb... Mimochodem, jsem přesvědčen, že k tomuto překrucování docházelo již od samotných počátků křesťanství již u samotného samozvaného apoštola Pavla.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: buss
Datum: 09.12.15 10:02

Srovnával jste je? Jaký má Buddha názor na židy?


doplněno 10.12.15 22:56:

Možná kdyby si popili slivovičku, tak by se shodli, nebo si šli po krku. Tercium non datur.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ria®
Datum: 09.12.15 10:07
avatar

Všichni bohové námi vymyšlení mají původ v nějakém blesku, hromu, bouři.. Lidi si od začátku musejí hledat něco, kdo za tím stojí - takže by si nerozumněli, když neexistují..


doplněno 09.12.15 10:11:

A abych nerýpala.. Myslím, že by to měly být tak velké osobnosti, že by si rozumět měli.. Teoreticky budhisté by neměli ublížit ničemu živému, Ježíš laskavý.. tak ano - měli by si rozumnět. Minimálně se rozumně domluvit.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: axus®
Datum: 09.12.15 10:31
avatar

Po strance fylozoficke zrejme ano. Svetovy mir a pod.

Po strance duchovni asi nikoliv, jelikoz Zide veri v jednoho vsemohouciho boha, zatimco Budhiste maji maximalne nejake bytosti ve vyssich dimenzich.

Zrejme by se ale dokazali po teto strance respektovat.

Jezis mozna o neco mene, jelikoz mimo jine usiloval o prohloubeni viry lidi v jedineho boha a vsude to mel zapotrebi kazat, Siddharta zrejme o neco vice, jelikoz buddhiste pokud vim nekazou a nikoho se nesnazi presvecovat.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: jenda2
Datum: 09.12.15 10:44

Postava Ježíše Nazaretského je tak vyobrazena ve skvělých optimistických barvách, že zřejmě ani neexistovala. A už vůbec nepřipadá v úvahu citovat "jeho slova", protože je to celé postavenona hlavu. Lidi té doby neuměli psát, byli to pastevci a že by někdo za někým běhal a nějak pro budoucí pokolení zaznamenával nějak všechny věty je prostě blábol. Ve mte si to z např. dnes a činy souseda. Co když on bude za několik set let označen za syna Boha a ani nevíte, jaké božské skutky vykonává dnes. A přeneste se do doby tehdejší. No tak to je naprostý všechno nesmysl...

Ale jako bájná postava pro ovládání myšlení jiných je to vymyšleno naprosto dokonale.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 09.12.15 11:09

Původ křesťanství jako přejímky původní tehdy se šířící duchovní východní vlny judaismem je tedy velmi pravděpodobný , důvodem zamlčování těchto skutečností je fakt, že by křesťanství muselo uznat, že není originálním duchovním proudem made in judea.

Co se týká J. Krista je situace složitější, jednak se toto označení dříve používalo jako "titul" dnes ještě toto pojetí přežívá v gnosi kde je cílem stát se "Kristem" či u žen "Bohorodicí" (rusko) jde zkrátka o pojmenování dosaženého stavu mistrovství snad i osvícení svatosti a také ještě v pravoslaví existující "obožštění" "zbožštění člověka" Jednak je třeba rozlišit Ježíše "textu evangelií" kde se stal objektem interpolací machinací s texty, tudíž by vůbec jako osoba z tohoto pohledu existovat nemusel..

Ovšem neoficiální .legendy prameny uvádí J.Krista jako duchovně vědění chtivého mladíka jež podnikl cestu do indie kde se "vyučil" védám /udává se několikaleté studium/ seznámil s buddhismem a na základě toho vytvořil vlastní "pojetí" dající se charakterisovat jako atmanismus křížený s buddhismem který se jal kázat ve své vlasti. Tuto skutečnost však nelze jednoduše odbít jako "báchorky" nebo´t:

-Biblické texty skutečně obsahují buddhistické pasáže což je prokazatelné komparativními metodami

- Do dnes se v Kašmíru ukazuje "mauzoleum" "velkého světce a mistra" který zde kdysi doputoval jako "cizinec" působil zde a má tu i svůj hrob tuším že ježíše nazývají Isou Íšou apod..., také je známo místo označené jako "hrob Mariin" a to bez ˇpozdějšího křesťanského vlivu ! i četná jiná místa nesou tento název

-Nikolaj Notovič (rus) který vykonal pouť po Tibetu byl při úrazu a ošetřování tamními buddhistickými mnichy informován o tom , že jejich a jeho (pravoslavné křestanství) víra má "společný základ" načež byla prý donesena objemná kniha z níž se citovalo přímo ze života Velkého Isy (Ježíše), na základě tohoto vydal Notovič po návratu domů knihu jež se stala velkým "hitem" zároveň jednal s kardináli v Ŕímě kteří měli zájem na tom, aby nic nezveřejňoval, že prý na to lidé nejsou připraveni a ničeho prý nedosáhne, že by ŘÍmskokatolická církev věděla o něčem co běžný kněz nebo věřící neví?

Ohodnoceno: 0x
 
Od: roman68*
Datum: 09.12.15 11:42

máte velmi zajímavé příspěvky a informace !

jenže tohle se moc do oficiálního obrazu Ježíše jako modly a "supermana" církvi svaté nehodí...ona měla vždy s pravdou trochu problémy (viz třeba Bruno) - asi chtěla uchránit své ovečky od přílišného vědění-dokonce jeden čas bránila prostému lidu číst (vlastnit) bibli...

ale i přesto, pokud člověk umí číst mezi řádky (srdcem) i v bibli si najde své...

Ohodnoceno: 0x
 
Od: hu
Datum: 09.12.15 11:42

Ano. Naprosto. Budha a Ježíš jedno jsou.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 09.12.15 11:46
avatar

To jsou otázky, coby, kdyby? Budhismus je praktikován a zastoupen v Indii již v malé míře. Na světě je asi sedm kultur, které vycházejí ze svých učení a v mnohém jsou si podobné. Nejstarší jsou Židé, jejich počátek je od Abraháma, někdy před 2000 n.l. Z jeho dvou synů, které měl s manželkou a druhého s její egyptskou služebnou, vznikly dva velké národy, mezi kterými je dodnes nepřátelství. Jsou to židé a muslimové.

Takže ostatní kultury čerpaly z židovství, později z křesťanství. Jestli by si rozuměli Ježíš a Budha? V mnohém by se shodli.

Když vezmeme jakoukoliv kulturu, tak která z nich se svým učením silně ovlivnila lidstvo, či civilizace?

Když porovnáme učení Krista a to, že šel na smrt, nebránil se, mělo pro jeho následovníky velký význam. Sám Gándhí prohlásil, že kdyby se lidstvo drželo Ježíšova známého "Kázání na hoře", byl by na světě mír.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 09.12.15 12:10

pro pt

Zdravím

Takže ostatní kultury čerpaly z židovství, později z křesťanství.

Ne všechny kultury a ne vždy, naopak židovství v průběhu své existence "čile" přebíralo z jiných kultur např. Egyptské, ´Babylonské atd. Židovská kultura není vůbec nejstarší, a není ani tak "původní" za jakou se snaží vydávat, "židovská moudrost"= kohelet -sběratelka, zkrátka židé sbírali i z jiných kultur a mýtú a na základě toho vystavěli tu svou "kult. identitu" na čemž by nebylo nic špatného i jiné kultury od sebe vzájemně "opisovali" kdyby ovšem starověcí židé nevydávali tuto "přejatou" moudrost za vlastní a nepyšnili by se vlastní "originalitou" kterou ale "obšlehli",jinde :)

Ne jinak tomu bylo i při formování křesťanství zvláště v době helenské bylo velkým zvykem žid. národa přejímat cizí např. antické autory a pak je "vydávat za vlastní", půjčím-li si auto souseda a pak je vrátím nebo mu přiznám vlastnictví nebude asi nic namítat, ale pokud si půjčený vůz přivlastním přeražením čísla motoru a změnou značek a vydávám za svůj je to špatně, a přesně toto židé dělávali viz. J Kozák

Jinak Indická kultura je daleko starší než židovská, ba dokonce existují indicie že starověcí židé mnohdy nejen texty "upravovali" ale také antedatovali , vydávali za daleko starší než ve skutečnosti byly aby potvrdili svou "historičnost" "dávnověkost"...

Tvrzení že "Vše ze židů jest" a že z nich pochází všechny národy je dnes velmi rozšířeno, zejména např. v usa, ale POZOR není to v žádném případě pravda, proto tedy ta má námitka

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 09.12.15 12:15
avatar

"janm", úplně mně stačí Vaše věta " je dnes velmi rozšířeno, zejména např. v usa..."

Do všeho taháte politiku, takže i Váš příspěvěk odpovídá vašemu vidění světa. Zřejmě si myslíte, jak jste chytrej a všeho znalej, tak si to myslete dál. - pt

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 09.12.15 12:25

Pro pt-

Já to nemyslel zle, to v žádném případě je to diskuze:) Pouze uvádím něco málo co jsem si k tématu přečetl, rozhodně si nemyslím že jsem "chytrej" to nejsou moje vědomosti ani výsledek osobního bádání :)

K té usa, opravdu politiku do toho netahám, je to jen shoda náhod, je to jen jedna ze zemí kde se tento názor "vyskytuje výrazněji", vůbec nemám nic proti běžným lidem z usa, nic proti židům rusům turkům ani jiným národům, bez ohledu na to jaká je v dané zemi politická situace, navíc nejde o "oficiální" stanovisko usa nebo kterékoliv jiné země...

Nechtěl jsem něco vyvracet spíše poupravit doplnit :)

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 09.12.15 12:52
avatar

Zase jsme mimo otázku, ale pokusím se Vám odpovědět. Mocnosti, které "vládly" světu a následovaly po sobě jsou Egypt, Asýrie, Babylon, Medo-Persie, Řecko, Řím, Anglo-Americké impérium a v dnešní době se národy spojily a mají své zastoupení v OSN, kde jsou vázány svými smlouvami.

Takže v době Abraháma samozřejmě byl již Egypt v rozkvětu. Abrahámův vnuk Jákob dostal jméno Izrael, proto Izraelité, čili Židé. Jeden z Jákobových synů, Josef, byl prodán do Egypta, kde se vypracoval na tlumočníka a pravou ruku Faraona. Následně se do Egypta přistěhovala i jeho rodina (otec a bratři s rodinami), protože byl v okolních zemích hladomor. Izraelité tak v Egyptě zůstali asi 200 let a rozrostli se v národ, který byl později novým Faraonem utlačovaný a tak vyšli z Egypta pod vedením Mojžíše. Chodili 40 let po poušti, kde dostali i desatero. Je pravda, že se několikrát v historii odklonili od uctívání a dodržování destaera a následovali jiné, okolní bohy. Proto byli vždy usměrňováni proroky, kteří vyšli z jejich středu a nabádali je k nápravě, to je návrat k původnímu uctívání a desateru. Jejich odklon od nápravy a napomínání jejich proroky vedlo k tomu, že jako národ nepřijali Ježíše a podíleli se na jeho smrti, až na jednotlivce. Krista a jeho učení může přijmout kdokoliv a z jakéhokoliv národu, pak se tito lidé nazývají křesťané.

Musel byste hodně načíst. Zde není prostor na podrobnosti.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 09.12.15 13:11

pro pt

Ale to Vám zajisté neberu:) Mně spíš šlo o to uvést když na základě určitých skutečností se křesťanství jeví jako výsledek synkreze (ve smyslu smíchání prolnutí) východního učení (buddhismu + další, jsou zde jistá fakta) s judaismem (přejímka části židů) jakým způsobem se k této přejímce přistoupilo tzn. že se křesťanství vydává za "čistě" výhonek jen a jen judaismu za jeho jeden z "originálních" proudů, čemuž tak ale zjevně nebylo a také není, nebo jinak to je jen polovina pravdy...

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 09.12.15 13:27
avatar

Z judaismu, neboli z rodové linie Judy se narodil Ježíš, který o sobě říká: "aby naplnil proroky" a "nové ustanovil", to znamená křesťanství. To, že se křesťanství rozměnilo do různých církví a proudů vede mnohdy k nejednotě učení, což se již začalo projevovat po smrti Ježíše a vyplývá to z dopisů apoštola Pavla, které psal různým církvím. Dnes je snaha o Ekumenické hnutí, či spojení, či spolupráci mezi křesťanskými církvemi.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 09.12.15 13:41

Tu rodovou linii to máte pravdu, akorát jak jsem již psal, v tom novém zákoně (ale i v apokryfech tedy oficiálně neuznaných evangeliích) jsou pasáže svědčící o východním původu Ježíšova učení, a existují i legendy které praví, že Ježíš sám se "vyučil" i u jiné duchovní školy tedy východní,(nežidovské) jak jinak by také bylo možné vysvětlit že některé pasáže v novém zákoně jsou shodné s pasážemi v buddhistických písmech, čili to je také jedna z věcí proč asi Ježíš nebyl ortodoxními židy přijat, učil totiž "něco jiného" navíc v době kdy se křesťanství formovalo existoval čilý obchodní styk s východem a v té době podnikal buddhismus i "misie" (čili chodili do vzdálených zemí a kázali) Apoštol Pavel pak "vypíchl" to ukřižování jako "smírčí oběť" a vzniklo křesťanství jak ho známe dnes

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 09.12.15 14:02
avatar

Ježíš byl vychová striktně židovsky. V evangeliích je záznam (lukáš 2:39-52), kdy ve svých 12 letech rozmlouval s ostatními židovskými učiteli v chrámu, při jedné z židovských slavností pasah (velikonoce) a všichni žasli nad jeho rozumností. http://www.obohu.cz/bible/ind…php?vs=ano&k=L&styl=CSP&kap=2

Není důvod, aby i v jiných kulturách neměli lidé rozumné učení, které se shodovalo s učením Ježíše, aniž by se vzájemně prolnuly.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 09.12.15 14:13

Jenže ty shody jsou zkrátka veliké, jde např. o pasáže o chudé vdově, kázání na hoře, shlédnutí narozeného Ježíše starcem simeonem (v buddhismu Asito,jinak stejné) , pokušení na poušti, učedník Petr chodí po vodě stejně jako učedník Buddhy a oba dopadnou "náhodou stejně", a další, to zkrátka nelze přehlédnout, nemůže jít o náhodu, někdo tyto příběhy když se sepisovaly evangelia musel buď vyprávět a do evangelií je zakomponovat, nebo je musel uvádět nebo realizovat sám Ježíš...tady zkrátka něco nehraje, badatelé zkoumají i stáří textů aby přesně věděli kdo od koho převzal, nicméně původnost svědčí spíše pro buddhismus, Jistě oficiálně je snaha to zametat pod koberec a říkat náhoda, ale to je větší náhoda než vyhrát ve sportce :)

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 09.12.15 14:26
avatar

"janm", i v minulosti mohl mít například Budha možnost a příležitost při obchodních cestách, kde se setkal s "judaismem", mohl znát různá proroctví ze SZ. Zrovna, jako královna ze Sáby, která slyšela o moudrosti Šalomounově a chtěla jej osobně poznat a navštívila ho, Určitě takové návštěvy neby víkendové, jako se praktikují dnes, ale trvaly několik týdnů. Při takových příležitostech se mohla spousta lidí dozvědět o proroctvích SZ, kde je prorokováno i spousta podrobností o narození Ježíše a jeho životě. Každý má volbu se přiklonit k tomu, čemu chce věřit.

Snad jsme naším společným povídáním, byli i trochu užiteční. - pt


doplněno 09.12.15 15:30:

"janm", ještě jsem Vám našla prohlášení Gándhího, kterého velmi ovlivnilo Ježíšovo "Kázání na hoře". Kdyby to bylo Budhovo "kázání", jistě by jej Gándhí dobře znal, ale Gandhí naprosto nezpochybnil, že se jedná o Ježíšovo kázání.

https://nymburk.evangnet.cz/w…Kazani-na-hore_23-10-2011.pdf


doplněno 09.12.15 15:35:

https://cs.wikiquote.org/wiki/M%C3%B3hand%C3%A1s_Karam%C4%8Dand_G%C3%A1ndh%C3%AD


doplněno 09.12.15 15:39:

Co by byla Evropa bez Krista. - Mahatmá Gándhí

Až se vaše země a moje země sejdou na naukách stanovených Kristem v tomto Kázání na hoře, pak vyřešíme problémy nejen našich zemí, ale zemí celého světa. - Mahatmá Gándhí
http://azcitaty.cz/mohandas-k…nd-gandhi/2568/#ixzz3tpndaRXJ

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 09.12.15 16:08

Jistěže, čím více názorů tím lepší diskuze, dík za odkazy

Ohodnoceno: 0x
 
Od: roman68*
Datum: 09.12.15 12:34

ale je to pravda-jsou mnohem starší texty - viz Upanišády, Védantu, tao te ting, epos o Ggilgamešovi...

a z totho pohledu vypadá bible jen jako jakýsi soubor - výtah z těchto textů..

viz třeba křesťanské desatero a nový Zákon (Kázání na hoře) -"hřešit se dá i myšlenkou" a porovnejte s jogínskými zásadami jama- nijama

Pokud si pár těchto starých textů přečtete-překvapí vás, že bible zas tak moc "objevného" nepřináší..jisté vzorce a archetypy se opakují v kultuře všech národů

A pokud vím naše civilzace čerpá z odkazu starého Egypta a Sumeru (tzv . poatlanstká éra)...samozřejmě Židové tento odkaz předali dále a trochu si ho uzpůsobili k obrazu svému...díky jim za to

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 09.12.15 12:47

Ano, také hodně "taháme" z antiky třebas právo (vzor) apod., antika zase čerpala jinde apod. V dějinách se běžně vzájemně přejímalo a intenzivně to dělali i židé, ten problém není že někdo něco někde "přejme" ale to, že to co "převezmu" prezentuji jako "moji originální kulturu" a "zapřu" ten původ, markantní je to právě u těch starověkých židů, přejali přizpůsobili změnili dobře, ale prezentují-li to pak že je to jejich "originální věc" a ostatní se z toho mají poučit protože "pravda ze židů jest" pak je to špatně že :)


doplněno 09.12.15 12:53:

Východem byla ovlivněna i židovská Kabala (pol 13 stol. Španělsko? nevím přesně), ale když pak čtete něco z "tohoto soudku" a zjistíte, že např. reinkarnace v podání této školy je něco čistě "jejího a originálního" a víte dobře že tento prvek učení je daleko starší než např. ona žid. škola, co k tomu říct...:)

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 09.12.15 13:03
avatar

Začali jsme rošiřovat debatu o kultury a o to, jak se ovlivňovaly. Zde se již zachází do přílišných podrobností, ale ještě například ke Kabale, se vztahuje to, že Židé, kteří nepřijali Krista (protože na něj do dnes čekají), jsou pod vlivem různých učení. Jenže dnes již nemají proroky, kteří by je vedli k původnímu uctívání. Proroka, kterého nepřijali, Ježíše, byl posledním, který je měl nasměrovat. Ti, kteří Ježíše přijali i s jeho učením, se nazývají křesťané.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 09.12.15 13:24

-pro pt

Ano to je pravda, on totiž ten nový zákon opravdu obsahuje pasáže které nejsou s židovstvím slučitelné,jsou duchu židovství "cizí", (východní) část židů chtěla zkrátka přijmout "nové" učení (nebylo ale židovského původu) ale zároveň se nechtěli zpronevěřit tomu "starému" tak to sroubovali a vzniklo žido-křesťanství kde je starý a nový zákon jako jedna kniha. Zajímavé je, že se pak v historii vynořilo mnoho "kacířských heretických sekt" (nebo jak to kdo chce nazvat ) které uváděli že to "pravé" křesťanství je pouze nový zákon zatímco starý (židovství ve své původní formě) zatracovali, v tomto přístupu bylo také kus pravdy, ale zase on i ten "nový zákon" byl malinko "prožidovsky" (prožidovsky-pro víru židů) upravován. Tak v novém zákonu najdete pasáže kde se Kristus zásadně od židů distancuje (neupravené původnější části) s pasážemi kde Kristus mluví "jen za židy a ve prospěch židů" (upravené části, ) upravovalo se zkrátka proto aby dvě "odlišné duchovní školy" šly dobře "skloubit" ale za cenu "znepřesnění" původního duchovního odkazu Krista...vše ale nasvědčuje tomu, že křesťanství bez ohledu na původ Ježíše nevycházelo jen z židovství

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 09.12.15 13:31
avatar

Ježíš žil 33 a půl roku, na scénu se objevuje ve svých 30 letech. Byl striktně vychován jako Žid, svými židovskými rodiči, nemohl tedy přejímat učení z jiných kultur. Jak sám říká, přišel na svět, "aby nové ustanovil" a bylo to tak silné, že jeho učení přetrvává přes 2000 tisíce let, až do dnešní doby.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 09.12.15 13:56

Ano, ale mezi 12 rokem a dobou než začal ve svých 30 letech kázat je "informační mezera" z tohoto mezidobí "nikdo nic neví" ale právě třeba v tom Kašmíru je velmi živá legenda o tom, jak tam kdysi přišel cizinec Velký Mistr a učitel zvaný Isa (Ježíš) kde pak působil a také zemřel a dodnes tam ukazují jeho "hrob" , mimoto někteří buddhisté viz. Notovič (zkuste zadat do vyhledávače) četli k počátečnímu zděšení příchozímu pravoslav. Rusovi příběh o velkém muži jež je na západě uctíván jako Ježíš... Jistě není dostatečně podložené že se na dálném východě Ježíš učil studoval a dále tam, i mezi židy působil jako Velký mistr, ale stále tu v textech máme ona "shodná místa" která nejde nějak "okecat" ve smyslu že je to náhoda že mistr Buddha učil to co se objevuje i u mistra Ježíše...Mohu doporučit knihu např. Ježíš žil v Indii, (Holger Kersten) nebo např. Životopis svatého issy netvrdím že to tak bylo na 100% ale zajímavé počtení to je...,:)

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 09.12.15 14:11
avatar

Jenže Ježíš sám říká, že v prvé řadě přišel spasit Židy a pohyboval se na území, kde žili Židé. jeho kazatelská činnost se traduje od jeho křtu ve 30 letech, do té doby byl poddán rodičům.

Víte jak Schliemann objevil Tróju? Jen podle Homérova eposu (kniha: "Bohové, hroby a učenci"). A zrovna tak je spousta objevů a nálezů, která se uskutečňují na základě biblických záznamů, ne podle legend z Kašmíru.


doplněno 09.12.15 14:12:

"janm", myslím, že to již stačilo. Hodně jsme se odklonili od původní otázky. - pt

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 09.12.15 14:17

I to je dobře že padla tahle diskuze "k tématu" :)

Ohodnoceno: 0x
 
Od: jenda2
Datum: 09.12.15 22:34

Ale kdo může tvrdit, že to či ono řekl Ježíš? To je vše na bázi fikce. Nic jiného.

http://tajomstva.org/osobnosti/hadanka-zvana-jezis/

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 10.12.15 00:14

pro jenda2

To zda byl Ježíš reálně fyzickou osobou nebo ne není opravdu dodnes zřejmé a to i proto, že označení "Kristus" se užívalo a i v dědictví starověkých a následně i u dnešních gnostiků (např. v Rusku sekta Chlystové kristověrci) stále užívá jako "titul" příslušející osobě která dosáhla určitého "prozření", to vychází z gnostického přesvědčení že "Kristus" (u žen se užívá termín Bohorodice v témž nebo obdobném významu) sídlí jako "božská jiskra" v každém z nás ale skrytě nezúčastněně, přičemž stát se "Kristem" znamená, že tento božský prvek jakoby v nás "povstane" převezme moc, není to ale nic "cizorodého" je to naše "nejhlubší bytí" které je ve své podstatě "božské" v pravoslaví se dodnes ač "ortodoxie" dochoval termín theose čili obožštění zbožštění člověka jako žádoucího cíle duchovní cesty ačkoliv sami pravoslavní by s touto interpretací nesouhlasili a zastírali hromadou "filosofie" domnívám se že je tomu tak (jistě se také mohu mýlit) NA to poukazuje ještě další fenomén známý u východního křestanství a to tzv. jurodivost=posednutí kristovým duchem, jež se projevuje "bláznivým chováním jež však v sobě nese prvky určité nezemské moudrosti osvícení " apod.

V NZ bez ohledu na původnost jsou také zajímavá slova "ježíše" který praví cituje žalm tuším 82,6 "Řekl jsem byv vám bohové jste a synové nejvyššího vy všichni" -což nepoukazuje na "adoptivní neorganické synovství" jak to prezentuje současné křestanství ale spíše na ono "gnostické křesťanství" "božské je ve vás vaší prapodstatou ve vás všech"

A ještě k tomu odkazu co jste uvedl uvádí se tam "společenství" Q, já také četl o "pramenu Q" jež mělo být podkladem současných evangelií něco jako historický zdroj, dle např. J. Kozáka ale žádný "celistvý zdroj" informací Q ve skutečnosti neexistoval a jde spíše o současnou fabulaci, pravda dle Kozáka je spíše taková, že křesťanství vzniklo z gnostického proudu, jež byl daleko celistvější než jsou zastánci tradičního křest. schopni uznat a že tento gnostický proud byl oním původním pramenem křesťanství který čerpal právě z východu (cesta džňána márgy, buddhismus) což by i vysvětlovalo že se v současných evangeliích dají nalézt buddhistické prvky ba i celé pasáže, jak by se tam jinak dostaly? Byly zkrátka zachovány z toho důvodu že nebyly rozpoznány jako "cizí nežidovský vliv"...Judaismus pochopitelně gnozi nepochopil a co dle Kozáka mínila gnose duchovně bral judaismus materiálně doslovně a na základě toho vzniklo synkretické žido křesťanství...

V historii se také objevují sekty, které popíraly Ježíšovu fyzickou existenci avšak v žádném případě nepopírali jeho osobu jako skutečnou čili brali že Kristus existuje ale v "duchovní rovině" podobně jak je to prezentováno ve vámi uvedeném netovém odkazu...

Nicméně naproti tomu byly zase sekty, které Krista brali "pouze" jako "jen" "obyčejného" člověka mistra který kázal své učení nic víc nic míň

Přestože opravdu nelze jednoznačně říct zda Ježíš existoval i v reálném světě fyzicky zbývá ještě vysvětlit, množství "stop" které se objevují v názvech míst daleko za hranicemi působnosti křesťanství nebo ofic. církve na východ od Palestiny?, "hrob Mariin" (označení "nekřesťanů") nebo onen hrob Svatého Issy jež je ukazován v Kašmíru (viz. Holger Kersten, Ježíš žil v Indii) Tento hrob se zatím nezdařilo "vědecky" prozkoumat (místní bojůvky, nestabilní politická situace ale snaha byla) Další věcí je ona zkušenost ruského cestovatele Notoviče, byť je "nepotvrzená" a i byla-li by je ještě otázkou zda již budh. mniši v Tibetu nepřevzali tehdejší "legendu" rodícího se křesťanství...

Ta situace je dle mně celkem složitá a chcou-li religionisté dosíct "seriozních závěrů" nezbývá než vedle bible prozkoumat i mnoho dalších legend, pověstí a indicií, neboť pokud něco "vyloučí" pak riskují, že se "minou cíle", je třeba aby prostudovali i to, co je pokládáno za "báchorky"...


doplněno 10.12.15 00:31:

Navíc se tedy opravdu ukazuje že "písmo svaté" bylo "pozmněňováno"např. podle muslimů z prvních století se na tom pracovalo "dost intenzivně" proto považují Bibli za "nepůvodní" otázkou je ale zase naproti tomu jejich Korán, je tedy opravdu možné že byť by i někdo měl zjevení "duchovního" Krista, (apoštol Pavel) nebo byť by i Kristus působil jako "člověk z masa a kostí" (hrob v Kašmíru?) je velkou otázkou ZDALI BYLO PRAVDIVĚ zaneseno to co opravdu ZJEVIL, neboť mezi kanonickými evangelii a skutečností proběhla hezká řádka let, platí to i pro apokryfy byť dle Kozáka některé jsou "původnější" starší neboť byť je udáno cca 2 století jsou dle něj opisem textů starších než kanonická evangelia...Taktéž se ovšem našli dle Kozáka JIŽ "křesťanské spisy" kde ještě ALE Kristus vůbec nefiguroval! Anebo místa, kde Kristus byl brán "identicky" jakožto Buddha! Je to pěkně zamotané *smich*


doplněno 10.12.15 00:45:

PANE JENDO 2 jestli Vás tato problematika víc zajímá, vřele doporučuji pročíst knihy od Jana Kozáka, vyšli v naklad. bibliotheka gnostika Křesťanství před Kristem za Krista a po Kristu, Evangelium neznámého boha, Příběh o povstání hada a další, autor na základě "rozboru textů" vrhá na celou skutečnost nevšední světlo...zastáncům "tradičního současného" křesťanství spíše nedoporučuji, z důvodu rizika narušení víry, když jsem to kdysi poprvé četl byl to pro mně "šok" a musel jsem mnohé přehodnotit, *hi* daň za zvědavost :)

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 10.12.15 10:26
avatar

Zdravím "janm", tak jsem se podívala na knihy J. Kozáka a zdá se mi, že ho pohltil zájem o esoteriku a spiritismus spojený s Egyptem. Nějak bych už pochybovala o jeho "pravdách", pokud se mýlí i v "Kázání na hoře", které připisuje Budhovi a sám Gándhí, který byl Ind a hinduista, věděl, že jde o kázání Ježíše. Zdá se, že přemýšlíte o čteném, ale hledáte teprve svůj pevnější názor, protože Vás dokáže zviklat pár knih J. Kozáka. Co říkáte např. na příběh člověka, který se spiritismem zabýval:


Dále mně zaujal Váš postoj k Bibli, kde věříte tomu, že byla měněna v čase. Nevím, jaké vlastníte překlady a z kterého roku, ale myslím si, že dobrý přehled je v tabulce vlevo nahoře: http://www.obohu.cz/bible/index.php?vs=ano&k=Gn&styl=CSP&kap=1, takže můžete porovnávat. Myslím si, že Bibli přeložili v poslední době jinak a podle sebe, jen Svědkové Jehovovi, aby vyhovovala jejich učení. Ale v minulosti byly opisy tak přesné, že se počítaly písmena a slova v řádcích, aby byla zachovaná přesnost a ještě byly po stranách a pod čarou odvolávky, pro podporu psaného. Mimo to, je Bible opravdu, zdá se nejrozšířenější knihou. Přísahalo se na ni u soudu, leží na nočním stolku v každém větším hotelu (u nás asi ne). Všechny křesťanské církve na Bibli zakládají své učení, myslíte si, že by ještě za celá staletí nepřišli na to, že je ixkrát změněna. Zcela jistě by na to představitelé církví přišli, ale zatím vždy tato kniha zůstává nezměněna, jen J. Kozák o tom pochybuje. Ale každý má nárok na svůj názor, i když třeba chybný.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 10.12.15 11:03

Dobrý den pt

Ono je těch Kozáků víc, mám na mysli konkrétně tohoto:

http://www.gnostica.cz/biblio.html

Co se týká "původu" a samotného formování křesťanství , oficiální církve žel nejsou zatím schopny na nějaké "hlubší" bázi podat uspokojivé vysvětlení a jestliže si člověk některé knihy od toho Kozáka opravdu přečte a zamyslí se nad tím, (např. evangelium neznámého boha, křest. před kr. za krista a po kristu) pak najednou původně "nesourodé informace" začnou dávat smysl, on totiž ten kozák ve svých knihách dokonce demonstruje, naprosté nepochopení "východních termínů" raného křesťanství současnými západními vykladači a to proto že bez znalosti východních nauk včetně jazyků "není možné pochopit"..., to chce zkrátka přečíst, jeho pohled je totiž natolik revoluční že úplně mění celý pohled na situaci...dále pak uvádí i určitou "provázanost" starov. kultur.

Tím esoterismem se myslím zabývá jeho jmenovec, toho jsem nečetl takže nevím...

Co se týká opisů bible pravda, pozdější opisy byly přesné tady jde ale o dobu kdy se to celé vůbec "formovalo" kdy redakce evangelií nebyla ještě uzavřena a dogmata ještě "nevytvrdla"

Kozák vychází z poválečných objevů pramenů gnostických spisů které se nalezly v Nag Hammadí..., pro někoho může být právě bolestným zjištění že ona "legitimita" bible není taková jak se po dobu dvou tisíc let vydávalo, až nové objevy gnostických textů umožnili úplnější pohled na tuto problematiku a to je to o čem právě Kozák mluví...

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 10.12.15 11:46
avatar

Většinou lidé, kteří Bibli ani nečetli, natož aby jejímu čtení věnovali větší pozornost, tak mají rychlejší sklon, hledat argumenty proti a vydávat je za pravdivější, prostě jsou papežštější než papež. Například evangelium Jidáše, které se datuje do druhé poloviny století? Kdy by Jidáš evangelium napsal, když se po zradě Ježíše oběsil? A jak dlouho by byl živ, to by mu muselo být přes stopadesát let? Díval jste se na to video, na osobní zkušenost toho člověka? Nebo zkušenosti vědce, docenta M. Krále - http://vedaavira.cz/index.aspx?p=96, to jsou osobní prožitky, ne jen nějaké filosofie, coby, kdyby.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 10.12.15 17:07

Víte to záleží na tom, jaké "verzi" křesťanství věříte, "uznávané církve" řimsko, řecko katolická , pravoslavná, hromada protestantských atd., atd., více méně učí to samé (odchylky pochopitelně jsou) ale mně zkrátka teologie těchto církví neoslovila a jejich výklady bible také ne, měl jsem ale nějaké "hlubší" zážitky spojené s vírou (nechci to zde rozebírat )a tudíž jsem hledal zda existují i jiné cesty, jiné křesťanství a kupodivu jsem přišel na to že ano a že na počátku křesťanství žádná "pevná" církev jak ji známe dnes v podstatě neexistovala bylo spíše jen mnoho různých "sekt a proudů" z nichž to pak "vykrystalizovalo postupně až do dnešní podoby", ty proudy které ale "nezvítězily" měli velmi zajímavé a mně daleko bližší učení a v dějinách se stále v podobě různých sekt "objevovali" např. Kataři ve středověku a další málokteré ovšem přežili do současnosti. Nikomu neberu oficiální výklady ani církve, sám jsem byl jejich členem nejdříve jako řím. katolík později jako pravoslavný (a k pravoslaví mám stále vřelý a otevřený vztah, lidí co jsem tam poznal si velmi vážím ) nicméně určitá dogmata nejsem schopen přijmout a ztotožnit se s nimi

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 10.12.15 17:35
avatar

"janm", děkuji za úpřimnost. Víte, já nejsem v žádné církvi ani náboženství, ale na stará kolena si čtu v Bibli. Člověk občas potká lidi věřící, z různých náboženství, ale nějak se nemůžu nikam zařadit, asi musí být každý tam, kde patří, kde se ztotožní s nějakým druhem učení. Mám, ale několik přátel, kteří jsou třeba katolíci, nebo Čeští bratři, nebo ze Společenství křesťanů, ani nevím, jak se všechny ty uskupení jmenují, ale jsou to hodní lidé a jejich společnost je mi příjemná, možná by zase vadili někomu jinému. Ale je mi příjemná společnost, kteréhokoliv člověka, pokud se chová lidsky a je v prvé řadě člověkem. Ještě není všem dnům konec a nevím, co mi život ještě nabídne, nebo co mně ještě třeba osloví. Jsem ráda, že jsme mohli komunikovat klidně a s respektem jednoho vůči druhému. - pt

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 10.12.15 17:52

No holt si každý musí najít tu "svou" cestu :) Zkrátka nejsme všichni stejní a tudíž každého "táhne" malinko něco jiného, a myslím že to tak má být...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.12.15 18:27

Těžko říct. Jisté je že by se nikdy nepotkali, jedině že by Buddha odcestoval do Izraele, ale ani tak to není jisté. On totiž Ježíš nemluvil jen tak s každým, chodili za ním davy aby je uzdravoval, takže celý den buď uzdravoval nebo kázal. Dost pochybuji že by měl ještě čas na to bavit se s Buddhou. Jinými slovy, ta otázka je úplně mimo. Podle toho jak známe Ježíše z evangelických vyprávění, Ježíš nebyl filosofický typ. O těhle věcech se bavil jen s nejbližšími a s učedníky. Taky je dobré si uvědomit, že Ježíš byl žid a stýkal se v první řadě s židama. Je otázka zda by mu Buddha rozuměl. Viděl by člověka co uzdravuje lidi. Pokud by uměl řecky možná by se s nimi nějak domluvil a zjistil vo co go, protože řečtina byla úřední jazyk, takže někteří vzdělaní židé mohli řečtinu umět. Myslím si ale že vesmě se stýkal se spodinou lidu, která uměla jen hebrejsky či aramejsky. Občas mluvil i s náboženskými vůdci, předpokládám že v aramejštině. Myslím si že Buddha prostě nebyl ten typ co by cestoval do Palestiny aby našel Boha on chtěl být hlavně sám. Z toho důvod je jen malá šance že by se s ním mohl setkat a kdyby jo těžko by se spolu bavili. Kdyby se setkali nejspíš by jejich komunikace nebyla v řeči, ale v činech.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 10.12.15 19:28

pro h4ever®

já to co tak "složitě popisuji zjednoduším". Existují zhruba dva základní pohledy na formování (vznik) raného křesťanství

a) křesťanství je původní učení které vychází jen a pouze z Židovství, ostatní učení do sebe postupně vsávalo proto se vedle "oficiálního učení Ježíše" setkáváme v průběhu staletí s "odchylkami" (gnose je příměs do původního učení) =dnes oficiální verze většiny církví

b)křesťanství vzniklo "přejímkou" kdy Židovství převzalo jemu nevlastní a nepůvodní učení (východního původu) které si přivlastnilo a posléze vydávalo za "své a originální" (gnose není příměsí do původního učení nýbrž je přímo tímto původním učením, původním křesťanstvím)=verze znovu zvažovaná v souvislosti s novými objevy textů v Nag Hammadí, apod. = pro církve nepřijatelná a o této hypotéze právě výše píšu , toť vše :)

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.12.15 21:02

a) můžu zcela vyloučit. Je to bludný názor.

Výrok "křesťanství je původní učení které vychází jen a pouze z Židovství" nemůže být pravdivý, protože kdyby to tak bylo, tak by muselo být rovnítko mezi židovstvím a křesťanstvím, což není.

Naopak existuje spousta názorů na to co je původní křesťanství.

b) můj osobní názor na židovství je, že to se za svou dobu moc významě neměnilo, takže bych mluvil o jednom a tom samém židovství. Změnilo se teda akorád to, že židům zbourali chrám a nemohou tedy uctívat Boha ve svém chrámu. Tímpádem se nedodržujé ani židovské nařízení o obětování zvířat na oltáři atd, ale co se týče dogmatiky myslím že židovský dogmatika zůstává neměnná. Ale nejsem judaista, takže třeba nemám tak úplně pravdu. O křesťanství ale vím, že se mění pořád - nejen v katolické círvi, ale i v dalších křesťanských církvích. Každopádně já se neztotožňuji s názorem a) ani b)

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 10.12.15 21:21

Výrok "křesťanství je původní učení které vychází jen a pouze z Židovství" nemůže být pravdivý, protože kdyby to tak bylo, tak by muselo být rovnítko mezi židovstvím a křesťanstvím, což není

.-bylo myšleno tak,že jde o "výhonek" vycházející z židovství čímž protože "vychází" jen vychází ale již právě plně židovstvím není, bylo to zkrátka myšleno tak jak se dnes oficiálně učí čili že Ježíš byl pravověrný žid /vychází z židovství/ a učí nové své vlastní originální učení vycházející z židovství... jenže v novém zákoně jsou také pasáže vykazující známky "jiné duchovní školy" (východní) proto dnes existuje ještě verze b),,

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.12.15 21:55

V tom případě si to měl napsat úplně jinak a srozumitelněji. Ty tedy nemyslíš křesťanství, ale "učení které Ježíš šířil". A to právě není jedno a to samé. V té době se to ani křesťanství nejmenovalo. To byl počátek (výchozí bod neboli na pravítku bod 0) křesťanství, ale tenkrát se tomu ještě říkalo jinak. Křesťanství z toho dle mého názoru udělali až ti kdo začali tuto nauku vyučovat - nejspíše prvním takovým člověkem byl Pavel - ten ovšem mluví o "učení Ježíše Krista". Rozuměj, Ježíš nevyučoval křesťanství, ale jakési učení, které později bylo označeno za Slovo Boží. Ježíš nespokytoval žádný výklad svého učení, protože jeho učení nebylo náboženstvím, ještě tedy nemohlo být křesťanstvím. Jeho učení bylo původní tudíž nepotřebovalo výklad. Dle mého názoru by totiž bylo absurdní vykládat svá vlastní slova. Svá vlastní slova přece nevykládáš, ale můžeš vysvětlovat jejich přesnější význam. Výklad na druhou stranu by měl být vysvětlováním názoru někoho jiného tak jak ho chápu já (je tedy subjektivní a zažížen subjektivním chápáním světa, včetně všech negativ s tím spojených). Teprve Ježíšovi následovníci se začali zabývat náboženstvím a výkladem, tedy v té době vzniklo křesťanství jakožto náboženství.

Nu a z tohoto důvodu se nedomnívám, že by Ježíšovo učení mohlo být převzaté nebo ovlivněné východními směry. Nic nevylučuje, že ve východních směrech mohli existovat náhodné podobnosti, to však nedokazuje převzetí. Chápu jeho učení jako originál. Ale to podstatné co si vynechal jsou právě ty myšlenkové proudy, které ovlivnili vývoj křesťanství až po Ježíši, pokud jsem správně pochopit tvá tvrzení, že svovy "původní křesťanství" myslíš to co učil Ježíš.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 10.12.15 22:40

To by bylo na delší psaní, vše podstatné jsem již výše napsal chce to pročíst celé pozorně a postupně, z toho co jsem uvedl právě vyplývá že k ovlivnění nedošlo "později" jak se běžně zastává nýbrž hned v zárodku. (toto ovlivnění ale může být zároveň původní učení ještě daleko před Pavlem) i v novém zákonu (byť sepsán dlouho po Kristovi) jsou pasáže shodné s pasážemi z některých buddhistických textů např. z Lalitavistarah apod.


doplněno 10.12.15 22:52:

V rámci snahy zmenšit "objem" psaného a zjednodušit zrychlit jeho pochopení jsem záměrně zjednodušoval některé formulace jež "formálně" mohou být tedy "nepřesné" jde mi o sdělení podstaty, tak například používám slovo "křesťanství"i pro dobu kdy se "oficiálně" ještě neužívalo, kdybych použil jiné označení nebylo by zřejmé o čem mluvím atp., nechci se pouštět do "slovíčkaření" které odvede pozornost a ve výsledku nevede k ničemu...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.12.15 23:08

Ještě jsem to nečetl, možná zítra jestli budu mít chuť, ale z toho co jste napsal předběžně rozumím, že razíte nějaký svůj názor, ale přitom se odchylujete od toho co se skutečně historicky stalo (neboli co se vyučuje na teologických školách). Neboť kdybyste byl alespoň v základech obeznámen s historií katolické církve tak byste věděl jak toto ovlivňování na církev působilo a netvrdil byste že to bylo hned v zárodku.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 10.12.15 23:18

Ač to tak vypadá není to můj názor, uvedl jsem tam nějaké knihy zejména od J. Kozáka bibliotheka gnostika, tam naleznete ten "opačný" "nekatolický pohled", čemu se rozhodnete věřit je už pak jen na Vás, jen bych ještě připomínku, že neznámé "názory" "skutečnosti" nemusí být nutně "chybné" oproti těm oficiálně tradovaným jak to skutečně je je předmětem bádání, ačkoliv by tomu tak nemělo být výsledky často korespondují s tím k jakému táboru se "badatel" hlásí...


doplněno 10.12.15 23:20:

pozor na to že historii píší vítězové *smich*

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.12.15 21:04

Pohádka o Jéžiškovi je opsaná od zoroastristů a jejich učení má původ v Indii a buddhismu.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.12.15 23:09

Je to jeden z možných názorů. Je jich více.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: taras
Datum: 27.12.15 11:43

A rozuměl by si hejkal s vodníkem?

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.