Pronajímatel - náhradní klíč?

Od: Datum: 13.09.14 06:33 odpovědí: 14 změna: 15.09.14 07:43

Ahoj,

bydlíme v pronájmu a pronajímatelka nám řekla že náhradní klíč nemá ...

ale proč já mám dlouhý klíč a přítelkyně krátký? Nedává se k novým dveřím stejný klíč? Ty dveře tam udělali nové ... ve smlouvě nic o klíčích nemám ... takže můžu zámek radši vyměnit? S tím že by jsme pak ten starý vrátily když by jsme se stěhovali jinam? Jak se jinak bránit? Vím že dnes se nemůže věřit nikomu ... a když mi přece říká že nemá náhradní klíč a pak nám dá klíč který je každý jinej od nových dveří tak mi na tom něco nehraje ...


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 13.09.14 07:35
avatar
Určitě vyměnit a po odstěhování vrátit. To vám nikdo nezakáže. Ale náhradní klíč mít paní nemusí. Mohli ho už ztratit nebo vyměnit předchozí podnájemníci.
Ohodnoceno: 0x
 
Od: ben®
Datum: 13.09.14 07:36
avatar

Dobrý den, zámek si vyměňte, původní vložku a klíče uschovejte a případně zase namontujte zpět při odchodu z pronájmu. Když pronajímám, tak je to jedna z prvních věcí, že vyzvu nájemce k výměně vložky. Je to ochrana pro Vás i pronajímatele (aby nemohl být obviněn, že má do bytu a k cizím věcem přístup). Pronajímatel má ze zákona (po dohodě s nájemcem) možnost přístupu do bytu a pokud mu v tom není bráněno (a nájemce je rozumný), tak nemusí mít klíče od bytu, který pronajímá.

Ovšem, jsou případy, že nájemce z bytu uteče, nechá ho uzamčený a majitel má starosti. Zdravím!

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.09.14 08:07

Z hlediska právního je tato otázka velmi zajímavá a musím říct, že nemá jednoznačné řešení. Platí, že pronajímatel nesmí svévolně, bez souhlasu nájemce, vstupovat do bytu, mohlo by se jednat i o trestný čin, z této zásady však existuje výjimka (§ 2219 NOZ), která se vztahuje i na nájem bytu:

§ 2219

[Přístup pronajímatele k věci]

(1) Oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, umožní mu nájemce v nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přístup k ní nebo do ní za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby věci. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.

(2) Vzniknou-li nájemci činností pronajímatele podle odstavce 1 obtíže, které nejsou jen nepodstatné, má nájemce právo na slevu z nájemného.

Pokud má tedy pronajímatel, za určitých podmínek, za zákona právo přístupu do bytu, musí mít od bytu i klíče. Bohužel, v takovém případě, s výjimkou kamer, není ochrana soukromí nájemce 100% zaručena nikdy. Nájemce nikdy nebude mít jistotu, že v době jeho nepřítomnosti se po bytě neprochází pronajímatel. Vám bych doporučila metodu zapečetěné obálky: Oznamte majitelce, že se Vám v zámku klíč zasekl, a bylo nutné vyměnit celý zámek. Od nového zámku jí v zapečetěné obálce (pečeť si důkladně ofoťte) předejte 1 ks náhradního klíče, přičemž předání obálky proveďte písemně. K porušení zákona nedojde, neboť majitel bude mít svá práva zajištěna a Vy vždy můžete tvrdit, že výměna zámku spadá pod drobnou opravu do 2.000,-Kč, kterou jste provedl a jejíž provedení majitelce oznamujete. Takhle Vás nikdo z porušení zákona vinit nemůže.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.09.14 11:27
avatar
To je celé nesmysl. To bych musel mít klíče i od všech sousedů, protože co když odjedou k moři a praskne jim voda. V takových případech to prostě načnou policajti, vodaři aj.
Nikdo nemá právo na klíče od mého bytu, ani v
zapečetěne
obálce.
Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.09.14 11:31

Nemusíte mít klíče od sousedů, proč? A dokonce, jako vlastník bytu, nemáte povinnost,mít klíč od pronajatého bytu. Je to Vaším právem, pokud jste vlastníkem. Tazatel řeší situaci, jestli si může vyměnit zámek či nikoliv. Řešením je co nejvíce eliminovat nebezpečí náhrady škody v případě porušení zákona (výměna klíčů, aniž by o tom uvědomil vlastníka bytu).

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.09.14 13:27
avatar
Pokud jsem vlastník pronajímaneho bytu, rozhodně nemám právo mít od něj klíč. Nebo možná ano, ale nikdy ho nepoužít když tam někdo bydlí.
Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.09.14 23:28
avatar

Nedalo by se právo majitele na vstup do bytu za určitých okolností zajistit např. tím, že by nájemce dal majiteli kontakt na osobu, které svěřil klíče pro případ potřeby? Přiznám se, že mně by bylo hodně nepříjemné vědět, že má od mého bytu klíče člověk, kterého jsem si sama nevybrala...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 14.09.14 00:13

Zákon dává pronajímateli právo "dostat se do bytu" v okamžiku, kdy " je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení". Je pravdou, že zákon to nestaví "jen" jako bezprostředně hrozící škodu (to je ten případ prodlení), ale i situaci kdy nájemce může být uvnitř bytu a je nutné zabránit škodě, kterou například páchá přímo onen nájemce. Proto by klíč v rukou jiné osoby neměl praktický význam. Beru-li však konkrétní případ tazatele, který se musí rozhodnout, jestli výměnou zámku porušuje zákon či nikoliv, tak z mého pohledu by ten zákon v případě, že pronajímatel neobdrží od nového zámku náhradní klíče, porušil, vše však záleží také na reakci majitelky. Pokud jí bude stačit prosté oznámení ohledně výměny zámku (z "nějakého technického důvodu"), aniž by požadovala po nájemci náhradní klíč, tak nájemce ve svém důsledku zákon neporuší, neboť "každý si svá práva hájí sám", a majitelka se rozhodla své zákonné právo v případě hrozby škody realizovat jinak (vypáčení zámku, vyražení dveří, zkrátka jinak), pokud by se jí to však nelíbilo a požadovala by náhradní klíč, musel by se, dle mého, nájemce s majitelkou na způsobu předání náhradního klíče domluvit (ideálně onou obálkovou metodou).

Jak už jsem uvedla výše, je to otázka z pohledu práva zajímavá, a každá strana má do jisté míry pravdu. Já osobně to mám, coby pronajímatelka bytu, v nájemní smlouvě ošetřeno tak, že nájemce ví, že mám náhradní klíče a tyto můžu pro vstup do bytu použít jen výjimečně, v tzv. stavu nouze, kdy bezprostředně hrozí škoda na zdraví či majetku, vždy se však musím o kontakt s nájemcem před vstupem do bytu pokusit, s výjimkou situace, kdy takový kontakt již není, vzhledem k situaci, možný. Ve smlouvě se pak zavazuji k postupu po vstupu do bytu (za přítomnosti 3.osoby, dokumentace stavu, kontakt nájemce, apod.).

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ben®
Datum: 14.09.14 08:26
avatar

Dobrý den, z hlediska právního, je vlastně zajímavá jakákoliv otázka. V tomto případě bych prozatím zůstal u hlediska lidského. Nevidím žádné porušení zákona ve výměně zámku - pokud to neudělá ten pronajímatel jako zabránění vstupu již bydlícímu (neplatícímu) nájemci. Zámek se vymění po dohodě s rozumným pronajímatelem, který ví, že podpisem náj. smlouvy "dává v plén" svůj majetek do užívání nájemci a má ve smlouvě ošetřen přístup do bytu. Také ví, že v bytě jsou cizí věci a je rozumné k nim nemít přístup a "neručit" za ně. Myslím, že je to prostě o mezilidské dohodě (a zatím bez právníka). A nucený přístup do bytu, v případě nouze, bych ponechal na policii nebo hasičích. Já, jako pronajímatel, nemám tu potřebu mít klíče od "cizího" bytu (neměl bych z toho ani dobrý pocit - stejně, jako zřejmě i ten nájemce). Zdravím!

doplněno 14.09.14 09:03:

aaella - no, to je rozumné. A, o té výměně zámku, jeho uschování a zase opětovném namontování při odchodu z bytu, jsem psal už v první větě svého prvního příspěvku. Mám raději vždy dohodu a na právníka je času dost (což si neberte osobně - předpokládám, že k tomuto "řemeslu" máte blízko).

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 14.09.14 08:55

Pro tazatele je asi důležité, co by měl v této konkrétní situaci udělat on, přistoupila bych k tomu tedy pragmaticky: pronajímatelka tazateli sdělila, že náhradní klíče nemá. Současně - pravděpodobně - ho ani nepožádala o vytvoření nového náhradního klíče, tudíž svým chováním dala najevo, že náhradní klíč nepožaduje, bez ohledu na svá zákonná práva. Ideální by bylo, kdyby měl tazatel na toto sdělení pronajímatelky (že nemá náhradní klíč) nějakého svědka (případně důkaz mailovou komunikací). Proto - dle mého názoru - by si mohl tazatel vyměnit zámek, šla bych i do toho rizika, že bych o výměně pronajímatelku neinformovala, a po skončení nájmu bych do dveří namontovala starý zámek a vrátila původní klíče. Rizika pro nájemce: "teoretická" odpovědnost za škodu v případě, že by se pronajímatelka chtěla domáhat svých práv a požadovat vstup do bytu. Tato odpovědnost by však mohla být vyloučena právě s ohledem na chování majitelky bytu, která dala najevo, že vstupovat do bytu, ani v případě zákonných předpokladů, nebude, neboť u sebe nemá náhradní klíče a jejich vytvoření nepožaduje ani do budoucna.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 14.09.14 22:39
avatar

Proboha dejte sem jediný odkaz na to, že má nájemce PRÁVO vlastnit náhradní klíč od pronajímané nemovitosti. Takové právo prostě není!

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ben®
Datum: 14.09.14 23:23
avatar

Dobrý den, odkaz sice nemám, ale přesto si nedovedu představit, že bych jako pronajímatel chodil odemykat a zamykat pronajímaný byt, aby mohl nájemce odejít do práce nebo se do bytu vrátit. Nájemce musí mít klíč (klíče) od pronajímané nemovitosti, aby ji mohl využívat.

Uzamčený byt (bez možnosti bezproblémového vstupu) si nikdo nepronajme. Zdravím!

doplněno 14.09.14 23:47:

sebod - možná jasné, možná nejasné. Ale, je to omyl zásadní. Udělat takovou chybu v náj. smlouvě by mohlo být dost zajímavé - ve smyslu práv a povinností nájemce nebo pronajímatele.

doplněno 14.09.14 23:57:

sebod - já si myslím, že kolega psal svůj příspěvek v rozhořčení, neb se dovolává odkazu a to nejlépe od spravedlnosti nadpozemské . A už mu přestanu "drbat hlavu".

doplněno 15.09.14 00:05:

sebod - ale, pravdu tu mají v podstatě všichni - nikdo neobhajuje, že má mít ty klíče i pronajímatel.

Tak je rozčilování snad zbytečné.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 14.09.14 23:41

Bene. Ringo se jen spletl a místo pronajímatel napsal nájemce. To je snad každému jasné.

doplněno 14.09.14 23:52:

Nediskutujeme zde o sepsané nájemní smlouvě. A nějaké Tvoje "co by, kdyby" ... Neboj, až si to Ringo přečte, tak jistě svůj příspěvek opraví. Zdravím.

doplněno 15.09.14 00:00:

Vždyť má pravdu.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 15.09.14 07:43
avatar
Omlouvám se všem za ty zmatky tady. Dodnes jsem si myslel, že na jedné straně je nájemce (ten kdo pronajímá, čili majitel) a na druhé podnájemník. Ale je to v podstatě to samé. Díky za poučení a hezký den všem.
Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.