Insolvenční řízení

Od: Datum: 10.12.12 15:03 odpovědí: 8 změna: 11.12.12 10:21

Dobrý den, jedna firma mi dluží za 3 faktury za cca 150 tisíc. Smlouvu jsem neměl, šlo o ústní dohodu. Tato firma pracovavala pro společnost RIM (Blackberry) a jejich zaměstnanec, který vede zastoupení v ČR, může dosvědčit, že jsem aktivity skutečně vykazoval. Co je taky zajímavé, že člověk pro kterého jsem pracoval a jehož s.r.o. pracovalo pro RIM dostal za za mé služby zaplaceno předem (září až listopad). Já jsem přestal pracovat v polovině listopadu. Co s tím můžu dělat? Kam se mám obrátit? Majitel je němec a firma se objevila v insolvenčním řízení. Děkuji za pomoc. MR


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: mike32*
Datum: 10.12.12 15:39

Pokud firma vyhlásila úpadek a je v ins.řízení doporučuji Vaší pohledávku co nejdříve přihlásit u příslušného soudu.

Pokud lhůtu, která je zpravidla 30 dní změškáte, nebude se k Vaší pohledávce přihlížet a jako taková zaniká!

Otázka je jak svou pohledávku u soudu budete uplatnovat pokud jí nemáte podloženou patřičnými dokumenty.

Ostatně podat jí můžete a záleží pak na insolvenčním správci firmy a soudu.

doplněno 10.12.12 16:02:

Ptáte se kam se máte obrátit?

Pokud je firma již v insolvenčním řízení, tak jedině a co nejrychleji na soud u kterého je ins.řízení s firmou vedeno a to cestou jak jsem již popsal...

přeji hodně štěstí

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.12.12 18:36

O tom, jestli se firma skutečně ocitla v INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ (IŘ), se můžete přesvědčit zde - zadáte data o firmě ve sloupečku "Insolvenční rejstřík":

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

Pokud tam je, podrobnosti o PRŮBĚHU INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ včetně příslušného insolvenčního soudu (PIS) a jména insolvenčního správce najdete zde:

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Podrobnosti o osobě INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE (IS) najdete zde:

https://isir.justice.cz/InsSpravci/public/seznamFiltr.do

Průběh je ve stručnosti následující:

Pokud se firma dostane do IŘ, její věřitelé (tzn. Vy) přihlašují ve stanovené lhůtě své pohledávky přihláškou (lhůta obvykle 30 dnů od zahájení IŘ, nejdéle 2 měsíce) . Přihláška pohledávky se podává dvojmo u příslušného insolvenčního soudu (viz. výše), a to na předepsaném formuláři, který najdete včetně pokynů a vzorů zde:

https://isir.justice.cz/isir/…n/stat.do?kodStranky=FORMULAR

Poté vyčkáte na pokyny od IS.

Ve Vašem případě bude zřejmě problém, jak Vaši pohledávku doložit důkazy. Nejlépe by bylo, pokud byste získal od jednatele/majitele firmy (dlužníka) nějaké podklady, dle nichž by se Váš nárok dal prokázat. IS a PIS porovná Vaše důkazy s podklady, které má od dlužníka a Vaši přihlášku může přijmout či odmítnout.

Pokud Vaši pohledávku nepřihlásíte nebo promeškáte lhůtu k jejímu přihlášení, tak pohledávka NEzaniká. Pouze se k ní nebude přihlížet v rámci IŘ. Podle výsledků IŘ (končí buď konkursem nebo reorganizací) ji pak můžete vymáhat dále, ale šance je mizivá.

Moje rada:

Pokud ještě neuplynula lhůta - podejte přihlášku (ideálně pokud víte, že má dlužník ve své evidenci dluhy zapsané nebo se snažte svoji pohledávku alespoň nějak doložit).

Pokud již lhůta uplynula, nemůžete dělat nic, než čekat na výsledek IŘ a poté popř. vymáhat dále.

Pokud dlužník má nějaký majetek (peníze, nemovitosti, auta, stroje, pohledávky u jiných firem,...) ze kterého lze dluhy zaplatit, peníze se Vám vrátí.

Pokud dlužník majetek nemá žádný, může skončit IŘ konstatováním, že "není kde brát" a nedostane nikdo nic.

V konkrétní věci Vám může poradit IS (kontakt viz. výše, nepovede Vás za ruku, ale je placen za vedení IŘ), popř. advokát či firmy zabývající se insolvenčním právem.

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 10.12.12 21:26

jen doplním...

jinou možnost, než se přihlásit do ins. řízení nemáte.. (použijte dle odkazu výše zákonem předepsaný formulář na www.justice.cz)

konec lhůty stanovený v usn. o úpadku je prekluzivní, nic vám nepomůže, pokud jej nestihnete...

pokud ještě nebylo rozhodnuto o úpadku (zejména pokud dlužník s návrhem nesouhlasí) sledujte pozorně vývoj na ins. rejstříku, příp. se rovnou připojte k řízení (v zásadě podáte rovněž jako stávající navrhovatel ins. návrh proti dlužníkovi), je poměrně běžné, že dlužník zaplatí pouze navrhovateli, který následně vezme návrh zpět, soud řízení zastaví, a ostatní stále nemají nic..

pokud by se tak již stalo, a usnesení o zastavení řízení ještě nebylo v právní moci, podejte s vlastním návrhem rovněž odvolání proti usnesení o zastavení řízení...

pokud je navrhovatelem přímo dlužník, pak vše řečené můžete uplatnit, pokud dlužník nesplní náležitsti návrhu nebo nezaplatí zálohu a v důsledku toho by opět soud vedl řízení k ukončení bez zjištění jeho úpadu...

stihnout lhůtu k přihlášení pohledávky je nutné i s ohledem na příp. vymáhání náhrady škody (tzn. vaší pohledávky, kterou jste nezískal zaplacenu ani v ins. řízení) na statutárním orgánu společnosti (ikdyž se zahraniční osobou to bude o něco složitější); pokud se nepřihlásíte nebudete mít k takovému vymáhání splněné podmínky...

doložit vaší pohledávku můžete na základě vámi vystavených faktur, které objednatel podpisem přijal..

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 10.12.12 22:28

Měl bych na Vás dotaz (nechchci kvůli tomu zakládat novou otázku).

Máte nějakou zkušenost s vymáháním pohledávek, které z nedostatku majetku nebyly uspokojeny v ins. řízení, na statut. org. společnosti? Musí se prokázat nějaký úmysl, zanedbání povinností stat. org. apod nebo lze vymáhat i v případě "podnikatelského neúspěchu"? Lze vymáhat i po stat. org předešlém (mám na mysli případ, kdy je zadlužená společnost převedena "včas" na bílého koně /nový jednatel a společník v v jedné osobě/ a teprve poté dojde věřitelům trpělivost a navrhnou ins. řízení)?

Děkuji za příp. odpověď.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.12.12 23:48

prokazovat úmysl není třeba..

odpovědnost za škodu statutára je objektivní ze zákona, a on se musí naopak odpovědnosti zprostit...

jde o škodu způsobenou prodlením povinnosti podat na sebe ins. návrh, pokud je osoba v úpadku (§ 98 InsZ), nevztahuje se tedy na, jak říkáte "podnikatelský neúspěch" (ten může nastat a statutár řádně a včas podá za dlužníka návrh), jde o nesplnění této povinnosti...

zákon předpokládá, že "škoda" je rozdílem mezi výší pohledávky a uspokojením v ins. řízení (tzn. v podstatě všechen rozdíl do 100% pohledávky), podmínkou je z logiky věci tedy ins. řízení a rovněž přihlášení věřitele do tohoto řízení (v případě proběhnuvšího přezkumnho jednání rovněž zjištění pohledávky)

zkoumat se tedy bude především, kdy vznikl stav úpadku (který mohl a měl statutár při řádném výkonu funkce zjistit) a po jaké době podal on nebo někdo z věřitelů ins. návrh...

v tom se skrývá i odpověď na druhou část otázky.. pokud nastaly podmínky úpadku ještě za původního statutára, vznikla mu rovněž odpovědnost... míra jeho odpovědnosti za škodu konkrétnímu věřiteli by v zásadě záležela na datu vzniku pohledávky příp. době, po kterou vykonával ten který statutár funkci...

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 11.12.12 01:15

Děkuji za vysvětlení. V mém případě (z pozice věřitele) se jedná o s.r.o., která evidentně splňovala podmínky úpadku a statut. nesplnil povinnost podat na sebe ins. návrh. Jenže se mu podařilo spol. převést na bílého koně (nekomunikuje, účetnictví není), takže ins. řízení na návrh věřitelů zřejmě nemůže proběhnout (ani odpovědnost předchozího statut. není podle čeho zkoumat). Přeci jen investovat zálohu na činnost ins. správce bez valné nadějě na úspěch se mi nechce. Už tak jsem v tom utopil spoustu peněz.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 11.12.12 09:49

řízení na návrh věřitelů určitě může proběhnout.. a pokud vyplyne, že úpadek nastal před převodem obchodního podílu a změně jednatele (notabene bezdomovci, kterému nebylo předáno žádné účetnictví), pak si myslím, že plnou odpovědnost nese původní statutár (bylo by možné domáhat se i neplatnosti převodu obch.podílu, byť na to jsou v praxi i jiné názory)

kdy vznikly podmínky úpadku lze poměrně jednoduše odvodit od splatnosti pohledávek přihlášených věřitelů... je na škůdci, aby dokazoval, že se věci mají jinak...

celé je to o zvážení výše pohledávky a její příp. dobytnosti na statutárním orgánu vůči záloze 50 tis., která je asi velmi pravděpodobná (pokud by jste se dohodl s více věřiteli, a podali jste návrhy společně, záloha by se solidárně dělila)

pokud je pohledávka v řádech tisíců nebo není z čeho ji vymoci, asi to nemá význam, pokud v řádech milionů...

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 11.12.12 10:21

Ještě jednou děkuji, máte svatou trpělivost. Nechtěl jsem zakládat novou otázku, aby byly informace o ins. řízení v souvislostech a pohromadě.

Kvality nového jednatele jste odhadl na 1*. Pohledávka dosahuje skoro 3/4 mil. Kč, dobytná by snad byla, i když původní statut. již provedl nějaké "úpravy" v katastru nemovitostí. Obavy mám spíše z toho dokazování / sprošťování se odpovědnosti. Podle zdravého rozumu naprosto jasné, v reálu by to byl asi začarovaný kruh. Nyní mám totiž v ruce závěry z vyšetřování odd. hosp. krim. v podobné věci jedné FO. Co dokáže vyplodit "znalec v oboru ekonomie" je opravdu pozoruhodné. Ale již to tu nebudu zaplevelovat, to by bylo na knihu...

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.