Výpověď při odmítnutí zkráceného úvazku zaměstnavatelem - nárok na odstupné?

Od: odpovědí: 2 změna:

Dobrý den,

ráda bych se informovala.

Se zaměstnavatelem jsme se dohodli ústně na zkráceném pracovním úvazku, který mu však nyní nevyhovuje a chce po mne pokračovat v práci na plný úvazek nebo výpověď dohodou.

Mne se však nechce dát výpověď dohodou bez nároku na odstupné, protože jsem se dočetla, že zaměstnavatel by mi měl vyjít vstříc s částečným úvazkem neboť mám dítě do 15 let. Ráda bych se informovala, jaké jsou má práva, zda mám přistoupit na dohodu nebo trvat na tom, aby mi dal zaměstnavatel výpověď dle zákona s úhradou odstupného. Mám případně sepsat nějakou žádost o zkrácený úvazek, kterou musí zaměstnavatel odmítnout?

Předem děkuji a přeji hezký den.

Petra

2 odpovědi na otázku

 

 


2x
avatar inzinyrka

Zaměstnavatel je povinen vyhovět rodičům pečujícím o dítě mladší než 15 let ohledně zkráceného úvazku, nebrání-li tomu vážné provozní důvody - viz § 241 odst. 2 zákoníku práce. To, zda kratší pracovní době nebo jiné vhodné úpravě stanovené týdenní pracovní doby brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, je nutno posoudit, jak už to u neurčitých právních pojmů bývá, s ohledem na konkrétní případ.

Zaměstnavatel Vám může dát výpověď pouze z důvodů jasně definovaných v zákoníku práce v § 52:

§ 52

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,

h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

Zde náleží odstupné pouze u důvodů a), b), c) a d). Ani jeden z těch důvodů se Vás netýká, můžete tedy ukončit pracovní poměr výpovědí, dohopdou anebo v něm setrvat a plnit pokyny zaměstnavatele. Budiž Vám ponaučením, že ústní dohody u většiny "zaměstnavatelů" (schválně píšu v uvozovkách, protože mě napadá úplně jiné, trefnější pojmenování) nemají nejmenší cenu.

 


0x
avatar iz

Nemáte-li zkrácený úvazek sjednán písemně, budete se muset přizpůsobit potřebám zaměstnavatele.

Je možné, že Vám kratší úvazek slíbil, ale nyní mu v tom brání vážné důvody.

Nevyhovuje-li Vám pracovní doba, musíte dát výpověď Vy (důvod není na straně zaměstnavatele). Nebo jej písemně požádat o rozvázání pracovního poměru dohodou. To není výpověď, k uzavření dohody je potřebný souhlas obou stran. (Pozor na formulaci > "výpověď dohodou" neexistuje.)

Nárok na odstupné Vám nevznikne.

 

 


 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2020 Poradna Poradte.cz. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o ochraně osobních údajů. | [tmavý motiv]