Přepis majetku v době 18 let

Od: odpovědí: 3 změna:
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat jestli existuje nějaká „smlouva”, která zajistí, že můj majetek (pozemek) se automaticky přepíše na syna, jakmile dovrší 18 let?
Děkuji za odpověď
3 odpovědi na otázku

 

 


3x

Žádný majetek se "automaticky" nepřepíše. Smlouvu o předání majetku po dovršení synových 18 let sepsat klidně můžete, bude platná (pokud nebudou některá její ustanovení odporovat platným zákonům). Ovšem po dovršení synových 18 let stejně musíte požádat o vklad do Katastru nemovitostí. Tam žádná "automatika" nefunguje.

 


3x

Pro takovou smlouvu je vždy potřeba souhlasu obou stran. To vyžaduje plnou svéprávnost obou osob.Tedy i 18let. Syn se tedy bez soudního svolení nemůže zavázat, že v 18nácti přijme dar.

Ty se můžeš ale jednostranně zavázat, že mu takovou nemovitost v 18nácti daruješ. Pokud by se pak tak nestalo, a on by nemovitost požadoval, měl by nárok na náhradu škody.

 


2x

NOZ § 2055

(1) Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.
(2) Plnění z pouhé společenské úsluhy není darováním, je-li z chování stran zřejmé, že se nechtějí smluvně vázat.

§ 2056

Kdo druhému dar jen slíbí, není zavázán darovat, ale ten, kdo slib obdržel, má právo, aby mu slibující nahradil náklady účelně vynaložené v očekávání daru.

§ 2057
(2) Písemnou formu vyžaduje smlouva také tehdy, nedojde-li k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar. Dárce je zavázán k odevzdání daru, není však povinen platit úrok z prodlení.

Uzavřít darovací smlouvu s nezletilým je samozřejmě možné, ale záleží na okolnostech:

NOZ § 31

Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.

§ 32

(1) Udělil-li zákonný zástupce nezletilému, který nenabyl plné svéprávnosti, ve shodě se zvyklostmi soukromého života souhlas k určitému právnímu jednání nebo k dosažení určitého účelu, je nezletilý schopen v mezích souhlasu sám právně jednat, pokud to není zákonem zvlášť zakázáno; souhlas může být následně omezen i vzat zpět.

Jinak by pravděpodobně bylo nutné rozhodnutí soudu.

 

 


 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2020 Poradna Poradte.cz. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o ochraně osobních údajů. | [tmavý motiv]