Může mě někdo vyhnat z obecního pozemku?

Od: Datum: 12.05.17 12:53 odpovědí: 23 změna: 18.05.17 01:56

Ahoj všichni.
Prosím o radu či vysvětlení. Může mě nějaký chlap vyhánět z pozemku, jehož majitelem je obec? Chlap tvrdí, že tam nemám co dělat, že to je jeho pozemek. Říkám, že pozemek je obecní, ukazuju mu mapu. On tvrdí, že to má pronajaté a ať vypadnu, nebo zavolá policajty. Odcházím, nechci mít problém, obzvlášť, když nevím jestli má právo mě vyhnat. Tak prosím o radu, jak to tedy je. Předem moc děkuji.


doplněno 12.05.17 13:05:

V tomto případě se jedná o starou, dnes již nepoužívanou cestu, která však je v terénu dobře patrná. A majitelem této cesty o okolních luk je podle výpisu z katastru nemovitostí obec.


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 12.05.17 12:56

Měl jsi ho nechat ať zavolá policjty. Musel by se prokázat nájemní smlouvou a i tak by ti policajti nejspíš kárali jeho, že nemá ten pozemek označený nebo oplocený.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 12.05.17 13:01
avatar
Pronajatý pole mám oplotit? Jezuskote proč?
Ono i mít někde cedulku, pole obce ty a ty, nájemce Franta Omáčka je dost na palici. Prostě po cizích polích se nechodí, ať už je má kdokoliv a hospodaří tam taky kdokoliv.
Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 12.05.17 13:06

Nevím, že by byla řeč o poli. Asi je třeba uvést přesnější údaje.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: mikesdh
Datum: 12.05.17 13:18

je to stará cesta. dnes již nepoužívaná, ale je v terénu dobře patrná. Na cestě se nachází stará křížová cesta. Proto mě to zajímá a chci se tam podívat. Parcely sousedící s touto cestou jsou louky. Cesta i louky jsou podle katastru nemovitostí majetkem obce. Tato cesta je v místě kde se připojuje na silnici přehrazena řetízkem a je tam nápis zákaz vstupu. Ale nevím jestli někdo má právo jinému zakazovat přístup na obecní pozemek. Tedy jde mi asi o právní výklad, jestli ten člověk i kdyby to nakrásně měl pronajaté, jestli mi tam může zakázat jít.

Od: asd1
Datum: 12.05.17 13:27

Nezáleží čí to je, ale jestli je to veřejně přístupný pozemek nebo ne. Ta cesta může být v katastru a může být vedená jako veřejná - pak můžeš zavolat policajty ty na něj, oni mu to vysvětlí.

V každém případě se můžeš vlastníka/ nájemce zeptat, jestli se můžeš jít podívat na křížovou cestu. Spousta lidí cizího vyhazuje, ale na dotaz tě tam klidně pustí a často i provede. A pokud to je magor, tak ti nezbyde než tam tajně vniknout až tam nebude.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 12.05.17 13:30

Jestli je to v Katastru vedené jako komunikace, nejspíš to bude pak polní cesta a ta je tuším ze zákona veřejná. Navíc pochybuji, že by mu obec pronajala pozemky i s cestou, byla by sama proti sobě.

Malá připomínka pro asd1: Katastr nevede veřejnost/neveřejnost pozemků.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 12.05.17 22:08
avatar

Po polích zrovna ne, nicméně využití cesty která by tím polem vedla je v souladu se zákonem

Ohodnoceno: 0x
 
Od: satak
Datum: 12.05.17 13:00
Ano,může to mít pronajaté...
Za podmínek v nájemní smlouvě,které neznáme...
Na obci by mohla být k nahlédnutí,tedy pokuď vám ji dotyčný neukázal...
Pozemek by si měl nějak označit?
Ohodnoceno: 0x
 
Od: manyy
Datum: 12.05.17 20:42

Jo pánové, socialismus skončil a je třeba si zvykat, nebude dlouho trvat a ani na houby se chodit nebude, jako je to všude jinde...Dneska každý kousek někomu patří a ten má právo komukoli zakázat vstup, jestli to je cestička používaná desítky, let, nejde jen tak na tuto cestu zakázat vstup, jedná se o vydržené právo a tato cesta musí bát zpřístupněna...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.05.17 12:17

Pustil bych tam Dron s kvalitní kamerou

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.05.17 12:43

Hrozí nebezpečí, ze svým průchodem pozemkem způsobíte škodu? Pokud ne, pak Vám nic zakazovat nemůže.


doplněno 13.05.17 12:55:

Průchod krajinou je zajištěn zákonem již od dob Rakousko-Uherska.


doplněno 13.05.17 13:05:

Zkuste to obráceně. Kde je v zákone zakázáno jít po cestě?

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.05.17 12:47

A to jsi vyčetl/a kde*sok*


doplněno 13.05.17 13:04:

Prosím o příslušné zákonné ustanovení (číslo zákona a §, který to upravuje).


doplněno 13.05.17 13:11:

Jestli ti něco říká pojem "neveřejná komunikace", tak to je přesně ono. Ale já bych přece chtěl ten zákon, který říká (snad), že mohu jít po JAKÉKOLI cestě.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.05.17 13:10

Zákon o ochraně přírody a krajiny

§63

Přístup do krajiny

(1) Veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území není dovoleno zřizovat nebo rušit bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody. Obce vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu své územní působnosti.

(2) Každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti či sousedských práv. Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy.

(3) Práva podle odstavce 2 se nevztahují na zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat. Orná půda, louky a pastviny jsou z oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či půdy nebo při pastvě dobytka. Zvláštní předpisy nebo tento zákon mohou oprávnění podle odstavce 2 omezit nebo upravit odchylně.

(4) Při oplocování či ohrazování pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu podle odstavce 3, musí vlastník či nájemce zajistit technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhodném místě pozemku.

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 13.05.17 13:13

Výborně, děkuji. Jen to chtělo ještě zvýraznit odst. 3, kterým je ten odst. 2 docela omezen, že;)

A jestli dobře vidím, tak odst. 1 mluví o veřejně přístupných účelových komunikacích. Takže ta polní cesta klidně nemusí být veřejně přístupná.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.05.17 13:28

Odstavec 1 hovoří o ochraně přírody a zřizování cest.

Odstavec 3 omezuje vstup, může-li vzniknout škoda.

Vše je tak, jak jsem psal. A je to tak od Rakousko-Uherska.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.05.17 16:05

Nebudu dále polemizovat, nemá to cenu.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: jedubaba*
Datum: 13.05.17 17:23

cesta je v místě kde se připojuje na silnici přehrazena řetízkem a je tam nápis zákaz vstupu
Pořídila bych si fotku řetízku tak, aby bylo jasné, kde se nachází a požádala majitele pozemku, tedy obec, o sdělení, zda jsou pozemky v pronájmu toho pána. Myslím, že by se dalo postupovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Na druhou stranu - taky bych nebyla nadšená, kdybych platila nájem a kdekdo mi coural po nemovitosti.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.05.17 17:25

I do soukromého lesa mohou chodit houbaři a babky sbírat klestí. A to i mimo cesty ..


doplněno 13.05.17 17:29:

A ten nájem platí, aby to mohl dvakrát do roka posekat, ne proto, aby tam nesměla živá duše.


doplněno 13.05.17 17:35:

Na našem pozemku je veřejné parkoviště a parkovat na něm může, kdo chce. My se ale o parkoviště musíme starat (hlavně v zimě, aby se tam někdo nepřerazil). Často se tam večer nevejdu, protože pracuju a přijedu, když už je plno ..

Ohodnoceno: 0x
 
Od: jedubaba*
Datum: 13.05.17 17:55

I do soukromého lesa mohou chodit houbaři a babky sbírat klestí. A to i mimo cesty ..
Ale taky ne, jak se jim zachce

§ 19 Lesního zákona

(3) Na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu může orgán státní správy lesů z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu tří měsíců. Totéž lze stanovit nařízením obce s rozšířenou působností. Stanovenou dobu lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o tři měsíce. Zákazy vstupu do lesa nebo jiná omezení užívání lesa stanovená zvláštními předpisy anebo podle nich vyhlášená zůstávají nedotčena.

Ohodnoceno: 0x
 

 

Datum: 13.05.17 18:00

Ano, hrozí-li škoda. Jak píšu na samém začátku ..


doplněno 13.05.17 18:06:

.. v odpovědi z 12:43 ..


doplněno 13.05.17 18:15:

.. "hrozí-li škoda" je souhrnné a jasné. Škoda na louce, lese, zvěři, zdraví, přírodě - je to na více místech více zákonů . Kde je problém? Napsal jsem to dvěma slovy a jasně. Teď se tu blábolí na celé stránce úplně zbytečně.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.05.17 18:04

Ale to o hrozící škodě tam nějak nevidím. Zkus vymyslet něco jiného.


doplněno 13.05.17 18:09:

Ale to je jiný zákon. Ostatně ani své původní tvrzení jsi nedoložil zněním zákona.


doplněno 13.05.17 18:21:

Máš opět pravdu. Blábolíš tu úplně zbytečně.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: jedubaba*
Datum: 13.05.17 18:09

Ano, hrozí-li škoda.

Vám připadá, že je to totéž, jako "z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů"? Krom toho některým uniká, že je-li někde zákaz vstupu, buď tam nelezu, nebo si jdu zjistit, jestli by to nějak nešlo. Kupodivu to někdy nebývá jen z rozmaru uživatele.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 18.05.17 01:56

Bydlím na okraji Prahy. Mám problém celkem s pěti majiteli psů. Vyhazujou mě s mým psem z veřejného prostoru. Všichni jsou muži různého věku. Asi je to nějaká nemoc. Chodím normálně, pes na vodítku. Nemůžu jít žádným směrem, aniž bych se setkala s některým z nich. Vypadají normálně, ale jejich chování normální není. Jeden takový exemplář, mladý hoch mi řekl, že nemám mít psa. On psa má. Je to stejně divné, jako to, co popisujete ve svém dotazu.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.