Ukončení pracovního poměru a výstupní doklady

Od: Datum: 01.08.16 11:50 odpovědí: 7 změna: 01.08.16 17:31

Dobrý den všem,
prosím o radu. Ukončila jsem pracovní poměr ve firmě, protože interní komunikace a praktiky firmy již byly dosti neúnosné, zaměstnavatel se mi však kvůli tomu snaží mstít a znepříjemňovat život. Písemně (doporučených dopisem) jsem zaměstnavatele žádala, aby mi byla výstupní dokumentace (zápočtový list....) odeslána poštou na adresu trvalého bydliště. Zaměstnavatel však na tohle odmítá přistoupit a nutí mě si vyzvednout dokumenty osobně. Já ale ze strachu odmítám osobní kontakt s firmou. Prosím Vás tedy o radu, jak mohu tuto záležitost řešit? Lze se odvolávat na nějaký zákon?

Děkuji moc


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 01.08.16 12:04

nevím, jestli to stále ještě platí, ale dělala jsem mzdovku svému teď již exmanželovi a taky jsme řešili problém s jedním exzaměstnancem - nepřišel si vyzvednout zápočtový list a když mu byl zaslán poštou, tak i tak ho nechal dvakrát vrátit, zároveň si ale chodil stěžovat na pracák, že mu zaměstnavatel odmítá vydat zápočťák. měli jsme u nás kontrolu, mimo jiné jsme jim ukázali doklady s pošty i s vráceným dopisem a byli jsme pochváleni, že jsme jednali nadstandardně, že povinností zaměstnavatele je zápočťák vystavit, nikoli však už zasílat poštou. čili že stačí vystavit a založit do složky zaměstnance, buď si ho zaměstnanec vyzvedne nebo nevyzvedne, jeho problém.

ale je to pár let nazpátek, nevím, jestli se to nějak nezměnilo, už mzdy nedělám a legislativu nesleduji.

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 01.08.16 12:06
avatar

Dobrý den. V tomto oporu v zákoně nenajdete. Zaměstnavatel je povinen potvrzení o zaměstnání vystavit, ale není povinen Vám potvrzení o zaměstnání zasílat poštou. Zavolejte do firmy a dohodněte se, kdy si dokument osobně vydzvednete.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 01.08.16 12:49
avatar

Zápočtový list jsem obdržela poštou, protože ho posílali až z Ústí nad Labem. Pracoviště u Prahy. Tak to je běžná praxe.

Když jsem nastoupila a vystoupila v Praze, tak jsem si vše vyřídila osobně.

Proč byste se měla bát pro dokumenty dojít osobně? Oni Vás tam bít snad nebudou. Vezměte si ssebou kamaráda - ku, počká na Vás před objektem, dodá jistotu.

A na nějaké pohledy, nebo úšklebky házejte ,,bobek,,. Řekněte si, že ty lidi stejně už /třeba/ neuvidíte.

Ale život je pěkná mrcha. Raději zachovejte dekórum a napochodujte tam klidně a ve vší slušnosti. Opravdu nevíte, kdy, koho, kde ještě v budoucnu potkáte v jiné firmě. Přemožte se. Přinejhorším si vezměte nějaký prášek na zklidnění.

I nepříjemné věci se musí vyřešit. Nasaďte nehybnou, indiánskou tvář, nekoukejte doleva, doprava a vyčkejte vyřízení záležitosti.

Moje zkušenost: Pokud byste nastoupila na ÚP, tak Vám přidělená paní na přepážce je /možná/ ochotná do té firmy zavolat a vyřídit co je potřeba. Nevím, proč, ale moje úřednice něco potřebovala a hned na osobní /mzdovka?/, již si to nepamatuji, volala a domlouvala se. Měla na firmu i paní kontakt. Požádejte ji, jestli by Vám s tím posláním nepomohla.

Já jsem vždycky slušná, slušně požádám a poprosím. Pokud narazím na neochotného, nevlídného, tak si něco pomyslím o blb... a pak řeknu: Vy to musíte vědět nejlíp, co lze a co ne, je to Vaše práce.

Tak ať se zadaří.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: misa01
Datum: 01.08.16 16:05

Můj bývalý šéf má zvláštní praktiky, když něčeho chce dosáhnout, je schopný uškodit jakkoliv, klidně na Vás i někoho poslat apod... A pokud si z něho udělá zaměstnanec nepřítele, tak je zle. Proto se bojím. Prostě s nimi už nechci mít nic společného. Dost, že na mě poslali svého právníka...a vymýšlí, jak by mi znepříjemnili život. Po skončení výpovědní lhůty se nejdu registrovat na pracovní úřad, protože hned nastupuji do nového zaměstnání. Nechci ani, aby bývalý zaměstnavatel vědět, kde teď pracuji.
Jak to tedy mohu řešit? Díky moc

Datum: 01.08.16 16:11
avatar

Když se jich bojíte a je to nepřekonatelné, tak leda se nechat zastoupit nějakým notářem, advokátem, kterému udělíte plnou moc, v zastupování a onen dotyčný dojde do firmy pro Váš výstupní list. Bude to stát nějakou tisícovku, ale pro klid v duši i po těle, bych to já asi udělala. Hledejte, ne každý advokát bude ochoten, ale jistě se nějaký najde.

Také jim v bývalém zaměstnání dáte najevo, že se jich nebojíte a umíte si poradit.

Poptejte se u svých známých, jestli nemají známého advokáta. Je dobré mít doporučení.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 01.08.16 17:17

Dobrá rada. Doplním, že to nemusí být ani advokát, ale jakákoliv dospělá osoba. Sepíšete plnou moc, na CzechPointu necháte ověřit podpis.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: vanad1*
Datum: 01.08.16 17:31

Zaměstnavatel je povinen vám vydat potvrzení o zaměstnání v den ukončení pracovního poměru. Proč jste toto potvrzení poslední den nedostala? V případě pracovní neschopnosti je povinnost zaměstnavatele vám potvrzení o zaměstnání doručit dle ZP:

HLAVA XIV

DORUČOVÁNÍ

§ 334

Obecné ustanovení o doručování zaměstnavatelem

(1) Písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr (§ 113 odst. 4) nebo platový výměr (§ 136) a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (dále jen "písemnost"), musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou.

(2) Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací; není-li to možné, může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

(3) Nedoručuje-li zaměstnavatel písemnost prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se písemnost za doručenou také tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne.

(4) Je-li písemnost doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, vybere zaměstnavatel takovou poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy94) vyplývala povinnost doručit poštovní zásilku obsahující písemnost za podmínek stanovených tímto zákonem.

(5) Podmínky doručení písemnosti advokátovi se řídí § 48 občanského soudního řádu.

§ 335

Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací

(1) Prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací může zaměstnavatel písemnost doručit výlučně tehdy, jestliže zaměstnanec s tímto způsobem doručování vyslovil písemný souhlas a poskytl zaměstnavateli elektronickou adresu pro doručování.

(2) Písemnost doručovaná prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem95).

(3) Písemnost doručovaná prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací je doručena dnem, kdy převzetí potvrdí zaměstnanec zaměstnavateli datovou zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem95).

(4) Doručení písemnosti prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací je neúčinné, jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou adresu zaměstnance vrátila zaměstnavateli jako nedoručitelná nebo jestliže zaměstnanec do 3 dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil zaměstnavateli její přijetí datovou zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem95).

§ 336

Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

(1) Písemnost, kterou doručuje zaměstnavatel prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zasílá zaměstnavatel na poslední adresu zaměstnance, která je mu známa. Písemnost může být doručena také tomu, koho zaměstnanec k přijetí písemnosti určil na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zaměstnance96).

(2) Doručení písemnosti zaměstnavatele doručované prostřednictvím provozovatele poštovních služeb musí být doloženo písemným záznamem o doručení.

(3) Nebyl-li zaměstnanec, kterému má být písemnost doručena prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zastižen, uloží se písemnost v provozovně provozovatele poštovních služeb nebo u obecního úřadu. Zaměstnanec se vyzve písemným oznámením o neúspěšném doručení písemnosti, aby si uloženou písemnost do 10 pracovních dnů vyzvedl; zároveň se mu sdělí, kde, od kterého dne a v kterou dobu si může písemnost vyzvednout. V oznámení podle věty druhé musí být zaměstnanec rovněž poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti nebo neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení písemnosti.

(4) Povinnost zaměstnavatele doručit písemnost je splněna, jakmile zaměstnanec písemnost převezme. Jestliže si zaměstnanec uloženou písemnost (odstavec 3) nevyzvedne do 10 pracovních dnů, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty; tato nedoručená písemnost se odesílajícímu zaměstnavateli vrátí. Jestliže zaměstnanec doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb znemožní tím, že poštovní zásilku obsahující písemnost odmítne převzít nebo neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy ke znemožnění doručení písemnosti došlo. Zaměstnanec musí být doručovatelem poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti; o poučení musí být proveden písemný záznam.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

Návody Poradny
Poslední otázky Poradny společnost
Nejnavštěvovanější otázky v rubrice

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.