Je psané v Bibli o spasení i neveřících

Od: Datum: 12.03.16 12:12 odpovědí: 19 změna: 16.03.16 23:09

Dobrý den, jsem věřící křesťanka a mám k vám jednu malou otázku. Hledám totiž jeden verš z Bible. Má to být něco ve smyslu, že: i ti co mě neznají ale řídí se přikázáními mohou dojít království nebeského. Víte hledám v Bibli náznak, že i například člen jiného náboženství či ten, kdo neměl přístup k Bibli, ale žije spravedlivě může dojít do božího království. Děkuji a přeji krásný den.


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: jmlc®
Datum: 12.03.16 12:46
avatar

Ano, přesně tak je to myšleno. Je jedno, jakého jste vyznání. Stačí být slušný, pomáhat ostatním, neubližovat - to je shrnutí desatera. Resp. základní shrnutí od Ježíše - Miluj ostatní jako sám sebe. Pokud se chcete mít dobře, snažte se, aby se měli dobře i ostatní - pak je to v pořádku.

Jsou miliony lidí, kteří o víře v nějakého Boha ani neslyšeli, přesto jsou dobří a patří jim spravedlivá odměna.

Ohodnoceno: 2x
 
Od: pt®
Datum: 12.03.16 14:25
avatar

Pokud chcete texty z Bible, je jich tam mnoho a prvotně pro Židy, ale apoštol Pavel mluvil hodně "pohanům" (což platí i pro nás), a přinesl jim/nám evangelium, čili radostnou zprávu o spasení. Pro záchranu je třeba víra v Boha. Mnoho lidí nemělo přístup k Bibli a jsou v různém náboženství, ale přesto žijí podle Božího zákona (jako např. kdysi Abrahám, než si jej Bůh vybral), mají zákon v srdci, svědomí, které jim ukazuje rozdíl dobra a zla, ale mají víru. - Sk 10:35: ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí (bojí se konat proti zákonu) a činí spravedlnost. Všichni takovi mohou mít užitek z Kristovy oběti.

Bez víry je nemožné líbit se Bohu. - Žd 11:6: Bez víry však ne možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.

Ř 10:12: Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť nade všemi je týž Pán, štědrý ke všem, kdo ho vzývají,

Ř 10:13: neboť ‚každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn.‘

Ř 10:20: A Izaiáš odvážně říká: ‚Dal jsem se nalézt těm, kteří mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali. (čili ne jen Židům, ale i pohanům)

L 22:20: A právě tak vzal po večeři kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá.

J 14:6: Ježíš mu řekl: "Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

J 3:16: "Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Sk 4:12: A v nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni."

Sk 10:34: Petr otevřel ústa a řekl: "Opravdu nyní chápu, že Bůh nikomu nestraní,

Sk 10:35: ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a činí spravedlnost.

Ef 2:7: aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši.

Ef 2:8: Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana ne ní z vás -- je to Boží dar;

Ř 10:12: Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť nade všemi je týž Pán, štědrý ke všem, kdo ho vzývají,

Ř 3:26: v čase Boží shovívavosti, a aby ukázal svou spravedlnost v nynějším čase, takže sám je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovy.

Ř 3:29: Nebo je snad Bůh pouze Bohem Židů? Není i Bohem pohanů? Ano, i pohanů!

Ř 3:30: Vždyť je přece jeden Bůh, který ospravedlní obřezané z víry a neobřezané skrze víru.

Ř 1:16: Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka.

Ř 1:17: V něm se zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ.‘

1P 3:18: Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v Duchu obživen.

Jk 1:21: Proto odložte veškerou nečistotu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc zachránit vaše duše.

1J 1:9: Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti.

Ohodnoceno: 2x
 
Od: akym®
Datum: 12.03.16 18:25

Bůh poznal, že nikdo není schopen dodržet Jeho všechna přikázání, proto poslal Syna, aby každý, kdo v Něho věří, měl život věčný – Jan 3,16; jak přesně píše pt. Ti, co nemohli znát Bibli, tedy ani Boha a Jeho vykupitelské dílo, budou, anebo nebudou spaseni podle Jeho spravedlnosti. Bůh nerozlišuje nějaké druhy, nebo jiná náboženství, ale vede nás k jednotě víry, to je ta, kterou nám sděluje v Bibli. Když jste křesťanka, tzn. věříte, že Ježíš zemřel i za Vaše hříchy, máte jistotu ve spasení. Možná Vám jde o jistotu ohledně Vašich blízkých, kteří už nežijí, a neznali Bibli, pak vězte, že Bůh ve své milosti může obrátit člověka i v poslední minutě.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 14.03.16 09:38

musím vás zklamat:

Ale on odpověděl: Amen pravím vám, neznám vás.

podobenství o Pannách a lampách.

S Biblí se dá různě točit, různě vykládat a různě z ní čerpat informace. Jak píše jeden věděc - bible je nekonečná králičí díra možností

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 14.03.16 09:51
avatar

"mirkaol", jde o to, že každému je jinak dáno a pochopí do určité míry. To už známe ze školy, někomu jde matika tak dobře, že studuje Vysoké učení technické, jiný je dobrý v učení jazyků a tak se dokáže naučit několik řečí, jiný takové věci neumí, ale krásně zpívá. Proč to píšu tak obšírně? Abych Vám napověděla, že lidé i některé Biblické pasáže pochopí odlišně a pak vzniká spousta církví, i když třeba křesťanských, ale každá klade důraz na to svoje, podle toho, jak to chápe. Asi je to nakonec dobře, protože každý věřící si najde tu svou odnož, která mu vyhovuje, někdo se nezařadí nikam. Jen to, co je společné, je víra a Bible. Tak to vidím já. - pt

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 14.03.16 10:26

PROSÍM: TOTO JE JEN PRO PT@

Ahoj PT@

víš já mám někdy pocit, že to není o tom co si člověk vybere, ale co mu nadřízení - představení "naordinují". Lidé jsou bohužel pořád (promiň mi) jakýsi STÁDOVÝ typ. A se stádem se dá lehce točit. Existují školy, které přímo vyučují mistry kouzelníky psychiky. Tito lidé pak za pomocí křičení, osvobozování, opakující se hudby a provolávání potěšujících hesel umí uvést stádo tam, kde ho chtějí mít.

Dokonce i v této situaci se lidé, kteří nesouhlasí s jevištěm začnou chovat velmi nesouhlasně a ty poté nějakým způsobem vyřadí z kolektivu vyvolených (požehnaných) ... Jednou jsem to viděla, ne teda v náboženství, a přednáší to tady vědkyně, která presentuje i o sistemické konstalaci. Je to brutální a

nikdy bych tomu nevěřila - věř mi - kdybych to neviděla. Co se dá d lidským mozkem udělat, směrovat atp

Ohodnoceno: 1x
 
Od: pt®
Datum: 14.03.16 11:00
avatar

"mirkaol", já neměla příležit něco podobného vidět, ale věřím, že se takové věci dějí, že se manipuluje s lidmi, jistě je to hnusné. Myslím si, že takto lze manipulovat s lidmi, kteří nestojí pevně na svém, ale rozhodně je lépe se takovým situacím vyhnout. Jen takový postřeh, myslím si, že jde spíše odvést lidi od víry, i když je to takovým podvodným způsobem. Už ty opakující se rytmy hudby, křik, jsou indicie, kdy by mělo člověku zablikat někde uvnitř červené světýlko, "pozor", tady není něco v pořádku a jít pryč. Pokud se lidé takto zapletou s "kouzelníky psychiky", je dlouhá cesta vymanit se z jejich vlivu, jestli vůbec. To se dá pak spíše mluvit o zázraku, že se z toho člověk dostal. - pt

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ss
Datum: 14.03.16 11:05

Jedna známá se také zabývala takovými otázkami,které většina lidí pokládá za mírně řečeno nepodststné v životě normálních lidí.Víte jak skončila?Spáchala sebevraždu.Radím zabývat se problémy a životem většiny lidí a toto téma zanechat někomu jinému

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 14.03.16 11:13
avatar

Je to smutné, co píšete, ale kdoví kde byla příčina smrti Vaší známé. Víte sposta lidí spáchá sebevraždu, ale podle mně je to začátek již v rodině, je málo lásky, spíše honba za penězi a na děti není čas, babičky nejsou, nebo musí chodit ještě do práce a každý se nedokáže s takovou situací vyrovnat a pak je broblém. Myslím si, že šlověk, který žije obklopen rodinou, kde se mají rádi, kde si pomáhají, povzbuzují, tak je docela vyrovnaný a šťastný.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ss
Datum: 14.03.16 11:23

Oni většinou lidé,kteří se zabývají takovýma otázkami jsou dost mimo.Bud jsou postiženi zfanatizovanými rodiči,kteří je takto vychovali a tím pádem si nejsou schopni uvědomit,že ostatní lidé žijí jinak,protože jim tyto věci byli vtloukáni od narození do hlavy a nebo jsou nemocní .

Ohodnoceno: 0x
 
Od: jmlc®
Datum: 14.03.16 11:36
avatar

Většinou si právě toto myslí všichni nevěřící. A proto se s jakýmkoliv věřícím odmítají bavit a všechny hned hážou do pytle fanatiků, úchyláků a zlodějů.

Je jedno, jestli je jen v ČR věřících milion nebo pět, prostě ten jeden farář znásilňoval a ten jeden svědek vykradl babičku. Proto jsou jasně všichni odpadlíci od normálního života.

Všiml si někdo článku za poslední rok, že nějaká církev má nový hospic, zřídila nějakou novou službu nemocným, rozváží obědy nemohoucím, obléká bezdomovce... - Co jsem si všiml, tak jen "farář znásilňoval" a "cíkev se hádá o vlastnictví při restituci".

Nic jiného totiž nevěřícího člověka nezajímá (pokud je zdráv a nepotřebuje pomoc). A zajímat nebudu - protože právě tyto informace potvrzují jeho správné rozhodnutí nevěřit, nepomáhat, ...


doplněno 14.03.16 12:07:

Tazatelka (zdá se) hledá informace, které ji zajímají. Váš komentář ke komunistům se dá uvést u jakékoliv revoluce či převratu. Jedna část chce být lepší, silou zlikviduje "bývalé škůdce národa" a škodí dál, jen třeba jiným způsobem. A to stádo se buď bojí a nic proti neudělá nebo se konečně chce dostat do lepší vrstvy a pomáhá... Ale to jsme úplně jinde.

"Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské"

Tazatelka může nalézt v odpovědi na tuto otázku smysl svého života.

Ohodnoceno: 1x
 
Od: ss
Datum: 14.03.16 11:57

Jen překrucujete fakta.Připomínáte mi ty zfanatizované komunisty,kteří když je kritizovali někteří normálně uvažující komunisté za jejich chyby,tak je ti zfanatizovaní hloupí komunisté kritizovali,že jen nahání vodu na mlýn nepřátelůmJe rozdíl mezi normálním věřícím a zfanatizovaným věřícím neboli bláznem.Já třeba také nemohu říci,že jsem nevěřící ale v životě bych se nazabýval takovými věcmi jako tazatelka.Jen to už svědčí o alespon částečném poblouznění


doplněno 14.03.16 12:13:

No jestli tazatelka hledá smysl života v tomhle tak to ji opravdu pomůže jen Pámbůch.Více by jí pomohlo, kdyby se šla proběhnout na čerstvý vzduch nebo mezi lidi co mají běžné starosti a ne takové !Tady už opravdu může člověk jen říci-Bůh s Vámi.Amen

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 14.03.16 13:07
avatar

Někde jsem četla takový příměr, dejte lidem zadání, ať každý nakreslí obraz krajiny. Když bude vedle sebe xy takových lidí, každý namaluje obraz podle toho, jak jej vidí svýma očima. Takže obrazy budou odlišné, přestože na nich bude stejná krajina.

Možná někdo to malování obrazu odflákne, druhý si s tím pohraje a tak to máte i tady. Někdo zkoumá, čte, uvěří. Druhý to třeba odflákne, kašle na to a nevěří. Každý má svobodnou vůli.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 16.03.16 20:07
avatar

Někdo zkoumá, čte, uvěří. Druhý to třeba odflákne, kašle na to a nevěří.
Mám tomu rozumět tak, že každý kdo zkoumá, čte a neuvěří to odflákl a kašlal na to? Divná logika. Taková pokroucená.


doplněno 16.03.16 21:46:

jmlc: čtu co je napsáno, a z toho co je napsáno si dělám úsudek. Logický, nikoliv matematický. Shora uvedené, takto napsané, to nedává jiný výklad. A netuším o jaké pravdě mluvíte. Diskutuji s "pravdou", kterou vyslovila pt.

Takže nad čím se mám zamyslet? Jak to pt myslela? To nemyslíte vážně že? Postavila tu za sebe dvě věty, které nedávají smysl. A čekám na vysvětlení od ní. Vy jste se zmohl na kritiku mého příspěvku, ale už ne na vysvětlení, jak to vlastně bylo myšleno. Tak co si z toho mám vybrat?

Ohodnoceno: 0x
 
Od: jmlc®
Datum: 16.03.16 21:13
avatar

Jsou různé "matematické" varianty - nebylo zmíněno vše, jen dvě z nich - vy ale čtete, že jsou pouze a jen tyto dvě varianty, z čehož vychází vaše "pravda" - zamyslete se prosím.


doplněno 17.03.16 08:51:

PT odpověděla - vám to nestačí. "Někdo" a "Třeba" jsou možnosti, které mohou nastat. Je jasné, že nenapsala "Zatímco jedni, tak naopak druzí" - Vidíte ten zásadní rozdíl? Já ho tam vidím naprosto jasně. Možná jsem s PT nějak telepaticky spojen, že to vidím jen já..., ale možná - tj. "MOŽNÁ" jsou tu "někteří", co to vidí jinak. Určitě se nenajde "NIKDO", kdo by toto chtěl rozporovat.;)

Ohodnoceno: 0x
 

 

Od: pt®
Datum: 16.03.16 23:00
avatar

já píšu: "Někdo" zkoumá... druhý to "třeba"...

ale Vy už píšete jinak: "každý", kdo zkoumá...

dávejte si pozor na přesnosti...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 16.03.16 23:09
avatar

Pokud by ty dvě věty měly mít význam, tak jak si myslíte vy, musela by mezi nimi být čárka a ne tečka.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: xy
Datum: 16.03.16 16:57

možná příčina a následek byly obrácené? Známá byla třeba v těžké životní situaci, a tak se začala zabývat otázkami, které lidi v běžném životním " provozu " neřeší .

Ohodnoceno: 0x
 
Od: meli
Datum: 16.03.16 15:48

Sice to není přímo v Bibli, v Bibli vím jen o verších napsaných výše, ale o tom co je po smrti, o spáse příslušníků jiných náboženství a dalších tématech hovoří křesťanská mystička Maria Simma, která má v Církvi zvláštní a ojedinělý dar. Napsala také knihu, ale hodně toho se dá najít i na internetu.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

Návody Poradny
Poslední otázky Poradny společnost
Nejnavštěvovanější otázky v rubrice

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.