Záruční doba - obchodní podmínky - může být?

Od: Datum: 27.11.15 12:21 odpovědí: 8 změna: 30.11.15 21:32

Chci se zeptat. mám eshop se zbožím , které je některé nové , případněpoužté , poškozené či nekompletní. V obchodních podmínkách mám tento odstavec a chci se zeptat , zda je v souladu s občanským zákoníkem , aby čoi nebuzerovala. Vyznačil jsem to výrazně a potřebuju vědět ,jestli to můžu takhle formulovat.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

1.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

1.7. Záruční doba na použité či poškozené zboží se ujednává na 3 (tři) měsíce od data převzetí zboží kupujícím.

1.8. Záruční doba na zboží nekompletní , avšak nové se ujednává na 12 (dvanáct) měsíců od data převzetí zboží kupujícím.

1.9. Záruční doba na nové zboží je standardní 24 ( dvacet čtyři ) měsíců od data převzetí zboží kupujícím.

1.10. Záruční doba konkrétního zboží bude vždy viditelně označena v detailu nabídky zboží.


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: buss
Datum: 27.11.15 13:10

Asi tak, nebádejte a opište příslušnou část OZ pokud ji upravuje. Popř. můžete na příslušné §§, OZ odkázat, jak činíte výše. Pokud to není upraveno, je to na vás. To OZ umožňuje, vizte i § 2167 a násl., Práva z vadného plnění.


doplněno 27.11.15 14:04:

hrdaaleno platný zákon mi nic nepřikazuje. Až bude účinný, platný může být léta, účinnost bývá většinou odložena.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 27.11.15 22:56
avatar

OK buss, použila jsem neobratního výrazu.Doslova tedy má být .

Nový občanský zákoník nabývá účinnosti 1. ledna 2014.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 27.11.15 13:49
avatar

Podle platného nového občanského zákoníku 2014 na použitě zboží lze záruční dobu zkrátit nanejvýš na polovinu zákonné lhůty tedy na jeden rok.V případě poškozeného zboží, které kupující přesto vědomě kupuje, prodávajícím byl na tuto vadu upozorněn, se žádná záruka nevztahuje. Na ostatní je záruka stejná tzn.1 rok.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: unibal
Datum: 27.11.15 19:07

Mockrát děkuji za rady. Dám tedy na zboží nové standartních 24 měsíců , na nekompletní či použité 12 měsíců a na poškozené můžu dát napřiklad jen měsíc?

OZ právě umožňuje vlastní podmínky prodejce , ovšem právě někde píší , použité , poškozené či nekompletní 12 měsíců a na nové standartních 24 měsíců , že přes to vlak nejede , někde zase že na použité 6 měsíců na poškozené žádná ,nové standart 24 měsíců , apotom aby se vtom prase vyznalo :o)

Od: unibal
Datum: 27.11.15 19:51

Ještě takový menší dotaz. V případě platby předem na účet dám automaticky faktutu do balíku , jde mi jen o to , že OZ stanovuje počátek záruční doby ode dne obdržení zboží kupujícím , tzn. do data vystavení dám datum přijetí platby a do data splatnosti? To samé , jaku dobírek , tam dám datum vystavení den vystavení faktury a datum splatnosti? , přeci nevím , kdy zákazníkovi zboží přijde a od kterého data ho začne uživat.

Děkuji za objasnění.

Od: buss
Datum: 27.11.15 23:23

Mýlíte se, kdy věc dostane, nevím kde jste to četl. Načtěte si povinnosti prodávajícího, Vůbec řáádně od Koupě.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 30.11.15 01:57
avatar

buss, § 2115 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 30.11.15 21:32
avatar

§ 1963 nový občanský zákoník s účinností od 1. 1. 2014 zákon č.89/2012 Sb.: Zákon stanovuje základní dobu splatnosti jako 30-ti denní. Lhůta počíná běžet ode dne, kdy byla dlužníku doručena faktura, anebo ode dne obdržení zboží nebo služby, podle toho, který z těchto dnů nastal později. V určitých případech běží tato lhůta ode dne převzetí zboží nebo služby, popř. ověření, zda bylo řádně splněno. Podnikatelé mohou sjednat kratší lhůtu splatnosti než 30 dnů od převzetí zboží / služby, popř. ověření, že bylo splněno řádně bez jakéhokoli omezení.

ověření = prohlídka zboží nebo služeb, jejímž prostřednictvím se zjišťuje, zda zboží bylo dodáno nebo služby byly poskytnuty v souladu se smlouvou.

Proto většinou prodávájící uvádí datum splatnosti 14 dní od vystavení fa.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.