Křesťanství a ostatní náboženstství, rozdíly

Od: Datum: 23.09.15 11:19 odpovědí: 24 změna: 01.10.15 15:01
avatar

Našla jsem na internetu článek:

Rozdíl mezi křesťanstvím a ostatními náboženstvími:

http://www.buh-krestanstvi.cz…im-a-ostatnimi-nabozenstvimi/

Myslíte, že najdete jinou náboženskou knihu, kde je básnicky popsaná láska a milování mezi mužem a ženou, a tak krásně lyricky vykresleleno ženské tělo než v Bibli? Mně to překvapilo.

"Píseň písní":

http://www.obohu.cz/bible/ind…p?vs=ano&k=Pis&styl=CSP&kap=1


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 23.09.15 12:17
avatar

Píseň písní mi silně připomněla seriál Velkolepé století. Tam se také takto květnatě, nudně a stále stejně opěvují a vzápětí se budou vraždit a to i v rodině...

Ohodnoceno: 0x
 
Od: paw®
Datum: 23.09.15 12:21

Ono dulezitejsi otazka je, jestli je peklo exotermicke ci endotermicke.

Test pro studenty z chemie

Otázka: "Je peklo exotermické (uvolňuje teplo) nebo endotermické (absorbuje teplo)?" , University of Washington

Většina studentů napsala své domněnky na základě Boylova zákona (plyn se ochlazuje, když se roztahuje, a zahřívá se, když je stlačován) nebo nějakou variantu. Jeden student ale napsal toto:

Nejprve musíme vědět, jak se hmota pekla mění v čase. Potřebujeme tedy vědět poměr, ve kterém duše přicházejí do pekla, a poměr, ve kterém z něj odcházejí. Myslím, že můžeme předpokládat, že duše která se dostane do pekla, již nevyjde. Tudíž neodchází žádná duše.

Pro představu, kolik duší přichází do pekla, se podívejme na jednotlivá náboženství v dnešním světě.
Většina z nich tvrdí, že kdo není příslušníkem dané církve, přijde do pekla. Od okamžiku, kdy existuje více než jedno náboženství a lidé nepatří do více než jedné církve můžeme předpokládat, že všechny duše přijdou do pekla.

Na základě poměru mezi natalitou a mortalitou můžeme očekávat, že počet duší v pekle exponenciálně roste . Nyní se podívejme na poměr změny objemu pekla, protože podle Boyleova zákona pro udržení stejného tlaku a teploty musí objem růst úměrně k počtu přijatých duší.

To nám dává dvě možnosti:

1) Jestliže se objem pekla zvětšuje pomaleji než v poměru, v jakém přicházejí duše do pekla, teplota a tlak pekla porostou, až peklo vybuchne.

2) Jestliže peklo roste rychleji než v poměru k přicházejícím duším, teplota a tlak budou klesat, až peklo zmrzne.

Která z možností je správná? Jestliže přijmeme postulát, který nastolila Tereza v prvním ročníku, čili "Dříve bude v pekle zima, než se s tebou vyspím" a se zřetelem k tomu, že se se mnou vyspala včera, musí být správná varianta číslo 2, peklo je tedy nepochybně exotermické a již zmrzlo.

Závěr této teorie je, že pokud peklo zmrzlo, nepřijímá další duše, zaniklo a zůstalo pouze nebe, což je důkaz boží existence, který vysvětluje, proč Tereza včera v noci křičela "Ach, můj Bože!"

Student Tao Nareb jako jediný dostal 10 bodů.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 23.09.15 12:32
avatar

Mně se to líbí.*smich*

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 23.09.15 13:55
avatar

"paw", zřejmě jste nás chtěl pobavit. Věta studenta: "Nejprve musíme vědět, jak se hmota pekla mění v čase", spíše měla znít, "jak se hmota tepla mění v čase". Jenže možná by se více hodil výraz "prostoročas". Jelikož některé fyzické zákony, jevy, veličiny, nebo jak to nazvat, například čas, které fungují v našich pozemských podmínkách, mohou jinak fungovat mimo náš prostor a čas.

Datum: 23.09.15 14:11
avatar

Ale my přece víme, jak se mění teplo v čase (v určitých podmínkách) - teplo nemá hmotu. Tady je originál. Je tam hmota Pekla. Prostě jak to samotné Peklo se mění podle počtu duší atd. :)

"The following is supposedly an actual question given on a University of Washington chemistry mid-term. The answer by one student was so "profound" that the professor shared it with colleagues via the Internet, which is, of course, why we now have the pleasure of enjoying it as well.

Bonus Question: Is Hell exothermic (gives off heat) or endothermic (absorbs heat)?

Most of the students wrote proofs of their beliefs using Boyles Law (gas cools when it expands and heats when it is compressed) or some variant.

One student, however, wrote the following:

First, we need to know how the mass of Hell is changing in time. So we need to know the rate at which souls are moving into Hell and the rate at which they are leaving. I think that we can safely assume that once a soul gets to Hell, it will not leave. Therefore, no souls are leaving.

As for how many souls are entering Hell, lets look at the different religions that exist in the world today. Most of these religions state that if you are not a member of their religion, you will go to Hell. Since there is more than one of these religions and since people do not belong to more than one religion, we can project that all souls go to Hell.

With birth and death rates as they are, we can expect the number of souls in Hell to increase exponentially. Now, we look at the rate of change of the volume in Hell because Boyles Law states that in order for the temperature and pressure in Hell to stay the same, the volume of Hell has to expand proportionately as souls are added.

This gives two possibilities:

1. If Hell is expanding at a slower rate than the rate at which souls enter Hell, then the temperature and pressure in Hell will increase until all Hell breaks loose.

2. If Hell is expanding at a rate faster than the increase of souls in Hell, then the temperature and pressure will drop until Hell freezes over.

So which is it?

If we accept the postulate given to me by Teresa during my Freshman year that, "it will be a cold day in Hell before I go out with you", and take into account the fact that I went out with her last night, then number 2 must be true, and thus I am sure that Hell is exothermic and has already frozen over.

The corollary of this theory is that since Hell has frozen over, it follows that it is not accepting any more souls and is therefore extinct . . . leaving only Heaven, thereby proving the existence of a divine being, which explains why last night Teresa kept shouting "Oh, my God!"

THIS STUDENT RECEIVED THE ONLY "A".

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 23.09.15 14:23
avatar

"kolikoli", pokud se budeme bavit o pekle, jako o jedné z nauk některých náboženství, pak děkuji za příspěvek.

Také přidám jeden příspěvek ze školních lavic: "Existuje zlo?"

http://www.cestazapravdou.cz/zlo

Od: ja*
Datum: 27.09.15 22:08

Peklo je prožitek,zkušenost. Velice zjednodušeně řečeno,je to informace typu: "tudy cesta nevede" ,nebo " tak cítí ostatní tvé skutky" apod...Peklo je když jdete sám proti sobě.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 23.09.15 12:30
avatar

Děkuji za reakce, ale zdá se mi, že není pochopeno téma k diskuzi. Jde o rozdíly mezi různými náboženstvími.

Datum: 23.09.15 12:34
avatar

V tom případě jsou vložené odkazy matoucí.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 23.09.15 12:44
avatar

Pro vysvětlení, druhý odkaz je doplňující k tématu. Po přečtení prvního odkazu jsem nenašla v podání, zmínky o lásce. Například mezi mužem a ženou. Ale nejsem odborník na všechna náboženství, třeba se najde někdo zběhlejší a zná různá náboženství více do hloubky a rozšíří nám obzor a rozdíly.

Od: vejcenatvrdo
Datum: 23.09.15 12:50

Kámasútra. Lidé z našeho civilizačního okruhu ji účelově zredukovali na příručku sexuálních poloh, ale je v ní mnohem víc. Podobně jako v čínském kung-fu určitě primárně nejde o to rozbíjet držky na potkání a dělat vlny před roztouženými patnáctkami. Kámasútra je poetická více než dost a přesto si na rozdíl od bible na nic nehraje. *cteni*

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 23.09.15 13:02
avatar

Tak jsem koukla na wikipedii:

Podle tradice je autorem díla mnich a filosof Vatsjájana. Vátsjájana své dílo, určené pro dvořany a bohaté měšťany...Staví na rozdílu mezi láskou a manželstvím. Účelem lásky je dosažení plného psychického a fyzického uspokojení, což je jedna ze základních potřeb člověka. Pravděpodobně byla kamasutra součásti Hindiusmu.

Přesto by mně zajímaly další rozdíly v různých náboženstvích.

Od: paw®
Datum: 23.09.15 13:41
Kung-fu vymysleli pro udrzrzeni fyzicke kondice mnichu. Usinali pri meditacich. V podstate to melo stejny efekt jako dnes super moderni cviky pro kancelarske mysi, aby je nebolelo za krkem a nemeli zkracene zily. Jenom proti usinani jsou lepsi prostredky
Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 23.09.15 13:10
avatar

Můžeme začít tím, že šir ha-širim, neboli píseň písní, není křesťanská poezie, ale židovská :) vznikla minimálně 5 století před křesťanstvím.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 23.09.15 13:14
avatar

Navíc, pokud vím, tak vychází z nějaké egyptské předlohy.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 23.09.15 13:18
avatar

Jethro, ano je to poezie židovská, ale jelikož křesťané používají Bibli celou (Starý i Nový zákon), stává se knihou pro křesťany. Ježíš byl v prvé řadě Žid, ale i křesťan, což je odvozeno od slova Christiosis - pomazaný, ale ne od slova křest.

Datum: 23.09.15 23:12
avatar

K náboženství nemám moc co říct,

ale Píseň písní mám moc ráda:

Canticum canticorum (Giovanni Pierluigi da Palestrina) :


Ohodnoceno: 2x
 
Od: pt®
Datum: 23.09.15 23:33
avatar

Ivzez, děkuji za odkaz, ani jsem netušila, že je na YT.

Datum: 24.09.15 15:06

Ráda bych na Vaši otázku odpověděla, i když by to byla jen laická odpověď. Ale nemám tolik času a sil k sepsání knihy, která by tuto otázku vystihla. Toto téma už zpracovali jinačí experti.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 27.09.15 21:23
avatar

"marfusa", nejde o knihu, ale o nějaké základní, či záchytné body nebo rozdíly, samozřejmě, že na podrobnosti zde není prostor. Pokudu je někdo zběhlý, mohl by naše znalosti rozšířit nějakou informací, která není známá. Myslím si, že náš národ celkově má malé vědomosti o náboženství vůbec.

 

Od: slatanina
Datum: 27.09.15 21:46

Pokud tomu někdo v těch odkazech věří, tak to jsou opravdu dementi. Takové stránky by se měli mazat a ti co je zveřejňují, tvrdě trestat.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 01.10.15 15:01
avatar

Co ten Váš příspěvek? Co nadáváte? Každý může mít svůj názor. Vy jste blázen, nebo fanatik? Nebo dement, že chcete někoho tvrdě trestat za kouknutí do odkazu? To je zase IQ...*ee*

Od: ja*
Datum: 27.09.15 22:21

Rozdíly náboženství vznikly v důsledku odlišných kultur ve kterých vznikaly. Nic více v tom nehledejte.Vše směřuje k jednomu cíli.Vzpomenout si na to co jsme zapomněli.Je to cesta za rozpomenutím,která se ale často zvrtne v zkostnatělé nauky,které nejsou schopné zachytit problém okamžiku každého jedince.Proto vzniká ten ateizmus,které ho se církve bojí.Zbytečně.Není možné žít bez Boha. Vše je Bůh.jak je v ev. sv. Jana.Jediné co totiž existuje, je to ,co je teď.Vše ostatní je mysl,fantazie,,,,.budoucnost,minulost,vše je přitomno nyní.Mysl to však musi stále rozložit do lineární linky. Pak plyne čas.Naše těla jsou plně součástí biosféry planety,t.j. jsou plně spjata s přírodou jako stromy,tráva,hmyz,a další zvířata ač si většina lidí myslí,že svá těla ovládá.To je pak otázka sexu,rozmnožování atd..

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 29.09.15 20:13
avatar

Děkuji za milou odpověď. Jde jen o to, pokud naše mysl vše rozkládá do lineární linky, tak to má nějaký smysl. Nebo myslíte, že je to jen k vůli vnímání času?

 

 

Návody Poradny
Poslední otázky Poradny společnost
Nejnavštěvovanější otázky v rubrice

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.