Sirotčí důchod a pojistné

Od: Datum: 19.07.15 20:21 odpovědí: 7 změna: 20.07.15 17:31

Dobrý den,

dcera pobírala v letech 2011 až 2013 sirotčí důchod. Nedávno se ozvala zdravotní pojišťovna s tím, že toto období žádá doplatit, neboť o přiznání důchodu tam od ČSSZ žádné rozhodnutí nemá, za mě rozhodnutí o vdovském důchodu ano a to přímo od ČSSZ, sama jsem nemusela nic dokládat. Takže jsem zdrav. pojišťovně rozhodnutí o době pobírání sirotčího důchodu doložila a to osobně na pobočcce. Bylo mi řečeno, že tím je to vyřešeno a v pořádku. Ovšem za pár dnů ona slečna z pojišťovny volala s tím, že ale ještě potřebují doložit studium, že pouze to, že byla v uvedené období poživatelkou důchodu nestačí. Marně jsem jí vysvětlovala, že nic takového doložit nemůžeme, neboť sirotčí důchod byl dceři přiznán na základě toho, že nemohla ze zdrav. důvodů soustavně dlouhodobě studovat ani pracovat, tedy že splnila jinou podmínku pro nárok na sirotčí důchod a že si myslím, že doložení rozhodnutí přiznání důchodu a době, po kterou by přiznán, je pro pojišťovnu dostatečné. Koneckonců to tak mají uvedeno i na svých stránkách = kdo je poživatelem důchodu, za toho je plátcem pojistného stát. Také si myslím, že pojišťovnu nemusí zájímat, na jakém základě byl důchod přiznán, nýbrž je pro ní směrodatné to, zda-li má čím pojištěnec doložit dobu, po kterou je plátcem za něj stát - to jsem doložila. Takže si myslím, že po mě ona slečna z pojišťovny požaduje další nad rámec zákona a naší povinnosti. Podle mě tomu vůbec nerozumí, protože vůbec nevěděla a neví o tom, že sirotčí důchod může být přiznán i zjiných důvodů, než-li je soustavná příprava na budoucí povolání, neboť mi ještě mailem napsala: "Aby v tomto období za dceru byl plátcem pojistného stát, je potřeba doložit k sirotčímu důchodu potvrzení o studiu nebo potvrzení o přerušení studia ze zdravotních důvodů."

Tak bych se s Vámi chtěla poadit o tom, zda-li máte někdo stejnou zkušenost či nevíte, jak to vlastně je. Podle mě doložení o pobírání sirotčího důchodu a jeho době bohatě stačí.

Předem děkuji za Vaše odpovědi.


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: titzerier
Datum: 19.07.15 22:19

Asi chtějí ověřit, že důchod nepobírala neoprávněně (typicky třeba kdyby ukončila studium a nenahlásila by to na sociálku).

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 19.07.15 22:40
avatar

Dítě má nárok do 26 let, pokud soustavně studuje. Nebo není pro nemoc anebo úraz se samo živit. Vše se dokládá, tedy jste Čssz doložili, že nastala tato situace od ošetřujícího lékaře. Nejlepší by bylo, aby si pojišťovna od Čssz toto potvrzení sama vyžádala. I když možná budete mít tyto doklady okopírované doma.? Já si vše nechávám vícekrát okopírovat.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 20.07.15 09:18
avatar

Ano, dítě má nárok do 26 let na sirotčí důchod, pokud se připravuje na budoucí povolání a má statut studenta nebo učně, ale otázka je jiná. Pokud dítě není schopno pracovat ani studovat tak jsou jen dvě možnosti. Bud pracovat nebo požívat invalidní důchod a to 3 stupně. Pokud toto nenastalo, je slečna v pojištovně v právu a pozastavila bych se nad tím, jak mohl být vyplácen sirotčí důchod.

Dítě nebylo invalidní...invalidita nebo dejme roční nemoc na základě pravidelného dobrozdání specialisty právo zakládá, ale po roce se už obvykle řeší invaliditou. Takže protože neznáme podronosti, domnívám se, že udělal chybu duchodák. A také nevíme kolik jí bylo tehdy let což je opravdu důležité. I zletilost tam hraje roli. V případě, že není pro nemoc anebo úraz schopno se samo živit je právě ten invalidní důchod. Pak už nemá myslím nárok na sirotčí. Prošla tedy dotyčná nějakou zdravotní komisí? Proč jí nepřiznali po roce nemoci invaliditu?

doplněno 20.07.15 09:23:

Pokud jen požádala o přerušení studia a předložila jen lékařské dobrozdání, je to nedostatečné pro vyplácení sirotčího důchodu. Měli jsme takový případ v rodině. A matka dostává vdovský důchod (pokud nesplnuje i další kritéria jako třeba to, že má už potřebný věk a podobně,) jen tehdy, pokud její děti jsou poživateli sirotčího důchodu, pokud ne, důchod se odejme a vrací se do 2 let jen tehdy, pokud se vrátily i důvody pro jeho přiznání. Když ne, ztrácí nárok už trvale. Podívám se znovu na zákony. Ale myslím že se v tomto směru nijak nezměnily.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 20.07.15 09:26
avatar

Citace zákona

Pozůstalostní důchody

Vdovský a vdovecký důchod

Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod (§ 49 a § 50 zákona o důchodovém pojištění)

Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který

byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo

splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova na vdovský důchod.

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

pečuje o nezaopatřené dítě,

pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV,

pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II až IV,

je invalidní ve třetím stupni,

dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

doplněno 20.07.15 09:28:

Sirotčí důchod

Podmínky nároku na sirotčí důchod (§ 52 zákona o důchodovém pojištění)

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemřel-li

rodič (osvojitel), nebo

osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důchodů zajistit jeho rodiče,

jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba uvedená pod písmenem b) byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů.

Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi.

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 20.07.15 09:37
avatar

Kdy je přiznán sirotčí důchod?

Zjednodušeně můžeme říci, že nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě po zemřelém rodiči (osvojiteli), jestliže pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil zemřelý rodič zákonné podmínky pro přiznání invalidního důchodu nebo rodič (osvojitel) zemřel následkem pracovního úrazu.

Ze zákona nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi.

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením.

Nárok na sirotčí důchod mají ze zákona pouze nezaopatřené děti, nejdéle však do 26 let. Podmínku nezaopatřenosti splňují např. studující děti na střední škole, vysoké škole v České republice, případně i v zahraničí při splnění podmínek Ministerstva školství. Dále podmínku nezaopatřenosti splňují děti, které se nemohou soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo děti, které nemohou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pracovat nebo vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

To říká zákon...

Ovšem musíme tento zákon chápat tak, že pokud se jedná už o dospělou osobu, tak se její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav už neřeší přiznáním či ponecháním sirotčího důchodu ale komisí, která přizná invaliditu tomu dospělému člověku, pro stát to už není nezaopatřené dítě a pravděpodobně nemělo ani už statut studenta, který se připravuje na své povolání. Takže je to složitější a pokud neznáme tehdější věk, nemůžeme ani poradit. Zatím se pořád přikláním k tomu, že ta slečna má pravdu. 2 roky se neřešilo u dospělého člověka nic. Pokud byla dospělá tedy.

doplněno 20.07.15 09:45:

Musí se to chápat tak, že sice Alma mater mohla vést studenta jako žadatele o přerušení studia, ale to rozhodně nemělo vliv na vyplatu sirotčího důchodu. Tam už nastupoval zákon.

doplněno 20.07.15 09:53:

citace

Kdy lze přerušit studium a jak se přerušuje?

Přerušení studia je řešeno ve všech třech Studijních programech v článku "Přerušení studia". Děkan může studium přerušit na základě písemné žádosti studenta. V době přerušení studia není osoba studentem (musí si platit zdravotní pojištění). Jednotkou přerušení je 1 semestr.

--------------------------

Otázka tedy zní, jak to bylo a zase tu máme věk...za nezletilého platí stát a za studenta při přerušení studia tomu tak není a otázka je jak je to tedy vůbec s vyplácením sirotčího důchodu při přerušení studia? Domnívám se že nárok už nebyl a to je začátek celé lapálie, pokud dotyčná byla už zletilá.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 20.07.15 10:00
avatar

Podle mě je rozhodující výměr o přiznání důchodu, kde by podle Vás mělo být, že byl přiznán sirotčí důchod z důvodu dlouhodobého nepřiznívého stavu dítěte, které se nemůže v důsledku toho připravovat na své budoucí povolání. Sice je to vesměs znění pro přiznání invalidity, ale budiž, pokud něco takového Vám poslali, není co řešit, at si to vyřídí mezi sebou a jsme zase u věku, bylo dceři tehdy už 18 let? Byla tedy studentkou SŠ nebo VŠ? Protože když je dítěti 18 let a je nemocné, řeší se to už jinak.

doplněno 20.07.15 10:23:

Nemohlo dlouhobě - déle než rok - pracovat ani studovat a bylo už zletilé? Lékaři měli podat návrh na invaliditu.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: louka*
Datum: 20.07.15 17:31

V roce 2011, kdy se nárok na sirotčí důchod posuzoval, vycházela ČSSZ dle § 20 odst. 3 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, tedy o tom, že se nemohla dcera v té době (již zletilá) soustavně připavovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost. Proto ČSSZ žádala, aby žádost o sirotčí důchod byla vzhledem k dlouhodobosti nepříznivého stavu delšího 1 roku, byla doplněna o posudek lékaře PSSZ. Jednání a vyšetření u lékaře PSSZ na základě pozvánky LPS proběhlo, kde byly doloženy t.č. aktuální lékařské zprávy odborných lékařů a nemocnic. Po té byl dceři sirotčí důchod přiznán i zpětně, ode dne úmrtí otce. Invalidní důchod žádný lékař tehdy nenavrhoval, pouze se všechny zůčastněné strany zabývaly nárokem na sirotčí důchod.

Otec dcery a můj manžel byl před svým úmrtím 15 let plně invalidní a zcela odkázán na péči druhé osoby ve IV.stupni závislosti. Já jsem ve věku, kdy mám nárok na vdovský důchod pokud ho pobírá dcera. Snad jsem napsala vše podstatné.

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.