Můžu si vybrat, kam půjdu na vstupní prohl.?

Od: Datum: 20.03.15 09:21 odpovědí: 12 změna: 20.03.15 22:54

Ahoj, je pravda, že každý zaměstnanec musí ze zákona na vstupní prohlídku?

A pokud ano, musím jít k závodnímu lékaři, se kterým má firma smlouvu? Nebo si můžu jako zaměstnanec sama vybrat, jestli půjdu k závodnímu nebo ke svému praktickému? Je povinnost podřídit se tomu, kam mě posílá firma? Jinak jsem v administrativě.

Díky za odpovědi!


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 20.03.15 09:29
avatar

ANO vstupní prohlídka musí být provedena s lékařem, který má firma nasmlouvaného a to už z toho důvodu, že lékař by měl vědět o povolání, prostředí a možných zdravotních omezení na dané firmě.

Prohlídka je placena zaměstanavetelem, nejčastěji po zkušební době.

Ohodnoceno: 3x
 
Datum: 20.03.15 09:30
avatar

Podle toho, co jsem dohledal firma urcuje, ke kteremu lekari Vas posle. Takze kdyz bude firma souhlasit s praktickym lekarem, tak to neni problem, ale jestli Vas posle k lekari se kterym ma smlouvu, tak tam musite jit.

http://www.novinky.cz/kariera…idku-ke-svemu-praktikovi.html

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 20.03.15 09:34
avatar

Cuius regio, eius religio. Velmi volně přeloženo: kdo platí, ten určuje pravidla.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 20.03.15 09:37
avatar

Ačkoliv obecně máte právo na volbu svého lékaře, zákon o zdravotních službách stanoví, že tuto možnost nemáte u tzv. pracovnělékařských služeb. To se často odůvodňuje tím, že tento lékař je schopen posoudit, zda Váš zdravotní stav odpovídá nárokům, které na Vás bude klást Vaše práce.

Můžete vstupní prohlídku absolvovat u svého ošetřujícího lékaře - k tomu však potřebuje souhlas zaměstnavatele a vybavení písemnou žádostí. Tato možnost se vztahuje pouze na zaměstnance, kteří jsou zařazeni do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ohodnoceno: 3x
 
Od: zztop*
Datum: 20.03.15 13:14

No tohle záleží jak se to vezme. Prohlídku si sice platí člověk většinou sám (a občas ji zaměstnavatel po čase proplatí). Mzdu následně dává zaměstnavatel a ten určuje ty pravidla.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 20.03.15 10:46
avatar

Nemůžete si vybrat, vstupní prohlídku musíte absolvovat u lékaře, který zná pracovní podmínky a všechna

pracoviště u zaměstnavatele, ke kterému byste měla nastoupit. Prohlídka u praktického

lékaře by byla možná pouze v případě dohody se zaměstnavatelem (pokud s ní bude zaměstnavatel souhlasit).

Přiznám se, že já bych sice prohlídku u závodního lékaře absolvovala, ale protože jej neznám, nemohu mu důvěřovat (důvěru nelze nikomu nařídit). Proto bych mu neposkytla výpis ze zdravotní karty (to zákon nenařizuje) ...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 20.03.15 12:56
avatar

Výpis z karty, který jsem dával od svého lékaře závodnímu, obsahoval prakticky jen moje nacionále, jinak nic důležitého ani zajímavého, a prošlo to.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 20.03.15 21:42
avatar

To bych možná zvládla ...

(–:

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 20.03.15 13:17

vybírat si bohužel nemůžete a musíte jít kam vás pošle váš budoucí zaměstnavatel aspon moje vlastní skušenost

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 20.03.15 14:38
avatar

Žel rádci sice něco píší ale ne vždy mají pravdu-takže pravidla o vstupní a periodické prohlídce neurčuje ten kddo platí=zaměstnavatel ale toto je stanoveno zákoníkem práce, navíc dle poslední mi známé novelizace je zaplacení poplatku za vstupní prohlídku tak dobře řečeno,že toto proplatit může a nemusí.Ale Vy musíte navštívit stanoveného= podnikového lékaře.

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 20.03.15 17:12

Odpovědi na Váš dotaz řeší z.č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách:

§ 59

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání

(1) Jde-li o osobu ucházející se o zaměstnání, postupuje se při posuzování její zdravotní způsobilosti k práci obdobně jako při posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců v rámci pracovnělékařských služeb s tím, že

a) vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele, ke kterému vyslal zaměstnavatel osobu ucházející se o zaměstnání, nestanoví-li jiný právní předpis jinak a jde-li o práce uvedené v § 54 odst. 2 písm. b),

b) zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením

1. pracovního poměru,

2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo

3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.

Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce podle bodu 1, 2 nebo 3.

(2) Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak.

§ 54 odst. 2 ZSZS:

(2) Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích, pokud dále není stanoveno jinak,

a) je povinen, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví10 do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem uvedeným v odstavci 1,

b) může, jde-li o práce zařazené pouze do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele uvedeného v odstavci 1 písm. a), který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání; ostatní pracovnělékařské služby podle § 53 odst. 1 zaměstnavatel zajišťuje prostřednictvím poskytovatele uvedeného v odstavci 1, s nímž uzavřel písemnou smlouvu,

c) je povinen, dojde-li ke změně zařazení práce do kategorie vyšší než kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo ke změně činnosti, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít novou nebo doplnit dosavadní písemnou smlouvu s poskytovatelem podle odstavce 1 o ty pracovnělékařské služby, které doposud nepožadoval, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy k této změně došlo.

(3) Posuzování zdravotní způsobilosti a pracovnělékařské prohlídky pro práce, které jsou nebo budou vykonávány ve zkušebním provozu podle jiného právního předpisu, zaměstnavatel zajišťuje u poskytovatele podle odstavce 2 písm. a) nebo b), a to na základě výsledků hodnocení rizik podle jiného právního předpisu nebo výsledků měření, byla-li pro účely souhlasu s uvedením do zkušebního provozu, uskutečněna.

Shrnu-li Váš dotaz:

Ke dni uzavření pracovní smlouvy byste měla mít platný posudek ohledně své zdravotní způsobilosti, v opačném případě (nebude-li mít vstupní lékařskou prohlídku) budete považována za zdravotně nezpůsobilého k výkonu požadované práce a zaměstnavatel Vás nesmí k práci pustit.

Vstupní prohlídku můžete absolvovat i u svého praktického lékaře, ale jen za podmínky, že s tím zaměstnavatel souhlasí (on "může", ne "je povinen" zajistit vstupní LP i u Vašeho praktického lékaře) a jen v případě, že sjednaným druhem práce jsou práce první kategorie, typicky administrativa.

Jen na okraj zmiňuji, že právní účinky lékařského posudku ze vstupní lékařské prohlídky nastávají až uplynutím 10 pracovních dnů od předání posudku uchazeči (§ 44 odst.4 písm.b) cit.zákona), tedy uchazeč o zaměstnání by měl správně VLP absolvovat v časovém předstihu, ale to už je jenom taková právní perlička na závěr, v praxi to nikdo nedodržuje ani nekontroluje, neboť je to považováno za "pitomost".

Ohodnoceno: 2x
 
Od: webbiecz*
Datum: 20.03.15 22:54

Ano, musíte jít tam, kam vás firma posílá.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.