Pracovní problem

Od: Datum: 18.03.15 11:58 odpovědí: 4 změna: 18.03.15 21:32

Měl sem před rokem pracovní úraz ten trval až do letošního unora mám dost veké zdravotní omezení.Firma si pro mě vy mýšlí náhradní práce které nemohu vykonvat,jak fizycky tak i odborně.Nechce mi dát výpověď ze zdravotních důvodů,asi se jí nechce mi vyplácet odstupné. Otázka: Když dám výpověď ze zdravotních dúvodů já, je firma povinna mi toto odstupné dát? N emůže mě firma po čase propustit pro nadbytečnost?Díky za radu Luboš.


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 18.03.15 14:54
avatar

Myslím,že firma ani Vy nemůžete dát výpověď ze zdravotních důvodů. Přeřazení na jinou práci Vás dát může.

Pokud máte zdravotní omezení po úrazu, měl byste si zažádat o invalidní důchod,abyste mohl pracovat v některé chráněné dílně,kde byste práci zvládl, nebo pracujte tak jak to zvládnete. Pokud dáte výpověď dohodou, nedostanete odstupné,pokud máte smlouvu na neurčito. Ale nejsem odborník,tak třeba někdo odpoví lépe. Zkuste se informovat nějaké účetní,nebo na ČSSZ.

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 18.03.15 18:27
avatar

Prosím, nepoužívejte formulaci "výpověď dohodou". Výpověď je úplně něco jiného než ukončení pracovního poměru dohodou.

Pokud dá výpověď zaměstnanec, nebo pokud rozváže dohodou ze své vůle, nepřichází odstupné vůbec v úvahu. Pokud dá zaměstnanci výpověď zaměstnavatel, což může jen z přesně stanovených důvodů, nebo pokud se se zaměstnancem dohodne o ukončení pracovního poměru dohodou z důvodů, při nichž náleží odstupné, tak je zaměstnanec dostane. Nedávno jsem v nějaké odpovědi přesně rozepisovala, kdy odstupné náleží a kdy ne. Není to na úvaze nebo dobré vůli zaměstnavatele, je to přesně stanoveno v zákoníku práce.

doplněno 18.03.15 18:30:

§ 52 Zákoníku práce:

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, ODSTUPNÉ ANO
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
ODSTUPNÉ NE
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

doplněno 18.03.15 18:53:

Pokud máte od posudkového lékaře vydaný posudek, že kvůli pracovnímu úrazu nesmíte vykonávat dosavadní práci, může Vám zaměstnavatel dát výpověď, ale musí Vám dát odstupné. Pokud dáte výpověď sám, na odstupné není nárok.

Ohodnoceno: 3x
 
Datum: 18.03.15 21:32
avatar

Výpověď ze zdravotních důvodů mohou dát obě strany. Zaměstnavatel by musel výpovědní důvod formulovat jinak → musel by použít obrat "pro dlouhodoubou ztrátu zdravotní způsobilosti", nebo by musel výpovědní důvod označit příslušným paragrafem.

Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.

"Výpověď dohodou" neexistuje, jde o "serálový/filmový" obrat. Ve skutečnosti je nutné dát výpověď nebo požádat o rozvázání pracovního poměru dohodou (jde o dva různé způsoby ukončení zaměstnání).

Zdravotní omezení po (pracovním) úrazu může sice znamenat určité snížení pracovní schopnosti, ale nemusí jít o takové snížení (minimálně 35 %), aby vznikl nárok na invalidní důchod.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 18.03.15 20:13
avatar

Nemůžete-li podle posudku závodního lékaře vykonávat sjednanou práci, je zaměstnavatel povinen Vás do 15 dnů od doručení posudku převést na jinou vhodnou práci.

(K převedení není nutný souhlas zaměstnance.) V tomto případě není nutné se striktně držet odbornosti, přednost má zdravotní způsobilost/stav.

Před převedením na jinou práci by Vás zaměstnavatel měl vyslat

k závodnímu lékaři pro posudek, jestli můžete novou práci vykonávat.

—–—

Nemůžete zaměstnavatele donutit, aby Vám dal výpověď, pokud Vám ji dát nechce. A už vůbec nemůžete určovat, jaký výpovědní důvod by měl zaměstnavatel použít. Výpovědní důvod určuje vždy ten, kdo výpověď dává, nikoliv její příjemce. Příjemce nemůže s výpovědí nesouhlasit, protože jde o jednostranný právní krok, k němuž není souhlas druhé strany potřebný. (Něco jiného by byla neplatná výpověď, ale to si zaměstnavatel zpravidla "ohlídá".)

Zaměstnavatel není povinen Vám dát výpověď podle 52 písm. d) s nárokem na odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. Nebude-li pro Vás mít práci, může Vám dát výpověď pro nadbytečnost.

Převede-li Vás zaměstnavatel kvůli následkům pracovního úrazu na méně placenou práci, bude Vám náležet dorovnání mzdy do výše průměrného výdělku z doby před pracovním úrazem. (Šlo by o plnění z povinného úrazového pojištění zaměstnavatele.)

—–—

Jestli Vás zaměstnavatel do 15 dnů od doručení posudku nepřevedl/nepřevede na jinou vhodnou práci, můžete pracovní poměr okamžitě zrušit podle § 56, odst. 1 písm. a). Okamžité zrušení pracovního poměru (dejte si pozor na formulaci písemného zrušení pracovního poměru → nejde o výpověď ani o dohodu o rozvázání pracovního poměru) musí být písemné a musíte je doručit druhé straně (zaměstnavateli).

Pracovní poměr skončí okamžikem doručení zaměstnavateli. Písemné zrušení můžete doručit osobně → předat proti potvrzení převzetí na kopii nebo je můžete zaslat doporučeným dopisem s dodejkou. V druhém případě byste musel chodit do práce do doby doručení.

Zrušíte-li pracovní poměr z důvodu nepřevedení na jinou vhodnou práci, náleží Vám podle odst. 2 téhož paragrafu náhrada mzdy (nikoliv odstupné) ve výši průměrného výdělku za dobu odpovídající výpovědní době (většinou za dva měsíce).

Zdůrazňuji, že je nutné zrušení pracovního poměru přesně formulovat. Musí být jednoznačné, oč Vám jde. Pokud byste dal výpověď nebo požádal o rozvázání pracovního poměru dohodou ze zdravotních důvodů, neměl byste nárok na náhradu mzdy ani na odstupné. Nebude-li formulace jednoznačná, může zaměstnavatel písemnost brát jako výpověď, případně na ni nemusí vůbec reagovat (pokud by z dokumentu nebyla zřejmá ani výpověď). Doporučuji písemné zrušení zkonzultovat s právníkem – specialistou na pracovní právo.

—–—

Snad jsem nic podstatného nezapomněla. Není-li má odpověď srozumitelná, ptejte se dál. Pokračujte prosím zde (můžete doplnit otázku nebo reagovat na odpověď), aby byly všechny informace pohromadě.

—–—

Odkazy:

Převedení na jinou práci (§ 41, odst. 1 písm b a § 41, odst. 3)

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance

Ohodnoceno: 4x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.