Kdo zařizuje pohřeb?

Od: Datum: 05.03.15 14:23 odpovědí: 27 změna: 28.03.15 23:37

Dobrý den,

dnes jsem se kolegyněmi v práci bavili na téma kdo zařizuje pohřeb. Vůbec se nedokážeme shodnout *smich*.

Kdo z rodiny o tom rozhoduje? Moje matka nebo můj přítel? Kdyby byl manžel asi by měl přednost manžel, že? Nebo ten kdo přijde první a zařídí pohřeb? Ten kdo má rodný list zemřelého? Co když moje matka by chtěla pohřeb v mém rodném městě a přítel v městě kde ted žiji. Musí se ohlížet na to co by jsem chtěla já (kdybych to měla třeba sepsané)?

Díky za odpovědi ;)


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 05.03.15 14:40
avatar

Většinou se příbuzní domluví, kdo to zařídí. Asi by to měl zařizovat ten, kdo nejvíce znal zesnulého. Páč je třeba splnit jeho přání třeba tak jak píšete...ve městě kde žijete..

Vypravitel pohřbu je pak zpravidla oslovován notářem, který bude řešit dědictví...

doplněno 05.03.15 16:45:

Radko, osobně jsem se nesetkal s podobným případem jako je Bartošová. Ale ve svém okolí se o pohřeb postará ten nejstarší potomek, třeba u nás se postarám o pohřeb svojí tchyně já se svou manželkou, přestože má 3 děti

Ohodnoceno: 2x
 
Od: radkapod*
Datum: 05.03.15 16:11

Když se domluví a co když se nedomluví nebo spolu nemluví, rodina je třeba rozhádaná. Kdo bude zařizovat pohřeb?

Datum: 05.03.15 16:21
avatar

Ten nejslušnější se toho ujme, není přece možné nechat zesnulého někde ležet a doma se nebavit nebo hašteřit.

doplněno 05.03.15 16:38:

To je potom těžké, když by živí bazírovali na svých rozdílných představách a zemřelý by čekal... Zkusit apelovat na to, že se na vás (všechny) dívá odněkud svrchu a slyší, jak si nedokážete ustoupit, a kdoví jestli to není i pravda. Každý o kousek ustoupí a je to, nebo se to nechá na jednom a přijme se všechno, co zařídil. Aby se lidi kvůli pohřbu ještě dohádali, to už je hodně smutné.

Ohodnoceno: 3x
 
Od: radkapod*
Datum: 05.03.15 16:29

Nemyslela jsem že by " nechali zesnulého někde ležet", spíš jako to bylo v případě Ivety Bartošové, kdy syn a matka chtěli něco jiného než manžel.

Datum: 05.03.15 16:24
avatar

Normální lidé se vždy domluví a respektují přání zesnulého. Manžel několik let nemluví se svojí sestrou a přesto byli schopni se na všem dohodnout a pohřeb matce zařídit tak jak si ona přála.

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 05.03.15 17:22
avatar

Rodina se v takové chvíli sejde a určitě se dohodne. Kdo by chtěl dělat mrzutosti, když někdo z rodiny zemřel? Pokud je víc dětí a každý chce dát věnec za svou rodinu, sluší se tomu, kdo pohřeb zajišťuje, dát svůj příspěvek. On pak zajistí květiny pro všechny najednou. Je to lépe sladěné,než když jeden veze věnec z Liberce a druhý z Trutnova.

Třeba moje tchyně kromě nás nikoho nemá. Proto to jednou bude na nás.

Je slušnost zařídit zesnulému takové rozloučení, jaké si přál. Třeba i pohřeb v kostele, do hrobu, muzikanty a písničky o koních...I když znám lidi, kteří si to zařídili stejně podle svého, vůči zesnulému mi to připadá nefér. I když o tom už neví.

Co je zajímavé: přihlašovali jsme tchyni do ústavu - jen pro případ, "kdyby něco". Hned jsme museli podepsat prohlášení a zavázat se, že pokud by babča v ústavu přebývala a následně tam zemřela, vypravíme jí pohřeb. Prý stále přibývá nebožtíků, o které se příbuzní nechtějí postarat. Proto to tedy chtějí písemně a předem. Jistota je jistota. ;)Jaga.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 05.03.15 18:08

Odpověděla jste si v dotazu sama: kdo první přijde a zaplatí. Zákon tento problém neupravuje a divila byste se, kolik právních problémů z toho vzniká.

Ohodnoceno: 2x
 
Od:
Datum: 05.03.15 18:39

Nechce-li nikdo vypravit pohřeb, tak pohřbívací povinnost má obec. Toto sociální pohřbení je hrazené z rozpočtů obcí. Obec má ale právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení vůči dědicům zemřelého.

Obce mají povinnost pohřbít zemřelého, pokud se o něho nemá kdo postarat. Tuto povinnost jim ukládá zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů účinný od 1. 1. 2002.

Ohodnoceno: 1x
 
Od: buss
Datum: 05.03.15 19:45

Božíčku, vy se nemáte co shodovat, nikdo. Pozůstalí se musí domluvit. Považoval bych za slušné, kdyby to udělali dědici, popř. ten co dědí nejvíce. Nikdo vás nedonutí. Nebo pohřběte na zahradě. Pokud by si něco zemřelý přál, dá to do závěti.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 07.03.15 23:08

Pohřeb těla na zahradě je protizákonný, zákon připouští pohřeb pouze na veřejných pohřebištích. Na popel se toto již nevztahuje, ten můžete dát kamkoliv.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: orion
Datum: 05.03.15 20:32

mě otec před lety řekl, kam by si přál rozprášit trošku popele ( až tu nebude ) . no a já si to nezapamatovala. Teď je mi trochu žinantní se ho ptát " hele tati, a kdeže to chceš .." . taťkovi je teprv 60

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 06.03.15 16:21
avatar

Tak my jsme měly s maminkou debatu... vypravovala se do lázní - je po infarktu a trojnásobném bypassu - a kramařila ve skříních, co si všechno vezme. Vytáhla černé úpletové šaty a řekla, že ty jsou do rakve. Říkám: "A co když bude léto?" A mamka pohotově hrábla do skříně: "To tady mám tyhle letní." Nechystá se umírat, obě jsme se tomu zasmály, i když mně trošičku zatrnulo. Ale možná byste mohla zavést řeč o tom, kde chcete být jednou pochovaná, a tatínek se přidá a zopakuje Vám, co jste zapomněla.

Ohodnoceno: 2x
 
Od: radkapod*
Datum: 05.03.15 20:52

Něco málo jsem o tom našla, @aaella má zčásti pravdu. Zákon tento problém neupravuje. Když je k zařízení pohřbu potřeba občanský průkaz zemřelého (nebo rodný list), tak kdo nemá tak zřejmně nemůže zařizovat pohřeb. Je to tak?

Tož jsem asi prohrála *sok*, páč jsem si myslela že to bude něco jako s děděním...že zařizovat mohou nejdříve děti a manžel, nejsou-li pak rodiče, sourozenci...

Datum: 06.03.15 07:27

K zařízení pohřbu není potřeba žádný občanský průkaz ani rodný list, bez ohledu na to, jestli to na svých webových stránkách pohřební služby uvádí či nikoliv (některé aspoň dodávají "je-li k dispozici"). K tomu, aby pohřební služba převzala zemřelého (neboli lidstké pozůstatky) k provedení pohřbu, potřebuje provozovat list o prohlídce zemřelého, ne občanský průkaz či rodný list (§ 7 odst.2 z-č- 256/2001 Sb.).

(2) Provozovatel pohřební služby je oprávněn převzít lidské pozůstatky ke sjednanému pohřbení jen tehdy, je-li úmrtí doloženo

a) listem o prohlídce mrtvého vystaveným prohlížejícím lékařem a v případě provedení pitvy doplněným o příslušné údaje lékařem, který pitvu provedl, a postupovat podle pokynů na tomto listě uvedených,

b) v případě podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím, kromě dokladů uvedených v písmenu a), i písemným souhlasem státního zástupce nebo jiného orgánu činného v trestním řízení, který je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu.

K tomu, kdo má právo provést pohřeb, viz. rovněž stanovisko veřejného ombudsmana práv:

"Zákon o pohřebnictví ani jiný právní předpis nestanoví, kdo může být vypravitelem pohřbu. Pohřeb může zajistit nejen rodinný příslušník, ale kterékoliv osoba, která má na pohřbení zájem. Objeví-li se po zajištění sociálního pohřbu osoba, která je ochotna náklady pohřbení obci uhradit a zajistit pohřební obřad, není důvod, proč by měla obec takovému počínání bránit. "

http://www.ochrance.cz/filead…ohrebnictvi/7107-012-MH-O.pdf

V praxi nastávají problémy, pokud zemřelý projevil přání být pohřben církevním obřadem, a a ne všichni pozůstalí sourozenci hodlají (ze svých osobních důvodů) toto přání respektovat, případně, nejsou jednotni na který hřbitov či do kterého hrobu zemřelého pohřbít.Pohřební službu to v podstatě nezajímá: kdo první přijde, přinese úmrtí list, objedná pohřeb a zaplatí zálohu, toho pokyny se řídí. Podle NOZ má člověk právo projevit vůli, jakým způsobem chce být pohřben, bohužel, když se tato vůle "ztratí" nebo včas "nenajde", tak je to k ničemu.

Ohodnoceno: 4x
 
Od: radkapod*
Datum: 06.03.15 13:09

To s tím občanským průkazem nebo rodným listem jsem právě našla na webovkách některých pohř. služeb .

Evidentně se vyznáte ;), ještě bych tedy zašla dále...komu je oprávněm lékař dát list zemřelého? To je opět jedno *nevi*?

Že na toto neupravuje žádný zákon mě tedy dost šokovalo, teoreticky by se pak mohlo stát že, "bláznivý milionář" který neví co s penězi má souseda. Jeho soused umře, první bude u něj on, dostane od lékaře list zemřelého, objedná pohřeb, pohřbí nebo vysype popel kam chce sám a rodina zemřelého souseda která nebyla první na místě ostrouhá *bzum*? Rodina která může chtít jiný pohřeb než soused.

Datum: 06.03.15 13:18

Ono to úplně tak jednoduše, jak píšete, zneužít nejde,sousedovi by byl těžko vydán úmrtní list, v praxi se problémy opravdu vyskytují obvykle mezi sourozenci (alespoň co já mám zkušenosti).

Úmrtní list vydává matrika, platí zde § 25 odst.5 z.č. 301/2000 Sb., o matrikách:

(5) Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Ohodnoceno: 3x
 
Od: radkapod*
Datum: 06.03.15 13:27

Dobře děkuji, takže kdo z rodiny si první přijde na matriku pro list zemřelého, může zařizovat pohřeb. Tam se tedy už nerozlišuje jestli přijde sourozenec, dítě, manžel, otec...hlavně že je to někdo z rodiny a je první.

OK, děkuji za odpovědi, už je jasno ;)

Od:
Datum: 06.03.15 19:12

Pohřeb může zařizovat kdokoli, kdo se toho ujme. Pohřeb je zapotřebí zařizovat co nejdříve, není možno čekat, až matrika vystaví úmrtní list. Pohřeb je nutno sjednat ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí, jinak pohřbení je povinna sjednat obec, na jejímž území k úmrtí došlo.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: radkapod*
Datum: 06.03.15 20:27

A čím se ten "kdokoli" prokáže u pohřební služby, když nemá úmrtní list?

Od:
Datum: 07.03.15 19:56

U pohřební služby se prokážete svým občanským průkazem.

K objednání pohřbu vezměte sebou:

občanský průkaz zesnulé osoby (máte-li ho k dispozici)

občanský průkaz objednavatele pohřbu

oblečení pro zesnulého

průkazku zdravotní pojišťovny – pohřební služba zajistí ukončení pojištění a vrátí kartu na příslušnou pojišťovnu

zálohu na sjednané služby

Pohřební služba zajistí:

převoz zesnulého z místa úmrtí do chladícího zařízení

vyřízení úmrtního listu (ten zašle matrika do 30 dnů)

civilní či církevní rozloučení dle přání pozůstalých

obřadní síň

datum a hodinu konání kremace popř. pohřbu

nahlášení dne a hodiny obřadu do tisku (dle přání pozůstalých)

vytištění smutečního oznámení na počkání

dodání rakve dle výběru pozůstalých v různých provedeních a cenových relacích

kopání hrobů

květinovou výzdobu pro kremace i pohřby

sjednání smuteční hudby při pohřbech

Ohodnoceno: 3x
 
Datum: 08.03.15 21:37
avatar

Radku, nelze jít zařizovat pohřeb a mít již umrtní list..

Ohodnoceno: 0x
 
Od: webbiecz*
Datum: 06.03.15 21:49

Buď se dohodnou a nebo to prostě udělá ten první, kdo se k tomu nachomítne, Ono se to obvykle prostě nějak vyvrbí, Když třeba manželka žije z manželem, bývá to obvykle on, kdo je celé situaci nejblíže a ujme se toho. Vždycky se prostě najde někdo, kdo drží celou věc v chodu a dělá ten postup, který je třeba...

Ohodnoceno: 0x
 
Od: mp*
Datum: 08.03.15 01:18

Já bych to obrátil, ten, kdo platí pohřeb, je první vyzván notářem k vyřízení pozůstalosti, samozřejmě pak záleží na množství ostatních pozůstalých.

Ohodnoceno: 0x
 

 

Od: mp*
Datum: 08.03.15 01:25

trošičku problém je prý při úmrtí doma, kdy prý chtějí úřady kontrolní pitvu. Je to pravda?

Ohodnoceno: 0x
 
Od: cicko*
Datum: 08.03.15 01:48

Které "úřady" máte na mysli?

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 08.03.15 07:35

Záleží na lékaři, který byl přizván k vystavení dokladu o smrti, ten když má na něco podezření, nezdá se mu to, tak asi navrhne další řešení, jinak normálně papír vystaví a může se tělo odvézt pohřební službou. Měli jsme to tak dvakrát, nebyl problém. Horší bylo sehnat lékaře, dělá to obvodní lékař, ten náš měl zrovna dovolenou a posílali nás od čerta k ďáblu...v mimopracovní době co vím tak potvrzuje úmrtí pohotovost.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: jarkak2102*
Datum: 28.03.15 23:37

Souhlasím s tím, že většinou je to na domluvě rodiny. My bydlíme s rodiči ve dvougeneračním domku a přestože jsem nejmladší z dětí, vím že to jednou budu pravděpodobně já , kdo bude vše zařizovat.

Jinak co se týká náležitostí, našla jsem toto, tak doufám, že to třeba trochu pomůže.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.