Jak postupovat-nedoručitelný dopis

Od: Datum: 05.01.15 11:42 odpovědí: 18 změna: 10.01.15 13:07
avatar

Zdravím pomocníčky,

už jste někdo řešil takovýto problém?:

někdo vám dluží peníze delší dobu, fon nebere, na email neodpovídá. Muž zadal právníkovi o toto starost. Ten poslal doporučený dopis na adresu firmy (dlužníka- jednatel firmy), ale dopis se vrátil, že na uvedené adrese nikdo není. (adresa byla z internetu-rejstřík podnikatelů). Co lze ještě dělat? právník tvrdí, že dokud nebude dopis doručen a předán, není jiná možnost se bránit. Ale mě se to nezdá. Vím, že jsou doporučené dopisy a doporučené dopisy. Není takový dopis po nějaké lhůtě považován za doručený? Díky. A.


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: ben®
Datum: 05.01.15 11:50
avatar

Dobrý den, ten právník by to měl vědět nejpřesněji. Ale, myslím, že např. tzv. předžalobní výzva se musí odeslat a potom se už nepřihlíží k tomu, jestli byla doručena a může se udělat další krok, tj. podat žalobu. Potom je snad věcí soudu, jestli protistranu dohledá a ta bude reagovat. Zdravím!

doplněno 05.01.15 11:59:

Snad je to i tak, že doporučený dopis pošta vrátí, ale dopis na doručenku (který nikdo nepřevzal) je později vhozen na adrese do schránky - takový dopis by se mohl považovat za doručený, ale ne ten doporučený a vrácený.

doplněno 05.01.15 12:13:

Pokud se dopis vrátí, tak skutečně nebyl doručen - muselo by se dosáhnout efektu, aby se již dopis nevrátil a zároveň byl doklad o jeho odeslání (doručenka). Ovšem, záleží i na obsahu dopisu. Pokud je to zatím jen nějaké upozornění nebo již ta výzva. Ale, podat žalobu můžete stejně. Jde o to, že když neprokážete předžalobní výzvu, tak Vám soud nemusí přiznat náhradu soudních výloh - tedy, v případě Vašeho úspěchu (který je stejně značně nejistý).

Ohodnoceno: 0x
 
Od: buss
Datum: 05.01.15 11:55

Zajet si na místo a ověřit. Právník vám měl sdělit, kdy platí fikce doručení.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ertl
Datum: 05.01.15 11:57

a dluží Vám to on jako soukromá osoba, nebo on jakožto jednatel firmy, nebo firma?

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 05.01.15 12:05
avatar

nevím jak je to právně, ale on je prodejcem kotlů a majitel konkrétní prodejny a zároveň jednatelem firmy, která se zabývá prodejem kotlů i v jiných městech, ale majitelka firmy je někdo jiný. Právník přeposílal dopis i na prodejnu (kde je dosud) Ale dopis se i tak vrátil jako nepředaný. Nevím jak se to stalo a ani to nechci dohledávat. Jen bych ráda věděla, jestli je doporučený dopis považován za doručený i tak...po uplynutí určité lhůty. Právník tvrdí, že dokud dopis nebude převzat adresátem, tak NENÍ doručen a musíme čekat až se najde adresa, kde si to dotyčný převezme. TO se mi zdá divné. To bysme se taky nemuseli dočkat.

Od: ertl
Datum: 05.01.15 12:10
vy tedy nevíte kdo Vám dluží? ještě jednou : dluží Vám to on jako soukromá osoba, nebo on jakožto jednatel firmy, nebo firma? nebo kdo teda?
Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 05.01.15 12:36
avatar

Předpokládám, že vám ten člověk dluží jako fyzická osoba. Pak poslat dopis na adresu jeho trvalého pobytu s dodejkou a do vlastních rukou. Pokud dopis nepřevezme, vhodí mu jej do schránky a platí fikce doručení.

Ale váš problém možná bude to, že neznáte jeho adresu trvalého pobytu. Měla by platit adresa z obchodního rejstříku, ale není to spolehlivé.

Pokud vám dluží firma, nemá smysl honit toho člověka, ale musíte psát firmě do jejího oficiálního sídla.

Ohodnoceno: 1x
 
Od: ertl
Datum: 05.01.15 12:41

proto se na to ptám :)

každopádně doporučuju vyměnit právníka.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 05.01.15 12:46
avatar

Netušila jsem, že dopis pro fyzickou osobu je něco jiného než pro firmu. Takže :

pán je majitelem prodejny(firmy topenářství...s.r.o.) a prodal nám kotel , shodou určitých náhod dostal zaplaceno dvakrát (nebudu rozebírat)

tento pán je zároveň i jednatelem firmy, která tyto kotle distribuuje po celé ČR.

Ale já zadala dotaz na doporučený dopis...jak je to s doručováním.Dopis se doručoval jak na adresu JEHO firmy a i firmy, kde je jednatelem a i na trvalou. A nic.

Od: ertl
Datum: 05.01.15 13:07

Myslím, že o tom dvojím placení kotle jsem tu něco někde četl.

Předpokládám tedy, že jste zaplatili 2x firmě. Proto korespondenci směřujte na adresu firmy. Tu máte určitě na faktuře, doporučuju aktuální údaj zkontrolovat na netu. Pokud firma nepřebere jednou, poslal bych podruhé. Od obého uložit záznamy a podat k soudu návrh na vydání platebního rozkazu. A pak už exe atd.

Jako první, ale zkuste kouknout, jestli firma není v insolvenci..

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 05.01.15 13:21
avatar

jj je to ten dotaz, a teď je to cca 1/2 roku u právníka a aktuální údaj je na rejstříku a i jsem koukla na insolvenci. Byla jsem se tam dokonce i podívat - teda na tu prodejnu, a vše ok. Jen jsem chtěla vědět, jak je to s tím doporučeným dopisem, jestli opravdu čekat na svatého nikdejše a nebo i ten právník fakt neví a zkouší kde co aby jsme nemuseli k soudu...nebo já nevím, ale zdálo se mi to takové přitažené za vlasy...teda ten argument právníka.

Od: ertl
Datum: 05.01.15 13:25

myslím, že půl roku už měl pán času dost na aspoň nějaké vyjádření. už bych nečekal a udělal vše pro vydání platebního rozkazu.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: sos*
Datum: 10.01.15 08:22

pokud si neoprávněně nechal peníze, byť omylem zaslané,pak je to trestní čin a třeba to řešit přes policii a ne přes právníka.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 05.01.15 13:29

Předpokládám, že se Váš právník pokouší doručit tzv.předžalobní výzvu dle ust. § 142a občanského soudního řádu:

§ 142a

(1) Žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

(2) Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, může soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti žalobci přiznat i v případě, že žalobce žalovanému výzvu k plnění za podmínek uvedených v odstavci 1 nezaslal.

Vzhledem k tomu, že se jedná o hmotněprávní jednání, platí pro okamžik doručení § 570 odst.1 občanského zákoníku:

§ 570

[Právní jednání vůči nepřítomné osobě]

(1) Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo.

Běžně se tomuto způsobu doručení říká, že se zásilka dostane do sféry dispozice adresáta, což znamená (například rozhodnutí Nejvyššího soudu 26 Cdo 441/2012):

"Nepřítomná osoba musí mít konkrétní možnost seznámit se s jí adresovaným právním úkonem. Právní teorie i soudní praxe takovou možností chápe nejen samotné převzetí písemného hmotněprávního úkonu adresátem, ale i ty případy, kdy doručením zásilky, obsahující projev vůle, do bytu adresáta či do jeho poštovní schránky, popřípadě i vhozením oznámení do poštovní schránky o uložení takové zásilky, nabyl adresát hmotněprávního úkonu objektivní příležitost seznámit se s obsahem zásilky. Je-li jednostranný hmotněprávní úkon doručován prostřednictvím držitele poštovní licence, má adresát objektivní příležitost seznámit se s jeho obsahem, zdržuje-li se v místě, kde je mu doručováno. Měl-li adresát objektivně příležitost seznámit se s obsahem hmotněprávního úkonu, není právně významné, zda tak skutečně učinil.".

Shrnu-li to: zasílá -li kdokoliv (s výjimkou soudů a správních orgánů) komukoliv (je jedno, zda fyzické či právnické osobě, tedy ve vašem případě s.r.o.) zásilku, platí, že zásilka je doručena nejenom okamžikem jejího faktického převzetí adresátem zásilky, ale taky v okamžiku, kdy zásilka byla doručena (poštou) do tzv. sféry dispozice adresáta (lístek o uložení zásilky byl vhozen do poštovní schránky adresáta), přičemž již není důležité, zda adresát zásilku skutečně převzal nebo ne, pokud měl možnost se s touto zásilkou objektivně seznámit (tedy měl možnost dojít na poštu a zásilku si vyzvednout).

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 05.01.15 13:54
avatar

Díky všem za snahu, ono je to někdy nad lidské síly, bojovat s neplatičem a ještě i s právníkem, jen nevím proč takové bludy vypráví. Asik neměl čas to řešit a jen se vymlouvá. hezký den. A.

 

Od: ertl
Datum: 05.01.15 13:59

odkud jste? pokud z Brna či okolí, můžu Vám doporučit skvělého a normálního právníka. ani ne moc drahého

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 05.01.15 14:58
avatar

Dík, je hezké, že byste pomohl,ale z Brna nejsem a právník je známý muže. Uvidíme.

Datum: 10.01.15 06:35
avatar

Řiďte se radou Aaelly, radí Vám dobře. Já bych na Vašem místě zvážila výměnu právníka. Vybrala bych někoho, kdo má zkušenosti s vymáháním i doručováním (bez ohledu na to, jestli jde o známého).

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.01.15 13:07
avatar

JJ zkusím, jen mám velmi tvrdohlavého muže a on hned natvrdo hodně "přátelům" věří a těžko mu vysvětlit. Mě jen tak někdo milými a sladkými slůvky nenapálí, ale kdo by věřil v loajalitu právníkům a obchodníkům, že? ;)

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.