Důtka za sdělení výše platu

Od: Datum: 29.09.14 16:26 odpovědí: 18 změna: 08.10.14 21:29

Dobrý den. Je možné aby mi zaměstnavatel dal důtku ve které stojí že jsem,, prozradil výši svého kolegovi platu i po ústním zákazu vedoucího,,? V pracovní smlouvě nic o mlčenlivosti o výši svého platu nemám. A je možné důtku nepodepsat? Děkuji


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 29.09.14 16:31
avatar

A udělal jste to, i proti zákazu vedoucího? Pokud ano, tak je lepší sklapnout patky.

A ano, možné to je. Porušil jste přímý zákaz vedoucího. Samozřejmě nemusíte podepsat, ale důsledky jsou Vám jistě jasné.

doplněno 29.09.14 17:51:

Tak mě Váš problém zaujal, spojila jsem se s kamarádem právníkem. Co je uvedeno dole, že plat je Vaše soukromá informace, není pravdou. Plat může být i informací interní, pokud je tak uvedeno v předpisech nebo stanovech firmy. To si musíte pečlivě zjistit. I pokud by tomu tak nebylo a plat by byl Vaší soukromou informací, měl jste respektovat nařízení šéfa, což amozřejmě právně moc podloženo není. Klíčovou věcí je tedy, zda byl zákaz pouze ústní, anebo je uveden někde v interních předpisech.

Každopádně s výtkou tak jako tak počítejte, na to má šéf právo. Vy máte právo nepodepsat ji, což se ovšem může otočit proti Vám - výtka se i bez podpisu zaměstnance zakládá do spisu a poměrně často je u výtky dovětek, že pokud se zaměstnanec v následujících (třeba 6) měsících dopustí dalšího podobného problému, bude to bráno jako porušení pracovní kázně a tím pádem sbohem a šáteček.

Ve výtce musí být jasně uvedeno, KDO, KDY a JAK porušil nařízení. Ne tedy obecně, ale tehdy pan Novák PORUŠIL NAŘÍZENÍ POVINNOSTI ( třeba mlčet o výši platu). To zkontrolujte, bez tohoto nejde o právoplatnou výtku.

Pokud výtku podepíšete, Vy máte právo k ní dopsat svoje vyjádření, jak celou věc vidíte. Pokud by zákaz byl pouze ústní a beze svědků, můžete se vyjádřit, že takové nařízení jste prostě nikdy nedostal. Až PAK výtku podepište. Pokud Vám zaměstnavatel odmítne toto právo, můžete mu poslat doporučený dopis, ve kterém se k výtce vyjádříte. Ovšem nezapomeňte, že z Vás asi zaměstnavatel nebude mít moc radost.

doplněno 29.09.14 18:31:

Výňatek - Ač údaj o mzdě či platu není zařazen mezi citlivé osobní údaje ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, je vesměs vnímán jako informace, kterou dotčené osoby pociťují velmi silně jako citlivé, a také oprávněně očekávají, že informaci o mzdě nebo platu bude zaměstnavatel chránit tak, aby se k této informaci nedostali neoprávněné osoby.

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 29.09.14 18:12

Věřte mi, že se Váš právník mýlí. Z mé právní praxe mám naprosto odlišné poznatky. Žádné interní nařízení zaměstnavatele nemůže zaměstnance omezovat v užití jeho osobních údajů.

doplněno 29.09.14 18:30:

Ještě Vám to a Vašemu právníkovi právně vyložím: vnitřním předpisem může zaměstnavatel upravit pro zaměstnance pouze práva, jež mu náleží dle zákoníku práce, a to výhodněji (ideálně). Nesmí! mu však stanovit žádné jiné povinnosti než mu ukládá zákoník práce. Zákoník práce nestanoví zaměstnanci žádnou povinnost,aby mlčel o své vlastní mzdě. Proto mu žádný vnitřní předpis nemůže tuto povinnost stanovit. Je v této části neplatný.

§ 305

[Vydání a závaznost]

(1) Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec, výhodněji, než stanoví tento zákon. Zakazuje se, aby vnitřní předpis ukládal zaměstnanci povinnosti nebo zkracoval jeho práva stanovená tímto zákonem. Odchýlí-li se zaměstnavatel od tohoto zákazu, nepřihlíží se k tomu.

(2) Vnitřní předpis musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s právními předpisy ani být vydán se zpětnou účinností, jinak je zcela nebo v dotčené části neplatný. Nejde-li o pracovní řád, vydá se vnitřní předpis zpravidla na dobu určitou, nejméně však na dobu 1 roku; vnitřní předpis týkající se odměňování může být vydán i na kratší dobu.

(3) Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen.

(4) Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis musí být všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupný. Zaměstnavatel je povinen uschovat vnitřní předpis po dobu 10 let ode dne ukončení doby jeho platnosti.

(5) Jestliže zaměstnanci vzniklo na základě vnitřního předpisu právo ze základního pracovněprávního vztahu uvedeného v § 3, zejména mzdové, platové nebo ostatní právo v pracovněprávních vztazích, nemá zrušení vnitřního předpisu vliv na trvání a uspokojení tohoto práva.

Ohodnoceno: 4x
 
Datum: 29.09.14 18:41

Ano, pokud chci, aby zaměstnavatel nikomu nesděloval údaj o mé mzdě, nesmí tak učinit, jinak by porušil zákon. Ale já si údaj o své "vlastní" mzdě můžu roztrubovat, jak chci, mně to žádný zákon nezakazuje.

Ohodnoceno: 2x
 
Od: jannovy
Datum: 29.09.14 19:17

Může tedy zaměstnavatel uvést do vnitřního předpisu firmy že se nesmí nikomu sdělovat výše platu nebo je ten předpis neplatný? Je tedy výše platu moje soukromá věc kterou si mohu třeba ,, napsat na čelo :) ,, nebo není?
Děkuji

Datum: 29.09.14 19:39

Striktně podle práva si to opravdu můžete napsat na čelo, a jakýkoliv interní předpis, který Vás v tom omezuje, je v této části neplatný. Zcela "neprávně" však musím konstatovat, že ideální situaci na pracovišti to nepřispívá. Zaměstnavatelé obvykle tyto "křiklouny" vyhazují mezi prvními, nebo se jim snaží jakkoliv znepříjemnit sitauci na pracovišti. Vy sám si další postup musíte rozmyslet, zda jít se zaměstnavatelem do ostrého sporu anebo "sklapnout podpatky" a považovat to za prkotinu, i když Vás to bude štvát. Anebo zvolit nějakou zlatou střední cestu, a nějak se to zaměstnavateli snažit v klidu vysvětlit, což se ne vždy podaří a obdivuji lidi, kteří to dokážou. Případně můžete písemnost s důtkou převzít a zaměstnavateli mailem nebo jinak písemně sdělit, že s jeho postupem nesouhlasíte, neboť Vám interním předpisem nemůže stanovit povinnosti nad rámec zákoníku práce. A zákoník práce Vám nezakazuje sdělit údaj o vlastní mzdě jakékoliv osobě. Svá práva už znáte, ale ne vždy se vše dá řešit "právní" cestou.

Ohodnoceno: 3x
 
Od: jannovy
Datum: 29.09.14 20:28

Děkuji. Moc mi to pomohlo.

Datum: 29.09.14 17:22

Pokud jste sdělil výši svého platu (své mzdy), tak Vás nemůže nikdo "trestat" jakoukoliv důtkou, neboť se jedná o váš osobní údaj, s nímž si můžete nakládat dle vlastního uvážení. Rozdíl by byl, pokud byste sdělil údaj o mzdě jiného zaměstnance.

Ohodnoceno: 5x
 
Od: honzahakr
Datum: 30.09.14 17:17

Je možné na základě této důtky dát výpověď z důvodu protiprávního jednání ze strany firmy? Pokud tady teda dobře čtu tak tazatelova důtka je v rozporu s občanským zákoníkem tudíž protiprávní?

Datum: 01.10.14 09:41

Teď jsem ne zcela pochopila, jestli jste myslel výpověď, kterou by dal zaměstnanec či zaměstnavatel. Pokud by výpověď chtěl dát zaměstnanec, tak důvod výpovědi uvádět nemusí, nicméně, pro případný úřad práce (podpora v nezaměstnanosti) by musel prokázat vážný důvod ukončení PP. V tom bych úplně onen vážný důvod nespatřovala. Pokud by chtěl dát výpověď zaměstnavatel zaměstnanci, z důvodu, že zaměstnanec porušil interní předpis ohledně povinnosti tajit vlastní mzdu, mám za to, že taková výpověď by byla neplatná pro rozpor se zákonem.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 30.09.14 07:24
avatar

aaella se samozřejmě mýlí, a nezáleží na tom, kolikrát si to podtrhne. Výška platu není jen věcí zaměstnance, ale týká se i zaměstnavatele. Jeho zveřejněním neprozrazuješ jen svoji soukromou informaci ale současně i soukromou informaci svého zaměstnavatele. Je to součást dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a každá ze stran si může vymínit, že některé údaje z této dohody můžou být důvěrné (a ve všech firmách, kde jsem pracoval, to tak bylo).

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 30.09.14 09:40

Reagujete na něco jiného: tazatel uvedl, že žádnou povinnost tajit výši své mzdy v pracovní smlouvě nemá, pouze mu tuto povinnost ukládá interní předpis. Což je nezákonné. Povinnost zaměstnance k nezákonnému plnění nevznikne tím, že se tato povinnost bude opakovaně sjednávat v pracovní smlouvě. Vezměme si situaci, kdy si to obě smluvní strany sjednají a zaměstnanec toto ujednání poruší a sdělí komukoliv údaj o vlastní mzdě. Myslíte si, že by zaměstnavatel uspěl u soudu s výpovědí pro porušení pracovní smlouvy z důvodu, že zaměstnanec sdělil výši vlastní mzdy? V čem by tak mohl poškodit zaměstnavatele, když údaje o mzdě nemohou být ani součástí obchodního tajemství? Zákoník práce je postaven na zvýšené ochraně zaměstnance, ať se nám to líbí či nikoliv.

Mýlit ve svém názoru mohu vždy, nicméně, výklad uvedeného problému je v právní praxi docela ustálený a ze svých zkušeností s pracovněprávními kontrolami u svých klientů nemám důvod se od svého závěru odklonit.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 30.09.14 12:59
avatar
"Myslíte si, že by zaměstnavatel uspěl u soudu s výpovědí pro porušení pracovní smlouvy z důvodu, že zaměstnanec sdělil výši vlastní mzdy?"Třeba já si to nemyslím, ale tohle je první výtka, a zřejmě oprávněná. Pokud si zaměstnavatel něco vysloveně nepřeje, a já jsem tak blbá, že to stejně vykecám, no, asi moje chyba. Pokud budu dělat potíže, další výtka na sebe zřejmě nenechá dlouho čekat. A jak tedy ze svých zkušeností jistě víte, je to poměrně přímá cesta k vyhazovu.
doplněno 30.09.14 13:14:

Černá tanga a poměrně citlivá informace o výši platu, o které zaměstnavatel nechce, aby se třeba dostala ke konkurenci, jsou jablka a hrušky. A je to vcelku normální, rodiče jak státní zaměstnanci také respektují "přání" zaměstnavatele, aby o platech nemluvili. Přečtěte si znění zákonu, co jsem psala nahoře, tam je to poměrně dobře vysvětlené.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 30.09.14 13:03
avatar

Takže pokud bude zaměstnavatel trvat na tom, že budete nosit černá tanga a on si vymíní to kontrolovat, tak to bude vaše chyba že to nedodržíte? Proboha lidi je svoboda! Nenechme si s... věčně na hlavu. Ono i zaučení nového pracovníka a problémy s výpovědí něco stojí. Za bránou zase nečeká tolik schopných lidí jak nám všichni tvrdí. Buď už si zvykli na dávky, nebo je odevšad vyhodili. Proč asi?

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 30.09.14 13:13
avatar

Pokud se bude jednat o zaměstnankyni nočního klubu, kde platí určitý dress code, tak určitě ano.

Dám jinou modelovou situaci: uklízečka při utírání stolu v účtárně si přečte odložený papír a náhodou zjistí, kolik firma platí ČEZu za energii. Šéf si toho všimne a výslovně ji upozorní, že si tuto informaci má nechat pro sebe. Ona to však přesto vykecá konkurenci. Je to podle vás košer? Sice mlčenlivost nepodepisovala, ale jednala proti příkazu šéfa. Je to stejný případ, jako když šéf tazatelku výslovně upozornil, že výše platu je důvěrná informace a ona ji přesto prozradila těm, kterým po tom nic není. Podle mě byla výtka oprávněná a firma si ji obhájí (přinejmenším právo je na straně toho, kdo si může dovolit lepšího právníka).

Ohodnoceno: 0x
 

 

Datum: 30.09.14 15:45
avatar

Nemáte pravdu. Je rozdíl, jestli vykecám výši platu kolegů, nebo svojí. Moje výše platu je můj osobní údaj a mohu ho říct komu chci a nikdo mi to nezakáže. Jak bych to pak např. vysvětlil manželce?

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 30.09.14 19:00
avatar

To, že za jakou cenu firma nakupuje materiál nebo energie, je citlivá informace, která by se neměla dostat do nepovolaných rukou, to jistě nepopřete. Úplně stejná situace je s informací o tom, za jakou cenu firma nakupuje vaši pracovní sílu. Prostě tato informace není JEN vaše soukromí, nepatří jen vám, ale i firmě. Manželka ji samozřejmě znát může (ze zákona i musí), ale není důvod ji sdělovat kolegům nebo konkurenci, tím spíš když si to firma výslovně nepřeje.

Ohodnoceno: 2x
 
Od: jojo*
Datum: 08.10.14 21:29

Haha, tak pokud beru plat nebo mzdu, tak to mohu sdělovat komu chci. Jedinou vyjimku bych vidělav případě smluvní odměny TOP manažera, která jistě může být výhodou nebo nevýhodou v konkurenčním prostředí. Pokud bych dostala výtku jak popisuje pan kolega, tak bych si to mohla vyhodnotit jako bossing, protože jako řadový zaměstnanec nemám právním předpisem zakázáno sdělovat své osobní informace a on zneužívá svého nadřízeného postavení a narušuje tak do mého soukromí, což mi působí psychickou újmu. U soudu vyhraji, protože zaměstnanec je vždy ten slabší!

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 30.09.14 19:16
avatar

To se pletete.

Ohodnoceno: 1x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.