Odchod ze zaměstnání bez výpovědi?

Od: Datum: 28.09.14 07:47 odpovědí: 9 změna: 29.09.14 00:05

Chci se zeptat zda je možné odejít ze zaměstnání,jak se říká na hodinu z duvodu nevyplacení plné výše platu do konce měsíce.Ve smlouvě mám psaný termín výplaty k 12 dni v měsíci,bylo mi zaplaceno cca 40% z celkové částky,pokud bych zbytek výplaty neobdržel do konce měsíce,mužu odejít na hodinu bez nutnosti dodržet 2 měsíční výpověd?


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 28.09.14 08:05

Výplatní termín nerozhoduje, možnost okamžitého zrušení PP máte až16.den po skončení kalendářního měsíce v němž jste měl/a mzdu obdržet - viz. ust. § 56 odst.1 písm.b) zákoníku práce; důvod k okamžitému zrušení PP nemáte, pokud by k nevyplacení mzdy došlo z důvodu chyby na straně zaměstnavatele anebo pokud je nárok mezi Vámi a zaměstnavatelem sporný. Účelem této výpovědi je "ochrana" zaměstnance za situace, kdy zaměstnavateli hrozí úpadek a není schopen plnit své splatné závazky. Zrušíte-li pracovní poměr z tohoto důvodu a zaměstnavatel Vám následně mzdu (po uplynutí oněch 15 dnů od splatnosti mzdy) doplatí, nemá to na zrušení PP žádný vliv, i nadále platí, že PP byl zrušen; zrušit PP musíte písemně, listinu musíte zaměstnavateli doručit (osobně, poštou), zajistěte si rovněž doklad o převzetí písemnosti (razítko podatelny, podpis, dodejka, apod.):

§ 56 ZP (cit.zkrácena):

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

(1) Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,

b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1).

(2) Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Pro účely náhrady mzdy nebo platu se použije § 67 odst. 3.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 28.09.14 08:09

Přesně tak, nevyplacení mzdy ve lhůtě 15 dnů od splatnosti mzdy, tedy 12+15=27, je důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance. Není tedy ani třeba čekat do konce měsíce. Podrobněji třeba zde

doplněno 28.09.14 08:14:

Tak se mýlím a @aella má pravdu. Omluva. Skutečně se to počítá bez závislosti na výplatním termínu.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: jh40*
Datum: 28.09.14 08:18

Děkuji za odpovědi,znamená to tedy,že i když je ve smlouvě datum splatnosti k 12.9 má zaměstnanec na výplatu mzdy čas do 15.10 a až po tomto termínu mohu odejít?

Datum: 28.09.14 08:23

Přesně tak. 16.10.2014 máte právo okamžitě zrušit PP z důvodu nevyplacení mzdy (její části).

doplněno 28.09.14 08:36:

Ještě doplním: Připadne-li konec 15ti denní lhůty na na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Pokud má tedy zaměstnavatel ještě možnost (aby se vyhnul okamžitému zrušení ze strany zaměstnance) doplatit Vám dlužnou mzdu do 15 dnů po splatnosti mzdy a 15.den skončí v sobotu či v neděli, máte právo podat okamžité zrušení PP až v úterý (15ti denní lhůta totiž neskončí v sobotu či v neděli, ale až v pondělí).

(viz. § 607 NOZ)

Ohodnoceno: 0x
 
Od: jh40*
Datum: 28.09.14 08:35

Ještě se zeptám,když dám výpověd,bude mi náležet odstupné a pracovní uřad mi vyplatí 60
%,nebo jen 40% platu?

Datum: 28.09.14 08:51

Namísto odstupného zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (minimálně 2 měsíce). Ohledně výplaty mzdy úřadem práce platí z.č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele:

§ 5

[Rozhodné období]

(1) Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce rozhodného období. Po uspokojení alespoň části uplatněných mzdových nároků může Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce uspokojit další mzdové nároky zaměstnance uplatněné vůči témuž zaměstnavateli až po uplynutí 12 měsíců ode dne vydání příkazu k úhradě mzdových nároků.

(2) Celková výše mzdových nároků vyplacených 1 zaměstnanci, včetně doplatku podle § 9 odst. 7, nesmí překročit za 1 měsíc jeden a půl násobek rozhodné částky. Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Vychází se z rozhodné částky platné v den vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo v den podání insolvenčního návrhu.

Podrobný postup zde: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/ins_prava/

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 28.09.14 20:48
avatar

Dávejte si pozor na přesnost formulace! Kdybyste dal výpověď, začala by dvouměsíční výpovědní doba běžet až první den měsíce následujícího doručení.

Po celou dobu byste ještě musel pro tohoto zaměstnavatele pracovat.

Pokud Vám zaměstnavatel nedoplatí mzdu do 15. října včetně, zrušte 16. října pracovní poměr podle § 56, odst. 1 písm. b).

[Výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru jsou dva různé způsoby ukončení zaměstnání.]

–––– Budete-li psát o nevyplacení (části) mzdy, nepište o výplatním termínu ani o termínu splatnosti. Podle zákoníku práce jde o období splatnosti mzdy.

[Obdobím splatnosti mzdy je celý následující kalendářní měsíc. Zaměstnavatel pak má ještě dobu patnácti dnů k doplacení.]

Ohodnoceno: 1x
 
Od: jh40*
Datum: 28.09.14 21:04

Byl by někdo schopen napsat přesné znění jak by to mělo vypadat abych něco zbytečně nepokazil.

Datum: 29.09.14 00:05
avatar

Zaměstnavatel IČO sídlo (ulice č.) PSČ OBEC

Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu nevyplacení mzdy (§ 56, odst. 1 písm.b)

Ruším pracovní poměr z důvodu nevyplacení mzdy za srpen 2014.

Dlužnou mzdu včetně náhrady mzdy za dobu odpovídající výpovědní době poukažte na účet č. xxxxxxxxx/0xxx s názvem u (pro jistotu uveďte název banky) do xx října 2014. zašlete složenkou na adresu (vypište) do xx. října 2014.

Jméno Příjmení (vlastoruční podpis)

Jméno Příjmení (vypsat, zvláště, máte-li nečitelný podpis) (funkce v zaměstnání – nepovinně)

Adresa

Tel.

(E-mail – nepovinně)

––––––––– Poznámky: Věc můžete zdůraznit tučně, kurzívou nebo podtrhnout (slovo "věc" se už nepíše). Není nutné uvádět věci, které zaměstnavatel zná (např., od kdy jste u zaměstnavatele pracoval, v jaké funkci, ...).

Vyberte si, jakou formou chcete mzdu a náhradu mzdy vyplatit (uveďte jen jednu). Zvolíte-li zaslání složenkou, vypište adresu, přestože je na konci uvedena znovu – aby se zaměstnavatel neměl nač vymlouvat.

Černou kurzívou jsem uvedla věci, které uvést můžete, ale nemusíte. Šedou kurzívou jsou mé poznámky.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.