Proč vlak píská

Od: odpovědí: 17 změna:

Zajímalo by mě proč vlak píská. Jestli třeba vypouští páru. To nevím ale už mě to párkrát vzbudilo v noci. Bydlíme totiž nedaleko nádraží.

17 odpovědí na otázku

 

 


3x

Dobrý den,

pískání nařizuje návěst "Pískáček"(vizte obr.) Pískáček se dávám před nechráněné železnuiční přejezdy, mosty atp. Pak existují další akustické návěsti, zde pro informac uvádím výtah z předpisů:

Kapitola VI
Návěsti slyšitelné

A. NÁVĚSTI

400. Návěst 67, Pozor (jeden dlouhý zvuk píšťalkou, lokomotivní píšťalou nebo lokomotivní houkačkou) dává strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla a upozorňuje osoby na jízdu vozidel. Touto návěstí strojvedoucí potvrzuje převzetí stanovenýchnávěstí. U sunutých vlaků, popř. i u sunutých posunových dílů, dává návěst Pozor nejen strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla, ale i zaměstnanec na čelním vozidle, a to píšťalkou (týká se i zaměstnance, který jde před sunutým posunovým dílem).
401. Návěst 68, Zabrzděte mírně (jeden krátký zvuk lokomotivní píšťalou nebo lokomotivní houkačkou) dává strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla a přikazuje strojvedoucím činných hnacích vozidel zařazených do soupravy vozidel snížit tažnou sílu hnacího vozidla.
402. Návěst 69, Zabrzděte úplně (tři krátké zvuky lokomotivní píšťalou nebo lokomotivní houkačkou) dává strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla a přikazuje strojvedoucím činných hnacích vozidel zařazených do soupravy vozidel zastavit činnost hnacího vozidla. Zaměstnancům obsluhujícím ruční brzdy přikazuje tato návěst utažení ručních brzd k zajištění stojící soupravy vozidel proti ujetí.
403. Návěst 71, Povolte brzdy úplně (jeden dlouhý a dva krátké zvuky lokomotivní píšťalou nebo lokomotivní houkačkou) dává strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla a přikazuje strojvedoucím činných hnacích vozidel zařazených do soupravy vozidel zvýšit tažnou sílu hnacího vozidla. Zaměstnancům obsluhujícím ruční brzdy přikazuje tato návěst úplné povolení ručních brzd. Touto návěstí potvrzuje strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla vlaku vjíždějícího do stanice, že vzal na vědomí návěst Odjezd.
404. Návěst 102 b, Stlačit (dva krátké zvuky píšťalky rychle za sebou) přikazuje strojvedoucímu stlačit vozidla, aby mohla být svěšena nebo rozvěšena.
405. Návěst 105 b, Pomalu (několik dlouhých zvuků píšťalky) dávaná zaměstnancem strojvedoucímu přikazuje rychlost vozidel nejvíce 5 km.h-1 a předvěstí ruční speciální návěst Stůj. Nenásleduje-li bezprostředně po návěsti Pomalu snížení rychlosti vozidel, je zaměstnanec povinen dát neprodleně návěst Stůj, zastavte vš/....
406. Návěst 107, Výhybka je uvolněna (dva krátké zvuky lokomotivní píšťalou nebo lokomotivní houkačkou) dává na žádost výhybkáře strojvedoucí a upozorňuje na to, že vozidla uvolnila požadovanou výhybku.
407. Návěst 109, Uvolněte vlakovou cestu a zastavte rušící posun (jeden dlouhý a dva krátké zvuky čtyřikrát opakovaně trubkou, houkačkou) dává výhybkář a přikazuje zaměstnanci oprávněnému řídit posun uvolnění vlakové cesty a zastavení rušícího posunu.
408. Návěst 140, Svolávání všech zaměstnanců (skupina dlouhého a tří krátkých zvuků, opakovaná nejméně po dobu jedné minuty lokomotivní píšťalou nebo lokomotivní houkačkou) přikazuje zaměstnancům dostavit se k strojvedoucímu, který tuto návěst dává.
409. Návěst 141, Požární poplach (skupina dlouhého a dvou krátkých zvuků opakovaná nejméně po dobu jedné minuty lokomotivní píšťalou nebo lokomotivní houkačkou) upozorňuje zaměstnance na požár.
410. Návěst 160 b, Souhlas k posunu (jeden krátký zvuk trubkou, houkačkou) dává výhybkář zaměstnanci oprávněnému řídit posun a informuje o postavené posunové cestě a je souhlasem k posunu.
Návěstí Souhlas k posunu oznamuje výhybkář strojvedoucímu nedoprovázeného posunového dílu postavení posunové cesty, souhlas k posunu a přikazuje zahájit jízdu.
411. - 419. Neobsazeno.

B. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

420. Návěst Pozor se používá k potvrzení převzetí návěsti :

u jedoucích vlaků - při návěsti Nekraťte pravidelnou jízdní dobu, Jeďte na sériové spojení, Očekávejte výstražný terč, Posun přes námezník, Možno projet;

u vlaků a posunových dílů - převzetí návěsti Souhlas k posunu.

u stojícího hnacího vozidla - převzetí pokynu.

421. K varování osob se návěst Pozor dává:

před rozjezdem vlaku s přepravou cestujících po jeho mimořádném zastavení mimo prostor pro nástup a výstup cestujících; před rozjezdem hnacího vozidla v obvodu depa kolejových vozidel;

zpozoruje-li je strojvedoucí v koleji nebo v blízkosti koleje, po které jede;

před přejezdy - opakovaně s krátkými přestávkami, dokud čelo prvního jedoucího vozidla nemine přejezd, a to jen:

před přejezdy s výstražnými kolíky - nejméně jedenkrát od výstražných kolíků

před přejezdem, který je vybaven PZZ - okamžitě po zpozorování poruchy, zpozoruje-li strojvedoucí jeho poruchu, o které nebyl zpraven,

před přejezdy s poruchou PZZ - od vzdálenosti alespoň 250 m před přejezdem, jestliže byl strojvedoucí zpraven o poruše

před přejezdem s přejezdníkem - od vzdálenosti alespoň 250 m pře přejezdem, je-li na přejezdníku návěst Otevřený přejezd, popř. nesvítí-li na přejezdníku žádné světlo nebo ukazuje-li přejezdník návěst pochybnou;

před mostními objekty /tunely/ - opakovaně s krátkými přestávkami, dokud čelo vlaku prvního jedoucího vozidla nemine most /tunel/ a to jen :

před mostními objekty s výstražnými kolíky - od těchto výstražných kolíků

před tunely s výstražnými kolíky - od těchto výstražných kolíků;

před místy na trati - po zpozorování návěsti Pracovní místo, p/... opakovaně s krátkými přestávkami dokud čelo prvního jedoucího vozidla nemine označené pracovní místo a to :

u pracovních míst, před kterými je umístěn výstražný terč nebo rampa s řadou cyklicky rozsvěcovaných zábleskových světel

u pracovních míst, kde jsou jen na pracovištích umístěna varovná návěstidla se zábleskovými světly

při jízdě podle rozhledových polěrů za nemožného dorozumění - opakovaně s krátkými přestávkami po celou dobu jízdy před stanicemi a odbočkami od jejich předvěstí k vjezdovým návěstidlům;

v případech dle předpisu ČD D2, ČD D3 - podle ustanovení článků předpisů.

422. - 429. Neobsazeno.

doplněno 14.09.14 12:39:

Netuším, co to je, ale tady je to ve větším: modelovestavby.estranky.c/... :)

doplněno 14.09.14 12:56: Jinak předpokládám, že to nádraží tam bylo dříve než Váš dum, takže s tím musíte počítat. To je jako obchvat Třemošny. Levne pozemky, protože v územním plánu je zakresleny léta obchvat, lidi si tam postavi baráky a pak si stěžují, že jim tam jezdí auta, když se obchvat postavi.
Proč vlak píská

V pozadí jsou Trosky nebo Hazmburk? *slunce*

doplněno 14.09.14 11:35:

Teď nad tím budu dumat...napadají mě tři "proti". Proti Troskám svědčí velikost věží - na obrázku jsou moc malé a zdá se, že je mezi nimi ješta jedna menší, což na Troskách není. Proti Hazmburku svědčí vzdálenost, hrad je k trati Lovosice-Louny mnohem blíže, než se na fotce jeví. Proti Bezdězu hraje tvar kopce. Bezděz je na vypouklém vrchu. Tvar kopce s velkou základnou a ostrou špičkou na obrázku svědčí pro Lužické hory nebo České středohoří. Ani větší obrázek z originálního odkazu rozluštění nepřinesl. Krucinál...help! *hej*

Nebude to Bezděz?

Bude to Hazmburk. Na levé, nižší věži je rozhledna. Pravá je v podstatě využita coby vykrývač mobilního signálu + další telekomunikace. A (bohužel) nepřístupná. *bum*

 

 


1x

Železničáři tomu říkají zvukové návěsti. Podle způsobu a frekvence rozlišují jednotlivé pokyny (a jejich potvrzení). Což také znamená, že strojvedoucí tak nečiní proto, že by se nudil, neměl co na práci, nebo chtěl nedejbože probudit pokojné občany. Kdyby tak nečinil, vylejou ho.

 


1x

Tak v dnešní době vlaky snad už ani na páru nejezdí. Ono svým způsobem záleží i na strojvedoucím, jak umí se soupravou zacházet a od toho se odvíjí i délka pískání, taky záleží i na počasí a jako hlavní důvod pískání jsou skutečně brzdy.

Pískají starší soupravy, které mají čelisťové brzdy a pokud skřípá novější vůz, tak je to proto, že i on má čelisťové brzdy. :)

 


1x

Vlak/strojvedoucí/ musí pískat ,to mu přikazuje návěst.Před přejezdem,tunelem,při práci v kolejišti aj.

 


0x

Vlak píská když brzdí.


Ale když brzdí tak píská jinak, dlouze. Vlak taky pískává krátce. Asi jenom 1 sekundu.

 


0x
avatar ben

Dobrý den, může to být signál při posunu. Zdravím!

doplněno 14.09.14 10:02:

Pokud je to zvuk o délce jedné sekundy, tak to bude dorozumívací signál - stojvedoucí vs. posunovač.

No, já bych se šel na to nádraží podívat a měl bych jistotu. Udělejte si poznávací výlet, když to máte tak hezky blízko, že Vás zvuk o délce jedné sekundy probudí. A na dráze se jede 24 hodin, tak se na to připravte, že to bude stále, pravidelně a "na furt".


Děkuju za odpověď, je to možné. Jenom kdyby to nebylo v noci nebo brzo ráno.

 


0x
avatar babkazov

Nechráněný přejezd? Upozorňuje na sebe.

babkazov: to je sice pravda, ale to nepískají, ale troubí nebo houkají.

Ale pískají. Zwiki zajisté potvrdí. Pokud se nemýlím, existuje cosi jako návěst Pískejte.

doplněno 14.09.14 09:52:

Jasně, nic ve zlém, tam jde o terminus technicus. Použití lokomotivní píšťaly, nebo tak nějak. U trati laik vidí semafor, modrá armáda tomu říká návěstidlo. Aspoň mně to podobně vysvětlovali, snad jsem to nespletl.

:) budiž. Já vždycky vnímám pískot průvodčího na nádraží a houkající vlak. :)

 


0x

Už se v oboru nepohybuju, ale bylo dáno předpisem, že když se vlak blížil k nechráněnému přejezdu, tak musel strojvedoucí "houkat". Dále jsou na určitých tratích méně přehledná místa,kde je to potřeba.

doplněno 14.09.14 09:46:

Pokud máte na mysli pískání brzd, tak se brzdí třením kovu o kov (nákolek - brzdový špalek) a to vyvolává tyto nelibé zvuky.

 


0x

Na nádraží se píská často, tak se podivuji že vzbudilo jen parkrát, to je tvrdé spaní, nebo už zvyk. Ale párou? Auta také troubí.

 

 


 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2020 Poradna Poradte.cz. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o ochraně osobních údajů. | [tmavý motiv]