Dohoda o pracovní činosti -brigáda

Od: Datum: 17.08.14 19:47 odpovědí: 4 změna: 18.08.14 11:03

Dobrý den,

chtěla bych poprosit o rady týkající se Dohody o pracovní činosti. Studuji zatím střední školu a zhruba půl roku mám brigádu. Nejdřív jsem měla smlouvu na dohodu o provedení práce na 300 hodin, které jsem s koncem července odpracovala. Podepsala jsem také růžové prohlášení, takže se mi nestrhávaly žádné daně. V srpnu mi dali novou smlouvu a to dohodu o pracovní činosti, podle které budu práci vykonávat v rozsahu 20 hodin/týdně a mám podle ní 15. denní výpovědní dobu.

Jelikož se v tomhle vůbec neorientuju a na internetu jsem to přesně nenašla, zajímalo by mě především, jak je to u téhle smlouvy se sociálním a zdravovním, které už se musí odvádět? Dočela jsem se na internetu, že se daně odvádí až přes výdělek nad 2500, což já vydělávám, ale nepochopila jsem, kolik se mi vlastně strhne?

Dále bych chtěla poprosit o radu týkající se problému, který teď mám. Když mám týdně odpracovat 20h a já jeden týden odpracuji například 40, je z právního hlediska možné jeden týden vynechat? Tento měsíc mám už odpracováno 80 hodin a chtěla jsem jet poslední týden k moři, na které jsem si celé léto vydělávala, jenže jsou v práci naštvaní a vyhožují, že mě nikam nepustí. Hlásila jsem to předem manažerce, která se stará o rozpisy směn a tvrdila mi, že nebude problém, takže jsem si to zaplatila a těšila se. Jenže tam teď skončilo hodně lidí a manažerka začala tvrdit, že jsem to nikomu neoznámila! Udělala kvůli tomu celkem scénu, což mě od ní dost mrzí, ale nadruhou stranu se mi její jednání nelíbí, tak by mě zajímalo, jestli vlastně poruším smlouvu když odjedu? Při pohovoru jsem říkala, že chci jet jeden týden v srpnu na dovolenou a dohodou bylo, že budu chodit na 2-3 směny týdně, což jsem celé léto překračovala a upřímně ostatní brigádníci většinou nesplní ani to (jedná se o KFC). Proto jsem naštvaná, že mi teď dělají problémy :(

A poslední otázkou je, jestli když dám výpověď tak těch 15 dní musím ještě odpracovat ikdyž už budu mít těch 80h/měsíc? Z téhle brigády už jsem dost na nervy a nejraději bych skončila hned teď, ale tím jak tam teď spoustu lidí skončilo tak pochybuji, že by mě dobrovolně pustili hned přes dohodu...

Předem děkuji za odpovědi a omlouvám se za tak dlouhý dotaz.


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 17.08.14 22:38
avatar

Docela by mne zajímalo, kde jste se dočetla o odvodu daně až nad 2.500 Kč (jde o nepřesnou informaci). Z DPČ s odměnou do 2.499 včetně se neodvádí zdravotní a sociální pojištění.

Doložíte-li zaměstnavateli potvrzení o studiu, odvede pojištění jen ze skutečné odměny, nebude zdravotní pojištění dopočítávat do minimální mzdy. Zaměstnavatel Vám strhne 4,5 % (zdravotní) a 6,5 % (sociální pojištění) superhrubé odměny. (Doplníte-li hrubou odměnu, propočtu Vám to.)

Máte-li u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani z příjmu, pokryjí Vám slevy na poplatníka (2.070 Kč) a na studenta (335 Kč měsíčně) daň až do příjmu téměř 12.000 Kč měsíčně.

Na základě DPČ můžete v průměru odpracovat maximálně polovinu stanovené týdenní pracovní doby (max. 20 hodin týdně). Tzn., že některé týdny můžete odpracovat hodin více, v dalších zase méně nebo žádné.

Pracovní dobu a rozpis pracovních směn určuje zaměstnavatel. Dáte-li výpověď a naplánuje-li Vám zaměstnavatel pracovní směny, budete je muset odpracovat.

------- Platí sice i ústní dohoda, ale pokud od zaměstnavatele nemáte písemně potvrzené volno, neměla jste si dovolenou plánovat. (Obávám se, že byla chyba dovolenou zaplatit bez písemného příslibu volna.)

Poznámka: Z DPČ není nárok na dovolenou, pokud si jej v DPČ výslovně nesjednáte.

(Doufám, že jsem nic nepřehlédla.)

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 17.08.14 23:14

Domnívám se, že Váš zaměstnavatel si plete dohodu o pracovní činnosti s pracovní smlouvou. Podstatou dohody je flexibilita a nutnost dohodnout se (obě strany!) na pracovních směnách. U pracovních smluv "je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době" (§ 38 odst.1 písm.b) ZP), což u dohody o pracovní činnosti neplatí: "V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu" (§ 74 odst.2 ZP).

Pokud jste tedy nepodepsala souhlas s rozvrhem směn či nějakou dohodu o tom, v kterých dnech budete práci dle dohody konat , nejste povinna se tímto rozvrhem řídit a zaměstnavatel je povinen se s Vámi na "směnách" dohodnout. Konat práce "dle potřeby zaměstnavatele" neznamená, že budete v pracovní pohotovosti od rána do večera a čekat,až Vám oznámí, kdy máte "konat". Co se týče odpracovaných hodin:

Dle § 76 odst. 2 až 4 ZPplatí, že:

(2) Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

(3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

(4) V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Pokud máte dohodu o PČ uzavřenu na 4 týdny a už jste odpracovala polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tj. 80 hodin, nejste povinna konat ani hodinu navíc. A opravdu, pokud dáte výpověď, nejste povinna ve výpovědní době konat práci pro zaměstnavatele.

U dohody o pracovní činnosti neplatí právní úprava týkající se pracovní doby a doby odpočinku (vše závisí na dohodě) - viz. § 77 odst. 2 písm.d) ZP:

(2) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o

d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,

Ohodnoceno: 3x
 
Od: magdaji*
Datum: 18.08.14 00:04

Moc děkuji za odpovědi :) Dohodu mám uzavřenou od 1.8.2014, ale nemám vyplněno do kdy (nechali to prázdné). Také mi připadá, že se mnou jednají, jakobych tam byla na plný úvazek a né pouze na brigádě. Především když je mi vyčítáno, že dovolenou jsem si měla naplánovat minimálně 2 měsíce dopředu! (někteří dokonce mluvili o čtyřech) Chápu, že když bych tam byla na plný úvazek tak tohle bude samozřejmost, ale mě tohle nebylo ani řečeno. Směny se plánují vždy týden dopředu s tím, že napíšu které dny mám čas a od kdy, většinou se vždy něja dohodlo. Takže jsem ani neprovedla něco v tom smyslu, že bych měla naplánované směny na celý měsíc a najednou řekla, že si odletím k moři. I ve smlouvě mám napsáno, že nemám nárok na dovolenou, ale právě jsem myslela, že když si odpracuju co mám tak by už neměl být problém, že budu pár dní nepřítomna...

Takže abych si to ještě ujasnila, pokud mi budou vyhrožovat, že mě nikam nepustí, mohu říct, že když jsem odpracovala 80 hodin tak nemám povinnost odpracovat víc a mohu tam rovnou i skončit? :)

doplněno 18.08.14 00:09:

nebo jsem to špatně pochopila a když nemám vyplněné do kdy smlouva platí tak musím každý týden odpracovat 20 hodin..?

Datum: 18.08.14 11:03

Pokud Vám zaměstnavatel v dohodě neurčil dobu jejího trvání, dopustil se správního deliktu (či přestupku v případě, že je fyzická osoba), za který mu hrozí sankce až do výše 300.000,-Kč:

§ 25 odst. 1 písm.a) z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce:

Správní delikty právnických osob na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tím, že

a) poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo

b) neuzavře písemně pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1

a) písm. a) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč,

b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč.

Na jedné straně je zaměstnavatel povinen sjednat s Vámi dobu trvání dohody o pracovní činnosti, na straně druhé se doba, v níž máte práci konat, uvádí jako doba maximální. Zaměstnavatel ji může, ale taky nemusí využít, tedy může Vám nařídit konat práci 20 hodin týdně, rovněž tak Vám může nařídit konat práci 1 hodinu týdně, či vůbec žádnou práci Vám v konkrétním týdnu nenařídí. Zaměstnavatel zkrátka, v případě DoPČ, není povinen Vám přidělovat práci v rozsahu "v průměru 20 hodin týdně", to by bylo pouze v případě pracovní smlouvy, on jen onen limit "20 hodin týdně v průměru" nesmí překročit, ale může Vám přidělovat práci klidně v rozsahu jen 5 hodin týdně a za ni Vám pak zaplatit.

Máte tyto možnosti:

Sdělit manažerce, že dohoda byla uzavřena na dobu 1 měsíce (tj. do konce srpna), neboť jste studentka, tudíž v září musíte opět chodit do školy, a protože za 4 pracovní týdny jste již vyčerpala maximální možný limit přídělu práce, do konce DoPČ nebudete již žádnou práci vykonávat. Pro Vás nic ohledně dovolené neplatí (nebylo-li to v DoPČ sjednáno), vy nejste povinna nikomu žádnou svou "dovolenou" hlásit. Uvidíte, jak manažerka zareaguje, můžete jí říci, že s ohledem na fakt, že jste studentka a hlásila jste se pouze na letní brigádu, tuto skutečnost, že DoPČ bude uzavřena jen do konce letních prázdnin, musela předpokládat. Ideální by bylo, pokud by se tato lhůta dopsala nakonec i do oné dohody.

Nebo

Podat výpověď (nechte si její převzetí potvrdit, či ji pošlete doporučeně na adresu zaměstnavatele), v tom případě musíte počítat s výpovědní dobou 15 dnů ode dne doručení výpovědi,což je doba dalšího trvání DoPČ, v takovém případě by dohoda trvala 6 týdnů a na tuto dobu má zaměstnavatel právo po Vás požadovat - v dohodnutých směnách - výkon práce nepřesahující v průměru 20 hodin týdně. Směny si potom dohodněte tak, abyste mohla případný výkon práce ještě dopracovat, ale současně mít například 5-7 dnů volno.

doplněno 18.08.14 11:14:

Ještě doplňuji jednu věc: i když po 1.1.2014 je to diskutabilní, pokud DoPČ neobsahuje dobu jejího trvání, jako jednu z podstatných náležitostí dohody, je z hlediska práva považována za neplatnou (je samozřejmě důležité, abyste měla originál dohody, jako důkaz). V takovém případě by zaměstnavateli hrozila sankce až do výše 10mil.Kč.

Pokud máte v ruce originál DoPČ, v němž chybí ona doba trvání, máte v ruce docela silné argumenty pro další jednání s manažerkou. Jako studentka můžete říci, že jste se radila se svým příbuzným, který je advokát a on Vám řekl, že tato dohoda je neplatná, právě proto, že tam chybí datum jejího trvání. Nicméně máte zájem se dohodnout a vše ukončit rozumně, tudíž navrhujete ukončení dohody k datu 31.8.2014, v takovém případě už zaměstnavatel po Vás nemůže požadovat žádnou práci, neboť jste zákonný limit již vyčerpala. Důležité je, abyste měla někde zadokumentováno, že jste tuto práci skutečně vykonala. Na závěr jen drobnost: soudní spory se kvůli studentům téměř vůbec nevedou, alespoň ze své praxe o žádném nevím, takže se nemusíte bát, že by Vás zaměstnavatel, případně agentura práce "honila" po soudech, obzvláště za situace, kdy je špatná smlouva a není vše "košér" .

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.