1xProč Palestinci jsou zavření a nemohou dál?

Od: Datum: 02.08.14 17:44 odpovědí: 33 změna: 11.08.14 15:48

Jak je to s Izraelem a Palestinou?Nechápu,že Palestnci,kteří jsou v této zemi odpradávna původní obyvatelé,jsou vězněni na kousku zemi jako králík v kleci Izraelem,jehož obyvatelé sem přišli až po válce.


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 02.08.14 18:02

nesouhlasím,že palestinci jsou odpradávna původní obyvatelé.tato oblast má velmi složitou historii,nechce se mi to ted hledat,ale domnívám se,že už někdy + - v osmém století před naším letopočtem tam existovalo izraelské království,obývané židy.takže po válce se asi jen vrátili domů...

doplněno 02.08.14 18:12:

tak to moc hledání nebylo,wiki hovoří - http://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ria®
Datum: 02.08.14 18:09
avatar

"jehož obyvatelé sem přišli až po válce." Židé tam žili určitě déle, Ježíš Kristus byl původně žid a odkud pocházel?. :)

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 02.08.14 19:09
avatar

Tak tak.židé tam žili do zničení chrámu a Jeruzaléma římany na přelomu věků (kolem roku 30?nl)

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 02.08.14 20:34

Židů tam bylo vždycky jen pár procent. Dnes tam žijí Chazaři z bývalého SSSR.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.08.14 13:34
avatar

Já bych řekl prostě "Ježíš byl Žid". Proč původně?

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 02.08.14 18:14
avatar

A já nebudu zase souhlasit s tím, že tam jsou "zavření". Celý stát Izrael je rozdělený na několik zón Izrael + Palestina - zóny A, B, C (viz obrázek). Je to spíš o vzájemném "vyhýbání se" zónám...

Zóna A - plně palestinské území, izraelský občan zde nesmí vůbec vstoupit.

Zóna B - palestinská správa + izraelská kontrola

Zóna C - plná kontrola Izraele.

Dnes na jaře jsme sjezdili téměř celý Izrael a Palestinu. Mele se to většinou pouze v Gaze, kde jsme pochopitelně nebyli. Jinak je soužití Izraelců a Palestinců překvapivě klidné, rozhodně klidnější, než nám západní média předkládají. Oba ty národy se vzájemně potřebují a moc dobře to vědí.

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 10.08.14 13:44

Izrael teď procházel relativně klidným obdobím, kdyby ste tam byla někdy jindy, tak by to tak klidné být nemuselo. Ten konflikt s Gazou trvá asi měsíc ne? Tak tam zkuste zajet teď nebo o měsíc později, a pak sem napište jak se tam změnila nálada.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: jiw
Datum: 02.08.14 19:17

Jste obětí propagandy. Realita je zcela odlišná.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 02.08.14 20:33

Protože Izrael je největší letadlová loď USA.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 03.08.14 13:32
avatar
...denne sem přilétaji z Tel Avivu tři lety,což je poměrné dost lidi(CR je v Izraeli velmi populární)a jelikož jezdim smluvní prepravu mám možnost s místními denně mluvit...mj.probírané i politiku u nich a hodné z nich i přizná ze Izrael na tomto území vůbec neměl vzniknout...dnes se veřejné "nesmí" jakkoli vyjadřovat jiné než "souhlasné" názory co se jiných menšin,ras,národnosti atd.tyče, ale pravdou je-vzhledem k tomu ze to i primo slysite od Židů žijících v Izraely,ze tam de facto nemají co dělat...Hodné nadneseně -představa ze by třeba ze severní Moravy vznikl Romsky stát by asi nám většině cechu taky moc nezamlouvala...je to samozřejmé složitější a nikdy do "pohlcení" jednoho území druhým tam klid nebude...Jak palestinci tak židé nejsou jako my češi,ze jen sedíme brblame a stejné sklopime hlavy-oni se to snaží řešit(pravda po svém) proto neustále ostřelování,únosy,znásilnění atd...
Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 03.08.14 15:18
avatar

no tak pravda, přečtěte si Bibli, zvláště doporučuji Starý zákon. Židé přišli do Palestiny ještě v době egyptských faraonů, David zabil Goliáše na Golanských výšinách, Jeruzalém bylo židovské hlavní město, křesťané byli ve Starém Římě považovaní za židovskou sektu, Panna Marie byla původem Židovka, Svatý Josef byl původem Žid dokonce z Abrahamova královského rodu (proto se zpívá že Kristus Pán z života čistého z rodu královského nám nám narodil se), Ježíš Kristus se narodil jako Žid a nechal se pokřtít až v dospělém věku a tak dále.

Židi jsou v Palestině nejméně o 2000 let déle než mohamedáni.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 03.08.14 15:28

Židé přišli do neobydlené země? Tvořili tam někdy v historii významnou část populace?

doplněno 03.08.14 15:49:

Od Boha dostal svůj Lebensraum i jiný národ vyvolený na úplně stejných principech založený.


doplněno 11.08.14 17:31:

Mimochodem - mohou Čěši vyhnat Maďary, Poláky, Rakušany, Bavory a další ze svých - českých historických území?

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 03.08.14 15:38
avatar

Přečtěte si Starý zákon!Židé dostali ono území od Boha měli za úkol všechny obyvatele zlikvidovat-neuposlechli Boha,Filištíny nevyhladili,Boha neposlouchali proto v roce 70 nL byl Jeruzalém s chrámem zničen Římany a židé rozehnání do všech končin země.Velmi jednoduše bez proč a jak,řečeno!

V novověké historii vznikl Izraelský (židovský) stát po 2sv.v s velkou pomocí tehdejšího poválečného Československa,mj i díky podpoře OSN.

To Figurek-Josef nebyl pokračováním královské linie od Abrahama a Davida a šalomouna,to byla právě jen Marie a díky tomu i Ježíš Kristus!

doplněno 03.08.14 17:04:

A který,prosím.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: lpce
Datum: 10.08.14 12:08

S biblí jděte někam.Připomínáte mi zfanatizované muslimy,kteří káží pitomosti a jsou schopni ve jménu náboženství chtít zabíjet,válčit a podobné kraviny.Jak je možné,že Palestina byla před lety skoro na celém území dnešního Izraele a dnes je to naopak?Budiž,je to tak dáno,nebudeme o tom diskutovat ale pak by Izraelci měli mít trochu dobré vůle a povolit volný vstup Palestincům všude,např. i v pásmu Gazy,jak se tam teď perou.Proč není všude povolen volný vstup pro všechny po celém území jako např.v EU?To se Izarelci těch Palestinců tak bojí nebo jsou v tom jen hamižné zájmy někoho?Palestinci by určitě přestali dělat rotyku kdyby mohli i za pásmo Gazy.Není jich snad tolik aby se jich museli bát.

Datum: 11.08.14 08:51
avatar

Mýlíte se, Figurek to píše dobře.

Matouš oraví:

1Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.

2Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry,

3Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama.

4Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna,

5Salmón měl syna Bóaza z Rachaby, Bóaz Obéda z Rút, Obéd Isaje

6a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy,

7Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa,

8Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše.

9Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše ,

10Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose, Amos Joziáše,

11Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí.

12Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela,

13Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azóra,

14Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda,

15Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba,

16Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus.

17Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 11.08.14 13:11

ra252... plácáte nesmysly...

trošku si počtěte, např. zde: http://lubomirstejskal.blog.i…ny-pohled-na-jeden-mytus.html

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.08.14 13:51
avatar

Snad jen upřesnění, Abraham byl praotec všech Židů (potomků Izákových a jeho syna Jákoba)), ale i Arabů, potmků Izmailových (což byl syn Abrahama a jeho otrokyně Hagar). Slova "z rodu královského..." odkazují na Jozefův rodokmen, sahající ke králi Davidovi. A ještě upřesňuji, že Ježíš se narodil a zamřel jako Žid, pokřtil ho Jan Křtitel, ale tím nepřestal být Židem.

doplněno 10.08.14 13:54:

Jinak s podstatou souhlasím, jen že tyhle věci jsouy strašně složité.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.08.14 13:40

Očividně málo víš o historii tohoto území. Palestinci nejsou původní obyvatelé. Původní obyvatelé byly Kenánci (též Kenaan, Kenaán, Kanaan, Kenán, Kanán, apod.). Poté tam přišli židé a usadili se tam na dlouhou dobu. Původní obyvatelé hned po Kenanejcích, kteří byli vytlačení židy byly Izraelité. Ti celou oblast vystavěli. Pak byli odvlečeni do Babylona částečně nebo úplně, poté přišlo Asyrské zajetí a pak okupace Římany a útěk do diaspory (rozptýlení židů). Teprve po nich přišli Palestinci, ale židé se samozřejmě časem chtěli vrátit, protože neodešli pryč dobrovolně. Přirovnání v dnešním měřítku. Kdyby přišli Němci, a vyhladili by polovinu českého národa, zbytek by se rozprchl do okolních zemí nebo by uprchl do Anglie Ameriky a na konec války by se zase chtěli vrátit zpět. Kdo by byl původní obyvatel. Němci nebo Češi?

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.08.14 13:47

Němci si zaslouží být.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.08.14 13:55
avatar

Být co? Trochu nerozumím.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: kudyznudy
Datum: 10.08.14 14:04

Historické území Palestiny bylo až do r. 48 Francouzským poručnickým územím. Židi(Izraelci) a arabové(palestinci) tam před 2.sv. žili společně, bez velkých rozbrojů. Až po 2.sv. na nátlak židovského společenství a USA, spolu s Anglií na OSN, vznikl v podstatě umělý, na naboženské víře založený stát Izrael. Území Palestiny bylo rozděleno na Izrael a Palestinu. Bohužel problém je v tom, že Izraeli bylo "přiklepnuto" nepoměrně větší území, než by mu podle počtu obyvatel příslušelo. To je prazáklad všeho co se tam dnes děje. Druhý problém jsou Golanské výšiny, přiklepnuté palestině, kde jsou ale značné zásoby vody. No a spolu s rozpínavostí Izraele. kterému nestačil vlastní stát pro lidi, kteří tam aktuálně žili, ale chtěl a chce z toho udělat "zemi zaslíbenou" pro všechny židy světa, tady máte druhý důvod toho co se děje. Rozpínavost Izraele, potřeba stále nových území, které lze získat jen bojem. Proto válka. Která skončí porážkou jedné ze stran. Proto se všichni bojí sjednocení arabské části světa. pokud by k ní došlo, panbůh s Izraelem.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: lpce
Datum: 10.08.14 16:32

že by za to tedy hlavně mohla zase lidská chamtivost a bezohlednost?V tomto případě Židů v Izraeli?Nebo jejich politické smetánky

Datum: 10.08.14 18:33

"Rozpínavost Izraele, potřeba stále nových území, které lze získat jen bojem"
Záměrně překrucujete, aby to vyznělo jakože hlavním cílem Izraele je získat nové území. Pravda je ale taková, že izrael se pouze brání proti vnějšímu násilí, proti teroristům a vojenským snahám okolních států zničit Izrael jako tomu bylo například v šestidenní válce. Bohužel v protižidovsky laděná média často interpretují preventivní obranné údery Izraele jako "útoky" a snahu o okupaci. Jenže Izrael žádnou válku nikdy nezačíná sám od sebe, vždycky to jsou ti okolo, zpravidla muslimové, kterým vadí samotná existence státu Izrael. Případná rozpínavost může být dána vítězstvím v těchto dílčích válkách. Jestliže vás ze sousedství odstřeluje nepřítel, tak se budete bránit a to i za cenu, že to znamená zabrat toto území a získat ho pod kontrolu. Kontrola problémových území Izraelem je jediná možnost jak ukončit válku a nastolit mír, protože Palestinci mír nechtějí, jenže Izraelci ano.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: kudyznudy
Datum: 10.08.14 19:01

Jaký je prosím rozdíl ve významu mých slov: "" potřeba stále nových území, které lze získat jen bojem", a Vašich slov: " Kontrola problémových území Izraelem"? Mě to připadá, že významově tvrdíme to samé.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.08.14 20:20
avatar

Mně ne.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.08.14 21:28

Používáte populistická slova, jste zaujatý. Je rozdíl mezi kontrolou, která byla vynucena, čili vyprovokována ze strany nepřítele (agresora) a záměrem okupovat něčí území apriori ještě před tím než došlo k napadení nepřítelem. Izrael má jediný cíl a tím je žít v míru s Palestinci. Oni to ale odmítají, protože se čím dál tím více radikalizují a vymlouvají se na to jak jim Izraelci ubližují. Přitom k nastolení míru by stačilo tak málo: aby Hamas či jiné islamistické a teroristické uskupení přestaly vymývat mozky dětem, šířit nenávist a zabíjet bezbrané civilisty.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 11.08.14 09:05
avatar

Mír může být někdy za neakceptovatelnou cenu. Třeba mnichovská zrada mír zajistila a všichni víme, jak to nakonec dopadlo. Izraelci sice vypadají jako oběť konfliktu, ale taky nejsou "čistí". Mám kamaráda, který Izrael projezdil na kole. Než tam jel, byl příznivcem Izraele a jeho politiky. Po návratu je to přesně naopak. Proto i každý kdo diskutuje o této otázce by se tam měl prvně podívat - mezi běžné lidi na obě strany. Proč třeba Izraelci Palestincům zničili zavlažovací zařízení, které bylo snad 1000 let staré a stále funkční, dokonce to byla uznaná památka? Proč staví svoje osady na územích, kde je jim to dohodami zakázáno? Bohužel, Izrael se chová trochu jako USA - ti si také svojí zahraniční politikou z pozice silnějšího svoje nepřátele doslova "vyrábí". Třeba proč USA nenávidí lidé v Sýrii mám z "první ruky"...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 11.08.14 13:02

Mnichovská dohoda, to je něco úplně jiného. Jaký mír, k válce přeci stejně došlo. To s tím ale nemá nic společného. Na jakou stranu se přiklonil Váš kamarád je taky úplně jedno - stejně jako Vám může být jedno, že se nějaký Brňák z České republiky zapojuje do války vzbouřenců proti Ukrajině. To že tam odjel a postavil se na stranu post-sovětských soudruhů teroristů, kteří chtějí zabrat Ukrajinu ve prospěch Ruska, nedokazuje, že by měl pravdu a dělal správnou věc. To že v zájmu míru musí občas umřít "nevinní" civilisti, ženy a děti sice působí nespravedlivě, ale je dobré si uvědomit, že ta Gaza je prorostlá zločinem, jsou to právě děti a ženy teroristů, kteří tam umírají. Je to prostředí, kde všichni podporují boj proti Izraeli, zabíjení, unášení civilistů, vojáků a dětí. Oni to schvalují, snad asi všichni, jak jinak by tam mohli žít a proč asi? Podle mě tedy nikdo z nich není bez viny, protože podpora terorismu v jakékoliv formě je zločin. Jestli zemřou ti tzv. civilisti teď nebo o několik let později se zbraní v ruce je naprosto jedno. Je to smutné, když vidíme malé děti jak jim je vymýván mozek a jsou vychováváni, tak aby jednou zabíjeli "nevěřící", tedy židy, Američany a Evropany:


(tyto záběry nejsou z Gazy, ale je to všude podobné) takové riziko radikalizace hrozí v mnoha zemích na středním východě, není to jen Gaza, ale i Irák, Sýrie, Afgánistán, Pákistán. Teď si představte že se vlivem chudoby a nedostatkem vzdělání jednou tyto oblasti stanou osou zla, státem rodící teroristy jak na běžícím páse. Takové zěmě by pak posílal své děti do západních zemí, aby tam šířili terorismus. Před nedávnem nepředstavitelné, ale dnes při vzniku ISIL, představitelné velice dobře. Děti sice vypadají mile, ale taky je velice snadné je naočkovat smrtící nenávistí vůči západním civilizovaným zemím. Hrozí že se tento smrtící prvek časem přelije do Evropy. A jak to potom budeme řešit? Svrhneme tam Atomové bomby, abychom smazali toto semeniště zla z povrchu země? Láskyplnými slovy je asi nepřesvědčíte, když tihle radikálové jsou ochotni střílet bezbranné, ženy, děti, starce, nebo je vyhnat z jejich rodišť a nechat je pomřít hlady a žízní.

Ohodnoceno: 0x
 

 

Datum: 11.08.14 09:10

Až se Izrael vrátí do hranic určených OSN, mohou Palestinci uvažovat o jednání. Zatím to jsou jen kecy ve stylu "rúský partysány fýleste s lésa, nyc se fám néstane".

doplněno 11.08.14 14:12:

Takže se Izrael chystá na návrat do hranic židovské rezervace určené OSN?

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 11.08.14 13:16

Čekal jsem, že se tu tahle mapa objeví...

Opět doporučuji něco k přečtení: http://jakubroth.blog.idnes.c…49/Dokonale-vylhana-mapa.html

Ohodnoceno: 1x
 
Od: bruk600*
Datum: 11.08.14 14:55

Ono je to podstatně složitější. Hlavní je to, že v Palestině před masivním příchodem Židů a vyhlášením státu Izrael, žilo nemnoho nomádských kmenů arabského původu a jen tam vítr rozfoukával písek. Po tom, co proběhlo v Evrově za Hitlera se není co divit, že Židi si chtěli vytvořit vlastní stát. Masivně se stěhovali do Palestiny, jako do své pravlasti a vlastně to ani nikomu nevadilo. Při zakládání státu Izrael bylo občanství nabízeno i místnímu arabskému obyvatelstvu. Někteří to přijali, ale většina se vystěhovala stím, že vznikající stát zničí. I přes to Židi vybudovali na poušti prosperující stát a okolní muslimské státy několikrát Izrael napadly, protože Alláh je velký. Vývoj území na mapkách je výsledkem proběhlých válek. Nyní se Palestinci snaží vyhrát válku přes dělohu. Živých štítů a krmiva pro propagandu mají tedy dost. Jinak Palestince nikdo nikam nechce (ani okolní muslimské státy) hlavně proto, že jsou to ve velké většině jen a jen líní paraziti zvyklí po generace pobírat nějakou podporu a humanitární pomoc.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: basnik*
Datum: 11.08.14 15:48

"Takže se Izrael chystá na návrat do hranic židovské rezervace určené OSN?"
OSN nic neurčilo, k tomu neměli právo něco určovat. Chtěl jste říct "Ať se Izrael vrátí do hranic židovského státu navrhovaných OSN v roce 1947..." ... ale to byl pouze návrh, který právně k ničemu nezavazoval. "Palestinské území" ještě neexistovalo, zatímco Izrael na dohodu přistoupil a prohlásil svou nezávislost, arabové tuto dohodu odmítli, čímž propásli příležitost k vytvoření vlastního státu, zbytek území nezůstal nikomu přidělen, tudíž neexistuje žádný důvod, proč by se měl Izrael vracet k hranicím z roku 1947. Ke změně hranic, tedy rozšíření hranic Izraele došlo v důsledku napadení Izraele pětice Arabských států, na konci války tedy v roce 1949 vítězný Izrael získal pod kontrolu nová území. Nebyl to však Izrael kdo tuto válku vyprovokoval. Požadavek na vrácení hranic k roku 1947 je absurdní. Vrátit hranice evropských států, potažmo SSSR k roku 1947 byste nechtěl? http://maps.omniatlas.com/europe/19470210/ Při vymezování nových hranic státu Izrael by se mělo přihlédnout k aktuálnímu stavu osídlení.

doplněno 11.08.14 16:18:

http://cdn0.vox-cdn.com/asset…219/arab-israeli-war_1948.jpg

Ohodnoceno: 1x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.