Insolvence a následné podnikání

Od: Datum: 14.07.14 23:17 odpovědí: 5 změna: 17.07.14 11:51

Ahoj, nevíte někdo jak se situace má, když fyzická osoba, zaměstnaná na HPP a doposud nepodnikatel, na sebe vyhlásí insolvenci a následně se vyprdne na HPP a začne podnikat na živnostenský list?

Platí si sama zdravotní a sociální, ano?
Je takovému člověku strháváno vše nad životní minimum?

Dík.


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 14.07.14 23:38

http://business.center.cz/bus…avo/zakony/zivnost/cast1.aspx

§ 8 Překážky provozování živnosti
(1) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, ode dne
a) prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty v době běhu lhůty podle zvláštního právního předpisu26),
b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování podniku nebo ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování podniku.
(2) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že
majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Živnost dále nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu. Živnostenský úřad může prominout překážku uvedenou ve větě první nebo druhé, jestliže dlužník prokáže, že u něho jsou splněny předpoklady pro řádné plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění finančních závazků.
(3) Jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení
řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou, může taková osoba učinit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem předběžného insolvenčního správce.
(4) V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, činit úkony související se vznikem, změnou
nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.
(5) Fyzická nebo právnická osoba, které byl soudem nebo správním orgánem uložen trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v
oboru nebo příbuzném oboru (§ 7 odst. 4), nemůže po dobu trvání tohoto zákazu tuto živnost provozovat. Jedná-li se o živnost volnou, nemůže tato osoba provozovat činnost v rámci živnosti volné, na kterou se vztahuje trest nebo sankce zákazu činnosti, a to po dobu trvání tohoto zákazu; provozování ostatních činností v rámci živnosti volné zůstává nedotčeno. Neexistence překážky provozování živnosti u právnické osoby se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u zahraničních právnických osob též doklady podle § 46 odst. 2 písm. a) nebo b) ze státu sídla. Živnostenský úřad je oprávněn vyžádat si výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu25b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Živnost nemůže provozovat podnikatel, kterému bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3. Podnikatel může ohlásit ohlašovací
živnost nebo požádat o udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, jedná-li se o zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 3 věty poslední, nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis. Žádost o udělení koncese v jiném oboru může podnikatel podat nejdříve po uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: insolvence
Datum: 14.07.14 23:41

Díky.
No já nevím, znám živnostníky, kteří normálně podnikají a v insolvenčním rejstříku mají 2 melouny pohledávek.

Datum: 15.07.14 10:42

Ano, může podnikat. Trochu problem tu potom je s výší insolvenčních splátek.

doplněno 16.07.14 21:27:

Jestliže jste zaměstnanec, tak výše insolvenčních splátek je jasná. Vypočítá se každý měsíc za mzdy. Může se stát, že uhradíte 100% dluhu nebo také 30% dluhu. U toho, kdo podává daň. přiznání je více úskalí. Výsledek jde velice zkreslit. Většinou pochopitelně směrem dolů. Potom věřitelé dostanou pouze oněch 30%.

Ale všeobecně: zákon umožňuje v určitých případech oddlužení i podnikajícím osobám.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: vladik*
Datum: 16.07.14 19:13

Jak to myslíte?

Od: davidvozak
Datum: 17.07.14 11:51

Dobrý den,

zdravím Vás a rád odpovím na Váš dotaz.

V uvedeném případě platí, že zahájení podnikání nemá na oddlužení žádný přímý vliv. Podnikatel musí plnit své povinnost, tedy hradit povinné odvody. V praxi pak probíhá vše tak, že ze svých příjmů si ponechá nezabavitelnou část a zbytek odvádí insolvenčnímu správci, který pak tuto část příjmů rozděluje mezi věřitele. Stále ale platí, že na oddlužení může být použita pouze zabavitelná část příjmů, a ta je vždy vyšší než životní minimum.

S pozdravem

JUDr. David Vozák

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.