Daň z pronájmu bytu

Od: Datum: 08.07.14 16:22 odpovědí: 19 změna: 27.09.14 16:13
avatar

Pátrala jsem na netu, ale v daních jsou stále změny. Příspěvky a doporučení jsou vesměs z předchozích let,ale zajímá mě , jak je to v roce 2014, Proto prosím zdější znalé lidičky o radu.Není zde někdo zkušený,popř. stejný případ?

Chceme s dcerou pronajímat byt v OV, který vlastníme napůl.Já jsem zaměstnaná, mám příjem - mzdu.Dcera je na MD,také zaměstnaná.Pronajímat bychom chtěli od 1.1.2015..Jde mi o to, jaký bude postup při podání daň. přiznání.Kdo ho bude přiznávat( jestli obě dvě nebo jedna z nás(, do jaké výše čistého příjmu po odečtení paušálu se to vůbec daní).Jestli je výhodné, aby tcelk.příjem danila jen jedna z nás nebo každá z 1/2.Jak je to, kdybychom se o příjem třeba dělily 1/2.

doplněno 08.07.14 19:17:

Ještě mi není podle současných zákonů jasné,u kterého FÚ budeme přiznávat,když byt je ve městě X,já mám tr.bydliště ve městě Y a dcera ve městě Z. To je gulášek, co?

doplněno 08.07.14 19:22:

Pkud píšete, že se daní skutečné a nikoliv smluvní příjmy,tak když budu tvrdit, že mi najemník neplatí, tak nebudu danit nic?


doplněno 27.09.14 10:42:

Tak jsem oslovila paní, která dělá daňová přiznání , a ta mi řekla, že se nedaní do výše 6 000,- Kč za měsíc.


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: benŽ
Datum: 08.07.14 18:08
avatar

Dobrý den, možná jsou nějaké změny v jiných daních, ale v tomto případě je to stále a dlouho stejné. Jde o příjem z pronájmu, který nejde zdaňovat společně, ale každý ho zdaňuje za svou osobu podle výšky majetkového podílu - u Vás tedy každá jednu polovinu příjmu z pronájmu. Sazba daně je 15 procent, náklady lze uplatnit buď skutečné nebo 30 procent z toho příjmu z pronájmu (bez nutnosti vést "papíry" a dokládat F.Ú.). Ten příjem se přičítá k ostatním příjmům a pokud začnete pronajímat v roce 2015, tak budete podávat daň. přiznání do konce března roku 2016 (nebo se službou daň. poradce do konce června 2016). Zdańuje se skutečný příjem nikoliv smluvní - a v dnešní nejisté době a při úrovni placení nájmů tam může být rozdíl. Pokud by se měnila sazba daně v příštím roce, tak to bude jistě včas oznámeno a nebo je to napsané v Pokynech k daň.

formuláři. Zdravím!

doplněno 08.07.14 19:01:

Vy budete podávat daň. přiznání a k němu přílohu Potvrzení o příjmu (nevím přesný název) od svého zaměstnavatele - vyplníte údaje o své osobě, přenesete tam ta čísla z přílohy, vložíte do formuláře Přílohu č.2, kam zapíšete příjem z pronájmu (je to paragraf 9) a pak se postupuje v tom formuláři (dle Pokynů) až se dojde k výsledné dani. Dcera, pokud již v té době nebude mít žádný jiný příjem a za předpokladu, že to bude vlastně polovina z těch nájmů, možná ani daň.

přiznání nebude podávat (tam záleží na tom výběru nájmů). Ta hodnota, do jaké částky se nemusí danit, se týká všech příjmů v součtu za rok. A ta se skutečně neustále mění a zvyšuje (pamatuji částku 6.000,-). To bude nejlépe si zjistit přímo na F.Ú., ale až v příštím roce (možná bude zase vyšší). A hlavně se toho nebojte - ten formulář se dá pochopit.

doplněno 08.07.14 19:24:

Můžete si tam napsat nějaká numera, výpočet je také na Vás a je tam i zaokrouhlování. Ale, vázněji.

Při podávání toho přiznání se nic nedokládá (jen by měl sedět ten výpočet). Výpis z banky je vhodný pro případnou kontrolu ze strany F.Ú. - ta je vcelku málo pravděpodobná, ale mohou jít zpět až 10 let.

Takže, výpisy a vlastně vše ohledně příjmu a pronájmu je dobré skladovat. Já daň. přiznání vyplňuji 2x, jedno předávám a jedno si nechám potvrdit v podatelně pro sebe (kopie). Jde to i přes internet, ale to jsem nezkoušel.

doplněno 08.07.14 19:31:

Daň. přiznání se podává v místě trvalého bydliště poplatníka. Tedy, bude jiné u Vás a jiné u dcery.

Už z tohoto důvodu nelze podávat jen jedno daň. přiznání za obě (aby v tom nebyl gulášek). Zapřít můžete jen to, na co není "papír". Pokud budete vybírat nájem v hotovosti a bez potvrzení, tak je to neprokazatelné (než Vás někdo udá na F.Ú. - potom může být problém). Pokud bude nájem ve výpise z banky, tak ho už nezapřete, resp. je to dohledatelné.

Ohodnoceno: 1x
 
Od: ivikŽ
Datum: 08.07.14 18:45
avatar

Děkuji za odpověď.Takže já budu muset zdanit 1/2 příjmu z pronájmu+ příjem ze zaměstnání dohromady u svého zaměstnavatele a dcera pouze příjem 1/2 z pronájmu?A do jaké částky danit nebudeme?Někde se uvádí 20 000,-,někde 15 000,-..Spousta otázek, ale nikde nemůžu najít opravdu fundované odpovědi.

Datum: 09.07.14 15:00
avatar

Pokud budete mít příjem z pronájmu, budete muset podat daňové přiznání. Tzn., že si od zaměstnavatele vyžádáte potvrzení o zdanitelných příjmech a odvedených zálohách daně a doplníte do daňového přiznání (DP). Potvrzení zaměstnavatele přiložíte k DP. Nedanily byste do 6.000 Kč za rok.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ivikŽ
Datum: 11.07.14 12:30
avatar

Pro ivzez: dobrý den, dovolila jsem si vám napsat na vnitřní poštu,Potřebovala bych podrobnější radu.Předem moc díky

Od: uskaŽ
Datum: 11.07.14 17:14

Dovoím si nesouhlasit. Na pronájem nemovitosti neplatí žádných 6tis. Pokud by paní pronajímala třeba auto, tak to ano. Pokud se, ivzez mýlím, prosím, uveďte konkrétně, kde to v zákoně je, díky.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ivikŽ
Datum: 08.07.14 19:10
avatar

S pochopením formulářů by snad problém nebyl,ale výpočty jsou v nich takové nějaké zmatené.Výši nájmu doložím např.výpisem z mého účtu z banky nebo čím? Nebo si tam můžu napsat nějaká numera?

Od: ivikŽ
Datum: 08.07.14 19:35
avatar

Díky za Vᚠčas,bene,docela to pomohlo

Od: buss
Datum: 08.07.14 20:11

Nepátrejte po netu, tam jsou vesměs staré věci..., hledejte vždy pod ministerstvem, pod které to patří.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: uskaŽ
Datum: 08.07.14 22:16

V minulém dotazu jsem vám již psala, že z pronájmu budete danit každou korunu, žádný limit na nedanění či osvobození u vás nebude existovat. Vy budete zdaňovat podle par.9 , jinak je to u par.10, jinak je to u příležitostného pronájmu nebo pronájmu movitých věcí atd.

Pokud neuplatníte výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, můžete je uplatnit ve výši 30 % z příjmů z pronájmu nemovitosti, nejvýše však do částky 600 tisíc korun. Při využití paušálních výdajů musíte vést evidenci o příjmech a pohledávkách vzniklých v souvislosti s pronájmem.

Prostudujte si patřičné zákony, zde jsou jen výtažky z některých par.

§ 9
Příjmy z pronájmu

(1) Příjmy z pronájmu, pokud nejde o příjmy uvedené v § 6 až 8, jsou
a) příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí),
b) příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu podle § 10 odst. 1 písm. a).

§ 10
Ostatní příjmy

(1) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9, jsou zejména
a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem),..

Osvobozené příjmy

Od daně z příjmu jsou podle § 10 odst. 3 osvobozeny:

Příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem), jejichž úhrn nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč. V případě pronájmu se jedná jen o movité věci. Pronajatých nemovitostí se osvobození netýká.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: benŽ
Datum: 08.07.14 23:17
avatar

Dobrý den, jste si jistá formulací: "Při využití paušálních výdajů musíte vést evidenci o příjmech a pohledávkách vzniklých v souvislosti s pronájmem."? Není to v protikladu se smyslem paušálu obecně? K čemu by byl dobrý paušál, který bych musel evidovat a případně prokazovat? Zdravím!

doplněno 09.07.14 00:42:

rady - nechci z toho dělat vědu, ale domnívám se, že v té větě nemělo být slovo "musíte", ale slovo "nemusíte". Pak bych tomu rozuměl bez výhrad - takto jsem zmaten.

doplněno 10.07.14 20:26:

uska - děkuji Vám za reakci. Samozřejmě, musím mít přehled, kolik na nájemném vyberu, abych měl konečné "numero" pro výpočet daně. To by mohlo zajímat v případě kontroly i F.Ú. (jak jsem k tomu výpočtu došel). Ale, dle mého názoru si mohu sice evidovat náklady, abych věděl, co je potom výhodnější, ale pokud se rozhodnu pro paušál, tak by to nemělo F.Ú. zajímat. Pokud bych náklady uplatňoval ve skutečné výši, tak na ně musím mít "papír". Takže, nejde snad o spor, ale možná nepoužívám správné pojmy nebo to nedovedu obratněji vysvětlit.

doplněno 10.07.14 20:44:

uska - já (a i tazatelka) pronajímám (bude pronajímat) jako F.O. a jen prostor bez dalších služeb.

Takže to není dle mého názoru považováno za činnost (ubytovací služby nebo penzion). A já si zdaním pouze to, co v průběhu roku skutečně dostanu. Co z nájemce nedostanu, to nedaním.

Pokud bych snad nějakým zázrakem dostal dlužné nájemné, tak ho zdaním v tom roce, až to bude na účtě, ale nedělám kvůli tomu speciální daň. přiznání. Nevím, jestli je to správně, ale stát dostane, co dostat má. A účetnictví kvůli pronájmu nevedu (myslím, že to není povinné).

Ohodnoceno: 1x
 
Od: rady*
Datum: 08.07.14 23:43

Ben, ale nemusíte, stačí paušál, zákon to připouští, je to přímo v Daňovém přiznání, které se podává FÚ. Uska to má správně.

Ohodnoceno: 1x
 
Od: uskaŽ
Datum: 10.07.14 20:12

Ben - Při využití paušálních výdajů MUSÍTE vést evidenci o příjmech a pohledávkách vzniklých v souvislosti s pronájmem." Za touto větou si stojím. Že musíte vést evidenci o příjmech - na tom jsme se shodli, že jo? Při paušálu nevedu záznamy o výdajích, ale musím vést záznamy o pohledávkách (dlužné nájemné atd) a to třeba proto, že v případě ukončení činnosti musím udělat závěrečné daňové přiznání a dodanit.

Tak co není jasné? Nepomíchal jste si VÝDAJE s POHLEDÁVKAMI?

doplněno 10.07.14 20:34:

Bene - neplete do mé první odpovědi NÁKLADY. I v doplnění se zmiňujete o nákladech. Já o nich nepíši. Náklady nejsou pohledávky. Už si rozumíme.?

Polopaticky - pohledávka je část příjmu, který jste neobržel a někdo vám jej dluží. Pohledávka není výdej, není to pro vás náklad, pohledávka nemá co s paušálem společného.

doplněno 10.07.14 21:29:

Bebe, já to s vámi vzdávám. Jak jsem psala, např. při ukončení činnosti musíte dodanit i pohledávky. Jak byste je chtěl zdanit třeba po vymožení dluhu až za tři roky, když už nebudete veden na FÚ? Ale je to vaše věc, daňte si co chcete.

Pozn. Vedení pohledávek není účetnictví. Je to takový obyč seznam jako evidence příjmů. Asi jste ještě neměl kontrolu, ale věřte, že při kontrole budou po vás chtít třeba prázdný sešit s nadpisem - pohledávky. To není z mé hlavy, toto je z praxe.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ivikŽ
Datum: 09.07.14 15:41
avatar

Pro uska: Díky za nabídku k prostudování, ale nějak na to nemám chu a hlavně čas číst paragrafy.Omlouvám se vám za minulou reakci,ale měla jsem pocit, jako že si myslíte, že chci něco zatajovat nebo šidit.Vůbec nejsem tan typ člověka.Naopak , právě se po tom všem pídím, abych měla vše " v cajku ".Je spousta lidí, kteří byty pronajímají a pochybuji, že před tím studovali nějaké předpisy a kdoví co.vyhledám poradce a snad se k něčemu doberu.Lidi, kteří pronajímají načerno, dělají dobře! Alespoň mají klid.

Od: ivikŽ
Datum: 09.07.14 15:12
avatar

Tak teď jsem zase tam, kde jsem byla.Všem díky za cenné rady.Nejsem si jen jistá tím, že kdo pronajímá byt - nemovitosti,má chu a čas studovat stohy nějakým šílených předpisů a zákonů a že se všichni vzorně drží paragrafů..Já jsem myslela, že mi někdo popíše polopaticky,stručně a jasně, jak to všechno máme pořešit,kam kdy a jak předložit a zatím v tom po těch odpovědích mám zmatek větší než před tím.Asi se neubráním vyhledat daň. poradce a mít to raděj všechno odborně zpracované.V otázce jsem žádala o odpověď jen znalé a fundované lidičky,ale každý napsal jen něco málo a mnohdy ještě špatně, tak je mi to tak trochu k ničemu.Přesto díky za snahu a vᚠčas všem...:(

Od: ivikŽ
Datum: 27.09.14 11:32
avatar

Ještě by mě zajímalo: když peníze za nájem budou chodit celé na dceřin účet, pravděpodobně mi bude muset 1/2 příjmu odeslat na můj účet,když tedy musíme přiznávat každá 1/2.Je to tak?Stačí peníze poslat ke konci zúčtovacího období nejednou nebo každý měsíc?

 

Od: uskaŽ
Datum: 27.09.14 12:08

Tak jsem oslovila paní, která dělá daňová přiznání , a ta mi řekla, že se nedaní do výše 6 000,- Kč za měsíc.

hmm, jedna paní povídala. Proč se nezeptáte na FÚ? Dne 8.7. 2014 jsme vám vypsala vše včetně osvobození od daně a vaše údajné osvobození jsem tam nenašla. Že by to bylo v zákoně špatně napsané? A nebo nerozlišujete movité a nemovite věci, příležitostní pronájem se vás také netýká.

S tímto omylem, co koluje i po internetu mám bohaté zkušenosti. Rozhodnutí je na vás.

doplněno 27.09.14 12:11:

P.S. Vyžádejte si tuto informaci od paní xxx písemně a konzultujte s FÚ. Snad vás přesvědčí a nebudete se v budoucnu třepat, kdy budete doplácet zdanění včetně penále a pokuty.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ivikŽ
Datum: 27.09.14 15:47
avatar

Určitě si tyto informace ověřím na FÚ, pokud se ovšem se mnou příslušný úředník bude ochoten bavit.Ta paní, kterou zmińuji, dělá účetnictví pro místní podnikatele, všechno jsem jí vysvětlila a nic nezapřela, tak si myslím, že by si asi nedovolila mi říct zavádějící informace.Rozhodně se obrátím na FÚ, proptože na tuto otázku se zde na Poradně vyrojilo tolik různých informací, že stejně nevím, čím se řídit.A rozhodně, jak jsem již dřív psala, nejsem typ člověka, který by něco dělal na černo nebo se vyhýbal povinnostem.Já jsem se neptala na žádné osvobození,ptala jsem se na jiné otázky.Je zřejmé, že pokud se zde vyskytne takto složitá otázka, je lepší si zjistit informace jinde, protože každý napíše něco jiného a je v tom chaos.Děkuji všem a pokládám svůj dotaz z mé strany za uzavřený.Chtěla jsem jen, aby ten, kdo řeší stejný problém, byl zde informován, ale vzdávám to...:( Díky všem za snahu...

Od: benŽ
Datum: 27.09.14 12:57
avatar

Dobrý den, jestli to nebylo myšleno (to, o těch 6.000,- Kč) jakože ten, kdo má veškerý měsíční příjem 6.000,- Kč sice podává daň. přiznání, ale po výpočtu (a odpočtech) vyjde záporné číslo, do posledního řádku napíše nulu a daň neplatí. Ale, Vy ten příjem z pronájmu budete přičítat k tomu svému současnému měsíčnímu příjmu, tak to bude více, než 6.000,- Kč. A ten nájem si nechte posílat (přeposílat) každý měsíc - bude to přehlednější. Zdravím!

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ivikŽ
Datum: 27.09.14 16:13
avatar

Už v původní otázce jsem uváděla, že jsem zaměstnaná a dcera také, takže určitě nebylo myšleno, že by bylo 6000,- Kč jediným příjmem za měsíc

doplněno 27.09.14 16:20:

Pro uska: Můžu se Vás zeptat, Vy na FÚ pracujete nebo odkud čerpáte příslušné předpisy?

 

 

Návody Poradny
Poslední otázky Poradny společnost
Nejnavštěvovanější otázky v rubrice

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright Š 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.