Pracovní doba

Od: Datum: 02.07.14 20:38 odpovědí: 13 změna: 03.07.14 12:16

Pracuji jako skladník už dva roky v jedné soukromé firmě. Asi už půl roku děláme třísměnný provoz. Jenže nedávno se manažer logistiky překecl a řekl,že ve firmě není zapsán třísměnný provoz. Příplatky za noční nemáme. Ve smlouvě mám zapsán pouze dvousměnný provoz. A na lékařskou prohlídku jestli jsme schopni pracovat v noci nás zaměstnavatel neposílal. CO v tomhle případě dělat? Moc se mi nelíbí,že nás takhle využívá...


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 02.07.14 20:48

Máte tři možnosti: 1) tiše to trpět a tiše si zanadávat, nicméně neriskovat problémy v práci nebo 2) otevřeně si o tom promluvit s ostatními a s nadřízeným (a riskovat problémy v práci) a nebo za 3) ohlásit celou záležitost na příslušný oblastní inspektorát práce. Ten je sice povinen ze zákona dodržovat mlčenlivost, nicméně úředníci OIP v praxi žádají předložit přesně ty doklady, které zcela nepochybně identifikují "oznamovatele" problému. Ale taky to můžete poslat jako anonym, OIP se tím bude zcela jistě zabývat, prošetřují vždy i anonymy, pokud z nich vyplyne konkrétní problém. Jinak, z hlediska práva, pokud pracujete v noci, tak máte nárok na příplatek za noční práci, a to i za "zlomek času" a musíte mít samozřejmě lékařskou prohlídku:

§ 125

Příplatek za noční práci

Zaměstnanci přísluší za hodinu noční práce příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku.

§ 141

(2) Mzda, plat a jejich jednotlivé složky stanovené, sjednané nebo určené za hodinu práce přísluší zaměstnanci i za zlomky hodin, které odpracoval v období, za které se mzda nebo plat poskytuje.

§ 94

(1) Délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; není-li to z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne.

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen poskytovatelem pracovnělékařských služeb

a) před zařazením na noční práci,

b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně,

c) kdykoliv během zařazení na noční práci, pokud o to zaměstnanec požádá.

Úhrada poskytnutých zdravotních služeb nesmí být na zaměstnanci požadována.

(3) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat pro zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení.

(4) Pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 02.07.14 22:01
avatar

Aaellas, dávejte si prosím větší pozor na přesnost v právních otázkách. Tazatel pracuje v soukromé firmě, za práci je odměňován mzdou. Výše příplatků bude jiná než ve státní sféře.

doplněno 02.07.14 22:22:

Uvádíte § 125 a příplatek ve výši minimálně 20 % pprůměrného výdělku. Ani jedno se nevztahuje k zaměstnancům soukromých firem. Nepřesností jsem si všimla i v dalších Vašich odpovědích, proto ta prosba.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 02.07.14 22:04

?

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 02.07.14 22:26

Jo, tak tuhle námitku beru, samozřejmě správně je § 116 ZP:

116

Mzda za noční práci

Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku

Ohodnoceno: 0x
 
Od: olaf71*
Datum: 02.07.14 20:50

v třísměnném provozu je kratší pracovní doba (7,5hod) a příplatky za noční (cca.10kč/h), aspoň tedy v našem skladu.

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 02.07.14 22:00
Upřímně řečeno - pokud tu práci potřebujete a nemáte teď možnost jít někam jinam,tak bych to nechal být.Bohužel doba je taková,že nahrává spíše zaměstnavateli než zaměstnanci...
Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 02.07.14 22:00
avatar

Manažer se mohl splést nebo nemusí být o všem přesně informován. Někteří zaměstnavatelé porušují zákoník práce, ale v otázkách bezpečnosti a/nebo zavedení jiného počtu směn podle mých zkušeností příliš často k porušování nedochází. Nemáte možnost si informaci od manažera ještě prověřit jinde?

Pracovní dobu, rozvrh pracovních směn i směnnost provozu určuje zaměstnavatel, který vše zmíněné může i měnit. Máte-li dvousměnný provoz sjednán přímo v pracovní smlouvě, měl by se s Vámi zaměstnavatel o změně směnnosti dohodnout.

Pro práci v noci potřebujete lékařskou prohlídku, nechte se zaměstnavatelem vyslat k závodnímu lékaři.

------- Za práci v noci (noční prací míní zákoník práce práci od 22.00 do 06.00 hodin) Vám náleží příplatek ve výši minimálně 10 % průměrného výdělku. Pokud by šlo zároveň o práci přesčas a/nebo o práci o víkendu, příplatky by se sčítaly.

Pro práci ve dvousměnném provozu stanoví zákoník práce týdenní pracovní dobu v rozsahu 38,75 hodin týdně, pro práci v třísměnném provozu v rozsahu 37,5 hodin týdně. Vše nad tento rozsah je prací přesčas, za niž Vám náleží příplatek ve výši minimálně 25 % průměrného výdělku.

Mzdové nároky se promlčují až po třech letech, takže dlužné příplatky za práci přesčas i za práci v noci můžete vymáhat až tři roky zpětně.

Protože pracujete v soukromé firmě, vztahují se na Vás ustanovení zákoníku práce ke mzdě (nikoliv k platu) – viz odkazy na konci této odpovědi.

------- Vyzvěte zaměstnavatele písemně, aby Vám přiděloval práci podle pracovní smlouvy.

Současně jej vyzvěte (nežádat! neprosit!) k doplacení dlužných příplatků. Zašlete doporučeným dopisem s dodejkou (pošta dodejku vrátí s potvrzením data převzetí) nebo předejte osobně proti potvrzení převzetí na kopii výzvy.

------- Před dalším jednáním bych doporučila si napřed ověřit, zda měl manažer pravdu, a pak teprve se rozhodnout pro další postup.

Já bych viděla inspektorát práce (SÚIP) až jako poslední krok před případným soudním vymáháním dlužných příplatků.

SÚIP kontroly plánuje, může přijít až za několik měsíců nebo příští rok a Vy byste potřebovali změnu/řešení dříve. Proto radím napřed písemnou výzvu.

------- Aaellas má pravdu v tom, že si můžete vybrat, jestli si to necháte líbit (a nebudete mít se zaměstnavatelem problémy), nebo jestli se rozhodnete situaci řešit.

Já bych doporučila situaci řešit. Nejde totiž jenom o peníze, které Vám pravděpodobně utíkají, ale hlavně o bezpečnost práce, kterou asi zaměstnavatel porušující ZP moc "neřeší".

_________ Odkazy:

Zákoník práce:

Mzda (§ 113)

Příplatky (§§ 114 – 118)

Inspektorát práce

Ohodnoceno: 3x
 
Datum: 02.07.14 22:22

Pokud máte cokoliv ohledně pracovní doby sjednáno v pracovní smlouvě, tedy, pokud tam máte například uvedeno, že budete pracovat ve 2 směnném provozu, tak vám to zaměstnavatel jednostranně měnit nemůže. Pracovní smlouvou je to dohodnuto. Nicméně, je pravdou, že do 31.12.2013 bylo možné změnit i podmínky pracovní smlouvy,pokud jste ke změně neměl námitky a začal jste změněné podmínky fakticky vykonávat. ... (jednalo se o § 20 odst.2 ZP ve znění účinném do 31.12.2014). Námitce ohledně platu nerozumím. Pokud citace zákona obsahuje slovo plat, tak jej, logicky, uvádím v plném znění. Kontroly ze strany SUIP - jedná-li se například o mzdu - jsou do 14 dnů, a to i na základě anonymního podání.

Jednat se zaměstnavatelem patří k velmi těžkým situacím, málokdo to umí a málokdy ta situace dopadne dobře. Bohužel. Asi bych si řekla, co mně na té práci vadí úplně nejvíce, a to se snažila řešit. Což obvykle bývají mzdové podmínky.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 02.07.14 22:40
avatar

Tazatel píše už asi půl roku, dnes je 2. července, podle mne mohlo ke změně dojít ještě v r. 2013. Je to jen možné, s jistotou to nevím, proto jsem použila podmiňovací způsob (měl by dohodnout), ...

------- Zaměstnanec odměňovaný mzdou je odměňován za jiných podmínek než zaměstnanec odměňovaný platem. Pro oba typy odměňování jsou i jiné výše příplatků (uvedla jste tazateli dvojnásobnou výši příplatku).

------- SÚIP - možná jak kde. Setkala jsem se s případem, kdy si dvě pobočky přehazovaly jednoho zaměstnavatele se sídlem v Praze a pracovištěm v jiném kraji. Nakonec SÚIP kontrolu naplánoval (skoro po roce a čtvrt). Zaměstnavatel stačil firmu prodat a kontrola se nekonala ...

------- Znovu Vás prosím o větší přesnost. Nebo mám Vaše odpovědi nahlašovat jako špatné?

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 02.07.14 22:45

Rozhodně. Já bych to ohlásila.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: filipos
Datum: 03.07.14 08:51

No "nejlepší" na tom je,že náš pan majitel má trochu známosti. Takže je možné,že mu ledacos projde...

Datum: 03.07.14 09:02

Ano, nemělo by to být, ale kontroloři jsou "ukecaní". Spíše fakt zkuste jednat tam, kde vás to nejvíce pálí, ale kde vidíte i možnost změny, tedy, že by s majitelem byla řeč. Víte, ono klientům můžete říct ledacos, ale ne vždy a všechny právní rady jsou ku prospěchu věci, záleží opravdu na tom, jak svého šéfa znáte a zda si myslíte, že by se s ním dalo jednat.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: olaf71*
Datum: 03.07.14 12:16

co takový pracovní úraz při noční směně. ten majitele možná osloví

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.