Jak se počítá lhůta pro podání odporu?

Od: Datum: 10.03.14 11:51 odpovědí: 6 změna: 11.03.14 09:54

Dobrý den jak se počítá ta 15 ti denní lhůta pro podání odporu proti platebnímu rozkazu? Je to dnem kdy mi ji pošta doručovala ale pro nezastižení mi v ten den byla zásilka uložena na poště a nebo až v den kdy jsem podepsal převzetí a držel fyzicky dopis v ruce?

Také se chci zeptat, jak ten odpor podat musím poslat poštou k okresnímu soudu který vydal ten platební rozkaz? a nebo to tam mohu doručit osobně a na podatelně si to dát potvrdit? Platí se něco?

A to písemné vyjádření se počítá do 30 dnů od doručení nebo převzetí odporu?

Nerad bych propásnul podání odporu protože zcela nesouhlasím s uvedenou částkou, já ses věřitelem zkoušel dohodnout a podrobně jsem mu popsal jak jsem na tom finančně, zdravotně a materiálně a to písemnou formou tedy emailem ani mi na něj nebylo odpovězeno místo toho jsem obdržel další email a dopisy , tak jsem znovu napsal email a pak mi bylo odpovězeno, že mám zaplatit stejně takovou částku kterou jsem stejně nemohl zaplatit a navíc mě při telefonickém kontaktu nutili abych si "půjčil" další peníze ale u jiné společnosti a přitom jsem je též žádal o přesunutí dlužné částky na konec splátkového období a že bych od nového měsíce začal splácet obvyklou splátku. Skoro jsem udělal volovinu a půjčil si od podvodníků kteří nabízeli půjčku formou soukromých investorů ale jako ručení chtěli buď majetkem a nebo zálohou 5 tisíc Kč na kterou jsem si chtěl též půjčit, velmi včas jsem odhalil, že jsou to podvodníci když mi zrovna volali, že půjčku několik desítek tisíc mám schválenou tak jsem si listoval na stránce podvodnéfirmy.cz tak jsem jim jen řekl ať mi na mail pošlou číslo účtu, že to beru ale už jsem se jim neozval. Ale mrzí mě ten věřitel, že mě takto chtěl dostat ještě do větších problémů místo aby mi vyšel vstříc, já jsem jim jasně napsal, že majetek skoro žádný nemám a nebo většinou bezcenný v hodnotě několika stovek korun. Třeba například 18 let starou felicii 1,5 roku s prošlou technickou a emisemi skoro vrak, nebo 8 let staré pc které ani není moje ale půjčené od kamaráda. Dům můj není je rodičů.

Proto nesouhlasím s tou částkou, vůbec se mnou nechtěli komunikovat, to že si napočítali na složenku kolem 25 tisíc Kč to není žádné vyjití vstříc a už vůbec ne invalidnímu důchodci v druhém stupni tohoto času bez práce a s příjmem 4050Kč. A už vůbec né to telefonické "šikanování" když jsem jasně uváděl v emailech, že nemohu momentálně splácet tak jako dřív.


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 10.03.14 12:35
avatar

Něco se dá vyhledat na internetu. Pochopil jsem to tak, že platební rozkaz musí být doručen do vlastních rukou, a to prokazatelně, náhradní doručení je vyloučeno. Jinak podání odporu ruší jeho účinek a v podstatě ho nemusíte zdůvodňovat. Prostě se věc musí následně projednávat u soudu a tam pak můžete své námitky uplatňovat.

Cituji:

Odpor proti platebnímu rozkazu
Ode dne doručení platebního rozkazu počíná běžet 15-ti denní lhůta, ve které může žalovaný podat odpor. Odpor je nutno podat u soudu, který platební rozkaz vydal. Včas podaný odpor má za následek zrušení platebního rozkazu a soud ve věci následně nařídí k projednání sporu řádné ústní jednání. Lhůta k podání odporu proti platebnímu rozkazu je zachována rovněž v případě, kdy je nejpozději poslední den lhůty podán k poštovní přepravě. Odpor proti platebnímu rozkazu není třeba podrobně odůvodňovat. Stejné účinky jako podání odporu nastanou i tehdy, pokud se platební rozkaz nepodaří doručit do vlastních rukou žalovanému (nebo i jen jednomu ze žalovaných).

Ale pozor: prostudujte si důkladně celou zásilku. Krom příkazu v ní múže být přiložena výzva k vyjádření, a kdybyste tohle přehlédl, tak by mohlo bát zle. Podívejte se sem: http://www.akpanoska.cz/platebni-rozkaz

prostudujte si to celé, já níže okopíruji právní doporučení, vztehující se k této věci:

Právní doporučení při doručení platebního rozkazu
V případě, že Vám byl doručen platební rozkaz, a to spolu s návrhem na jeho vydání, pak rozhodně doporučuji, abyste si velice pozorně prostudoval i případný zbývající obsah listovní zásilky, neboť soud může spolu s platebním rozkazem doručit rovněž výzvu ve formě usnesení dle ust. § 114b odst. 1 OSŘ, aby se žalovaný k žalobě kvalifikovaně ve stanovené lhůtě (která nesmí být kratší než 30 dnů ode dne doručení) vyjádřil, zejména aby uvedl, zda uplatněný nárok uznává či neuznává (případně v jaké části jej uznává), aby v případě, že žalovaný nárok neuzná, vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svojí obranu a aby k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, případně aby označil důkazy k prokázání svých tvrzení.

Součástí takové výzvy soudu totiž zpravidla bývá i poučení ve smyslu ust. § 114b odst. 5 OSŘ o tom, že pokud se žalovaný ve stanovené lhůtě nevyjádří nebo nesdělí soudu, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává. Pokud by se žalovaný na základě předmětné výzvy soudu řádně a včas nevyjádřil, pak by soud mohl, pokud o tom žalovaného poučil, ve věci rozhodnout rozsudkem pro uznání dle ust. § 153a odst. 3 OSŘ, a to bez nařízení jednání. V takovém případě by tedy podání odporu nemělo pro žalovaného žádný praktický dopad.

Upozorňuji ale, že sám jsem právnický laik, a nevím, jestli ve věci není skryt nějaký háček, o kterém nevím, yřeba nějaká novelizace, kterou výše zmíněný text ještě nezaznamenal. No a samozřejmě, odpor sice ruší platnost rozkazu jako takového, ale dále pak musíte předkládat své argumentu a to už by možná chtělo odbornější poradu.

Ohodnoceno: 4x
 
Od: ari
Datum: 10.03.14 13:27

Děkuji za odpověď já tam mám toto ale ještě jsem tam našel v té žalobě od té úvěrové společnosti, že pokud podám odpor tak má soud vydat rozsudek, takže vlastně i když podám odpor? tak jako bych mlátil prázdnou slámu? Soudce stejně nepřihlédne k mému vyjádření? Když už ho ta úvěrová společnost předem požádala rovnou o vydání rozsudku?

Tak to se můžu rovnou nechat pak dát zakopat pod zem a nebo do vitrínky.

Datum: 10.03.14 14:44
avatar

No, jak říkám, nejsem právník, ale když to tak čtu, zdá se mi, že jde o dvě věci:

Jedna věc je, co žalobce navrhuje. Když je podán odpor, platební rozkaz se tím ručí a rozsudek musí být vydán soudem, ale je na soudu, jaký bude. Žalobce si může navrhovad, co chce, rozhodne soud.

Druhá věc je to poučení, že podáte-li odpor, musíte následně zaslat podrobné vyjádření, jak je popsáno (já to tak úplně nepřečtu, vy asi spíš). To je právě to, na co upozorňuje text, který jsem citoval a na nějž jsem dával odkaz. Rozumím-li tomu dobře, nejprve musíte bez zbytečného odkladu podat odpor, který nemusí být příliš zdúvodněn (vzor najdete třeba na adrese http://www.pracepropravniky.c…oti-platebnimu-rozkazu-vzor/. kde si ho lze i stáhnout). Následně pak jste povinen poslat to, co máte napsáto v tom bodě II , tedy vyjádření a doklady k němu,. Na to už máte víc času, čtu-li dobře, tedy ještě dalších třicet dní, a to bude protiváha k požadavku žalobce. Soud následně nařídí soudní řízení, ve kterém rozhodně rozsudkem. To musí, ale pokud nepošlete své vyjádření, patrně rozhodněe ve váš neprospěch.

Čili viděl bych to tak: nejprve co nejrychleji podejte odpor popdle uvedeného vzoru :

ODPOR PROTI PLATEBNÍMU ROZKAZU

Okresnímu soudu v Nymburce

Soudní 996, 288 62 Nymburk

ke sp. zn: 4 C 456/2010

Žalobce:

Karel Novotný, r.č. 123456789, bytem Jiřího z Poděbrad, Ostrava- Mariánské Hory, PSČ 709 00,

zastoupen JUDr. Ing. Janem Blažkem, advokátem se sídlem Beranova 1, Praha 2

Žalovaný:

Karel Papírník, r.č. 123456789, bytem Františka Kmocha 11, Nymburk, 288 60

o 32.561,-- Kč s příslušenstvím

odpor proti platebnímu rozkazu

Dne 16.9.2010 byl mi doručen platební rozkaz Okresního soudu v Nymburce ze dne 10. 9. 2010, č.j. 4 C 456/2010-12, kterým mi bylo uloženo zaplatit žalobci částku ve výši 32. 561 Kč s příslušenstvím.

Podávám proti shora označenému platebnímu rozkazu odpor.

Částku 32.561,-- Kč jsem žalobci již uhradil.

V Praze 21. 9. 2010

Karel Novotný

No a pak pracujte na vyjádření, ale to bych doporučoval s někým odborně vzdělaným podrobně konzultovat.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 10.03.14 15:46
avatar

Určitě to nenechávejte být. Úvěrová společnost sice navrhla rozsudek, ale to neznamená, že jej soud v tomto znění vynese. Podejte v příslušné lhůtě odpor a poté i své vyjádření s přílohami. Soud pak nařídí řízení, v němž rozhodne.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 10.03.14 15:41
avatar

Dobrý den, Kartáginec Vám odpovídá správně. Datem převzetí je datum skutečného převzetí, odpor podejte co nejdříve.

Do 30 dnů od uplynutí lhůty k podání odporu pak musíte soudu dodat své vyjádření s příslušnými přílohami. Ve vyjádření musíte uvést, zda nárok uplatněný v žalobě uznáváte (zcela nebo částečně).

Ve svém vyjádření uveďte pokusy o dohodu s věřitelem (přiložte vytištěnou elektronickou i papírovou korespondenci).

Dejte si pozor na zdůvodnění, proč nárok (ne)uznáváte. Argumentujte věcně, uvádějte pouze skutečnosti, které můžete podložit. (Pobírání invalidního důchodu nebo "nevyjití vstříc" soud pravděpodobně neuzná.)

Odpor i vyjádření můžete doručit osobně - předat proti potvrzení na kopii.

------- Proto nesouhlasím s tou částkou, vůbec se mnou nechtěli komunikovat, to že si napočítali na složenku kolem 25 tisíc Kč to není žádné vyjití vstříc a už vůbec ne invalidnímu důchodci v druhém stupni tohoto času bez práce a s příjmem 4050Kč. A už vůbec né to telefonické "šikanování" když jsem jasně uváděl v emailech, že nemohu momentálně splácet tak jako dřív.

Takto soudu nergumentujte. Je nutné uvést věcné argumenty, přiložit např. návrh splátkového kalendáře, ... Soud musí vidět, že svůj dluh uznáváte, že jej hodláte splatit...

------- Proč se žalovanou částkou nesouhlasíte? Uvedete-li více informací, můžeme poradit více.

Ohodnoceno: 3x
 
Datum: 11.03.14 09:54
avatar

Jak říká ivzez, odpor podejte. On ale odpor sám o sobě nic neřeší, jen vás jaksi "vrací do hry" a umožňuje vám argumentovat. Ale, jak říká Ivzes, ty argumenty musejí být argumenty, a pokud dluh jako takový máte, nemůžete no nechtít zaplatit, jak řečeno, mohl byste třeba navrhnout splátkový kalendář, a tak. To je, proč jsem vám doporučil odbornou poradu. On vám jednak řekne, jaké argumenty, byť emotivně silné, nemají právní váhu a nemá cenu je používat, a naopak poradí, jaké mají cenu. Napadá mne třeba možnost vyhlásit osobní bankrot. Obávám se, že ale pro něj nesplňujete podmínky, to by vám ale řeklprávě ten poradce; jsou i bezplatné právní poradny. A ten osobní bankrot není vůbec nic příjemného nejen pro vás, ale ani pro věřitele, který by dostal zpět jen část své pohledávky. A tak by možná byl při této perspektive ochotnější k dohodě.

Jistě, i zde jsou lidé znalejší věci (třeba právě ivzes) , kteří by mohli poradit konkrétněji než já, ale je to takové složité. Vy něco napíšete, bute v tom málo informací, budete si psát, asi by opravdu byla dobrá ta osobní konzultace.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.