Pozemek pod rybníkem

Od: Datum: 10.01.14 12:30 odpovědí: 11 změna: 11.01.14 03:28

V devadesátých letech mi byl vrácen pozemek po dědečkovi. Jedná se o louku. Problém je ale v tom, že komunisté na našem i dalších pozemcích vybudovali rybník. Takže jsem sice majitelem pozemku z kterého prakticky nemám žádný užitek. Bývalé státní rybářství které na rybníku hospodařilo bylo privatizované Fondem národního majetku a dnes je z něj akciovka do čela které se posadil člověk který se kdysi za FNM podílel na jeho privatizaci.
Žádal jsem jej, abych dostal náhradní pozemek stejné bonity jako původní louka, což bylo odmítnuto a za plchu o rozloze cca 14000 m2 mi bylo nabídnuto směšné nájemné cca něco přes 600 Kč ročně a s tím, že musím ještě s nimi uzavřít nájemní smlouvu. Tu jsem sice uzavřel, ovšem jen na dva roky, abych neměl svázané ruce v dalším případném jednání o nájmu. Smlouva tedy byla ukončena, jak jsem se ale dočetl, pokud není jinak, automaticky pokračuje. Za tu dobu od ukončení smlouvy mi stále posílají nájemné ve kterém mi stovku přidali. Tehdy si ale platili sami daň z nemovitosti, zda ji platí i nyní netuším a raději se o to ani nezajímám. Já ji tedy z jejich almužny platit nehodlám a daňové nároky státu se stejně po nějakém čase promlčují. Jinak tedy platím veškeré další daně velmi poctivě i pečlivě, zde bych ale byl sám sobě za blba.
Tehdy jsem konzultoval s dobrým právníkem a ten mi radil, až to nechám být a nic neřeším, sám již podobné řešil a bylo to tehdy ošetřené nějakými vyhláškami, takže neprůstřelné.
Ještě upřesňuji, že akciovka která rybník znárodnila jej prakticky neobhospodařuje, ale dále pronajimá skutečnému chovateli ryb který na něm hospodaří.
Rád bych získal porady, zda při platnosti nového OZ mám nyní větší možnosti v pronájmu či propachtování, jak je formulována další možnost. Dočetl jsem se dokonce, že snad nájemce bez souhlasu pronajímatele nemůže věc nájmu dál pronajímat.
Podotýkám, kdyby můj nájemce byl skutečný pěstitel ryb, asi bych neřešil, třeba by mi dal aspoň vánočního kapra. Tato situace mne ale docela štve, protože jsem navíc zjistil, že chovatel ryb platí za nájem zhruba desetinásobek toho co dostáváme my, majitelé pozemků. Takže človíček z FNM sedící v i v čelech hejna podobných společností a tyje z majetku a práce jiných. To už není závist co pociťuji, ale oprávněná nespokojenost.


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: buss
Datum: 10.01.14 12:38

Myslím, že bez dobrého a znalého těchto věcí právníka si neškrknete. 600 je fakt směšné. Noz si můžete načíst.

doplněno 10.01.14 13:13:

Chtělo by si to načíst od počátku privatizace příslušné zákony, jak to šlo. Zda jste už něco i neprošvihl.

doplněno 10.01.14 19:00:

Za cca 6000 m dostávám 1010 Kč + úhrada daně. Kvalita půdy škoda mluvit. Za komuny se za ni nehradila daň.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: prerovak
Datum: 10.01.14 12:53

Napadlo mne, uzavřít pojistku s DAS a do sporu jít s jejich pomoci. I když na druhou stranu se dá předpokládat, že mají ve smlouvě různé kličky a možná by mi stejně nepomohli.

Datum: 10.01.14 15:18

Ahoj. Daň z nemovitosti platí vlastník. To, že si to nijak nehlídáš a ani se o to nezajímáš, je hloupé. Berňáku neutečeš. Pokud ta daň není za tu plochu menší než 30 Kč, platit se musí.

doplněno 10.01.14 19:25:

Svého před převratového času jsme koupili dům od JZD. Až po převratu, nás Obec upozornila, že je třeba dokoupit pozemek pod barákem. Šlo asi o 350 m2 za 5500 Kč. Namítal jsem, že ten snad byl v ceně domu a že je to blbost. A jestli ho chtějí, že si ho mají z pod něho vytáhnout jako koberec. Známý právník nám řekl, že když ho koupí někdo jiný, tak v momentě kdy budeme chtít prodat nemovitost, budeme ji muset nejdříve nabídnout vlastníkovi předmětného pozemku. Hodně rychle jsme to dali do pořádku. Mrkněte se, jaké tam byly u toho vašeho pozemku prodeje a nákupy. Jestli nedošlo k nějakému porušení zákona v téhle věci. Za zmínku taky stojí, jestli všechny tyto různé smlouvy NABYLY PRÁVNÍ MOCI ! Pokud ne, tak neplatí a mohlo by to pro vás být na dobré cestě. Nabývání právní moci, je dost opomíjený právní úkon a měl by si to každý, kdo někdy něco nasmlouval dát do pořádku. Zase ve vlastním zájmu.

doplněno 10.01.14 22:25:

A platí to samozřejmě i o soudních rozsudcích.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 10.01.14 15:20

Souhlasím, berňák na to časem přijde a čím déle to bude trvat, tím to bude dražší.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: naoko
Datum: 10.01.14 15:31

1) jestli už v místě proběhla digitalizace katastru, jste povinnen podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. Termín je vždy do konce ledna. Jestli jste to už v mnulosti prošvihl, nechte si daň vyměřit zpětně. FÚ nezapomíná , ale nemá povinnost vás informovat, že máte podat daňové přiznání a platt daně. Továm sečte pak někdy najednou i s pokutou ... Jestli máte pozemek stále veden ve zjednodušené evdenci, tak je to zatím ok a daň platí nájemce

2) Kouněte na svoji Smlouvu, zda tam máte výslovně vedeno, že nájemce má právo poskytnout pronajatý pozemek do nájmu třetí osobě - tedy tomu rybáři. Koukněte na možnoti výpovědi Smlouvy a k jakému datu a podle toho jednejte.

3) Až si zjitíte a vyřešíte bod 1,2, dohodnět se rybářem, že mu to pronajmete přímo vy. Musíte zjistit kolik on plaí spoečnosti a dát mu nižší nájenmé, jinak si to nepronjme a chovat rybyude dál. Pak by vás už jen čekal soud a dokazování že rybník používá načerno.

4) DAS vám nic nevyřeší, nevěřte rekamám .Kromě toho budete zase někam někomu jen platit

600kč za skoro 1,5ha rybníku s rybama je málo, ale stejně na tom moc nezbohatnete, nájemce vám bude tvrdit, že má vysoké náklady..


Ohodnoceno: 0x
 
Od: naoko
Datum: 10.01.14 15:33

omlouvám se za to písmo , ale hrozně mě zlobí klávesnice.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: prerovak
Datum: 10.01.14 16:07

Děkuji za odpověď. Zbohatnout na tom nehodlám, jen mi vadí, že to má prakticky okupované na modro přebarvený komanč. Už jen kvuli památce na dědečka.
Na smlouvu se podivám, momentálně není dostupná protože jsem na cestách.

V nájmu dalšímu jde o to, že to pronajímají včetně vodní plochy která mi jaksi nepatří.
Přijde mi logické, když se kdysi privatizovalo, tak se měli stát podílníky nově vznikající rybářské firmy i majitelé pozemků na kterých tato firma hospodařila. Navíc, na Justici jsem v hospodářské výsledovce zjistil, že akcionářem rybářské firmy která pozemky okupuje je již i další firma a na čele této firmy sedí, hádejte kdo. Zase ta stejná straka co v čele rybářské firmy. Takže se majetky pomalu přelívají do další, předpokládám účelové společnosti. Akcionářem nově vzniklé rybářské firmy byl původně FNM, tedy stát. Není ovšem dohledatelné, na koho jsou akcie nyní a je zcela jisté, že ta další firma již bude plně majetkem strak a oni do ni přelívají původní rybářství.

Od: nu*
Datum: 10.01.14 16:29

Pozemek prodat většímu hráči s pozemky který si poradí

doplněno 10.01.14 16:32:

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16.7.2008, sp. zn. 22 Cdo 1121/2008, je vlastník pozemku pod rybníkem spoluvlastníkem rybníku. Podle Nejvyššího soudu "vlastníka pozemku tvořícího dno rybníka tak nelze vyloučit z podílu na "vlastnictví rybníka"." Jestliže pak věci tvořící podle § 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb. rybník jsou v individuálním vlastnictví více osob, je na jejich vzájemné vztahy dle Nejvyššího soudu třeba aplikovat přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o podílovém spoluvlastnictví. To znamená, že podle ustanovení § 137

(1) Podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci.
(2) Není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak, jsou podíly všech spoluvlastníků stejné;

a podle § 139

(2) O hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud.

V souladu s tímto rozhodnutím Nejvyššího soudu byste tak měl být spoluvlastníkem rybníka a o hospodaření s ním spolurozhodovat.

Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16.7.2008, sp. zn. 22 Cdo 1121/2008:


"Až do nabytí účinnosti zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. byly součástí rybníka i zatopené pozemky; pro účely tohoto zákona pak bylo v případě, že vlastník pozemku nebyl totožný s vlastníkem dalších věcí tvořící rybník, za "vlastníky rybníka" třeba považovat všechny tyto osoby. Občanskoprávní vztahy mezi těmito osobami týkající se rybníka včetně hospodaření na něm pak bylo třeba posuzovat obdobně jako vztahy mezi podílovými spoluvlastníky (§ 136 a násl. obč. zák.). Vlastník pozemku tak nebyl vyloučen z hospodaření na rybníku (§ 4 odst. 2 zákona č. 102/1963 Sb.). Pokud by platilo, že nový zákon o rybářství skutečně vlastníka zatopených pozemků vylučuje z hospodaření na rybníku (nyní zákonem označovaného jako "rybníkářství"), znamenalo by to, že oproti předchozímu stavu omezuje jeho vlastnické právo. Text zákona ani důvodová zpráva k němu výslovně nezdůvodňují existenci veřejného zájmu na takovém omezení, zákon pak nestanoví náhradu pro takto omezené vlastníky pozemků, resp. způsob jejího určení. Je též třeba přihlédnout ke skutečnosti, že žalobce nabyl úplatně vlastnictví pozemků za určitého právního stavu a bylo by v rozporu s principy právního státu, kdyby jeho postavení jako vlastníka bylo bez splnění ústavních podmínek zákonem výrazně změněno k horšímu.

Ve světle této skutečnosti je namístě chápat pojem "nádrž" ve smyslu § 2 písm. c) zákona o rybářství jako objekt tvořený též dnem (zatopenými pozemky). Takový výklad odpovídá nejen obvyklému chápání tohoto pojmu (nelze si představit nádrž bez materiálního základu, umožňujícího zadržení vody), ale vylučuje i problémy spojené definicí rybniční nádrže jako objektu bez pozemků (pak by patrně mohlo jít jen o zadrženou vodu). Zejména však jde o výklad ústavně konformní, vylučující možnost, že by mělo ze zákona dojít k omezení vlastnického práva vlastníka zatopených pozemků bez jasně definovaného veřejného zájmu na tomto postupu a také bez stanovení náhrady. Pokud by zákonodárce sledoval jiné řešení, jistě by použil jasné a přesně vymezené pojmy a také dbal na soulad úpravy s čl. 11 odst. 1 LZPS, a tudíž definoval veřejný zájem na takovém postupu a upravil poskytování náhrady za omezení vlastnického práva.

Vlastníka pozemku tvořícího dno rybníka tak nelze vyloučit z podílu na "vlastnictví rybníka". Pokud soudy v nalézacím řízení vycházely z jiného právního názoru, spočívá jejich rozhodnutí na nesprávném právním posouzení věci."


doplněno 10.01.14 16:36:

Tak vidíte, část rybníku je Vaše a budete se o něj dělit s modrým Komančem...

S šikovným právníkem mu hospodaření můžete znepříjemnit tak že Vám svůj díl nakonec prodá a rybník bude celý Váš, pak jej prodáte i s pozemkem se ziskem...

Nebo na něm budete hospodařit sám , pokud by si to dědeček přál...

Mimochodem Modrý Komanč Vám dluží úměrnou část z částky získané za pronájem rybníka

Ohodnoceno: 3x
 
Od: prerovak
Datum: 10.01.14 16:59

Nu, děkuji za velmi obsáhlé vyjádření, je i pro mne velmi poučné. Ev. spoluvlastnictví je ovšem i jeden háček a tím jsou dotace. Díval jsem se na CEDR a byly dost vysoké. Je otázkou jak by soud řešil toto.
Spoluvlastnictví se strakou by se mi hrubě nelíbilo. Spíše spojit ostatní vlastníky pozemků a straky se zbavit, je ovšem otázkou, zda již další pozemky nebyly vykoupeny od původních majitelů. Dostávám průběžně nabídky na odprodej, ovšem za směšnou cenu.

Citovaný rozsudek je malounké světélko na konci tunelu. Soudit se mi ovšem nechce, jedině společně s dalšími majiteli. Musím se podívat na katastrálni mapy, komu dnes pozemky vlastně patří. Jak jsem zmínil, napadl mne právě ten DAS abych neriskoval náklady na případně prohraný spor, s tím, že bych si přiděleného advokáta trochu hlídal a ev. sám motivoval.

Od: naoko
Datum: 10.01.14 17:57

Kdo je vlastníkem ostatních částí vodní plochy (pozemku) najdete v KN. Vy máte 14000m2 rybníku. To je dost a pokud najdete a domluvíte se s dalšíma, dalo by se s tím něco dělat.

Ovšem chce to právníka, který se na tohle buď specializuje neo u s tím má zkušenosti.Nebo někoho z vlasníků, který dění kolem sleduje a ujme s toho. S prodejem ještě nespěchejte. Ale je to všechno složité a zdlouhavé, vím o čem mluvím, taky mám někde louži

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 11.01.14 03:28
avatar

Na DAS zapomeňte, jenom byste mu platil (nic by za Vás nevyřídil).

Pokud někomu platit, tak právníkovi, kterého si sám vyberete.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.