Výpověď ze dne na den?

Od: odpovědí: 11 změna:

Mohli byste mi poradit? Když má člověk smlouvu na dobu neurčitou, jak jej může zaměstnavatel vyhodit? Nemyslím důvody, ale v jakém čase před ukončením pracovního poměru to musí zaměstnavatel zaměstnanci oznámit? Nebo to můžu udělat ze dne na den? Moc prosím o radu

11 odpovědí na otázku

 

 


2x

Pacourek, ten si prostuduj halvně ty, než začneš někomu radit totální kraviny.

ill: Lze dát výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, nebo rozvázat PP dohodou (kdykoli dle dohody), nebo při závažném porušení PŘ lze dát výpověď na hodinu (okamžitou).

Jinak, pokud by byla zkušební doba, tak žádné 3 dny. Prostě můžeš ráno přijít a jen se dozvědět, že si máš vyzvednout zápočťák.

"Výpověď na hodinu neexistuje", jde o okamžité zrušení pracovního poměru podle § 55.

Pravdu však máte se zrušením pracovního poměru ve zkušební době. Zmíněná lhůta 3 dnů je pouze doporučená, nikoliv závazná.

doplněno 25.10.12 02:23:

Ona to ale není výpověď.

To je pravda, ono se říká, výpověď na hodinu, ale jde o okamžitou (na sekundu)*smich*, asi by se to jen blbě vyslovovalo. Člověk si stejně musí sbalit věci ze skříňky a podepsat papíry, tak ono to tu hodinku dá, i když je to okamžitý:)

1-Dal jsem pouze příklady,nebyly dany duvody

2- jsem doporučil paragrafi o vypovědi v zakoníku prace

Reaguji na ladaadala

 


2x

Dobrý den.

Pracovní poměr může být rozvázán jen dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době.

Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce.Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

business.center.cz/...

doplněno 24.10.12 07:59:

ill. Uveďte důvod, pro který byste měl být ze zaměstnání propuštěn. Pak Vám můžeme odpovědět přesněji.

 


1x

Většinou se to dělá dohodou, tedy zaměstnavatel pohovoří se zaměstnancem a vysvětlí mu, proč si přeje jeho odchod (nebo by to tak alespoň mělo být). Slušné firmy před tím ještě dělají písemnou nebo ústní tzv. výstrahu, i když nemá žádnou právní moc, kdy člověka upozorní na chyby, kterých se dopouští a dají mu určitý časový limit na jejich nápravu. Většinou jsou to dvě písemné výtky. Může se tak dít k v rámci pravidelného čtvrt nebo půlletního hodnocení pracovníka, pokud to mají ve firmě zavedeno.

No a pak následuje ta fáze dohody. Většinou se firma snaží toho člověka odstranit tak, aby odešel co nejdřív, protože takový člověk je samozřejmě zklamaný a naštvaný a může se mstít, začít krást, pomlouvat atd. Proto se tlačí pracovník k dohodě. Čím je ve vyšší funkci, tím je nebezpečnější, když ve firmě pak přetrvává, takže se to většinou řeší odstupným ve formě třeba 2 měsíčních platů, které nahradí tu dvouměsíční zkušební lhůtu.

K odkamžitému zrušení PP může dojít dle Zákona 262/2006 Sb., paragrafu 55 ze tří důvodů:
1) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok. Na rozdíl od důvodu pro okamžité zrušení pracovního poměru, který bude následovat, nemusí zaměstnanec příslušný trestný čin spáchat při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
2) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců. Oproti výše uvedenému důvodu pro okamžité zrušení pracovního poměru tak musí být splněna podmínka, že ke spáchání trestného činu došlo v souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele.
Pro oba dva výše uvedené důvody je společné to, že nestačí, je-li proti zaměstnanci "pouze" vzneseno obvinění, případně je-li vzat do vazby. Zaměstnavatel nemůže z uvedených důvodů okamžitě zrušit pracovní poměr ani v případě, je-li zaměstnanec odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody, popřípadě byl-li mu samostatně uložen jiný trest než je odnětí svobody, např. trest peněžitý. Bude-li však zaměstnanci uložen trestním soudem zákaz činnosti, jejíž výkon je nezbytný k výkonu práce dle pracovní smlouvy, nabízí se zaměstnavateli vedle nuceného převedení zaměstnance na jinou práci možnost dát zaměstnanci výpověď dle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce.
Zaměstnavatel může konečně okamžitě zrušit pracovní poměr i za předpokladu, že zaměstnanec porušil zvlášť hrubým způsobem povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci (pro zjednodušení dále jen "pracovní povinnost").
Zákoník práce nikde blíže nestanoví, co se takovýmto "zvlášť hrubým" porušením pracovní povinnosti zaměstnance přesně rozumí. Bez dalšího nepostačuje, má-li zaměstnavatel kupř. v pracovním řádu přesně specifikováno, jaké jednání je třeba za porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem považovat. Bude naopak nezbytné vyjít z konkrétních okolností případu a stupně intenzity porušení pracovní povinnosti. Důležité je i to, zda se závadného jednání dopustil zaměstnanec poprvé či opakovaně.
Zaměstnavatel nemůže okamžitě zrušit pracovní poměr se všemi zaměstnanci, které zaměstnává. Dle zákoníku práce nesmí zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené a zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. Od 1. ledna 2008 nebude dále moci zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem, který poruší povinnosti stanovené v § 56 odst. 2 písm. b) zákona o nemocenském pojištění, pokud jde o režim dočasně práce neschopného pojištěnce (tj. zaměstnance). Zvláštní podmínky se také vztahují na okamžité zrušení pracovního poměru se zaměstnancem, který je členem orgánu odborové organizace působící u zaměstnavatele.
Zaměstnavatel je taktéž omezen, jde-li o dobu, po kterou může se zaměstnancem pracovní poměr okamžitě zrušit. Jak plyne z ustanovení § 58 odst. 1 zákoníku práce, zaměstnavatel je oprávněn se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru dověděl, a pro porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru v cizině, do 2 měsíců po jeho návratu z ciziny. Nejpozději však může zaměstnavatel se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr do 1 roku ode dne, kdy důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru vznikl.
Stane-li se v průběhu výše uvedených 2 měsíců jednání zaměstnance, v němž je možné spatřovat porušení pracovních povinnosti, předmětem šetření jiného orgánu (typicky je tímto orgánem policie), je možné se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření.
Zaměstnavatel si musí dát pozor také na to, aby okamžité zrušení pracovního poměru mělo náležitou formu a svým obsahem vyhovovalo liteře zákona, jinak bude neplatné. Dle ustanovení § 60 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen provést okamžité zrušení pracovního poměru písemně, musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí je ve stanovené době (viz výše) doručit zaměstnanci. Důvod v listině uvedený není zaměstnavatel oprávněn dodatečně měnit.
Pokud zaměstnavatel zruší pracovní poměr neplatně, lze se soudit a soud je většinou v těchto případech na straně zaměstnance, kterému pak i přiřkne náhradu mzdy za dobu od chvíle, kdy došlo k neplatnému zrušení, jako by po tu dobu pracoval.

 


0x

Zaleží na smlouvě ,na duvodech vypovědy,Stanartní výpovědní lhuta je 2 měsíce ale třeba je ve smlouvě zkušební doba tak stačí 3 pracovní dni

doplněno 24.10.12 03:16:

Doporučuji prostudovat §50-61 zakona 262/2006 Sb v platném znění


není to ve zkušební době

 


0x
avatar ladinpraha

Ale důvody jsou rozhodující. Nejednou jsem viděl zrušení pracovního poměru z minuty na minutu - podle §55.

Ano, to jsou ty 2 důvody, které psala Dejavu - Zaměstnanec se dopustil trestného činu s odnětím svobody v délce větším jak 1 rok

 


0x
avatar lujs

Dneska mají firmy, podnikatelé, zaměstnavatelé díky modrobolševickejm poslancům takový pravomoce že vás (kohokoli) můžou propustit prakticky kdykoliv a skoro ani nemusej udávat důvod proč.

Navíc vám nemusí platit, za vás platit a já nevím co ještě. Taková je bohužel realita za kterou můžeme poděkovat hlavně Tupolánkovi.

 

 


 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2020 Poradna Poradte.cz. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o ochraně osobních údajů. | [tmavý motiv]