Lékařská dokumentace

Od: Datum: 25.01.13 17:46 odpovědí: 9 změna: 26.01.13 13:10

dobrý den,

mám právo, aby mi kterýkoli lékař vydal moji dokumentaci, moji kartu či část karty? Čím se mám ohradit, pokud mi lékař nebude chtít vyhovět? Ráda bych si přečetla, i když tomu moc rozumět nebudu, své lékařské zprávy. děkuji za radu


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: drejdl*
Datum: 25.01.13 18:10

Ne,. nemáte. Lékařská dokumentace není Vaším majetkem, i když se týká Vás. Můžete dostat výpis ze zdravotnické dokumentace, můžete požádat o kopii. Oboje je placené.

doplněno 25.01.13 18:44:

Ještě tedy doplnění, přesně podle litery zákona:

Poslední novela zákona kodifikuje zcela převratné změny v přístupu pacienta k vlastní zdravotnické dokumentaci. Bude asi nejvhodnější zkráceně ocitovat nová ustanovení:

"Pacient má právo
a) na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu; v případě autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky má nárok na informace, jejichž obsahem je popis příznaků onemocnění, diagnóza, popis terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů,
b) v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do dokumentů uvedených v písmenu a); v případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může nahlížet do záznamů týkajících se popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů,
c) na pořízení výpisů, opisů nebo kopií dokumentů uvedených v písmenu a); v případě autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky má nárok na pořízení výpisů, opisů nebo kopií těch částí dokumentů, které se týkají popisu příznaků, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů,
d) určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz podávání těchto informací jakékoliv osobě, a to při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv po přijetí; pacient při určení osoby, která může být informována o jeho zdravotním stavu, zároveň určí, zda této osobě náleží práva podle písmen b) a c); pacient může určení osoby nebo vyslovení zákazu kdykoliv odvolat; právo pacienta na určení osoby nebo na vyslovení zákazu se nevztahuje na postup podle odstavců 10 a 11
[týká se výše vyjmenovaných funkcionářů a studujících] a dále na podávání informací a na právo nahlížet do zdravotnické dokumentace nebo na pořizování výpisů, opisů nebo kopií podle zvláštních právních předpisů upravujících poskytování zdravotní péče, popřípadě činnosti související se zdravotní péčí; jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, mají právo na aktuální informace o jeho zdravotním stavu osoby blízké."

Ohodnoceno: 2x
 
Od: cobrak*
Datum: 25.01.13 18:23

Dobrý den. Pacient nemá právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace. Jmenuje se zdravotnická, proto, že do ní smíme nahlížet pouze my zdravotníci. Je to z toho důvodu, že pacientovi se diagnostikuje rakovina v posledním stadiu a on, kdyby se to dozvěděl, tak by se zhroutil. Takhle se to dozví jen rodina, která ho do poslední chvíle podporuje, ač sama ví, že za pár chvil odejde. Je to sice popírání lidských práv, protože každý pacient má právo na to, vědět, co mu je, ale v takovýhlech případech je lepší, když to neví. To mi věřte...Dejme tomu, že má před sebou půl roku života, ale kdyby to věděl, podlomí se mu kolena a nedožije se příštího měsíce...

doplněno 25.01.13 21:18:

Říkám, že je to správné? Ne. Říkám, že je to tak ve všech případech? Věřte mi, že 90letá babička se má líp, když to neví. Ale je to diskutabilní. Nejsem proti nahlížení do dokumentace, ani pro nahlížení do dokumentace. Ještě jednou opakuju, že to není postup ve všech případech. Je to hrozně individuální. Někdy je lepší říct pacientovi, že půjde na LDN rehabilitovat, než mu říct, že tam půjde zemřít nebo mu dát papíry, kde si to přečte. Kdysi se to u nás zavedlo, ale jelikož to dělalo neplechu, ustoupilo se od toho. Víte, proč se to nedělá? Proto, protože lékař má pacientovi vše povědět a o všem ho informovat, a proto je naprosto zbytečné nahlížení. Pacienti tomu nerozumí, latinsky neumí a vyčtou si tam něco, co tam vůbec není. Ale jak všichni víme, lékaři neříkají ani to, co by měli...Proto se nejspíš i tenhle příspěvek vytvořil. Ale představme si příklad. Pacient je v hospitalizován, že měl klíště a začal se mu hůře mluvit. No a teď si vezme dokumentaci a tam stojí: ,,Paralysis nervus facialis dexter, bulby volně, dýchání sklípkové..." Co si pod tím představí? Že má "sjetý" oči, nějaké divné dýchání, kterému doktoři říkají sklípkové a bůhví, co dalšího si tam přečte. Věřte mi, že když vezmete do rukou dokumentaci v nemocnici a nesetkali jste se nikdy s lékařskou terminologií, tak tomu stejně neporozumíte. Ano, můžete se na všechno jít zeptat doktora. Ale ten tam není od toho, aby pacientům překládal slova v papírech a kdyby to takhle dělal každý, nedělal by nic jiného. A hlavně on je pověřen tím, že má všechno pacientovi sdělit a pacient má vysloveně právo a je doktorovou povinností, aby mu lékař sdělil i smrtelnou diagnozu. Většinou ji sdělí, ale někdy to opravdu k ničemu nepřispěje. Zrovna minulý týden mi brečela jedna moje pacientka, že ji na vizitě řekli (kdyby jí to neřekli, tak by si to v tom případě přečetla, kdyby se to smělo), že má rakovinu tlustého střeva, která se rozlezla až do ledvin a do jater a že ji prý už není pomoci. A víte, co jsem dělal? Brečel nenápadně taky. Bylo jí 50 let! Totálně ji to položilo. A víte, co by se stalo, kdyby to ten doktor řekl jen dceři? Vůbec nic. Dcera by mamince zaplatila nějakou léčebnu, kam by maminka šla dožít a řekla by ji, že tam jde proto, že dlouho ležela a musí cvičit a to právě tam. A že až začne chodit a bude silná, půjde domů. Ona by to nevěděla a zemřela by naprosto důstojněji, než umírá teď. Proto je lepší nenahlížet...Nerozumíte situaci, tak neútočte... :(

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pacient*
Datum: 25.01.13 18:57

Tak uděláte raději z člověka nesvéprávného vola jenom kvůli hypotetické možnosti, že by si o 5měsíců zkrátil život, kdyby do dokumentace nahlédl? Vždyť se to stejně za týden nebo za měsíc dozví.

Jinak viz výše citovaný zákon

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pb®
Datum: 25.01.13 18:58

No tak tomu říkám logika. Vědět, že mám rakovinu v posledním stadiu, pěkně se se všemi rozloučím, vyřídím dědictví a až začne být zle, tak si někde v klidu zařídím bezbolestnou otravu oxidem uhličitým. Ušetřím tím sobě i blízkým převeliké utrpení a státní kase peníze. Jaká služba se prokáže člověku, kterému se jeho zdravotní stav nesdělí?

Ohodnoceno: 1x
 
Od: pacient*
Datum: 25.01.13 22:05

Vážený pane doktore,

kdybyste se v prvním příspěvku vyjádřil přesněji, nikdo by neútočil a vy byste te´d nemusel couvat a vysvětlovat. Ano, souhlasím, že jsou citlivé případy, kdy je nutné postupovat velmi, velmi individuálně. Souhlasím, že o vážných a smrtelných chorobách má pacienta nejdříve ústně informovat lékař, rozhodně se nemá těžkou diagnózu dozvědět z popsaného papíru. Komunikace s nejbližší rodinou je přitom žádoucí, přímo nutná.

Ale není pravda, že pacient nemá právo do dokumentace nahlížet. Zákon to povoluje. Je to zároveň důkaz serióznosti a otevřenosti vůči pacientovi i příbuzným, když o to požádají. Tajnosti, povýšenost a stavění se do role pána nad životem a smrtí nikdo z pacientů nedocení. Při vší úctě k vašemu vzdělání a zkušenostem - kde berete tu jistotu, že víte, co je pro člověka to nejlepší? Ta 90letá babička za svůj dlouhý život už mnohokrát o smrti přemýšlela, je na ni připravena a smířená. Náhlá smrtelná choroba v 50 letech je tragédie. Ale vy si myslíte, že ta paní je tak blbá, že by jí po pár dnech dnech na tzv. rehabilitaci nedošlo proč tam je? Tou komedií byste tíhu sdělení jenom alibisticky přenesl na někoho jiného. Nepodceňujte psychiku lidí a nesnažte se myslet a rozhodovat za ně. Jsou schopní unést víc, než si myslíte.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: cobrak*
Datum: 25.01.13 22:40

Doktorům pacienti ma klíně nebrečí...Vyžereme to my nelekařští zdravotníci, potože doktor to jen řekne a pak zmizí...

Necouvám, pořád zastávám názoru, že není dobré, aby pacient nahlížel do dokumentace, byť je vedena o něm. K tomu, že zdravotníci se staví do role nadřízeného a rozhodujícího. Lékaři nejsou arogantní, ale všichni, i my, máme za sebou nesčetně hodin psychologie a komunikace s pacientem a tak i doktor ví, kdy je vhodné to pacientovi sdělit a kdy jen jeho nejbližším. A kromě toho všeho všichni zdravotníci mají za sebou praxi a zkušenosti a tak ví, o je v danou chvíli správné. Za komunisů tomu bylo tak, že první, komu se podávaly informace, byli jeho nejbližší. Na jednu stranu to bylo potlačování jeho práv ( i já si vždycky všude říkám, že pacient má právo na to vědět i svoji smrtelnou diagnozu), ale na druhou stranu je prostě fakt, že někdy je vhodné to zatajit.

P.S.: Poku Drejl píše, že pacient má právo nahlížet do dokumentace, tak je to pravda a já se omlouvám za dezinformaci. Vím, že se nějak schvalovala novela o tom, že se to bude měnit a jelikož svůj čas teď nevěnuji nemocnici, ale studiju trochu jiného levelu ve zdravotnictví, uniklo mi to, protože jsem si to nehledal. Ale budu se muset informovat ještě pro jistotu ve škole, protože před Vánoci nám přednášel jeden lékař, že pacient stále nahlížet do sv dokumentace nesmí. Ale Drejl má určitě pravdu, takže mu věřte.

Každopádně si stojím za svým názorem, který říká, že pacient má vždy právo vědět svoji diagnozu, avšak někdy je lepší mu ji zatajit.

doplněno 26.01.13 19:55:

;) Všechno je to sporné, bohužel. Stejně jako s eutanázií. Všechno je diskutabilní a o tom nikdy nerozhodneme my jako běžní občané, ani jako zdravotníci, ale zákony, které jsou naprosto nesmyslné a ještě dlouho tomu tak bude.

Jen pro zajímavost zase. Ještě do 14.3.2011, když jste byl záchranář a zkolaboval Vám pacient, resp. se dostal do stavu klinické smrti, jste nesměl zahájit kardiopulmonální resuscitaci bez indikace lékaře. Takže Vám pacient ležel pod rukama, jeho srdce nebilo a Vy jste sahal k pasu pro vysílačku a volal jste lékaře, aby Vám dal indikaci. Mezi tím pacient ztrácel drahocenné vteřiny. Naštěstí se to změnilo a již indikace lékaře není potřeba, ale takových blbostí, které se nezměnily, je ještě daleko víc.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pacient*
Datum: 26.01.13 13:10

K tomu můžu jen dodat, že já bych si ani po odborném školení ani po letech praxe netroufl tvrdit, že vím přesně, co je pro druhého člověka nejlepší. Ale neberte to ve zlém. Vím, že máte náročnou práci.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pepr®
Datum: 25.01.13 19:07
avatar

Jaký je problém v tom, podívat se do dokumentace, když jsem objednaný ke specialistovi a dostanu s sebou kartu?

doplněno 25.01.13 19:17:

Pacient: No nevím. Specialista většinou potřebuje vědět celkový stav pacienta (nemoci, léky) a to se z žádanky nedoví.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: pacient*
Datum: 25.01.13 19:11

Žádný ... pokud ti obvoďák dá kartu do ruky. Někdo to dělá ale většinou se jen vypisuje žádanka o vyšetření a dokumentace zůstává o doktora.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

Návody Poradny
Poslední otázky Poradny společnost
Nejnavštěvovanější otázky v rubrice

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.