Svatba s cizincem

Od: Datum: 17.01.13 13:15 odpovědí: 11 změna: 19.01.13 08:04

Dobry den,

rada bych vedela jak postupovat v pripade svadby s cizincem. Ja jsem Ceska zijici a pracujici v Anglii, on je ze Sri Lanky, zijici, pracujici a studujici v Anglii. Mate nekdo podobnou skusenost? Na jake urady se obratit?

Svatba by mela nejspise probehnout v Anglii, pak na Sri Lance, nevim zda take v CR nebo staci na urade predlozit oddaci list?

Predem dekuji za vse odpovedi. Ema


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 17.01.13 13:18
avatar
Sňatek v zahraničí10.01.2012

Uzavření manželství občanem ČR v zahraničí civilní nebo církevní formou před příslušným cizozemským úřadem nebo pouze civilní formou před příslušným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí.
03.Pojmenování (název) životní situaceUzavření manželství.04.Základní informace k životní situaciUzavření manželství občanem ČR v zahraničí civilní nebo církevní formou před příslušným cizozemským úřadem nebo pouze civilní formou před příslušným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí.05.Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)Prohlášení o vstupu do manželství před příslušným orgánem činí oba snoubenci v přítomnosti orgánu zmocněného sezdávat snoubence. V případě sňatku na zastupitelském úřadě ČR je tímto orgánem vedoucí zastupitelského úřadu ČR.06.Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situaceV případě uzavírání občanského nebo církevního sňatku před příslušnými úřady v zahraničí se podmínky jeho uzavření a forma sňatku řídí právními předpisy dané země. Způsobilost občana ČR uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti, se řídí českým právním řádem.
Občan ČR může uzavřít manželství na zastupitelském úřadu ČR v odůvodněných případech (zejména z důvodů zdravotních, dlouhodobého pobytu v cizině apod.).
Před svatebním obřadem zastupitelský úřad ČR posoudí, zda uzavření manželství nebrání žádné okolnosti.
Před zastupitelským úřadem ČR nemohou uzavřít manželství dva cizí státní občané nebo osoby bez státního občanství.07.Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situaceKontaktovat úřad, kde má být manželství uzavřeno.08.Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešitNa úřadě, který je oprávněn k prohlášení snoubenců za manžele podle právního řádu daného státu, resp. českého právního řádu.09.Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešitV případě, že se rozhodnete uzavřít manželství v zahraničí, obrátíte se na úřad, kde tak hodláte učinit, a to na odpovědného matričního úředníka. Jedná-li se o zastupitelský úřad ČR, obrátíte se na konzulárního pracovníka.10.Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Při uzavírání manželství před cizozemskými úřady se snoubenci řídí pokyny příslušných místních úřadů, u kterých také získají informaci, jaké doklady mají předložit za tímto účelem v souladu s právním řádem tohoto státu. V případě nutnosti zprostředkuje na žádost občana ČR příslušný zastupitelský úřad ČR vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Před uzavřením manželství doporučujeme občanu ČR si ověřit, jestli sňatek uzavřený před příslušným orgánem cizího státu bude uznán v ČR.
V případě uzavření manželství na příslušném zastupitelském úřadě ČR vyplní snoubenci dotazník o uzavření manželství, a to na předepsaném tiskopise (poskytne jej uvedený úřad), ke kterému předloží každý z nich rodný list, doklad o státním občanství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a příp. dále podle okolností úmrtní list manžela nebo platné soudní rozhodnutí o rozvodu. Doklady se předkládají v úředních opisech nebo ověřených fotokopiích.
Cizojazyčné doklady se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a s předepsanými ověřeními, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.
11.Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

V případě, že se manželství uzavírá před příslušným cizozemským úřadem, potřebné formuláře v souladu s cizím právním řádem, jakož i informace k nim, poskytne tento úřad.
Při uzavírání manželství na příslušném zastupitelském úřadě ČR poskytne formulář dotazníku o uzavření manželství konzulární oddělení tohoto zastupitelského úřadu ČR. Tento úřad rovněž vyplní formulář Protokolu o uzavření manželství za účelem oznámení uzavření manželství v zahraničí, který se spolu s dotazníkem a ostatními doklady zasílá Zvláštní matrice vedené Úřadem městské části Brno - střed, jakož i za účelem vydání českého oddacího listu. Do doby obdržení českého oddacího listu vydá tento zastupitelský úřad potvrzení o uzavření manželství na zastupitelském úřadě.

Žádost o zápis uzavření manželství - formulář včetně dalších náležitostí naleznete také na webových stránkách Úřadu městské části Brno střed.
12.Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhraditPři uzavírání sňatku před cizozemskými úřady se řídí výše správních poplatků příslušnými předpisy dané země a bližší informaci v této věci poskytne příslušný cizozemský úřad.
Správní poplatky související s uzavřením manželství na příslušném zastupitelském úřadě ČR v zahraničí činí 5000,- Kč.13.Jaké jsou lhůty pro vyřízeníNejsou stanoveny žádné lhůty. Upozorňujeme však, že při vyřizování potřebných dokladů působí zastupitelský úřad jen jako zprostředkovatel, a proto je nutné počítat i s dobou na doručení, jakož i s tím, že každý z příslušných orgánů ČR má lhůtu 30 dnů pro vyřízení věci.14.Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupuKromě snoubenců jsou to v případě sňatku uskutečněného na zastupitelském úřadě ČR oddávající, zapisovatel a dva svědkové, v případě sňatku na cizozemském úřadě záleží na právním řádu dotčeného cizího státu.15.Jaké další činnosti jsou po Vás jako žadateli požadoványPo uzavření manželství se lze obrátit za účelem obstarání českého oddacího listu na příslušný zastupitelský úřad ČR nebo na matriku v místě trvalého pobytu novomanželů v ČR, případně přímo na Zvláštní matriku vedenou Úřadem městské části Brno - střed, která český oddací list vystaví.16.Můžete využít elektronickou službu?Internetové stránky MZV ČR: www.mzv.cz - vybrat příslušný stát v kapitole "Státy a území", téma "Kontaktní český úřad".17.Podle kterého právního předpisu se postupujeV případě sňatku na zastupitelském úřadě ČR zákon o rodině č. 94/1963Sb., v platném znění, zákon č. 97/1963Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění, v případě sňatku na cizozemském úřadě jsou relevantní příslušné předpisy cizího státu.18.Jaké jsou související předpisyPrávní předpisy země státní příslušnosti cizince, pokud jde o jeho způsobilost uzavřít manželství, Vídeňská úmluva o konzulárních stycích z roku 1963, publikovaná pod č.32/1969 Sb.19.Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňujíPři uzavírání manželství před příslušným cizozemským úřadem informaci ohledně případných opravných prostředků lze získat na tomto úřadě.
V případě uzavírání manželství před příslušným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí zákonem nejsou stanoveny žádné opravné prostředky. Postup konzulárního pracovníka může být přezkoumán vedoucím zastupitelského úřadu a jeho postup Ministerstvem zahraničních věcí ČR.
Jestliže bylo manželství uzavřeno na zastupitelském úřadě ČR v rozporu s právním řádem ČR, lze se soudní cestou domáhat určení neplatnosti manželství nebo určení toho, že manželství nevzniklo. Soud může rozhodnout ve věci neplatnosti nebo neexistence manželství i bez podání návrhu.20.Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinnostíNejsou stanoveny.21.Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na něJe možno uzavřít manželství na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí?
V odůvodněných případech lze uzavřít na zastupitelském úřadě ČR manželství mezi občany ČR , příp. mezi občanem ČR a cizincem.22.Potřebujete se k věci dozvědět více? Na koho se obrátit.Na cizozemský úřad pověřený vedením matriky (v případě občanského nebo církevního sňatku v dotčené zemi).
Na zastupitelský úřad ČR, obecní úřad v ČR pověřený vedením matriky (místní úřad, městský úřad nebo magistrát), odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra ČR.23.Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné forměMožno se informovat například na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.24.Související životní situace a návody, jak je řešitObstarání matričních a dalších dokumentů. Zápis matričních událostí, ke kterým došlo v zahraničí.25.Za správnost návodu odpovídá útvarOdbor konzulárních činností MZV ČR.26.Za správnost odpovídá pán/paní27.Návod je zpracován podle právního stavu ke dni10.1.201228.Kdy byl naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost10.1.201229.Datum konce platnosti návoduDatum konce platnosti návodu nebyl stanoven.30.Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
doplněno 17.01.13 13:19:

špatně se to zkopírovalo...

takže originál zde:

http://www.mzv.cz/jnp/cz/cest…anici/snatek_v_zahranici.html

Ohodnoceno: 5x
 
Od: emilie*
Datum: 17.01.13 14:18

Dobry den, velmi dekuji za poskytnute informace a odkaz, vse prostuduji.

Preji Vam hezky den, Ema

Datum: 17.01.13 15:45
avatar

Trochu černého humoru jen aby jste se z té Sri Lanky někdy ještě vrátila a taky nezjistila, že manžel už tam má třeba další 3 manželky a tato rozdílná naboženství jsou dost o hubu kord, když chcete žít tam a né v Evropě

Ohodnoceno: 1x
 
Od: sham
Datum: 17.01.13 17:29
Oni Britove uz maji svou zkusenost s temito snatky Češek (i tech opalenych) s mimoevropskymi cizinci.
Ohodnoceno: 0x
 
Od: sham
Datum: 19.01.13 08:04
Neuplynul ani dan, aby se neobjevil dalsi pripad. Tahle dokonce letala pro frajery az do Pakistanu (britsky Daily Mail ma vice informaci, vcetne obrazku skoro vsech obvinenych a odsouzenych).
Ohodnoceno: 0x
 
Od: sham
Datum: 19.01.13 08:04
Neuplynul ani dEn, aby ...
Ohodnoceno: 0x
 
Od: pt®
Datum: 17.01.13 16:20
avatar

Pokud by svatební obřad probíhal v Anglii, tak podle jejich zákonů. Pokud si zajdete na tamní městskou radnici, tak Vám sdělí, jaké dokumenty si máte opatřit Vy i Váš snoubenec. Pokud je Váš milý ze Srí Lanky, asi bych si takový sňatek rozmyslela. Jste evropanka, vemte si evropana. - pt

doplněno 17.01.13 16:21:

Ještě doplním, dcera se vdávala v Belgii za Belgičana a postupovali podle pokynů tamní radnice a nebylo toho málo, je to již přes 20 let.

doplněno 20.01.13 12:01:

Tazatelko, nezlobte se, že jsem k odpovědi přidala i svůj názor, ale nedalo mi svědomí, Vás trochu nevarovat, protože člověk nikdy neví, co jej s jinou a odlišnou kulturou čeká. Samozřejmě, že rozhodnutí je na Vás. - pt

Ohodnoceno: 0x
 
Od: jardino555*
Datum: 17.01.13 16:27

taková to exotická manželství většinou končí průšvihem ...ambasády...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 17.01.13 17:03

moji milí rádcové. Tazatelka se ptá, kam na úřady. Nechce od nás slyšet, jestli svatba s cizincem ano, či ne. Domnívám se, že moralizování již slyšela ažaž. je to její rozhodnutí, tak ho prosím, respektujme a nekomentujme. Děkuji.

Ohodnoceno: 3x
 
Od: kamouk
Datum: 17.01.13 17:31

Chran Buh-radit -nene,ale ja tam byla (na SRI LANCE)tak trochu vim o cem je rec-myslim kulturu atd...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 17.01.13 22:23

Vim, ze pred svatbou se o tomhle tezkou uvazuje, ale preci jen, clovek nikdy nevi, takze byt vami nejdriv si dobre zjistim v ktere zemi by byl prislusny soud v pripade rozvodu a soudu o deti. Nikdo si to nepreje, ale tyhle veci se stavaji a neni to pak zadna legrace. Nedavno jsem o podobne veci videla reportaz a jestli si dobre pamatuju, tak konecne ponauceni z toho bylo uzavrit snatek rozhodne nejdriv v Cechach, protoze vam to pak vyznamne zjednodusi situaci.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.