Právo policie - razie v restauracích

Od: Datum: 19.04.11 19:53 odpovědí: 27 změna: 22.07.14 18:40

Policie ČR pořádá o velikonocích velké razie v restaracích, kde hodlá kontrolovat mladistvé, zda nejsou pod vlivem alkoholu. Mám dotazy :

1) Podle kterého zákona je mladistvý, který si přišel dát v restauraci limonádu, povinen se podrobit dechové zkoušce na alkohol?

2) Jaká sankce mu hrozí, když odmítne se zkoušce podrobit?


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: nikl*
Datum: 19.04.11 20:01

No limonadu si v hospode dat muze. Ovsem policie ho muze zkontrolovat, jestli uz do hospody neprisel nalitej z jiny hospody a nebo z domu;)

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 19.04.11 20:07

Takže podle Vás může Policie ČR kdykoliv kontrolovat kohokoliv, zda nepožil alkoholický nápoj?

Od: nikl*
Datum: 19.04.11 20:25

Policie ma svoje zakony a nikdo jim nemuze odporovat. No muzete, ale je vam to platny vite jak...*pivo*

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 21.04.11 22:25

Bohužel v dnešní době je nepravděpodobné, že by někdo šel do hospody aby tam usrkával polotučné mléko. U nezletilců to platí dvojnásob, protože si kouřením, alkoholem a drogami dokazují, jak jsou in. A proto má policie důvodné podezření, že když 16ti letý mladík sedí v hospodě, bude mít něco "pod kůží". A ve chvíli, kdy má podezřření, může konat. punkt...

Ohodnoceno: 0x
 
Od: drich*
Datum: 19.04.11 20:14

Policie tě může zkontrolovat zrovna tak přímo na ulici, jako v restauraci, nebo za volantem.

A pokud máš jen trochu rozumu, tak odporovat nebudeš. Protože, pochybuju že máš zájem se nechat odvézt na služebnu a čekat a dohadovat se tam s něma nějakou tu hodinu a pak ještě čekat až si tě vyzvednou rodiče...

Navíc nevím proč by se neměl nechat zkontrolovat někdo kdo pije jen limonádu a má svědomí čisté =)

Možná bych měl dodat, že NEPODROBENÍ ZKOUŠCE = VINEN , NEPODROBENÍ SE LÉKAŘSKÉMU VYŠETŘENÍ = VINEN

doplněno 19.04.11 20:15:

na ulici myšleno např. při řízení kola ale u mladistvých samozřejmě i při vrávoravé chůzi =)

doplněno 19.04.11 20:25:

ABYCH TAKY NESTRAŠIL, TAK NĚJAKÁ RADA:

Můžeš zkusit říct, že chceš vidět kalibrační protokol od toho ALKOHOLTESTERU, že bez toho není jistota, že je měření objektivní. Ovšem nepočítej usměvavou reakce policistů - spíš bych to viděl na dusno na služebně.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 19.04.11 20:24

Mno, a nyní už bych chtěl znát ten zákon, který tu povinnost podrobit se té zkoušce mladistvému přikazuje (viz Listina lidských práv). U řidiče je to známý zákon o silničním provozu.

Datum: 19.04.11 20:36
avatar

Toníku, domnívám se, že se zde nenajde někdo znalý tohoto předpisu. Doporučil bych položit dotazy zde:

http://www.policie.cz/clanek/…asledujici-adresy-239552.aspx

K čemu to potřebuješ vědět?
doplněno 19.04.11 21:06:

Tondo, až to zjistíš, dej vědět.

Díky Ti.
doplněno 26.04.11 16:32:

Tondo, co jsi zjistil?

Já jen toto: zdroj policie ČR, odpověď

Dobrý den,
problematikou alkoholu u mladistvých se zabývá zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně je oprávnění kontrolovat mladistvé ze strany Policie ČR obsaženo v § 24:
§ 24

(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonává

a) obecní policie,

b) Policie České republiky,

c) obec v přenesené působnosti,

d) Česká obchodní inspekce, jde-li o alkohol,

e) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, jde-li o tabákové výrobky,

f) orgán ochrany veřejného zdraví, jde-li o stravovací služby.
Policisté tímto způsobem kontrolují zákaz prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám mladších 18 let _ viz § 12 tohoto zákona:
§ 12

(1) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje

a) osobám mladším 18 let,

b) na všech akcích určených osobám mladším 18 let,

c) osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou,

d) ve zdravotnických zařízeních,

e) v prostředích výlučně určených pro vnitrostátní hromadnou dopravu osob s výjimkou železničních jídelních vozů, palub letadel a určených prostor plavidel veřejné lodní dopravy,

f) na sportovních akcích, s výjimkou výčepního piva s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent,

g) ve všech typech škol a školských zařízení.
Pokud to tedy shrnu, jsou-li osoby mladší 18 let přistiženy na místě podávání alkoholických nápojů, je policista ze zákona oprávněn provést kontrolu, zda nebyl zákon porušen a někdo této osobě alkohol neprodal či nepodal. Chráníme tak zdraví mladistvých.
Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi zmiňuje kromě zákona č. 379/2005 Sb. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vůči němuž je z. č. 379/2005 Sb. v postavení speciality, v § 30:
§ 30

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let, osobě, o níž lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku, nebo osobě o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

b) neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové látky než jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol,

c) se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek,

d) úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslně líh nebo destilát bez povolení vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu,

e) úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek než látek omamných a psychotropních osobě mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její tělesný nebo mravní vývoj,

f) umožní neoprávněné požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti let, nejde-li o čin přísněji trestný,

g) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

h) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písmenu g),

ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g),

i) odepře se podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, k němuž byl vyzván podle zvláštního právního předpisu,

j) neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku,

k) prodá jednotlivé cigarety nebo neuzavřené jednotkové balení cigaret,

l) kouří na místech zákonem zakázaných,

m) prodá výrobek podobný tabákovému výrobku, tabákové potřebě ve formě potravinářského výrobku nebo hračky, a nebo podobný alkoholickému nápoji ve formě hračky,

n) prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu nebo alkoholický nápoj v zařízení nebo na akcích určených osobám mladším 18 let,

o) prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku osobě mladší 18 let nebo neodepře jejich prodej fyzické osobě, o níž lze mít pochybnost, že splňuje podmínku věku.
Konkrétní činnost na místě se odvíjí od toho, jak kontrola na místě probíhá. Na místě bývají kromě policistů i pracovníci orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), kteří věc řeší v rámci své pravomoci. Zejména u dětí je už samotný fakt, že se v takovém zařízení nachází, informací, se kterou OSPOD dále pracuje _ ať už se kontrole podrobí, či nikoliv. Pro nás je ale osoba mladší 18let především předmětem ochrany, porušení zákona se řeší s tím, kdo jí konzumaci alkoholu umožnil.
Pro bližší právní rozbor se obraťte na příslušné pracoviště Ministerstva vnitra ČR, které se touto problematikou zabývá a vydává stanoviska k postupu Policie ČR. Mnou uvedená ustanovení jsou pouze demonstrativním výčtem norem, které postup policie upravují.
S pozdravem
kpt. Mgr. Jan Melša
vrchní komisař, tiskový mluvčí
Email: presspp@mvcr.cz
www.policie.cz
POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Preventivně informační odbor KPP
Strojnická 27
170 89 Praha 7
doplněno 27.04.11 17:55:

Tondo, zdravím,

sehnal jsem i tu možnost, když mladík řekne, (třeba) já se bojím do toho dýchnoz, nebo nechci dýchat...

"
Vážený pane Melšo, děkuji mnohokrát za odpověď. Takto mi to zhruba stačí, jen bych prosil co se stane mladistvému, když odmítne dechovou zkoušku."...odpověď...
to je zajímavá otázka. Záleží na tom, jak kontrola probíhá. V ojedinělých případech by se mohlo jednat i o přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Nutno ovšem dodat, že dechová zkouška není jediným způsobem, jak lze prokázat podání alkoholu osobě mladší 18let. V úvahu připadají i svědecké výpovědi, či jiná dokumentace operativního charakteru.


S pozdravem


kpt. Mgr. Jan Melša
vrchní komisař, tiskový mluvčí

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 19.04.11 20:57

Připadá mi ta akce jako zbytečné šikanování mladistvých, kterým si Policie ČR ulehčuje svoji práci. Zákon totiž zakazuje provozovatelům restaurací nalévat mladistvým alkoholické nápoje. Žádný zákon nezakazuje mladistvým požívat alkoholické nápoje! Případný přestupek tedy může spáchat jen dospělá osoba - číšník nebo výčepní a je tedy na policistech, aby jim toto protiprávní jednání dokázali (např. svým svědectvím, že tento skutek přímo viděli). Zodpovědnost za podnapilé mladistvé (pokud se uvolí podrobit dechové zkoušce) mají pak jejich rodiče, kteří si pro své děti pak chodí na služebny policie. Podle mého názoru stejně takovéto akce vyšumí do ztracena a policisté při tom mají tolik jiné kriminality, které by měli věnovat svoji pozornost (vykrádání bytů, krádeže aut, prodej drog, kapsáři atd.). Tak mě zajímá, zdali takovou akci mají alespoň řádně právně ošetřenou.

doplněno 19.04.11 20:59:

Jinak díky za tipový link, určitě ho využiji.

Datum: 26.04.11 19:15
avatar

Zbytecne sikanovani? Nevim chlapce zlata, kolik ti je let, ale me, kdyby se v dejme tomu sestacti sezral syn v hospode, tak doma jeste dostane nadavkem par facek. To je stejne blba otazka jako "proc nemuzou ridit lidi uz od patnacti let?" - protoze to neumi, neovladaji se a jsou to jeste deti. Proto. Takze kazdej pubertak, co po vecerech ridi auta, kouri travu a chlasta v hospode, by tech par facek mel dostat, aby se probral. Dle dnesnich serioznich novin a tv s nimi maji policajti dost prace a deti, co skonci totalne ozraly na zachytce nebo hur - s otravou alkoholu v nemocici - stale pribyva. Nemalo zivotu uz policiste zachranili...

Ale stezovat si na jejich buzeraci budeme porad, vid?

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 26.04.11 17:04

Milane, zjistil jsem to v zákoně o Policii ČR - viz odpověď dne 19.4. - 21:23 hod : Policie může prakticky vše a každý je povinen uposlechnout jejich pokynů.

Od: ezredfordulo
Datum: 22.07.14 18:36

kpt. Melša je bodrý chlapík, co umě použil zákon 379/2005, kde se opírá o citaci § 30 písmeno I, kde se praví: " odepře se podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, k němuž byl vyzván podle zvláštního právního předpisu,ovšem tento zvláštní právní předpis jaksi zapomněl uvést.V něm se totiž jasně praví, že je povinna se podrobit pouze osoba, jež vykonává činnost, kterou by mohla ohrozit zdraví či život dalších osob. (např. klasicky řidič motorového vozidla). (§16 ods. 1 a 2)Čili mladíci sedící v hospodě na židli rozhodně takovou činnost nevykonávají, takže rozhodně z toho, co pan kapitán psal, nevyplívá, že by se museli této zkoušce na alkohol podrobit. S přáním hezkého dne Ezredfordulo

Ohodnoceno: 0x
 
Od: drich*
Datum: 19.04.11 20:38

Nejsem líný něco hledat, ale v zákonech opravdu hledám nerad, pokud chceš bádat napomůže ti tento odkaz:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 19.04.11 21:23

Mají to hoši dobře ošetřeno v zákoně o policii :

§ 67
Získávání informací v souvislosti s odhalováním
a šetřením přestupků

(1) Policie je v souvislosti s odhalováním a šetře-
ním přestupku oprávněna vyžadovat
a) výpis z evidence Rejstříku trestů v případech, ve
kterých by předchozí trestní postih mohl vést k po-
souzení skutku jako trestného činu,
b) provedení orientačního vyšetření při podezření na
ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou
pomocí dechové zkoušky nebo odběrem slin
anebo potu,

a dále

§ 114
Každý je povinen bez zbytečného odkladu a bez-
platně uposlechnout výzvy anebo pokynu nebo vyho-
vět žádosti policie, policisty nebo inspektora; to neplatí,
pokud tento zákon nebo jiný právní předpis stanoví
jinak. Nelze-li účelu výzvy, pokynu nebo žádosti do-
sáhnout pro odpor osoby, je policista nebo inspektor
oprávněn tento odpor překonat.

Takže díky Vašim odkazům jsem si to našel, že naše Policie ČR může vlastně úplně všechno! Proto se našim policistům vyhýbejte velikým obloukem!

doplněno 19.04.11 21:29:

Závěr : Takže ti policisté vyšetřují v té hospodě přestupky personálu a v rámci tohoto šetření využívají své oprávnění podle § 67 a §114 Zákona č. 273/2008 Sb., o policii, které mají vůči libovolně zvoleným osobám! Howgh.

Od: buss
Datum: 21.04.11 22:32

joo, získala důkaz!

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ezredfordulo
Datum: 22.07.14 18:40

opět špatný výklad zákona. Policie může vyzvat osobu k podrobení se dechové zkoušky, ovšem tato může tuto zkoušku odepřít, protože není účastníkem řízení.

Ohodnoceno: 0x
 

 

Od: buss
Datum: 19.04.11 21:04

.. prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let, osobě, o níž lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku,
.. prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu nebo alkoholický nápoj v zařízení nebo na akcích určených osobám mladším 18 let,
Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje
a) osobám mladším 18 let,
b) na všech akcích určených osobám mladším 18 let,
1/ Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdravísvoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním.
2/ Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu je povinna se podrobit osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti podle odstavce 1 pod vlivem alkoholu

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 19.04.11 21:07
avatar

toto je co? Na to se Toník neptal...

Ohodnoceno: 0x
 
Od: nikl*
Datum: 19.04.11 21:25

Tonda se ptal, jestli ho muzou policajti kontrolovat jestli neni podnapily. Muze se zeptat policajtu sam. Hlavne ale at predtim nepije;)

Ohodnoceno: 0x
 
Od: buss
Datum: 19.04.11 21:45

1 Podle kterého zákona je mladistvý, ... prosté - ten co to právo P ČR dává, o P ČR, kde jsou jejich oprávnění.
2. Zakazuje se podávání ...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 19.04.11 21:21

A neni lepsi, nez si zjistovat, jestli je na to zakon, si pockat do 18 a pak teprve zacit chlastat?

doplněno 19.04.11 21:21:

Kvuli takovy blbosti se vazne v zakonech hrabat nebudu.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 21.04.11 19:59
Domnívám se, že postup policie je nezákonný (kdysi se o tomto zmiňoval známý právník dr. Sokol - že takovou povinnost by musel stanovit zákon - a ten ji nestanoví, ale citaci nemohu najít).
Mladistvým není zakázáno požívat alkoholické nápoje!
Jak bylo citováno:
"1/ Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdravísvoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním.
2/ Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu je povinna se podrobit osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti podle odstavce 1 pod vlivem alkoholu"
To se ovšem netýká hosta v restauraci!
Policisté zneužívají toho, že mladiství se neodváží odmítnout. Pokud máte čas a chuť, můžete se tomuto problému věnovat, poslat podnět ombudsmanovi, stížnost ministrovi vnitra, řediteli Policie, obrátit se na organizace pro ochranu lidských práv ...
Ohodnoceno: 0x
 
Od: lena7
Datum: 21.04.11 22:12

zák. č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

§30, odst. (1), písm. c

přestupku se dopustí ten kdo:

c. se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 21.04.11 22:20
avatar

leno, to je ale něco jiného...

jaké opatření se nepodrobí?

jako kontola dechu?

Ohodnoceno: 0x
 
Od: buss
Datum: 21.04.11 22:28

no fajn, a co to je opatření ... a co to nadměrné? Je opatřením orientační dechová zkouška?

Dočtěte to dále, i/

doplněno 21.04.11 22:40:

A představte si, že to oprávnění má i obecní policije

Ohodnoceno: 0x
 
Od: juldab*
Datum: 21.04.11 22:38

Co je to nadměrné. A za další je zde možnost jak tyto věco obejít ale nemyslím si že by bylo sprívný je zde uvádět. Možná by tím porušil i pravidla tohoto fora.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 21.04.11 22:45

A tam je v poznámce pod čarou odkaz na zákon 379/2005, § 16:

§ 16
Vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky
(1) Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním.
(2) Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu je povinna se podrobit osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti podle odstavce 1 pod vlivem alkoholu, a dále osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje. Spočívá-li orientační vyšetření zjišťující obsah alkoholu v dechové zkoušce provedené analyzátorem alkoholu v dechu, splňujícím podmínky stanovené zvláštním právním předpisem9a), odborné lékařské vyšetření se neprovede. V případě, že osoba tento způsob orientačního vyšetření odmítne, provede se odborné lékařské vyšetření.
(3) Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah jiné návykové látky než alkoholu je povinna se podrobit osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti podle odstavce 1 pod vlivem jiné návykové látky, a dále osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s užitím jiné návykové látky.
(4) Vyzvat osobu podle odstavců 1 až 3 ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření podle odstavce 2 a 3 je oprávněn příslušník Policie České republiky, příslušník Vojenské policie, příslušník Vězeňské služby České republiky, zaměstnavatel, její ošetřující lékař, strážník obecní policie nebo osoby pověřené kontrolou osob, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit život nebo zdraví svoje anebo dalších osob nebo poškodit majetek.
(5) Orientační vyšetření provádí útvar Policie České republiky, útvar Vojenské policie, Vězeňská služba České republiky, osoba pověřená kontrolou osob, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit život anebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, zaměstnavatel, ošetřující lékař nebo obecní policie. Odborné lékařské vyšetření provádí zdravotnické zařízení k tomu odborně a provozně způsobilé. Odmítne-li osoba podle odstavců 1 až 3 vyšetření podle odstavců 2 a 3, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
(6) Zdravotnické zařízení k tomu odborně a provozně způsobilé je povinno poskytnout subjektům uvedeným v odstavci 4 potřebnou pomoc provedením odběru biologického materiálu.

-

Ale nic z toho se nevztahuje na tazatelův dotaz.

-

viz též např.:

http://www.obecnipolicie.cz/m…1/tabakovy_zakon_komentar.htm

Kde neznámý autor komentáře tvrdí:

K § 16 :

"Mezi okruh osob vymezených odstavci 1) a 2) patří i osoba mladší 18-ti let konzumující alkoholické nápoje či jiné návykové látky, účastník provozu na pozemních komunikacích, a to i řidič, jak stanoví právní názor Ministerstva vnitra ČR z listopadu 2005."

Což je zjevně pochybné argumentovat jakýmsi "právním názorem ministerstva" - to přece není žádný pramen práva. Výklad zákona může provádět jedině soud při své rozhodovací činnosti.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 21.04.11 22:21

Sice neodpovím na dotaz tak jak by tazatel čekal, nicméně reaguji:

Osobně jsem do 18 let nepil, protože mi to rodiče zakázali. Nemyslím že bych svůj život o něco ochudil nebo byl málo průbojný. Prostě to bylo zakázáno a tečka. Díky tomu jsem nemusel řešit problém, jestli má policista právo mě kontrolovat, jestli nejsem v knajpě na šlupky...

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.