Nedostatečná na konci deváté třídy

Od: Datum: 17.06.12 18:16 odpovědí: 17 změna: 20.06.12 18:18

Dobrý den, chtěl bych se zeptat. V pololetí mě přijali na střední šklolu, ale teď na konci roku mi dva učitelé oznámili že mi dají nedostatečnou na vysvědčení. Takže se ptám, když už jsem přijat tak vezmoumě na tu střední školu nebo ne?

Děkuji za odpovědi :)


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: tomasp123
Datum: 17.06.12 18:35

Podmínkou každé střední školy je ukončené základní vzdělání. Budete muset v srpnu udělat reparáty z těch dvou předmětů, ve kterých Vám oznámili nedostatečnou a pak Vás vezmou. Pokud neuděláte reparáty v srpnu, tak Vás nevezmou, protože nebudete mít ukončené základní vzdělání.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: viky®
Datum: 17.06.12 19:31
avatar

Dobrý den.

Jak již píše nahoře rádce, když neuděláte reparát ze dvou předmětů, na střední školu vás nevezmou. Jen moje úvaha. Reparát musíte udělat, už jen proto, aby jste měl ukončené základní vzdělání. Když nastoupíte na střední školu, ( matematika, čeština) domnívám se, že to jsou předměty, které jsou ohroženy, domníváte se, že zvládnete náročnější učivo na střední? Nechtělo by to, zamyslet se, a jít se raději učit, co vás baví? Tam se oči nad známkou přivřou, když budete zručný. Vyučení vás může živit celý život. Jen můj názor.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: b
Datum: 17.06.12 19:44

Mýlíte se. Ač se to zdá podivné, dosažení základního vzdělání není nutné, postačuje jen ukončená povinná školní docházka = 9 let školního vzdělávání v ZŠ, není nutné úspěšné absolvování 9. třídy. Viz. § 59 Školského zákona, popř. informace např. zde:

http://www.infoabsolvent.cz/T…ranka.aspx?KodStranky=10.0.04

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 17.06.12 20:34
avatar

Podle mne by ZŠ neměla na vysvědčení za 9. ročník (s dvěma nedostatečnými) potvrdit ukončení povinné školní docházky.

doplněno 17.06.12 20:37:

Po nástupu na střední školu vyžaduje většina škol předložení závěrečného vysvědčení z posledního ročníku ZŠ. Žák, který by měl mít na vysvědčení dvě nedostatečné, obdrží na konci roku pouze výpis, vysvědčení mu škola vydá až po opravných zkouškách.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: b
Datum: 17.06.12 21:07

Pletete si ukončení povinné školní docházky a absolvování základní školy. Povinná školní docházka trvá devět let, během nichž žák navštěvuje ZŠ a klidně se může stát, že ji ukončí v sedmé třídě, pokud 2x ročník opakoval.

Źák, který během devíti let nezvládl základní školní docházku - tedy neprošel úspěšně všemi devíti postupnými ročníky - může i po skončení povinné školní docházky ve vzdělávání na ZŠ pokračovat a základního vzdělání dosáhnout.

Naopak se může stát, že výjimečně talentované dítě tzv. přeskočí některou z tříd ZŠ, postoupí např. ze třetí třídy přímo do páté. Pak má základní vzdělání ukončené již po osmi letech školní docházky. Povinnou devítiletou docházku ukončí až absolvováním dalšího roku již na SŠ.

Poznámka k opravné zkoušce: Neexistuje povinnost konat opravnou zkoušku, škola vyvsědčení vydá i s pětkami na konci 2. pololetí, pokud žák o vykonání opravné zkoušky nemá zájem.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 19.06.12 00:35
avatar

Od kdy škola vydává vysvědčení na konci 2. pololetí vysvědčení s pětkami? (Ještě před pár lety jsme vysvědčení s pětkami mohli vydat až poté, co žák nesložil opravnou zkoušku, nikoliv hned na konci června.)

Ohodnoceno: 0x
 
Od: b
Datum: 17.06.12 19:39

Zda tě přijmou i s dvěma pětkami na vysvědčení, záleží na podmínkách, jaké si stanovila daná střední škola. Obecně tomu nedostatečné hodnocení v 2. pololetí 9. třídy nebrání, protože školský zákon vyžaduje splnění povinné školní docházky - tedy 9 let školní docházky nikoliv ukončené základní vzdělání, viz. Školský zákon § 59 "Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole

(1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti."

Informuj se přímo na vybrané SŠ.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: hop®
Datum: 17.06.12 20:41
avatar

Jen můj názor:

Přijetí na střední školu nemívá jako podmínku ukončení povinné základní školní docházky, protože žák - student ve studiu pokračuje. Rozhodující pro příjímačky a přijetí bývaly známky z konce předcházejícího ročníku a z pololetí závěrečného ročníku na základce. Pokud je tazatel již přijatý, na závěrečných známkách už by nemělo záležet, alespoň ve smyslu toho, že je již jednou přijat. Je ale možné, že se podmínky změnily, asi nejlepší bude vznést dotaz přímo na budoucí střední školu...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 17.06.12 21:20
avatar

Popravdě, ještě jsem neslyšela, aby někoho s dvěma pětkami vzali na střední. Na učiliště, které má málo žáků, možná, ale střední škola? To už by byla fakt síla.

Myslím, tazateli, že pokud na školu chceš, je v tvém zájmu udělat srpnové opravky.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: b
Datum: 18.06.12 18:24

Tazatel píše: "V pololetí mě přijali na střední školu,..." - takže pokud již má rozhodnutí o přijetí a součástí podmínek, za nichž byl přijat není ukončené základní vzdělání, škole nezbývá, než žáka ke studiu přijmout i s pětkami na konci devítky. Škola nemůže své rozhodnutí svévolně změnit, školský zákon říká, že postačuje absolvovat 9 let povinné školní docházky.
Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 19.06.12 00:42
avatar

Teď se mi to nedaří dohledat, ale ta formulace je poněkud nešťastná.

Stačí-li absolvovat devět let školní docházky k tomu, aby byl žák přijat na SŠ, může být na SŠ klidně přijat i žák ze 7. třídy, za předpokladu, že ukončil 9 let školní docházky (2x propadl, např. v 6. a 7. ročníku).

To podle mne není dobrá interpretace.

doplněno 19.06.12 00:46:

Některé soukromé školy jsou ochotny přijmout každého platíího žáka (osobní zkušenost).

Ohodnoceno: 0x
 
Od: b
Datum: 19.06.12 14:53

Ano, vypadá to absurdně, ale Školský zákon skutečně nevyžaduje pro přijetí ke studiu ukončené základní vzdělání. Připojuji již jednou uvedenou citaci §59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole:

(1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Je jen na střední škole, zda bude vyžadovat úspěšné absolvování 9. třídy nebo přijme žáka po devítileté povinné docházce, který dvakrát propadl a vyšel ze sedmé třídy :).

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 19.06.12 22:13
avatar

Podle mne by měl žák s nedostečnou na konci 9. ročníku do konce školního roku (31. srpna) vykonat úspěšně opravnou zkoušku.

-

Školský zákon, § 53:

(1) Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.

(2) Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.

(3) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.

Ohodnoceno: 0x
 

 

Od: b
Datum: 20.06.12 15:19

Když si pozorně přečtete bod 3) je jasné, že devátou třídu lze ukončit s pětkou - k opravné zkoušce nemůžete nikoho nutit - nedostaví-li se žák, zůstává mu pětka. Pokud ho již dříve přijali na SŠ a mezi podmínkami nebyl výslovně uveden požadavek na úspěšné ukončení 9. třídy - tedy bez pětky - nemůže SŠ svévolně změnit rozhodnutí a musí žáka ke studiu přijmout. Rozumím tomu, že Vám to připadá podivné, ale opravdu, není-li v podmínkách SŠ výslovně zmíněn požadavek na dosažení základního vzdělání, nic nenutí deváťáky s pětkami na konci roku, aby se dostavili k opravkám.

P. S. Ti rozumní samozřejmě opravky absolvují, aby dosáhli základního vzdělání.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 20.06.12 16:43
avatar

Mně se pořád příčí představa, že by na SŠ mohl přejít žák, který úspěšně neukončil základní vzdělání.

Nedomnívám se, že by nebylo možné žáka k vykonání opravné zkoušky nutit. Já bodu 3 rozumím tak, že nevykoná-li žák opravnou zkoušku, neprospěl a je znovu žákem 9. ročníku.

Ale je možné, že se mýlím, a žepravdu máte Vy.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: b
Datum: 20.06.12 18:18

Rozumím přesně, co Vám nesedí, ale ze zákona to je opravdu tak, že není nutné mít základní vzdělání. Opakování deváté třídy je čistě dobrovolné rozhodnutí a pokud je žák již dříve přijat na SŠ, žák k opakování má jen mizivou motivaci. Zde je oficiální informace:

http://www.infoabsolvent.cz/T…ranka.aspx?KodStranky=10.0.04

Odkaz jsem také již jednou dávala. Zásadní je informace v úvodu "Ke studiu na střední škole může být přijat uchazeč (žák základní školy i dospělý zájemce), který:
o splnil povinnou školní docházku v délce devíti let, nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před jejím splněním,
o prokáže při přijímacím řízení požadované vědomosti a dovednosti,
o je zdravotně způsobilý pro výkon zvoleného povolání, a tím i pro studium příslušného oboru (pokud je zdravotní způsobilost požadována)."
Žádná povinnost mít ukončené základní vzdělání. Věřte, nevěřte, je to tak.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: sulfan*
Datum: 19.06.12 13:44

Uživatel b má, myslím, pravdu. Pokud je již "asmeck" přijat na střední školu, tak po něm určitě nebudou chtít vysvědčení ze základní školy, a proto dle mého názoru může studovat dál na střední škole. Také určitě záleží na převisu žadatelů o studium na tu střední školu. Některé SŠ mají nedostatek, a tak vezmou prakticky každého.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.