Závěrečná práce

Od: Datum: 20.05.12 09:47 odpovědí: 3 změna: 23.05.12 10:33
Poraďte mi prosím, co se myslí rozsahem záveřečné práce. Pouze teoretická část? Nebo vše mimo např. úvodní stranu, seznam literatury, přílohy apod.
Prosím i o nějaké rady do začátku..
Děkuju.

Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 20.05.12 10:13
avatar

Závěrečná práce jaká, čeho? Ročníková, absolventská, diplomová? Každá má dané co musí obsahovat (každá škola si to ještě podle sebe upraví), ten kdo vám práci zadal, jistě nastínil co po vás chce, čím začít, kolik stran, jaké řádkování, velikost písma a td.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: semira*
Datum: 23.05.12 09:46

Mám na mysli diplomku*frajer* Ostatní kritéria znám. Jen počet stran byl zadán a informace nebyla upřesněna.

Datum: 23.05.12 10:33
avatar

Pozor, každá škola to má trochu jinak.

Rozsah bakalářské práce: 30_40 normostran (tj. 54 000_72 000 znaků vč. mezer a poznámek pod čarou) čistého vlastního textu, tj. úvod až závěr včetně.

Struktura odevzdávané bakalářské práce: 1. titulní strana a čestné prohlášení (ke stažení zde)


 2. kopie podepsaného zadání bakalářské práce


 3. abstrakt česky i anglicky, klíčová slova a JEL klasifikace (na stejné stránce)


 4. obsah (stránky s obsahem nejsou číslovány)


 5. případný seznam zkratek (stránka není číslována)


 6. vlastní text práce (začínající kapitolou Úvod, první strana textu má číslo 1)


 7. případné přílohy


 8. seznam literatury a dalších pramenů
 • Řádkování: 1,5


 • Velikost písma (běžný text): 12


 • Typ písma: Times New Roman


 • Zarovnání odstavce: do bloku


Příklady citací
Dodržujte prosím autorská práva a u veškerých převzatých údajů (citace, parafráze i pouhé číselné hodnoty) důsledně udávejte jejich zdroj. Bude-li ve vaší práci nalezena neoznačená citace či parafráze (sdělení stejné myšlenky jinými slovy), je kurz automaticky hodnocen "nevyhověl/a" či "nezapočteno" a student je poslán před disciplinární komisi fakulty. V případě nejasností či pochybností, jak správně citovat, se obraťte na vedoucího svého semináře.

Odkaz na citaci v textu práce
V textu práce uvádějte zdroje v kulatých či hranatých závorkách. V případě textů (např. knih, ale i textových dokumentů stažených z internetu) neuvádějte název, ale pouze jméno autora a rok vydání (např. Weber, 1998, v případě více autorů např. Znoj, Havránek, Sekera, 1995, při větším počtu jen např. Holman a kol., 1999). Pokud v jedné práci používáte více textů jednoho autora se stejným rokem vydání, lze je odlišit písmenem u roku vydání (OECD, 2003b). Pokud citujete doslovně, uveďte za rok i číslo stránky. Kompletní citaci (tj. název textu, vydavatele, rok vydání apod.) uvádějte pouze do seznamu literatury (viz níže). V případě citace z novin či časopisů je obvyklé uvádět do textu datum vydání (případně číslo u týdeníků či měsíčníků), Konkrétní citace v textu práce pak bude vypadat např.:

... jak popisuje ve svém textu Milton Friedman (1994, str. 53) a jak uvádí Kenny (1998, str. 12)... Podle Holmana a kol. (1999, str. 17), platí naopak ... kterého cituje M. Pokorný v Respektu č. 1/2005 (str. 8).

Internetové zdroje se uvádějí v textu práce obvykle stejným způsobem (jde-li o dokumenty, publikace, novinové články), případně jiným vhodným způsobem, který umožní jejich snadnou identifikaci v seznamu literatury v závěru práce (např. server, kde byl článek publikován, a jméno jeho autora). Plné odkazy (URL) na texty se v textu práce obvykle neuvádějí (ani pod grafy, ani do poznámek pod čarou), ale uvedou se v seznamu literatury.

Příklady uvádění citací v seznamu literatury (tj. v závěru práce) • knižní monografie v českém jazyce: FRIEDMAN, Milton: Kapitalismus a svoboda, 1. vydání, Praha, Liberální institut 1994, 182 str., ISBN 80-85787-33-4


 • v případě více autorů: do tří autorů se uvádějí všichni, oddělení pomlčkou; nad tři se uvede vedoucí autorského kolektivu s poznámkou a kol., případně et al.


 • sborník textů: např. ZNOJ, Milan _ HAVRÁNEK, Jan _ SEKERA, Martin (eds.): Český liberalismus _ Texty a osobnosti, 1. vydání, Praha, TORST 1995, 521 str., ISBN 80-85639-49-1


 • příspěvek ve sborníku textů: např. BOROVSKÝ, Karel Havlíček: Strany politické. In: ZNOJ, Milan _ HAVRÁNEK, Jan _ SEKERA, Martin (eds.): Český liberalismus _ Texty a osobnosti, 1. vydání, Praha, TORST 1995, str. 106_116


 • knižní monografie v cizím jazyce: název, pořadí vydání a místo vydání se uvádí v originálním jazyce publikace (nepřekládají se)


 • články v časopisech: např. SKOLKOVÁ, Michaela _ STILLER, Vladimír _ SYROVÁTKA, Jan: Úloha cen aktiv v měnovém transmisním mechanizmu, Finance a úvěr č. 9, 2001, str. 488_506


 • (U článků v odborných časopisech je vždy nutné uvést číslo stran. Pokud používáte k vyhledávání článku databázi Jstor.org, není nutné uvádět, že byl text nalezen v Jstoru _ postačí pouze plná citace původního časopisu, kde byl článek publikován. V Jstoru jsou bibliografické údaje o článcích součástí první strany každého staženého článku.)


 • novinové články: např. POKORNÝ, Marek: Jak je ti Rakousko _ Zpráva z moravského pohraničí o prvním roce v Unii. Respekt č. 1, 3. 1. 2005, str. 8


 • internetové zdroje: vždy uvádíme plný název textu vč. autora, dále platnou internetovou adresu (pokud možno kompletní, tj. nikoliv jen jméno serveru), na které je text k dispozici, a datum citace, např. KENNY, Geoff: The Housing Market and the Macroeconomy: Evidence from Ireland, Technical Paper 1/RT/98, Central Bank of Ireland 1998, citace 30. 5. 2004, přístup z internetu: http://www.centralbank.ie/data/techpaperfiles/1rt98.pdf


Seznam literatury je řazen podle abecedy (prvních písmen příjmení autorů či názvů organizací). V případě většího počtu citovaných zdrojů je lze rozdělit do několika skupin (knihy, časopisy, on-line zdroje apod.).

Studenti pětiletého magisterského studia

Pro studenty pětiletého magisterského studia je předmět ukončen zkouškou ve zkouškovém období, která má podobu rozpravy nad seminární prací. Student by při ní měl prokázat širší znalosti problematiky, které se věnuje ve své práci. Ke zkoušce se studenti zapisují u sekretářky Katedry hospodářské politiky v závěru semestru. Práce se odevzdává v závěru semestru (13. týden) vyučujícímu (vedoucímu semináře) v jednom výtisku svázaném kroužkovou vazbou. Vyučující předkládá zkoušejícímu (nejde o stejné osoby) návrh hodnocení práce. Pokud hodnotí práci stupněm "nevyhověl/a", není student ke zkoušce připuštěn a ztrácí kredity za předmět. Zápis hodnocení "nevyhověl/a", případně "omluveno" (viz níže podmínky pro omlouvání kurzu) zapisuje do indexu přímo vyučující. Ostatní známky zapisuje zkoušející u zkoušky.

Rozsah seminární práce: 25 normostran, (tj. 41 500_48 500 znaků vč. mezer a poznámek pod čarou) čistého textu, tj. úvod až závěr včetně.

Struktura odevzdávané seminární práce: 1. titulní strana a evidenční strana s hodnocením vedoucího semináře


 2. abstrakt česky i anglicky, klíčová slova a JEL klasifikace (na stejné stránce)


 3. obsah (stránky s obsahem nejsou číslovány)


 4. případný seznam zkratek (stránka není číslována)


 5. vlastní text práce (začínající kapitolou Úvod, první strana textu má číslo 1)


 6. případné přílohy


 7. seznam literatury a dalších pramenů


 8. případný seznam tabulek a grafů


Vysvětlení jednotlivých položek je uvedeno níže na této stránce.

Projekt práce
Projekt seminární práce odevzdává student ve druhém týdnu výuky vedoucímu svého kurzu, který musí projekt schválit. Studentovi slouží k promyšlení struktury a cílů budoucí práce, vyučujícímu k jejich posouzení. Projekt má standardně 1 stranu a obsahuje abstrakt práce (10-15 řádků) _ co nejvýstižnější shrnutí obsahu budoucí práce.

toto je celé citace!

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.