Zlomky s x

Od: Datum: 01.09.16 18:32 odpovědí: 21 změna: 05.09.16 17:12
Ahoj, kolik je prosím vás 1/x (napsáno ve zlomku) krát x? Děkuji :)
Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: priklad
Datum: 01.09.16 18:37

Je to logaritmus (o základu 10) deseti

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 04.09.16 15:13
avatar

Nerozumím. Proč?

Ohodnoceno: 0x
 
Od: priklad
Datum: 04.09.16 16:27

No ať si láme hlavu. Je to síla jaké zadání ti žáčci nezvládnou.

A to se ti starší v Milionáři vytahují jak byli úspěšní v matematice a pak nedokáže odpovědět zda součet čísel na ciferniku hodin děleno 13 je číslo sudé, nebo liché. Pomalu to nesečetla ani diletansky. Odpověď musim znát za 5 vteřin.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: foxy
Datum: 04.09.16 17:16

Ten díl jsem také viděla. Z křesla v obýváku se odpovídá lehko, když o nic nejde. Ale ti lidé v soutěži jsou často nervózní a snaží se to co nejrychleji spočítat a publikum čeká.

Od: chica7
Datum: 04.09.16 17:26

Jen jsem si potřebovala zopakovat matematiku ze střední.. je to látka z prváku a většinu jsem zapomněla nebo mi to hned nedojde. A proto všechno potřebuju vysvětlit, protože vždycky hledám složité v jednoduchém.. nikdy jsem nebyla matematický génius ;)

Od: priklad
Datum: 04.09.16 17:52

To snad ne. To je látka druhého stupně základní školy. My jsme ještě dělali závěrečné zkoušky z matematiky pro ukončení základní školní docházky v osmé třídě. Devítka nebyla.


doplněno 04.09.16 17:55:

A ten ciferník matematik ví, že se počítá 13x6 a děleno 13 je pochopitelně sudé číslo 6

Ohodnoceno: 0x
 
Od: chica7
Datum: 04.09.16 18:44

Ano, vím, že je to základ matematiky. Jak říkám, prostě mi to nedošlo a nevím z jakého důvodu mě zmátlo to "x". To neznamená, že neumím počítat. Teď mi to připadá velmi jednoduché a už počítám mnohem složitější příklady. Tak proč z toho dělat vědu? Někdo se učí pomalu, někdo rychleji. Někdo je na matematiku, někdo na jazyky, atd.

Datum: 04.09.16 20:13
avatar

Takhle ano. Ale není to ytochu podlé?

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 01.09.16 18:40
avatar

1


doplněno 01.09.16 18:54:

Napište si příklad takto: x/1 . 1/x je to stejné jako vyjádřené x (třeba 3) 3/1 . 1/3, což je prostě jedna. ;)

Ohodnoceno: 3x
 
Od: chica7
Datum: 01.09.16 19:03
Díky, moc mi to pomohlo! :)
Datum: 01.09.16 19:07
avatar

Aby ses přesvědčil(a), že má Strejc pravdu, že tě nešidí, tak si za x dosaď jakékoli číslo, třeba 5. Pak 1/5 krát 5 = 1, nebo taky 1/5 krát 5/1 = 1. Strejc má pravdu.

Ohodnoceno: 1x
 
Od: q1
Datum: 01.09.16 19:39
Třeba x=0.
Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 02.09.16 12:36
avatar

1/x*x = x*1/x = x/x =1 :)


doplněno 02.09.16 12:56:

no fajn, je možné že jsem zadání přečet nějak jinak. V tom případě

1/(x*x) = 1/x2 = x-2

Ohodnoceno: 0x
 
Od: priklad
Datum: 02.09.16 12:48

Kdo tohle vymyslel, že se to rovná. Vždyť to není žádná pravda.1/x*x = x*1/x Výsledek má být x-2

Nějak se to špatně zobrazuje. To -2 má být umocněno


doplněno 02.09.16 13:05:

Ano ale závorky jsou zbytečné. Platí priorita. Závorky musí být tady

(1/x)*x

Ohodnoceno: 0x
 
Od: q1
Datum: 02.09.16 14:41
Priorita je věcí konvence, nelze se na ní spoléhat. A zejména ne u operací / a *, kde je dle běžné konvence priorita shodná.
Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 04.09.16 20:19
avatar

Priorit, porád. Jaká je tady?

A hlavně, v zadání jede o výraz 1/x, napsaný jako zlomek. Zřejmě tedy tazatel má před sebou výraz, obsahující zlomkovou čáru, nad ní (v šitateli) má jedničku, pod ní ve jmenovateli trojku a neví. jak to napsat v editoru, který je zde k disposici (jí ostatně taky ne, aspoň ne jednoduše) a tak to takhle opsal. No a, jak známo, zlomková čára nahrazuje závorku, takže priority jsou tímto dané. V podstatě mu jde o výraz, jehož ekvivalentem je (1/x)*x. Takže tak.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: priklad
Datum: 04.09.16 21:11

Pro mne trochu zmatek. Překlepy domyslim. No závorkami nic nezkazím. Spíš naopak

Ohodnoceno: 0x
 

 

Datum: 04.09.16 23:37
avatar

Za překlepy se omlouvám, mám je opravit? Ale hlavně jsem chtěl napsat, že v daném kontextu je výsledek x^(−2) špatně, Jo, kdyby v dotazu nebyl ten dovětek "(napsáno ve zlomku)". tak by mělo smysl spekulovat o tom, jak to vlastně bylo myšleno. Pravda, vrták (myslím tím rejpal) o tom může diskutovat i tak, já to občas taky dělám, ale tentokrát bych to nedělal.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: priklad
Datum: 04.09.16 23:55

Má připomínka se ale již vztahovala k matematickém zápisu figurka, který již mohl závorky doplnit.

Byť v doplňku neodpovídají zadání

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 05.09.16 08:56
avatar

V tom případě se omlouám. Ona ta struktura odpovědí je sice vidět, ale pokud si ji nezobrazím, není zase příliš výrazná a já ji přehlédl (ale mohl jsem vzít v potaz data). Navíc je fakt, že Figurek opět se svou odpovědí přišel trochu opožděně po té. co otázka byla zodpovězena dostatečně a tazatelkou oceněna i slovně a tak jsem ho ani moc neregistroval.


doplněno 05.09.16 16:24:

Nicméně k těm prioritám bych se ještě vrátil. Ono totiž to občas mate. Chci-li vyhodnotit (rozuměj vypočítat) běžný, "přirozený" zápis aritmetického výrazu (tedy výraz například typu 8*8 +5 – 2 * 6 : 5), někdy označevaný jako infixový zápis. musím vědět, co počítat dřív a co později (to jsou právě ty preference). Jak to prosím poznám? Ano, u výrazů se sčítáním/odčítáním a násobením/dělením (mocninami si zde nebudu komplikovat život) je jasná priorita násobení/dělení před sčítáním/odčítáním a nade vším kralují závorky, ovšem sčítání a odčítání jsou rovnocenné a rovněž tak násobení a dělení, takže na určení pořadí výpočetních úkonů je třeba zavést další pravidlo, jakousi "konvenci nižšího řádu" (ne, že by se tomu tak říkalo, to je můj okamžitý nápad), a ta obvykle zní: "Operace se stejnou prioritou vyhodnocujeme zleva doprava. " Viz například realisticky.cz, nebo s animací a anglickým mluveným komentářem s českými titulky Khanova škola. Takže, "infixová" notace je ta, kterou se učíme ve škole, ale bez systému pravidel, tzv. preferencí, by byla nejednoznačná a po pravdě ten systém není úplně nejjednodušší a může občas mást, zvlášť to subpravidlo, které je tím ošidnější, používáme-li místo dělítka : lomítkou /, které mnozí mnohdy zaměňují nesprávně za zlomkovou čáru. Taky možná není úplně od věci zaregistrovat postřeh q1, i když zas tak úplně nespolehlivé priotity nejsou, ale třeba klasická kalkulačka (bez závorek) má jedinou prioritu, vyhodnocuje zleva doprava bez ohledu na typ operace. Celý systém pravidel lze samozřejmě zjednodušít, jestliže všechny preference důsledně nahradíme závorkami, a někdy tomu právě z těchto důvodů dávám přednost, abych předešel nedorozumění. Pravda, některé závorky pak budou redundantní, ale jak sám píšete, závorky nic nepokazí. Vlastně jejich použití úplně rëdukuje pravidla na jediné, cenou za to ale může být, že v případě komplikovaného systému vnořených závorek komplikuje přehlednost. ale s tím je třeba se smířit.

Vrátím-li se tedy k našemu příkladu, slovy jedna lomeno x násobeno x, mohu ho pomocí závorek interpretovat buď jako (1/x)*x, což zároveň odpovídá prioritám, tedy 1/x*x=(1/x)*x = 1, nebo 1/(x*x), jak by to četl čtenář, který by si představoval, že / je vlastně zlomková čára s čitatelem 1 a jmenovatelem x. (Také bych ten výraz mohl zapsat jako 1:x*x, ale obávám se, že co do srozumitelnosti je to totéž.

Já jsem někdy strašně ukecaný a tak si teď dovolím odbočit k jiným způsobům notace (zápisu) aritmetických výrazů. Jak jsem už naťukl, v intormatice se dosud probíraný zápis nazývá infixová notace (operátor je mezi operandy, na které se vztahuje), což sice odpovídá školním zápisům, ale bez dalšího je to nejednoznačné. Doplnit tento zápis přidáním závorek by ho zjednoznačnilo, ale vlastně nezjednodušilo, přibyla by starost s kontrolou syntaxe (správné vnoření závorek, křížení závorek...). Proto byly zavedeny další způsoby: jednak prefixová notace (polská notace), ve které se operátor píše před operandy, ke kterým se vztahuje, nebo postfixová notace, která ho naopak umisťuje za ně. Ani jedna z těchto notací nepotřebuje závorky, je sice pro neozbrojené oko trochu podivná, ale za to se dá dobře naprogramovat. Protože je to jiná opra, nebudu to více rozvádět, jen uvedu ilustrativní příklad. V prefixové notaci by se 3+4 napsalo + 3 4 a něš příklad by se napsal:

(1/x)*x = */1 x x (a vyhodnotíme takto: * násobí dvě čísla, které následují. následuje ale /, což je opět operátor, za ním už jseou dva operandy 1 a x, ne které ho aplikujeme a sekvenci / 1 x nahradíme b = 1/x, takže zápis se zjednodušil na * b x , což je b*x

nebo 1/(x*x) = /*x x 1, vyhodnocení nechám na laskavém čtenáři.

V notaci postfixové by pak 3 + 4 bylo 3 4 + a tenhle výraz bychom vyhodnocovali zprava doleva: vyšli bychim od +, a směrem vlevo byychom hledali čísla, která máme sečíst (u prafixové notace samozřejmě jdeme zleva doprava).

Ohodnoceno: 0x
 
Od: priklad
Datum: 05.09.16 17:12

Tak já tento rozbor oceňuji. Nevím jak ostatní. Myslím, že ty další notace mi připomínají trochu programovací jazyk céčko. No já radši zůstanu u klasiky a radši závorku navíc. Zvláště na těchto stránkách kde zápisy mnohé neumožňují.

Ona ta matematika po tu středoškolskou není zas taková věda. Chce to víc logiky.

Kdyby slečnu v Milionáři napadlo že 1+100=2+99=3+98=4+97. až =50+51. Tak by jistě lehce sečetla čísla na ciferníku hodin.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.