Nelze spustit Windows Defender

Od: Datum: 14.07.14 10:43 odpovědí: 1 změna: 14.07.14 14:17

Dobrý den,

Nelze mi spustit Windows Defender. Hledala jsem tu radu, podle které kopíruji co se mi vygenerovalo za hlášku.

Co s tím?

Prosím o info.

Předem děkuji

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 10:38:26, on 14.7.2014
Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16561)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:Windowssystem32 askeng.exe
C:Windowssystem32Dwm.exe
C:WindowsExplorer.EXE
C:Windowssystem32igfxsrvc.exe
C:Program FilesMobogenieDaemonProcess.exe
C:Program FilesMcAfeeVirusScan Enterpriseshstat.exe
C:Program FilesMcAfeeCommon FrameworkUdaterUI.exe
C:Program FilesDellMediaDirectPCMService.exe
C:WindowsSystem32WLTRAY.EXE
C:WindowsSystem32hkcmd.exe
C:WindowsSystem32igfxpers.exe
C:Program FilesTO2SSMMcciTrayApp.exe
C:Program FilesMicrosoft Security Clientmsseces.exe
C:Program FilesIDTWDMsttray.exe
C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe
C:ProgramDataMacrovisionFLEXnet Connect6ISUSPM.exe
C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifierGoogleToolbarNotifier.exe
C:Program FilesMcAfeeCommon FrameworkMcTray.exe
C:UsersLucieAppDataRoamingSeznam.czinszndesktop.exe
C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe
C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe
C:Windowssystem32MacromedFlashFlashUtil32_14_0_0_145_ActiveX.exe
C:Windowssystem32conime.exe
C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe
C:Program FilesGreyGrayinGreyGray.BrowserAdapter.exe
C:Program FilesWindows DefenderMSASCui.exe
C:Program FilesTrend MicroHijackThisHijackThis.exe
C:Windowssystem32SearchProtocolHost.exe
C:Windowssystem32SearchFilterHost.exe
C:UsersLucieAppDataLocalGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe
C:UsersLucieAppDataLocalGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:UsersLucieAppDataLocalGoogleChromeApplicationchrome.exe

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.seznam.cz/
R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = about:blank
R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant =
R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch =
R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:Program FilesMcAfeeVirusScan Enterprisescriptcl.dll
O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:Program FilesWindows LiveCompanioncompanioncore.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:Program FilesGoogleGoogle ToolbarGoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: GreyGray - {ae60e6ed-49dd-4099-8b5e-386a4908d5d5} - C:Program FilesGreyGrayGreyGrayBHO.dll (file missing)
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:Program FilesAsk.comGenericAskToolbar.dll
O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:Program FilesAsk.comGenericAskToolbar.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:Program FilesGoogleGoogle ToolbarGoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM..Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%Windows DefenderMSASCui.exe -hide
O4 - HKLM..Run: [ShStatEXE] "C:Program FilesMcAfeeVirusScan EnterpriseSHSTAT.EXE" /STANDALONE
O4 - HKLM..Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:Program FilesMcAfeeCommon FrameworkUdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
O4 - HKLM..Run: [PCMService] "C:Program FilesDellMediaDirectPCMService.exe"
O4 - HKLM..Run: [Broadcom Wireless Manager UI] C:Windowssystem32WLTRAY.exe
O4 - HKLM..Run: [IgfxTray] C:Windowssystem32igfxtray.exe
O4 - HKLM..Run: [HotKeysCmds] C:Windowssystem32hkcmd.exe
O4 - HKLM..Run: [Persistence] C:Windowssystem32igfxpers.exe
O4 - HKLM..Run: [TO2SSM_McciTrayApp] C:Program FilesTO2SSMMcciTrayApp.exe
O4 - HKLM..Run: [Adobe ARM] "C:Program FilesCommon FilesAdobeARM1.0AdobeARM.exe"
O4 - HKLM..Run: [MSC] "c:Program FilesMicrosoft Security Clientmsseces.exe" -hide -runkey
O4 - HKLM..Run: [SysTrayApp] %ProgramFiles%IDTWDMsttray.exe
O4 - HKLM..Run: [seznam-listicka-distribuce] "C:Program FilesSeznam.czdistributionszninstall.exe" -s -d listicka 1 szn-software-listicka cz.seznam.software.autoupdate
O4 - HKLM..Run: [mobilegeni daemon] C:Program FilesMobogenieDaemonProcess.exe
O4 - HKCU..Run: [Sidebar] C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU..Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter
O4 - HKCU..Run: [ISUSPM] "C:ProgramDataMacrovisionFLEXnet Connect6ISUSPM.exe" -scheduler
O4 - HKCU..Run: [Google Update] "C:UsersLucieAppDataLocalGoogleUpdateGoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU..Run: [swg] "C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifierGoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKCU..Run: [cz.seznam.software.autoupdate] "C:UsersLucieAppDataRoamingSeznam.czszninstall.exe" -c
O4 - HKCU..Run: [cz.seznam.software.szndesktop] "C:UsersLucieAppDataRoamingSeznam.czinwszndesktop.exe" -q
O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [Sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User LOCAL SERVICE)
O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User LOCAL SERVICE)
O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [Sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User NETWORK SERVICE)
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:PROGRA~1MICROS~2Office12EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: @C:Program FilesWindows LiveCompanioncompanionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:Program FilesWindows LiveCompanioncompanioncore.dll
O9 - Extra button: @C:Program FilesWindows LiveWriterWindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:Program FilesWindows LiveWriterWriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra Tools menuitem: @C:Program FilesWindows LiveWriterWindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:Program FilesWindows LiveWriterWriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:PROGRA~1MICROS~2Office12REFIEBAR.DLL
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia…ckwave/cabs/flash/swflash.cab
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:Program FilesWindows LivePhoto GalleryAlbumDownloadProtocolHandler.dll
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:Program FilesCommon FilesAdobeARM1.0armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:Windowssystem32MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:WindowsSystem32DriverStoreFileRepositorystwrt.inf_f091b975aestsrv.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:Program FilesGoogleUpdateGoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:Program FilesGoogleUpdateGoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:Program FilesGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:Program FilesMcAfeeCommon FrameworkFrameworkService.exe
O23 - Service: McciCMService - Motive Communications, Inc. - C:Program FilesCommon FilesMotiveMcciCMService.exe
O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:Program FilesMcAfeeVirusScan EnterpriseMcshield.exe
O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:Program FilesMcAfeeVirusScan EnterpriseVsTskMgr.exe
O23 - Service: MgAssist Service (MgAssistService) - Unknown owner - C:Program FilesMobogenieMgAssist.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:Program FilesMozilla Maintenance Servicemaintenanceservice.exe
O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:WindowsSystem32DriverStoreFileRepositorystwrt.inf_f091b975STacSV.exe
O23 - Service: Update GreyGray - Unknown owner - C:Program FilesGreyGrayupdateGreyGray.exe
O23 - Service: Util GreyGray - Unknown owner - C:Program FilesGreyGrayinutilGreyGray.exe
O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:WindowsSystem32WLTRYSVC.EXE

--
End of file - 9359 bytes


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od:
Datum: 14.07.14 14:17

Jelikož máte nainstalován Microsoft Security Essentials, tak funkci Defenderu přebírá právě antivirový program MSE. Při aktivním MSE je standardně Defender deaktivován.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.