Vrácení vratné kauce

Od: odpovědí: 1 změna:

Uzavřela jsem nájemní smlouvu na dobu neurčitou, ve které byl mimo jiné zákaz kouření v bytě, který mí spolubydlící porušili. Paní domácí kouření v bytě nazvala "hrubým porušením nájemní smlouvy" a zrušila nám dobu z neurčité na 1 měsíc s možností prodloužení na další měsíc,pak na další měsíc...,což v praxi znamená, že nás může koncem měsíce vyhodit na ulici a ještě si dle smlouvy účtovat 1000,-Kč za každý den prodlení. Za těchto podmínek smlouvu na další měsíc prodlužovat nechci. Když jsem tuto skutečnost oznámila paní domácí, tak se začala ohánět 3 měsíční výpovědní lhůtou(což je v případě smlouvy na dobu určitou hloupost) a tím, že nemám nárok na vrácení vratné kauce 11000,-Kč, kterou jsem při podpisu nájemní smlouvy složila. Myslím, že se z její strany jedná o bezdůvodné obohacení...Pokud máte někdo podobné zkušenosti s vychytralou paní domácí, děkuji za radu...

1 odpověď na otázku

 

 


0x

Dobrý den,

nelze přesně odpoědět bez znalosti smlouvy, ale v zákoně je opravdu silná úprava na ochranu nájemce. Přečtěte si zejm. §710 a násl. obč. zák. např. zde: business.center.c/...

Např.

§ 711
(1)

Pronajímatel může vypovědět nájem pouze z důvodů uvedených v zákoně.

(2)

Pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu:

a) jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě;
b) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil peněžní prostředky na účtu podle § 686a odst. 3;
c) má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt;
d) neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas;
e) jde-li o byt zvláštního určení nebo o byt v domě zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba.
(3)

Písemná výpověď pronajímatele musí být doručena nájemci. V písemné výpovědi pronajímatele musí být uveden důvod výpovědi, výpovědní lhůta (

§ 710

odst. 2), poučení nájemce o možnosti podat do šedesáti dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu, a pokud nájemci podle tohoto zákona přísluší bytová náhrada, závazek pronajímatele zajistit nájemci odpovídající bytovou náhradu.

(4)

Má-li nájemce právo na náhradní byt nebo na náhradní ubytování, je povinen byt vyklidit do 15 dnů po zajištění odpovídajícího náhradního bytu nebo náhradního ubytování.

(5)

Nájemce není povinen byt vyklidit, pokud podá ve lhůtě šedesáti dnů ode dne doručení výpovědi žalobu na určení neplatnosti výpovědi a řízení není ukončeno pravomocným rozhodnutím soudu.

 

 


 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2020 Poradna Poradte.cz. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o ochraně osobních údajů. | [tmavý motiv]