Plot se sousedem

Od: Datum: 04.05.16 12:52 odpovědí: 2 změna: 04.05.16 18:19

Přátelé.

Můj nový soused začal pěstovat ovce na svém pozemku který je zhruba 6 metrů od mého domu. Mám svůj pozemek oplocený drátěným pletivem a jelikož je již letitý,zhruba 40 let tak ho chci nahradit plotem z prken 2 metry vysokým bez mezer abych alespoň trochu zabránil hluku. A navíc mám asi 4 metry od plotu studnu. A otázky. Musím mít na rekonstrukci plotu povolení a může soused chovat ovce tak blízko mé studny i když je má na svém pozeku?

Dík za odpovědi.


doplněno 04.05.16 15:13:

Ta studna je tam 40 let. Tak nevím ale v té době asi povolení nebylo potřeba.


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 04.05.16 13:06
avatar

Studna musí být umístěna v prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni, a na takovém místě, aby nedocházelo k ovlivňování vydatnosti sousedních, již zbudovaných studní.

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území předepisuje, v jaké minimální vzdálenosti je možno budovat studny od různých zdrojů znečištění tak, aby platilo výše uvedené.

Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění pro málo prostupné prostředí takto:

žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 12 m,

nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 7 m,

chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat 10 m,

veřejné pozemní komunikace 12 m,

individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 15 m.

Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění pro prostupné prostředí takto:

žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 30 m,

nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 20 m,

chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat 25 m,

veřejné pozemní komunikace 30 m,

individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 40 m.

www.vodapitna.cz

Tu studnu předpokládám máte řádně povolenou.


doplněno 04.05.16 15:20:

1. Stavební povolení musí mít všechny studny zřízené po 1.1.1955. V současné době jsou příslušnými úřady vodoprávní úřady (pro studny sloužící pro individuální zásobování vodou jsou to pověřené obecní úřady, pro právnické osoby, hromadné zásobování atd. jsou to obecní úřady obcí s rozšířenou působností, odbory životního prostředí. Pro územní řízení, které předchází stavebnímu řízení, jsou to příslušné stavební úřady). Studny zřízené před 1.1.1955 se považují za stavebně povolené.Pokud současný vlastník má k dispozici např. stavební povolení rodinného domku, jehož součástí je i studna jako zdroj pro zásobování vodou, je toto dostačující. Vodoprávním úřadům postačí i jiný – vypovídající doklad, případně i čestné prohlášení apod.

2. Protože u podzemních vod neexistuje obecné užívání, pro veškeré odběry podzemní vody musí být povolení k odběru (to vydává vodoprávní úřad – v současné době stejný jako v bodě 1). Výjimkou jsou odběry ze studní zřízené před datem 1.1.1955, které se považují za povolené.

3. studny zřízené v období 1.1.1955 – 1.1.2002, stavebně povolené a s povolením k odběru podzemní vody. Příslušná povolení jsou v současné době v pořádku, avšak platnost povolení k odběru podzemní vody s výjimkou povolení k odběrům podzemní vody ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, končí dnem 1. ledna 2008 (viz výše). Nastává tedy období, kdy osoba vlastnící studnu a odebírající z ní vodu (tj. studnu, která je v režimu, kdy povolení k odběru rokem 2007 končí), musí k 1.1.2008 zažádat o :

prodloužení povolení k odběru. Povolený odběr může vodoprávní úřad prodloužit tehdy, když se nezměnily poměry a podmínky proti období, kdy bylo vydáno původní povolení a pokud je žádost o prodloužení povolení k odběru podzemní vody podána nejpozději do 6 měsíců před uplynutím doby platnosti– v tomto případě k 1.7.2007 (viz vodní zákon § 9 odst. 5)

vydání nového povolení k odběru podzemní vody. O nové povolení se žádá v případech, kdy se změnily původní podmínky a nelze žádat o prodloužení původního povolení, nebo když žadatel nestihl žádost o prodloužení podat 6 měsíců před uplynutím doby platnosti)Poznámka : povolení k odběru podzemní vody vydává vodoprávní úřad vždy pouze k žádosti, nevydává ho z vlastního podnětu, proto musí být žádost vždy podána.

4. povolení k odběru podzemní vody vydaná po 1.1.2002 nepodléhají režimu popsanému v bodě 3 výše a jejich platnost nekončí ze zákona k 1.1.2008, alekončí k termínu uvedeném v příslušném povolení, neboť právě po 1.1.2002 jsou již povolení vydávána na časově omezenou dobu a ta je v povolení konkrétně uvedena (viz vodní zákon § 9 odst. 1)

5. pokud je užívána studna bez stavebního povolení – podléhá sankcím "jako černá stavba" podle stavebního zákona. Osoba vlastnící a užívající takovou studnu musí požádat o její dodatečné povolení (stavební)

6. pokud je odebíraná podzemní voda bez platného povolení k odběru nebo v rozporu s ním (neplní se podmínky, odebírá se větší než povolené množství apod.), vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí uloží pokutu za každý neoprávněně odebraný m3 podzemní vody ve výši 50 Kč. Minimální pokuta je 5 000 Kč. Pokuta může být uložena zpětně, nejdéle však 3 roky.

www.vodarenska.cz

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 04.05.16 18:19

Ahoj Vinki.

Milan toho vložil hodně zajímavého. Já bych jen dodal, že bych se nějakého toho pohybu domácího dobytka za plotem a v téhle vzdálenosti nebál. Těch pár bobků a sem tam upuštěná moč, nic neznamená. Tahle havěť trousí po celé ploše. Nemá ve zvyku vytvářet kaliště. A ani případný déšť nic neprovede. Pokud je zhlaví studny uděláno jak má být. Zaizolované a se spádem od ní.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.