Komínový průměr

Od: Datum: 07.01.16 12:40 odpovědí: 7 změna: 09.01.16 18:47

Kolik kamen(krbů v různých patrech) lze napojit na jeden komín a jaký průměr komín musí mít?Děkuji za odpověď


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: luig
Datum: 07.01.16 12:47

Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv - II
Datum: 21.2.2011 | Autor: Ing. Jiří Buchta, CSc. | Recenzent: doc. Ing. Karel Papež, CSc.
Dnem 1. listopadu 2010 nabyla účinnosti nová ČSN 73 4201 "Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv", která nahrazuje normu se stejným třídicím znakem a názvem z ledna 2008. Pokračování prvního dílu obsahuje výklad připojování spotřebičů, kontroly, čištění a údržby spalinových cest a další.
9 Připojování spotřebičů
Spotřebič na plynná paliva, který je určen pouze k vytápění jedné místnosti, se považuje za spotřebič lokální (výkon lokálního spotřebiče obvykle není větší než 7 kW).
Spotřebiče se připojují přednostně kouřovodem do komína, který odvádí spaliny nad střechu budovy do volného ovzduší.
Podmínky pro odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší jsou uvedeny v kapitole 10.
Před napojením spotřebiče se musí zjistit, zda klasifikace komína nebo komínové vložky odpovídá parametrům nebo požadavkům připojovaného spotřebiče. Do spalinové cesty, která nemá potřebné parametry pro připojovaný spotřebič, se nesmí spotřebič napojit a nesmí být uveden do provozu.
Do prostoru s otevřeným spotřebičem musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu, který nesmí být ovlivněn podtlakovým ventilátorem větracího zařízení nebo jiným způsobem (krby, digestoře, spotřebiče s podtlakovými ventilátory apod.). Není-li zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro spalování ve spotřebiči paliv, přestává být spalinová cesta funkční a spaliny se vrací do prostoru se spotřebičem paliv.
Samostatné komíny
Do samostatného komína se připojuje pouze jeden spotřebič na plynná paliva samostatným kouřovodem.
Pro lokální spotřebiče, ústřední zdroje tepla (plynové kotle) a technologické spotřebiče (např. varné kotle) připojované do komínů s přirozeným tahem platí, že nejmenší dovolená účinná výška komínového průduchu je 4 m. V jednotlivých případech je možno připojit spotřebič i do komínového průduchu s menší účinnou výškou než 4 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty podle kapitoly 5, že je tato výška pro připojovaný spotřebič dostačující.
Lokální spotřebiče s přetlakem ve spalinovém hrdle připojované do přetlakových komínů mohou mít účinnou výšku komína nižší než 4 m.
Ústřední zdroj tepla a technologický spotřebič na plynná paliva s přetlakovým hořákem v nových objektech a při modernizaci staveb se musí připojovat vždy samostatným kouřovodem do samostatného komína, nestanoví-li výrobce kotlů jinak.
Společné komíny pro jedno podlaží
Je-li nutno připojit více lokálních spotřebičů na plynná paliva samostatnými kouřovody nebo společným kouřovodem do společného komína, mohou to být nejvýše 2 lokální spotřebiče z jednoho podlaží.
Ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče na plynná paliva s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu (otevřené spotřebiče) mohou být připojeny společným kouřovodem do společného komína. Zpravidla to mohou být nejvýše 4 spotřebiče. Výpočet spalinové cesty se provede při provozním stavu všech připojených spotřebičů i při provozu pouze jednoho spotřebiče s nejmenším uvažovaným jmenovitým výkonem. Při provozu jednoho spotřebiče s nejmenším výkonem musí být splněna podmínka, že střední rychlost při proudění spalin v komínovém průduchu bude větší než 0,5 m.s-1.
Pro lokální spotřebiče, ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče připojované do komínů s přirozeným tahem platí, že nejmenší dovolená účinná výška komínového průduchu je 4 m. V jednotlivých případech je možno připojit spotřebič i do komínového průduchu s menší účinnou výškou než 4 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška pro připojovaný spotřebič dostačují. Lokální spotřebiče s přetlakem ve spalinovém hrdle mohou mít účinnou výšku komína nižší.
Při modernizaci stávajících stavebních objektů lze v technicky neřešitelných a odůvodněných případech připojit z jednoho podlaží do společného komína dva ústřední zdroje tepla nebo technologické spotřebiče s přetlakovým hořákem na plynná paliva při dodržení podmínky, že při provozu jediného, nejmenšího připojeného spotřebiče bude střední rychlost při proudění spalin v komínovém průduchu větší než 0,5 m s-1 a že budou splněny všechny výpočtové podmínky. Toto řešení musí odpovídat technické dokumentaci výrobce spotřebiče.
Společné komíny s přirozeným komínovým tahem pro více podlaží
Do společného komína pro více podlaží se mohou připojit otevřené plynové spotřebiče s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu do jmenovitého výkonu nejvýše 25 kW. Spotřebiče musí mít pojistku proti zpětnému toku spalin.
Do společného komína může být připojeno nejvýše 5 spotřebičů v podlažích nad sebou tak, že v jednom podlaží mohou být připojeny nejvýše 2 spotřebiče. Největší jmenovitý výkon spotřebiče nesmí být větší, než je dvojnásobek jmenovitého výkonu nejmenšího připojeného spotřebiče.
Účinná výška komína nejvýše připojeného spotřebiče musí být větší než 4 m.
Za přerušovačem tahu spotřebiče musí být kouřovod veden svisle v délce nejméně 0,8 m. Vodorovná vzdálenost spalinového hrdla spotřebiče od sopouchu nesmí být větší než 1,0 m.
V kouřovodu každého spotřebiče má být instalována elektronická spalinová klapka vázaná na chod spotřebiče paliv (pokud je spotřebič mimo provoz, musí být klapka uzavřená).
Příklad instalace plynových spotřebičů v provedení B ve více podlažích nad sebou je uveden na obrázku 12.
Obrázek 12 Příklad společného komína s přirozeným tahem pro odvod spalin
spotřebičů na plynná paliva v provedení B
Legenda: 1 Ústí komínového průduchu; 2 Kontrolní otvor v půdním prostoru; 3 Kouřovod; 4 Elektronická spalinová klapka; 5 Komínový plášť; 6 Komínový průduch; 7 Přerušovač tahu; 8 Spotřebič v provedení B; 9 Kontrolní otvor nad půdicí; 10 Kondenzátní jímka; 11 Půdice komínového průduchu
Do společného komína s přirozeným tahem, sloužícího pro více podlaží, se mohou připojit uzavřené plynové spotřebiče do jmenovitého výkonu nejvýše 30 kW.
Do společného komína může být připojeno nejvýše 10 spotřebičů v podlažích nad sebou tak, že v jednom podlaží mohou být připojeny nejvýše 4 spotřebiče. Největší jmenovitý výkon spotřebiče nesmí být větší, než dvojnásobek jmenovitého výkonu nejmenšího připojeného spotřebiče.
Obrázek 13 Příklad společného komína s přirozeným tahem a paralelním uspořádáním
společného vzduchového průduchu pro odvod spalin spotřebičů na plynná paliva v provedení C
Legenda: 1 Odvod spalin v ústí průduchu; 2 Uzavřený spotřebič v provedení C; 3 Společný vzduchový průduch; 4 Kouřovod se soustředným přívodem vzduchu; 5 Komínový průduch; 6 Otvor pro tlakové vyrovnání; 7 Kontrolní otvor; 8 Přívod vzduchu do vzduchového průduchu
Komínový průduch společného komína musí být vyveden výše, než je vývod přívodu vzduchu, který bývá obvykle situován do strany. Nasávání vzduchu nesmí být ovlivněno výstupem spalin z komínového průduchu. Pro výšku vzduchového průduchu nad střechou platí 6.7.1.10.
Společné přetlakové komíny pro více podlaží
Do společného přetlakového komína pro více podlaží se mohou připojit uzavřené spotřebiče na plynné palivo do jmenovitého výkonu nejvýše 30 kW.
Do společného komína může být připojeno nejvýše 5 spotřebičů v podlažích nad sebou tak, že v jednom podlaží mohou být připojeny nejvýše 2 spotřebiče. Největší jmenovitý výkon spotřebiče nesmí být větší, než dvojnásobek jmenovitého výkonu nejmenšího připojeného spotřebiče.
Obrázek 14 Příklad společného přetlakového komína pro odvod spalin spotřebičů na plynná paliva
v provedení C, se soustředným uspořádáním odvodu spalin a přívodu vzduchu pro
Legenda: 1 Odvod spalin ústím komína; 2 Přívod vzduchu; 3 Vzduchové potrubí kouřovodu; 4 Kouřovod; 5 Uzavřený spotřebič v provedení C; 6 Sopouch; 7 Kouřovod se soustředným přívodem vzduchu; 8 Komínový průduch; 9 Vzduchový průduch; 10 Otvor pro tlakové vyrovnání; 11 Kontrolní otvor; 12 Kondenzátní jímka; 13 Kondenzátní potrubí; 14 Nádobka na kondenzát
Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/k…ipojovani-spotrebicu-paliv-ii

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 07.01.16 17:53
avatar

*uf* Fajn, teď ještě zkuste stručně a jasně odpovědět na otázku.

Ohodnoceno: 2x
 
Od: paw®
Datum: 07.01.16 18:12
Az jato, ze tazatelnse neptal na plynove kotle.
Mam zato, ze se vbte norme pise, ze jsou dovoleny 2 lokalni topidla (krbova kamna), kazde v 1 podlazi. O prumeru komina se tam nepise, spise o jeho tahu a vysce. Kdyz tak dalsi doplni.
Ohodnoceno: 0x
 
Od: uska®
Datum: 07.01.16 19:05

Já vím jen co se nesmí. Do jednoho průduchu zapojit byť i v jiném podlaží dvoje krbová kamna. Ale do jednoho průduchu jdou zapojit dvoje Petry, na stejném podlaží musí být rozdíl vstupu 1 metr. Pokud jedny Petry nebo podobná kamna budou v přízemí a druhé v patře, tak také není problém. Toto info je staré 2 roky při kolaudaci, jestli platí dnes, nevím.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 07.01.16 19:21

http://www.ceskestavby.cz/por…paliva-krbova-kamna-6804.html


doplněno 07.01.16 19:36:

Ono je to někdy opravdu o "slovíčkaření" a otázkou je, zda-li i "odborníci" v tom mají "jasno" dle uvedené odpovědi to vypadá že ani ne.

Vezměte si že dnes se pod pojem "krbová kamna" řadí v podstatě jakákoliv kamna, na druhé straně se mluví o možnosti napojit i nad sebou lokální "uzavíratelné" spotřebiče kterými ale jsou i krbová kamna, dnes i "petry" se prodávají jako "krbová kamna" jednoznačné to tedy není, jaký je rozdíl mezi "petrami" skupinou do které patří např. kamna Kerpen, Major, Minor, Vulkan S (sklo), Calor A (sklo) Calor S (bez skla) atd.= všechno to jsou "krbová kamna" ale konstrukčně a funkčně jsou to všechno "petry" hm*sok* Co s tím? Dle mně je také dobré si dávat pozor na to, aby výrobce kamen do svého návodu nenapsal že "kamna musí mít samostatný komín" protože pokud je někde "nejasnost" ohledně "určení" kamen pak poslední slovo má také výrobce který pro topidlo může stanovit další podmínky čímž i tím pro uživatele žel toto topidlo "omezit" ve využití.

Nebo další termín "pokojová kamna" co to je? 90% kamen se vyrábí jako "pokojová" z tohoto pohledu by tedy všechna kamna mohla být splňují-li podmínky (uzavíratelná regulovatelný vzduch apod.) vhodná k zaústění do stejného průduchu...

Hodně kominíků kamnářů "odborníků" si to zkrátka zjednoduší a řekne NE jedna kamna = jeden průduch, to ale také není pravda :)


doplněno 07.01.16 19:51:

Uvedu příklad kamna pokojová:

http://www.vjrousek.cz/kamna-…-kamino-8-elite-pokojova.html

kamna krbová

http://www.elposnaradi.cz/kam…0f-804-kamino-classic-8kw-zv/

Tak a jaký je mezi nimi rozdíl? Jsou to úplně stejná kamna akorát ta "pokojová" jsou navíc ještě "pokryta plechem" když ho ale otevřete jsou pod ním kamna "krbová" na chlup stejná jako ta v tom dolním odkaze a?

Aby to nebylo tak jednoduché někteří tato kamna prodávají jako "krbová" viz výše a někteří jen jako "chalupářská kamna" viz.

http://www.vjrousek.cz/kamna-…amino-8-classic-bez-okna.html

Co z toho plyne? Jednou si tatáž kamna koupíte jako KRBOVÁ, jinde na chlup stejná jako CHALUPÁŘSKÁ KAMNA, no a když mají na sobě "okrasný plech" jinak tatáž kamna pak jste si koupily kamna POKOJOVÁ je to jednoduché *smich*

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 09.01.16 18:13

Do jednoho komínového průduchu můžete zapojit i několik kamen umístěných ovšem v jednom podlaží. Komínový průduch by měl mít průřez roven součtu průřezů potřebných dle výrobce pro jednotlivá kamna. Zapojit několikera kamna umístěná v různých podlažích do jednoho komínového průduchu je zakázáno !

Ohodnoceno: 0x
 
Od: janm*
Datum: 09.01.16 18:47

Dvoje kamna mohou být zapojena i v podlaží nad sebou za splnění určitých podmínek (lokální spotřebiče, uzavíratelné s regulovatelným přívodem vzduchu, stejného typu výkonu a od stejného výrobce, a po zjištění zda komín vyhovuje ) a za předpokladu že jde o jednu bytovou jednotku viz. odkaz v mém příspěvku výše. Dále je možné zapojit dva spotřebiče nad sebou v technicky odůvodněných případech kdy nelze užít jiné řešení opět za splnění určitých podmínek.


doplněno 09.01.16 18:50:

Výše uvedené platí v případě že výrobce spotřebiče nestanovil jinak, tzn. že spotřebič musí být vždy zapojen do samostatného průduchu.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.