Jak zlegalizovat malou stavbu?

Od: Datum: 28.10.14 18:52 odpovědí: 15 změna: 29.10.14 11:22

Dobrý den, ráda bych se poradila a zeptala na způsob, jak dle aktuálně platných pravidel nejlépe a co nejjednodušeji zlegalizovat nově přistavěnou garáž? Chlapi trošku rychleji jednali, než uvažovali a teď bychom ji rádi nechali oficiálně zapsat do katastru. Děkuji


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 28.10.14 19:13

Opravdu nejlepší odpověď Vám dá příslušný obecní účad. Od ledna byly některé změny a určité stavby není třeba ohlašovat. Pokud chcete dát do katastru,stejně budete s OÚ jednat.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 28.10.14 19:22
avatar

od ledna 2013

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 28.10.14 19:18
avatar

chybí základní údaje:

kdy se se stavbou započalo, jaké má rozměry, zda je na pozemku u RD či u něčeho jiného, jaká je vzdálenost od společných hranic s ostatními pozemky (sousedi, veřejný pozemek), a nakonec otázka: a proč jí chcete mít zapsanou v katastru nemovitostí?

jinak vše najdete ve stavebním zákonu (po novele č. 530/2012 Sb. od 1.1.2013 - jsou tam podstatné změny):

např. zde http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/stavebni-zakon/

pro vás bude patrně důležitý především § 103, písmeno e)

http://aplikace.mvcr.cz/sbirk…kon&what=Cislo_zakona_smlouvy

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 28.10.14 19:46

Se stavbou se započalo i skončila v letošním roce. Rozměry jsou 10x5m, je na našem pozemku. Garáž je vpodstatě přistavěna k rodinnému domu, nestojí samostatně. V nejkratší vzdálenosti je to cca 10m od hranice pozemku (plotu) se sousedem. Chceme to mít legálně, aby nás někdo náhodou někdy nenapadnul, že z ní neplatíme daň z nemovitosti apod.

Obávám se, že se do § 103, písmeno e) nevlezeme. Viděla bych to tak tak na § 104, písmeno d)

Takže máme oficiálně přiznat, že stavba už stojí? Nebo požádat o ohlášku, jakože ji teprve budeme stavět? Musíme mít originál profesionální projektovou dokumentaci, nebo stačí náš neodborný, ale detailní nákres? Pokud se bude jednat "pouze" o ohlášku.

Datum: 28.10.14 19:58
avatar

no tak to se tedy do § 103 nevejdete, spadnete do § 104, divím se, že si to napřed chlapi neověřili, zda je to legální stavba, v tomto případě musíte tedy stavbu ohlásit, ovšem to jste měli udělat dopředu (je k tomu vyžadováno spousta vyjádření a povolení, obdobně jako když se žádá o stavební povolení), pokud zažádáte nyní s tím, že budete teprve stavět, tak je docela více než pravděpodobné, že se na místo dostaví minimálně pracovník stavebního úřadu, aby viděl, kde stavba bude stát a jaké jsou stavby v okolí (to hlavně kvůli typu střechy), pokud jste ještě v CHKO jako my, tak taky přijede úředník z CHKO, pokud máte stavbu u domu, jistě se přijedou ještě podívat hasiči a tak podobně. No každopádně zajděte na stavební úřad a dodatečně legalizujte stavbu dřív, než vás některý soused udá, ovšem patrně vás nemine docela citelná pokuta, nebo to může dokonce skončit rozhodnutím o odstranění stavby. Nevím ale, jak jsou u vás na stavebním odboru nároční. Takže dál vám neporadím. Jinak k tomu ohlášení stačí většinou vlastní nákres stavby, krátký technický popis provedení, no ale pak vyjádření od různých organizací (telekomunikace, vodaři, elektrorozvodná společnost, plynaři,..). No řekl bych, že vás čeká asi dost lítání a nervů. Ale každý stavební úřad chce něco jiného...

Ohodnoceno: 0x
 
Od: paw®
Datum: 28.10.14 19:18
Musite si najit projektanta, ktery to zkresli a poda na stavebni urad. Prinejhorsim bude nejaka pokuta za legalizaci cerne stavby.
Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 28.10.14 19:22
avatar

proč by měla být stavba černá?

doplněno 28.10.14 20:02:

po doplnění tazatele je opravdu černá

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ertl
Datum: 28.10.14 19:48
Je to asi slozite. Bude lepsi, kdyz vyhledate pravnika. Jsou i bezplatne poradny.
Ohodnoceno: 0x
 
Od: poseidon*
Datum: 28.10.14 20:23

Stavba garáže 5 x 10 m jistě vyžaduje nějaký úkon definovaný stavebním zákonem. Je jedno, zda se normálně (před zahájení stavby) povoluje pouze ohlášením, či územním rozhodnutím a stavebním povolením. Pokud již stojí, bez tohoto úkonu, je to "černá stavba". Těmito druhy staveb se zabývá § 129 odst. 1 písm. b), odst. 2 a odst. 3 stavebního zákona:

(1) Stavební úřad nařídí odstranění stavby
...
b) vlastníku stavby nebo s jeho souhlasem stavebníkovi stavby prováděné
nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu
vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním, a stavba nebyla
dodatečně povolena,
...
(2) Stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby uvedené v odstavci
1 písm. b). V oznámení zahájení řízení vlastníka nebo stavebníka poučí
o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné
povolení stavby. Byla-li žádost o dodatečné povolení podána před
zahájením řízení o odstranění stavby, má se za to, že byla podána v
okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby. Pokud stavebník nebo
vlastník stavby požádá ve stanovené lhůtě o její dodatečné povolení,
stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané
žádosti.
Jde-li o stavbu vyžadující stavební povolení, žadatel předloží
podklady předepsané k žádosti o stavební povolení. Jde-li o stavbu
vyžadující ohlášení, žadatel předloží podklady předepsané k ohlášení.
Jde-li o stavbu vyžadující pouze územní rozhodnutí, žadatel předloží
podklady předepsané k žádosti o územní rozhodnutí. V řízení o
dodatečném povolení stavby stavební úřad postupuje přiměřeně podle § 90
a § 110 až 115; ohledání na místě je povinné. Účastníky řízení o
dodatečném povolení stavby jsou osoby uvedené v § 109, a pokud je v
řízení posuzováno umístění stavby nebo změna oproti územnímu
rozhodnutí, rovněž osoby uvedené v § 85. Na uplatňování námitek
účastníků řízení o dodatečném povolení stavby se obdobně použijí
ustanovení o uplatňování námitek v územním a stavebním řízení.
(3) Stavbu uvedenou v odstavci 1 písm. b) lze dodatečně povolit, pokud
stavebník nebo její vlastník prokáže, že
a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením
o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s
předchozími rozhodnutími o území,
b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní
předpis zakazuje nebo omezuje,
c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným
zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.
Bude-li stavba dodatečně povolena, stavební úřad řízení o odstranění
stavby zastaví. Dodatečné povolení nahrazuje v příslušném rozsahu
územní rozhodnutí. Bude-li předmětem dodatečného povolení rozestavěná
stavba, stavební úřad stanoví podmínky pro její dokončení.

Formulář k žádosti o dodatečné povolení stavby lze najít Googlem.

Ohodnoceno: 1x
 
Od: minato*
Datum: 28.10.14 21:08

Lidé se poučí až ve chvíli, kdy nebude ze zákona možné "černou" stavbu dodatečně povolit.

Ve Vašem případě si je nutné uvědomit, zda jste provedli garáž, která je samostanou stavbou do 50 m2 (zpravidla garáž, která je situována při jedné z obvodových konstrukcí domu a není s ním provozně propojena; přepokládám, že garáž není pouhým koupeným výrobkem), nebo jste realizovali přístavbu garáže, která se stavbou rodinného domu propojena je (zde se pak posuzuje celková zastavěná plocha RD s garáží; stavba pak může vyžadovat územní rozhodnutí a stavební povolení, pořípadě územní rozhodnutí a ohlášení podle § 104 odst. 1 písm a) stavebního zákona.

Pokud půjdete na stavební úřad, buďte připraveni nést za své činy následky, neboť pokud by bylo zahájeno řízení o odstranění stavby, pak vězte, že by mělo být také zahájeno řízení o přestupku. Můžete také narazit na hodného a dle mě "hloupého" úředníka, neboť by místo Vás strkal hlavu na špalek, který bude dělat jako, že nic nevidí a poučí Vás pouze o tom jakou žádost si máte podat a co doložit, poté se vše dopapíruje jako by se se stavbou ještě nezačalo...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 28.10.14 21:54

Díky všem za vyčerpávající odpovědi. No musíme se rozhodnout.

Ještě mě napadá jedna věc. Dům jsme koupili teprve v minulém roce. Jak by se dívali na to, kdybychom řekli, že jsme takto dům s přistavěnou garáží již koupili a my ji chceme teď zlegalizovat?

Datum: 28.10.14 22:04
avatar

to už nějak moc kombinujete, úředník si různý skutečnosti může ověřit a pak se vám to nemusí vymstít, neriskoval bych to

Ohodnoceno: 0x
 
Od: uska®
Datum: 28.10.14 22:15

Já bych do této varianty šla. I když garáž bude svítit novotou, tak bych tvrdila, že jsme jí pouze opravovali. S úředníky v terénu se moc málo podkáte. My jsme nedávno také stavěli RD a žádný úředník před stavbou na pozemku nebyl. Vše jsem vyřídila papírově.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 28.10.14 22:19
avatar

on nemusí ani do terénu a dokáže si skutečnosti ověřit, bude chtít vidět tu kupní smlouvu nebo znalecký posudek, který se možná zpracovával při koupi nemovitosti, nevím, navíc se možná budou vyjadřovat i sousedi, fakt těžko říct, co může nastat

Ohodnoceno: 0x
 
Od: minato*
Datum: 29.10.14 11:22

Pokud jde o přestupek - provedení stavby bez rozhodnutí, opatření nebo jiného úkonu stavebního úřadu, lze jej projednat pouze do 1 roku ode dne, kdy byla stavba dokončena. Abyste nebyla postihnutelná i dále, je nutné stavbu dále neužívat, neboť by se jednalo o tzv. trvající přestupek a mohli byste být pokutováni opakovaně. Když si budete sypat popel na hlavu s tím, že jste nevěděli, že garáž vyžaduje nějaké povolení, že jste to zaslechli z médií, lze se z takového prvního přestupku slušně vylhat

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.