1xVýpověď z nájemní smlouvy

Od: Datum: 10.04.14 15:58 odpovědí: 12 změna: 11.04.14 19:42

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat na nájemní smlouvu a výpověď z ní.

5.11. 2013 jsem s majitelkou bytu, ve kterém jsem v pronájmu, podepsala smlouvu o pronájmu do 5.5. 2014.

Minulý týden u mně majitelka byla a slíbila prodloužit smlouvu. Včera mi volala s tím, že smlouvu neprodlouží a mám se do konce její platnosti vystěhovat. Čili za méně než měsíc.

Zamítnutí prodloužení smlouvy ani oznámení prodloužení jsem nedostala v písemné formě. Osobně mi bylo sděleno, že smlouva bude prodloužena o rok a telefonicky mi bylo včera oznámeno, že prodloužení nebude a mám se vystěhovat. ,

Mohu proti tomu něco podniknout?Je toto počínání správné? Mohu se proti tomu nějak odvolat, nebo požadovat nějaké odškodné za rychlé vystěhování?

Předem mockrát děkuji za rychlou odpověď.


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: jeje
Datum: 10.04.14 16:00

Nezbývá nic jiného, než se vystěhovat do 5.5.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.04.14 16:28
avatar

Odškodné? Za co? Za to, že majitelka hodlá uzavřenou smlouvu dodržet? Jiná smlouva uzavřena nebyla a bylo tedy nutné od samého počátku počítat s vystěhováním k uvedenému datu. Možná to chtělo začít se o prodloužení zajímat trošku dříve a jednat písemně.

Ohodnoceno: 1x
 
Od: ben®
Datum: 10.04.14 16:33
avatar

Dobrý den, dle mého názoru jde o nájemní smlouvu na dobu určitou. Ta končí buď výpovědí, dohodou nebo k datu ukončení. Výpověď nebo dohoda musí být vždy písemná a doručená.

Výpověďní lhůta je tři měsíce. Pokud není jeden měsíc před ukončením smlouvy tato písemně vypovězena, resp. pronajímatel o neprodloužení smlouvy písemně neinformuje, tak se smlouva a pronájem prodlužuje na stejnou dobu, na kterou byla smlouva uzavřena dříve (nejdéle o rok). Myslím, že máte šanci v pronájmu zůstat (pokud se tam chováte řádně a platíte nájem), ale vztah s pronajímatelkou bude narušen.

Její postup je nesprávný. Více je uvedeno v NOZ (občanský zákoník). Zdravím!

doplněno 10.04.14 18:11:

nelousek - problém je, že smlouva byla uzavřena podle starého OZ a letos platí již nový OZ.

Nejsem si jistý, podle kterého se má smlouva vypovídat, ale možná je to jedno. Také neznáme text náj. smlouvy a co je tam dohodnuto a uvedeno. Dále neznáme zdůvodnění pronajímatelky, která změnila rychle názor (což, je zřejmě nefér). Nejlepší by byla dohoda s pronajímatelkou na pokračování nájmu nebo chtějte od ní písemné ukončení, vyúčtování záloh na energie (pokud je vybírala) a předávácí protokol při opouštění bytu.

doplněno 10.04.14 19:45:

ernie - nejsem právník, ale řízením osudu jsem musel dostat do hlavy část o pronájmech z OZ a nyní i z NOZ. A tím jsem ztratil určitou jistotu a podle čeho "se jede". Možná to nebylo přesné co jsem napsal, ale jen z části (snad). Podívejte se viz odkaz a tam na § 2229 a § 2230. Takto je to nyní pro nové náj. smlouvy (ale, u těch starších si právě nejsem jistý a do OZ jsem se nedíval).

http://zakony.penize.cz/89-20…kon-obcansky-zakonik#par_2201

doplněno 10.04.14 20:12:

ernie - je to o tom charakteru náj. smlouvy = pronájem nebo podnájem. Myslím, že tazatelka je v pronájmu (i když píše podnájem). Ale, to ví ona, jak to je a jaká je smlouva. Potom je asi diskutabilní ta přiměřená doba, kdy má strana informovat o neprodloužení smlouvy a zda to má být písemně (to bych předpokládal a vyžadoval). Ale, ten NOZ je "hezké" počteníčko a je tam dost příležitostí k volnému výkladu. Já jsem nejraději, když se lidi dohodnou.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 10.04.14 16:36
avatar

Na odškodné byste měla právo, pokud by byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí a ta musí mít pokud se nepletu písemnou formu. To, že Vám paní něco slíbila a pak si to rozmyslela nemá žádnou váhu a vlastní smlouva tedy končí 5.5.

doplněno 10.04.14 19:21:

Zdravím @bene . Ta klauzule o automatickém prodloužení stávající smlouvy při jejím neoznámeném neprodloužení opravdu existuje? Dovedl byste uvést číslo předpisu? Jsem totiž na podobné věci také zainteresován.

doplněno 10.04.14 20:04:

Díky.

Ovšem domníván se, že předpis

§ 2229

Nájem ujednaný na dobu určitou může každá ze stran vypovědět jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba.

by se v případě uživatelky beztak neaplikoval, poněvadž v jejím případě se nejedná o výpověď z nájmu.

A

§ 2230

(1) Užívá-li nájemce věc i po uplynutí nájemní doby a pronajímatel ho do jednoho měsíce nevyzve, aby mu věc odevzdal, platí, že nájemní smlouva byla znovu uzavřena za podmínek ujednaných původně. Byla-li původně nájemní doba delší než jeden rok, platí, že nyní byla uzavřena na jeden rok; byla-li kratší než jeden rok, platí, že nyní byla uzavřena na tuto dobu.

Se také memůže dle mého názoru v tomto případě použít, poněvadž pronajímatel zjevně bude chtít mít vyklizen byt k datu konce smlouvy, takže nehrozí, že by tam nájemnice byla ještě měsíc bez reakce pronajímatele.

A viz odstavec (2), strana najevo dala, že nájem končí k datu.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije přesto, že nájemce věc dál užívá, dala-li strana v přiměřené době předem najevo, že nájem skončí nebo již dříve nájem vypověděla.

doplněno 10.04.14 20:26:

Obávám se, že nerozumím. Tazatelka není v pronájmu, poněvadž tento termín je nesprávný. A v podnájmu evidentně není. Jedná se dle mého laického pohledu o nájemní a nikoli podnájemní smlouvu. A Vámi zmiňované paragrafy rovněž pojednávají o nájmu, nikoli podnájmu.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ben®
Datum: 10.04.14 20:49
avatar

Dobrý den, tak dobře. A jaká je podle Vás forma bydlení tazatelky? Podnájem to není (to jsem udělal v minulém příspěvku chybu - tazatelka psala o pronájmu). Myslím, že je to pronájem a tedy nájem. To bych viděl jako stejnou smluvní formu. Zdravím!

doplněno 10.04.14 21:07:

bruno2 - a čeho se tedy týkají § 2229 a § 2230 v NOZ? To snad nejde o nebytové prostory.

doplněno 10.04.14 21:42:

bruno2 - děkuji za vysvětlení. Škoda, že se to do zákona nemůže napsat nějak přehledně a skáče se z jednoho pojmu na jiný a zase zpět.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.04.14 20:59
avatar

Vámi uváděná ustanovení se netýkají nájmu bytu. Pohleďme však na § 2285 obč.zákoníku, kde se praví:

Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva vyžaduje písemnou formu.

doplněno 10.04.14 21:31:

Ben: §§ 2201 - 2234 (pododdíl 1) NOZ se týkají nájmu věcí obecně, §§ 2235 - 2301 (pododdíl 2) jsou speciální ustanovení upravující nájem bytu. Pokud řešíme problematiku nájmu bytu, pak poddodíl 2 má přednost před ustanoveními obecnými.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 10.04.14 21:31
avatar

Pravda, děkuji, je to pro mě přínosná informace. NOZ jsem ještě neprostudoval. Ale i tak se domnívám, že do tří měsíců pronajímatel tazatelce jistě tuto výzvu písemně podá.

doplněno 10.04.14 21:33:

Ano, ano. Obecná ustanovení o nájmu věci a nájmu bytu byla rozlišována i ve "starém" OZ.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: nelousek
Datum: 10.04.14 17:59
Dekuji vsem za odpovedi, ale vubec z toho nejsem moudra. :(
Datum: 10.04.14 20:11
avatar

Tohle jsou vážné věci, mnohdy existenční. Tady na poradně nejsou právníci, můžeme si jen zákony laicky vyložit. Doporučuji si zaplatit právní konzultaci, nevím-500, 1000 kč za radu? Je to lepší, než později přijít k soudu a exekucím třeba.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.04.14 23:29
avatar

Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, její platnost končí 5. května, do kdy musíte byt uvolnit. Pokud jste o prodloužení nájemní smlouvy nepožádala písemně, nemůžete podle mne očekávat písemné zamítnutí prodloužení nájmu. O termínu, do kdy platí nájemní smlouva víte nejpozději od data jejího uzavření.

---------- @ Ben, @Bruno, @ Ernie, myslím, že se shodneme, že v případě smlouvy dobrovolně uzavřené na dobu určitou, nejde o výpověď, že tazatelka měla s povinností uvolnit byt počítat, a že nelze uvažovat o jakémkoliv odstupném.

Ani já zatím nemám NOZ nastudován, ale jak tak čtu zmíněné paragrafy, nevidím možnost, jak by se tazatelce mohlo podařit vnutit majitelce proti její vůli prodloužení nájemní smlouvy.

Smlouvu má na dobu určitou, po celou dobu trvání smlouvy ví, do kdy platí a k uvolnění bytu byla vyzvána včas (byť jen telefonicky) - beru to spíše jako připomenutí povinnosti, kterou nájemkyně zná.

Po 5. květnu podle mne nebude mít žádný právní podklad k užívání bytu.

---- Napadá Vás k tomu něco dalšího (třeba "pro oči" nevidím)?

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ben®
Datum: 10.04.14 23:49
avatar

Dobrý den, tak, každá smlouva by měla být uzavřena dobrovolně. Žádný nárok na odstupné není. Snad jedině, kdyby došlo k zhodnocení bytu, tak by tazatelka mohla požadovat náhradu nákladů (pokud by to bylo ve smlouvě). Smlouva to byla jen na šest měsíců a pokud se pronajímatelka ve smlouvě nezavázala k prodloužení (což asi ne), tak tuto skutečnost tazatelka věděla od podpisu smlouvy. Sám pronajímám, ale mám i sociální cítění, tak bych to řešil s nájemcem včas a hlavně jednoznačně - je to o lidech a domluvě. A výpověď mohla být podána, ale v průběhu smlouvy s tříměsíční lhůtou a z nějakého vážného důvodu (např. neplacení). Podle NOZ v tomto případě je už lhůta jen jeden měsíc, což je zlepšení minulého stavu. Ovšem, zase kauce (jistota) může být požadována až do šestinásobku nájmu.

Ale, to už jsem jinde. Zdravím!

doplněno 10.04.14 23:55:

No, vlastně by ta výpověď neměla smysl, protože by mohla být dána až po třech měsících bez zaplacení nájmu. Tedy, ve čtvtém měsíci a (podle starého OZ) s tříměsíční výp. lhůtou.

A je to sedm měsíců - smlouva je jen na šest.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 11.04.14 19:42
Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.