Počty osob v bytech

Od: Datum: 04.03.14 09:25 odpovědí: 7 změna: 05.03.14 04:29

Dobrý den,

ačkoliv jsem četl diskuzi na vašem webu v mé záležitosti, nejsem z příspěvků chytrý. Jsem předsedou SBD s 84 družstevními byty, vedeme jako představenstvo přesnou evidenci družstevníků a náš správce(RK) nám měsíčně účtuje mimo jiné poplatek za služby, který se platí dle toho počtu osob, které byt užívají.

Zajímalo by nás, kdy je družstevník povinen nahlásit správci změnu, resp. zvýšení počtu osob byt užívajících. Je těžké "uhlídat" tak velký počet bytů v jednom objektu (malometrážní byty, většinou garsonky), zda došlo k navýšení osob v některém z bytů. Když se nám jeví, že v některém bytě se pohybuje často více osob než je nahlášeno a družstevníka se na to dotážeme, nejčastěji slyšíme, že se jedná o návštěvu a že nám do toho v podstatě nic není. Jenomže nenahlášené osoby se zde pohybují velice často a rádi bychom věděli, kde je ta časová "mez" pobytu, protože nám poctivě platícím poplatky za výtah, světlo ve společných prostorách, kontejnery apod. (služby) se nám za tyto osoby platit nechce. Poplatek za jednu osobu navíc se pohybuje dle vyjádření správce okolo 300 Kč. Domluva a dohoda nepřicházejí v úvahu. Můžete poradit, je stanovena nějaká doba k nenahlášenému pobytu a kde?

Děkuji a byl bych velice rád, kdybyste mi odpověď zaslali přímo na moji adr. pavelvacha@centrum.cz

Pavel Vácha


avatar
Upozornění od sys maverick 04. 03. 2014 13:20:23
Odpovědi se budou uvádět pouze tady na poradte, pokud chcete email tak můžete zaškrtnout odběr odpovědí na email a budou chodit emaily. Jste na fóru a ne emailové konferenci ;)
Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: gggjo
Datum: 04.03.14 09:41
Ja se prosim primlouvam i za odpovedi primo sem. Take me to zajima. Dekuji
Ohodnoceno: 0x
 
Od: buss
Datum: 04.03.14 10:17

Pane Vácha, předpokládal bych, že v postavení předsedy ovládáte normy. 79 bytů, to už je přece pěkná fabrička, s odpovědností. Jakou jste si sepsali smlouvu se správcem je vaše věc, měli jste ji konzultovst s právníkem. Takže když jste souhlasili s platbou na počet osob v bytě, tak ji máte. Jinak počet osob oznamuje vlastník bytu. Což jste vy, SBD, že?
U SVJ OZ říká že se rozvrhnou náklady stejně. Musíte si udělat pořádek. Nebo činnosti vykonávejte sami. A co vaše stanovy? Družstva mají i svůj web, spolek, sdružení.
Pro vás platí zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, zákon o obchodních korporacích.

doplněno 04.03.14 11:34:

Bruno2: Protiřečíte si: Domnívám se, že žádná obecně platná právní norma tuto otázku neřeší a před tím to upravujete v Prohlášení a to podle čeho? Podle OZ.

doplněno 04.03.14 20:05:

Takže na můj původní dotaz n e e x i s t u j e odpověď. Podvodníci mají nadále zelenou a my poctiví, než bychom neplatiče obíhali a prosili o uhradu poplatků to budeme platit dále. Dobrá rada drahá. Hlavně, že máme nový
Ale zákon to řeší a jak jej využijete už je jen na vás! Na vašem přístupu k věci, ochotě a tvrdosti to řešit. On to řešil i starý OZ. Kdo vám to má řešit jiný? Třeba si zaplaťte slídiče, osaďte kamery... Jste v soukromé sféře.

Ohodnoceno: 2x
 
Od: vacha*
Datum: 04.03.14 10:53

Dobrý den,

domnívám se, že jsme si nerozuměli.

Naše družstvo vzniklo již v r.2003, má smozřejmě své stanovy, které striktně dodržujeme a ty říkají jasně, že jednou ze základních povinností člena družstva je "oznamovat včas změny v počtu příslušníků domácnosti našemu správci, které jsou podstatné pro evidenci a rozúčtování záloh úhrad za plnění s užíváním bytu". Toto nám za úplatu provádí správce (RK). Nevím proto, v čem bychom si "měli dělat pořádek"? Problém je v tom, že jsme jen lidi a spousta je bohužel takových, že mají neustále touhu podvádět - něčemu se vyhnout i když je to jejich základní povinností. A když je na to upozorníte, pošlou Vás "do háje". Správce pro nás pracuje 10 let perfektně a myslím, že i my jako představenstvo rovněž a nerozumím tomu, proč bychom si měli činnost vykonávat sami? Jde o to, že nájemníci změnu úmyslně nehlásí, aby nemuseli více platit, správce se to proto vůbec nedoví, zaplatí to ti ostatní a až teprve na naše upozornění, když to zjistíme, zareaguje. Potíž je, že "postižený" se ihned ozve a odmítne platit za další osobu s tím, že se jedná pouze o "návštěvu". A tady je ten problém, pokad časově sahá pojem "návštěva" a odkud platí pojem další uživatel bytu?

Vácha

Od: ben®
Datum: 04.03.14 10:37
avatar

Dobrý den, takto to upravuje NOZ - pro nedružstevní byty. Váš problém je jiný a tak je to jen informace nebo si podle toho můžete změnit Stanovy bytového družstva.

A jak je již uvedeno, tak toto je na konzultaci s právníkem. Také bych předpokládal, že při tomto množství bytů je vše (a ne jen toto) s právníkem řešeno. Zdravím!

doplněno 04.03.14 12:03:

O tom počtu osob v bytě i jejich časovém pohybu mají nejlepší informace pozorní sousedé - vždy je tam v domě nějaký informátor, který na to upozorní. Solidarita v tomto moc nefunguje, jde o peníze a pořádek má být.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 04.03.14 11:12
avatar

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zejména zákonem o obchodních korporacích, budeme (stejně jako všechna ostatní družstva) upravovat stanovy, aby byly v souladu s těmito právními normami. Do návrhu nových stanov, které musí být schváleny do konce pololetí, jsme vložili tento text: Pro účely vyúčtování služeb je člen povinen písemně oznamovat počet osob, které bydlí v bytě a jejich změny, včetně návštěv trvajících vcelku déle než tři měsíce v roce, a to do 15 dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly. Porušení této povinnosti se považuje za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu. Družstvo má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných podmínkách.

Z předposlední věty vyplývá, že v krajním případě by se dalo použít ustanovení o vyloučení z družstva. Problém však spočívá v tom, že toto porušení stanov je obtížně dokazatelné. Málokterý soused půjde dosvědčit, kolik osob v sousedním bytě bydlí. Domnívám se, že žádná obecně platná právní norma tuto otázku neřeší, zbývají skutečně jen stanovy. Váš problém znají mnohá družstva, i u nás je několik takových "chytráků". Přitom jde v našem družstvu jen o pár korun, podle osob se rozpočítává pouze úklid a společná elektřina (výtah nemáme).

doplněno 04.03.14 11:56:

Buss: Žádné protiřečení ve svém příspěvku nevidím. NOZ a zejména ZOK tyto otázky řeší pouze v obecné rovině. A zda má nájemce nahlásit změnu počtu osob do 10 nebo 14 dnů, to si musí bytové družstvo ošetřit ve stanovách. Co se týče doby, kdy se ještě jedná o návštěvu a kdy už o spoluužívání bytu, tato doba není jasně právně ohraničená. Obecně lze za návštěvu považovat to, když je někdo v bytě po dobu asi 14 - 30 dní. Pokud ale v bytě pobývá delší dobu (má v bytě věci, dochází z bytu do zaměstnání apod.), lze se domnívat, že v bytě bydlí.

doplněno 04.03.14 16:00:

Pane Vácho, už jsem konstatoval, že dokazování toho, že někdo porušuje své povinnosti v případech, o kterých diskutujeme, je obtížné. A jestli někdo porušuje stanovy nebo zákon, je to z hlediska možnosti dokazování stejné. Obtížná je v těchto případech i vymahatelnost práva, ať už je příslušnou právní normou zákon nebo stanovy. Nebo máte sám nápad, jak by to měl zákonodárce řešit?

Ohodnoceno: 1x
 
Od: vacha*
Datum: 04.03.14 15:35

Vážený pane,

jsem zvědav na toho, kdo by sledoval v 84 bytech návštěvy po dobu 1 roku, až jich bude 90 (cca 3 měs.), aby družstvo mohlo zasáhnout, resp.navýšit počet osob v konkrétním bytě? Uznejte, že je to holý nesmysl. Takovéto doplnění stanov je pro nás k ničemu :( My v nich máme zakotvenu pouze povinnost další osobu nahlásit a to neodkladně - ale zjišťujte to, to byste musel mít u vchodu píchačky

Jak jsem psal na začátku v dotazu, jsme jeden velký barák, bývalý hotel, který byl zrušen a zrekonsrtuován na bytový objekt s celkem 96 malometrážními byty 1+kk a 2+kk. Z toho je 84 našich (družstevních) , 12 městských a 1 soukromý, tak to uznejte, to se nedá ohlídat ! Správou objektu je smlouvou pověřeno vedení družstva, přestože 51% vlast. podílů patří Městu (družstvu pouze 49%). A aby to nebylo tak jednoduché, součástí objektu v přízemí je ještě 8 soukromých garáží, takže ze zákona automaticky (v r.2007) vzniklo ještě SVJ.

Nemohu si pomoci, tady někdo něco dost důležitého, opomenul zakotvit v zákoně - to se nedá ohlídat a lidi podvody "milují". Souhlasím s Vámi, že vyloučení z družstva je řešení, ale to dokazování?

Vácha

doplněno 04.03.14 18:54:

Takže na můj původní dotaz n e e x i s t u j e odpověď. Podvodníci mají nadále zelenou a my poctiví, než bychom neplatiče obíhali a prosili o uhradu poplatků to budeme platit dále. Dobrá rada drahá. Hlavně, že máme nový OZ.

Vácha

Datum: 05.03.14 04:29
avatar

Také bydlím v družstevním bytě. U nás je všechno stanovuje podle m2 (vč. úklidu, výtahu, ...). Pouze záloha za vodu se stanoví podle počtu osob v bytě. I kdyby někdo další osobu nenahlásil, zaplatí spotřebu vody podle vodoměru. Tzn., že za "dlouhodobé návštěvy" nikdo nic nedoplácí.

Myslím, že je to výhodnější i pro správce, který nemusí při každé změně počtu osob něco upravovat, přepočítávat, ...

doplněno 05.03.14 04:31:

Vím, že to nebyla odpověď na Vaši otázku. Jenom přemýšlím, jak zařídit, aby na neplnění povinností nedopláceli ostatní členové družstva.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.