Odvádění srážkových vod na místní komunikaci

Od: Datum: 02.01.13 20:28 odpovědí: 21 změna: 04.01.13 13:08

Dobrý den, na chalupě máme svod okapu vyústěný na silnici. Byl jsem starostou upozorněn, že to tak nesmí být a že si mám svod otočit na zahradu, jinak dostanu pokutu ... Při průjezdu naší i okolními vesnicemi, jsem zjistil, že skoro všichni mají okap vyvedený na silnici. Nevíte někdo jak to je? Existuje nějaký zákon? Snažil jsem se to najít, ale nějak se mi to nedaří ...


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: uska®
Datum: 02.01.13 20:40

Buďte rád, že máte bezva starostu a požaduje po vás jen otočit svod do zahrany. Správně máte mít dešťovou vodu ze střechy svedenu do vsakovací jímky na svém pozemku. Jsou na to i výpočty, jak velkou jímku musíte zakoupit. Zákony se mě nechce hledat, poradí vám jistě zdejší odborníci.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 02.01.13 20:50
avatar

ZDE nesouhlasím. Správně mají býtkomunikace v bezvadném stavu, tak proč jezdíme po polňačkách a tankodromech dálnice nevyjímaje. Neříkejte, co má být v dotazované obci správně, když k tomu nemáte podklady. Na té obecní komunikací věřte, že 90% věcí také nebude správně a dělá s tím něco obec či její správce? podle stavu komunikací v ČR usuzuji, že nedělá.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 02.01.13 20:46
avatar

Dobrý den, zabývám se právě komunikacemi a popravdě Vám nevím. Pokud to mají v obci všichni nebo kde kdo, měla by obec nejdříve učinit sama systémový krok k nápravě věci a ne Vás apriori buzerovat. Tou nápravou myslím dešťovou obecní kanalizaci -její zřízení. Je pravdou že při rekonstrukcích se tyto problémy řeší resp.musí vyřešit podchycením vod se zaústěním do místní kanalizace.

Obec argumentuje tím, že to tak být nesmí, ale to není prváně argumet!Musí říct, podle jakého předpisu to nesmí být. Pokud vozovka jako taková je v obci a sama není odkanalizována, myslím, že starosta pravdu nemá.Pokud má vozovka v obci lokálně vpustě při okrajích, meli byste se nějak dohodnout o zaústění vody do těchto vpustí. Systémů podchycení vod je více.

Obec může samozřejmě také vydat místní vyhlášku, kde od Vás bude to odvedení vody na druhou stranu požadovat. Mělo by tomu však předhcházet jednání obecní rady a projednání s občany obce. Podle mého názoru takový zákon není, ale zákony jsou obvykle dosti obecné a upravují se právě místními vyhláškami, jež právě podchycují dané situace!

doplněno 02.01.13 20:58:

mj. znám min. několik případů místních komunikací v obci s chodníky, kde je při okraji vozovky obrubník a pod obrubníkem tzv. odvodňovací žlábek z kostek, jež je o cca 1cm snížený od povrchu vozovky, kde se má shromažďovat a odtékat voda směrem ke vpustím ve vozovce. Právě zde je voda (obvykle to jsou malé obce s nízkou intenzitou dopravy) sváděna k tomuto žlábku. Samozřejmě záleží na množsvtí vod, jež může být při větších srážkách takové, že je tento stav opravdu neudržitelný.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: kachnanet*
Datum: 02.01.13 20:57

V obci žádná kanalizace není. Paradox je ten, že zahrada vede od vyústění do kopce a když jsem řekl, že když to otočím, poteče voda zpět a následně na cestu, řekl, že to už nevadí ... Zajímavé je, že na obecní hasičárně je svod také na silnici a to nikomu nevadí ...

Datum: 02.01.13 21:00
avatar

podívejte, buď to udělá obec nějak systémově u všech vyústí a vy už se prostě nějak přizpůsobíte, ale nemá právo to řešit u Vás a jinde to nechat! Jak jsem již uvedl, jediné rozumné řešení je řešení systémové(=všechny vyústě) a na to obec nebude nejspíš mít prostředky.

doplněno 02.01.13 21:05:

argumentujte tím, že voda na zahradě půjde do vsaku (do země) a pak Vám to podmáčí dům a potoažmo i silnici a bude v budoucnu ještě větší problém, protože voda v podloží vozovky je zdaleka to nejhorší. Buď dojde k jejímu postupnému prosednutí díky podmáčení nebo promrzne a začne se od spoda rozpadat. Myslím si, že tyto Vaše vyústění naopak přispívají k tomu, že ta vozovka ještě nějakou dobu vydržíprávě proto, že voda (snad) nejde do jejího podloží (pod asfaltové vrstvy).

Ohodnoceno: 2x
 
Od: uska®
Datum: 02.01.13 21:21

miro . klidně se mnou nesouhlaste. Sama jsem musela si nechat udělat projekt na vsakování srážkových vod ze střechy.

Koukněte třeba sem:


Povinnosti stavebníků v oblasti hospodaření s dešťovou vodou.


Hospodaření s dešťovou vodou je v současnosti v České Republice hodně aktuální téma. Lidé se při stavbě svých rodinných domů pravidelně setkávají s požadavkem stavebního úřadu na likvidaci dešťové vody na pozemku stavby. Na splnění této podmínky závisí získání stavebního povolení, rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, o změně stavby, o změně užívání stavby i kolaudační souhlas...


Celý článek na http://www.glynwed.cz/
Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 03.01.13 16:17
avatar

ja Vaše příspěvky nerozporuji. Tazatel však není v situaci stavebníka. On nic stavět nepotřebuje.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: uska®
Datum: 02.01.13 21:36

kachnanet - tak jsem vám něco našla, snad vám to pomůže


01. Jak je v zákoně ošetřeno, že dešťové vody z pozemku rodinného domu (ale také například z areálu výroby či skladování) musí být na tomto pozemku vyřešeny tak, aby neškodily sousedním pozemkům a budovám?

§ 156 odst. 1 SZ: "Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm. e)] stanovené prováděcími právními předpisy." - § 20 odst. 5 písm. c) a § 21 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, kde je uvedeno: - Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno 1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování, 2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo 3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace. - Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno [§ 20 odst. 5 písm. c)], jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4, b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3. Srpen 2011.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 03.01.13 09:12
avatar

uska nasla předpisy zřejmě správné, ale ty se obvykle vztahují k novostavbám či rekonstrukcím. Stávající stav domů podle mě žádný zákon neřeší. Problém je právě v tom, že původní stav staveb a věcí okolo se vůbec dlouhodobě nerešil a nyní se dosáváme k problémům popsaným výše i níže.

Jak jsem již uvedl a opakuji, podívejte se jak u nás vypadají silnice III. tříd a i některé II.třídy, je to fakt hamba a v žádném ze zákonů není napsáno, že je toto povoleno! Mnohdy se jedná o havarijní stav jak komunikace tak odvodnění nebo jejích bezpečnostních zařízení. Tisíce mostů v česku jsou v havarijním, nevyhovujícím stavu. (řeč.otázka: který zákon to povoluje . . . hm)

Pokud příjde starosta za majitelem a něco mu ústně sdělí (bez svědků), pak majitel nemusí dělat nic. Vše bych chtěl od starosty písemnou formou (na doručenku), abych věděl, na základě kterých ustanovení a jakých vyhlášek jsem povinen dělat to či ono. Pokud bude toto sdělení rozumné a dobře formulované, jistě bude platit i pro stavby obecní a tudíž i obec bude muset řešit svoje nedořešené stavebně technické problémy například uvedené hasičárny, či co to bylo. Tím to bude celé smysluplné, kdy se věc vyřeší globálně v obci. Řešit jednoho uživatele, když dalších 12 to nespraví je buzerace a vězteže že ve vedeljší obci ten nevhodný stav odovdu vod nikomu vadit nebude, ale to nelze brát jako argument. Každá obec si to řídí sama. Samozřejmě je třeba s obcí komunikovat a snažit se o nalezení cesty správným směrem, ale musí se racionálně zamyslet a spolupracovat obě strany. To bývá často problém.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 03.01.13 17:11
avatar
Ano, opravdu to tak byt nesmi.
Vase srazkove vody, tedy z Vasich pozemku a strech, musite mit vyreseny na vlastnim pozemku.
To ze Karel z vedlejsi chalupy to ma take spatne neni dulezite..
Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 03.01.13 20:05
avatar

MArtine, ALE pořád všicni čekáme na zákonnou úpravu, ze které VAše tvrzení vychází. Jinak je to jen pouhé "plácnutí do vody". Žijeme v pravním státě "to že Karel od sousedu to má také špatně naopak JE velmi důležité". Můj názor. To semůžeme vozit po panovi tazateli a po sousedovi NE? Takhle si tedy demokracii já osobně nepředstavuju. Ikdyž je pravda, že v Česku demokracie již delší dobu neexistuje.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 03.01.13 20:17
avatar

miramira

To je běžný stavební standard. Žádný soudný SÚ nepovolí stavbu s takto provedenými dešťovými svody.

Dovedu si reálně představit např.dopravní nehodu, kteá je zaviněna právě vodou tekoucí na komunikaci z přilehlé nemovitosti..

Paragraf hledat nebudu, na to nemám čas...nicméně v reálu už jsem podobných případů v projektech řešil spoustu.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 03.01.13 20:15
avatar

Cahlupapo našem dědovi je z 1/2 odvodněna na nezpevněnou cestu na obecním pozemku! Je to poměrně problematické (nízko) místo shromažďování vod a obvykle se vetší množtství vsakuje do podloží! Podle zákona má tedy majitel nemovitosti kopat a zřídit 150m kanalizace tak, aby se zaústil do nejbližšího možného místa odvedení vody. -> NESMYSL.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 03.01.13 20:20
avatar

150m? To není nijak extrémní...jsou daleko horší případy a investor to musí zaplatit...a nikdo se ho netá kde na to vezme.

To že se to někde toleruje neznamená že je to správně...u nezpevněné cesty je to ale trošku "lepší" případ..

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 03.01.13 20:24
avatar

Martine - vy přeska kujete (duám,že ne záměrně) od tématu "stávající stavba" do tématu novostavba (tedy investor). Neplěťme pojmy dojmy s průjmy.

doplněno 03.01.13 20:27:

podstatné je to, co tu většina nechápe : "NEŘEŠÍME NOVOSTAVBU ANI REKONSTRUKCI" prosím o navrácení se přesně k tématu dotazu. Děkuji.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 03.01.13 20:34
avatar

To vůbec není podstatné...tohle se legálně nemohlo dělat ani před 40 lety...

I když se to dělalo...

Ale to se dělalo i spousta jiných věcí...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 03.01.13 20:38
avatar

Martine, neodpovídáte na přímé a jasné doplňující dotazy. Která zákonná úprava hovoří o tom, že původní stav staveb zřízený pře 20ti a více lety se musí "NYNÍ" opravit do stavu odpovídajícího současné legislativě platné pro výstavbu? opakujii 2x dotaz?

doplněno 03.01.13 20:44:

ještě doplním:" vyrobit dnes vozidlo typu a vzhledu a konstrukce vozu Trabant je nezákonné a nelze to (emise, bezpečnost atd, to víme všicni)".Samotný Trabant však může podle současné legislalivy brázdit naše silnice! To víme také. Ale vy tvrdíte, že tazatel musí Trabanta přestavět na Fabii. Já chci vědět, kde je toto ustanoveno.

Ohodnoceno: 0x
 

 

Datum: 03.01.13 20:52
avatar

Ne...netvrdím...nesem právník jsem jen projektant.

Ale analogicky vzato, již před 50 lety byla v ČSN a učebnicích normovaná vodoměrná sestava...nejen že ji tehdy skoro nikdo neměl, ale nemá ji dokonce 80 procent domů ještě ani dnes.

Nicméně voda z nemovitosti je zcela jiný a diametrálně odlišný (horší) případ.

Představte si, že jedete v zimě po silnici, která je prakticky suchá...ale v jednom místě (kde teče okap sousední nemovitosti na silnici) je ledová plotna,na které dostanete smyk...narazíte do zdi..a zabijete svého spolujezdce. Na kom budete požadovat odškodnění a koho budete honit k zodpovědnosti? Sebe i když jste to nemohl čekat? Majitele komunikace, kterému teče cizí voda na jeho komunikaci, nebo majitele té nemovitosti, který to takto má 40 let a je tedy z oblga?

Docela bych uvítal co na to řekne právník..

Samozřejmě že dokud se něco podobného nestane, nikoho nenaadne aby Frantu nutil okap předělat...to říkám na rovinu.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 03.01.13 20:59
avatar

podle mě je to jasné, za stav komunikace zodpovídá její správce. Stejně tak může být v zimě hromada sněhu nahrnuta za obrubník, kdy přes den z toho roztaje hafo vody a poteče na komunikaci, kde může voda navečer zmrznout a stejný "průšvih" je na světě. Mj.víte co bych udělal (naschvál já) ufikl okap přesně před hranicí pozemku a tvrdil, že jde voda vsakem do zeleně mezi domem a vozovkou.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 03.01.13 21:02
avatar

Za tohle ale přece správce odpovídat nemůže...on není ten kdo by daný stav moh jakkoliv ovlivnit.

Nahrnutý sníh z komnikace je něco zcela jiného...

Ale jak říkám...dokud se nic nestane...nebude žalobce..a ani soudce.

doplněno 03.01.13 21:06:

P.S.: a není to ta dávno, kdy si tady někdo stěžoval, že mu voda z komunikace teče na jeho pozemek..

Pak tedy ale podle Vašeho "vzorce" je to OK...když majitel komunikace bude tvrdit, že "už to tak dávno bylo"..a je to "historický stav"..

Věřte že pokud by dolo na alobu, pak bude správcekomunikace nucen zjednat nápravu...

Ovšem asi se nenajde moc lidí, co se budou soudit s krajem, okresem...atd. (a hlavně kteří to vydrží dotáhnout až do konce).

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 04.01.13 13:08
avatar

no . . . škoda že nepčispěl do tohoto tématu nikdo další. Rád bych znal názor širší většiny.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.