Trvalý pobyt - administrativa

Od: Datum: 27.07.12 20:02 odpovědí: 11 změna: 29.07.12 17:55
avatar

Zdravím přicházím s prosbou o radu, nebo spíše o přesný fungující návod... *hi*

S mojí neteří jsme se dohodli, že se k mně nechá trvale přihlásit. Je vdaná za cizince a cestuje po celém světě, její trvalý pobyt v ČR je čistě administrativní záležitost, nemám nejmenší obavu z jakéhokoli problému, který by tím mohl vzniknout - prostě žádný nevznikne.. *placni*

Ale vzhledem k tomu, že naposled jsem se stěhoval před sametovou revolucí (to naposled myslím a doufám v obou významech) a trvalý pobyt jsem řešil na policii, nejsem v této administrativě zběhlý, upřímně, nevím jak to dnes funguje. *nevi*

Potřeboval bych tedy nějaký jednoduchý návod.

- Jaké dokumenty budu potřebovat já, jakožto jediný vlastník bytu v OV na Praze 10?

- Jaké dokumenty bude potřebovat moje neteř, aby u mne mohla nahlásit trvalé bydliště?

- Kde se tento přepis provádí, lze se tam objednat, nejlépe přes internet, abychom nečekali jako...? (Moje neteř kvůli tomu přicestuje z New Yorku nebo z Dubaie nebo odjinud - sama ještě neví, kdy se kde bude nacházet...)

- Je ještě něco na co bychom neměli zapomenout - napadá mne třeba plná moc pro vyzvedávání její přípdné doporučené pošty, nevím, opravdu tápu... *cteni*

Předem moc díky za všechny rozumné reakce a přeji hezký den! *slunce*


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 27.07.12 20:26
avatar

Hope, s první částí ti neporadím, ale jako pošťák s tou druhou. Na poště zřídíte s neteří tzv. Průkaz příjemce. Budete k tomu potřebovat oba občanku a oba to musíte podepsat. Je to vlastně taková "plná moc", kterou pošta uznává.

Dostaneš na tuto průkazku veškerou poštu neteře, MIMO dopisů do vlastních rukou VÝHRADNĚ JEN ADRESÁTA (do vlastních rukou ano). Na tuto kartičku může být i více "přebíratelů" pošty, např. manželka, atd. (1 adresát, více "odnašečů"). Platí to i pro poštovní poukázky.

Platí to 3 roky a stojí to 100 Kč (pokud teda nebyla nějaká změna)...

http://www.ceskaposta.cz/cz/n…ijemce/prukaz-prijemce-id996/

doplněno 27.07.12 20:27:

Ještě doplním, že jinou "plnou moc" (např. na papíře psanou) pošta nevezme. Chrání se tím. Pošta prostě uzná tuto kartičku, kterou na počkání hned vyrobí a sama si vše ověří podle OP.

Ohodnoceno: 2x
 
Od: zabu
Datum: 27.07.12 21:45

Neteř jako příbuzná, smí u Vás bydlet, tedy myslím, že stačí vyplnit ohlašovací lístek na MěÚ plus Vaše nájemní smlouva. Pokud jste nájemník, musíte splnit svoji povinnost a myslím do 30 dnů ji nahlásit majiteli, kvůli zálohám na energie, odpadky apod. Nesplníte-li tuto povinnost, jsou tam v zákoně nějaké sankce, zatím jsem to nepotřeboval, tak už přesně nevím jaké, ale jestli mě nešáli paměť, dost drsné..

Ohodnoceno: 0x
 
Od: hop®
Datum: 27.07.12 22:00
avatar

ZABU: díky za příspěvek, ale, možná jsem se špatně vyjádřil:

- moje neteř u mne NIKDY fyzicky bydlet nebude, možná přespí po nějaké oslavě jednu noc, v tom jsem jí k dispozici

-. jde o ADMINISTRATIVNÍ záležitost, aby jí třeba měla chodit kam pošta, pokud nějaká přijde...

- a aby nemusel být hlášená na OÚ, naprosto zbytečně...

Je tedy naprosto zbytečné ji hlásit ji majiteli domu, nebude u mne spotřebovávat teplo ani jiné energie a svoje odpadky bude za přiměřenou cenu odevzdávat v různých zemích a světadílech...

Tedy, pokud to shrnu, vůbec nejde o nájemní smlouvu, ale jen a pouze o trvalý pobyt...

doplněno 27.07.12 22:05:

Ještě doplním, smí u mne bydlet kdokoli, pokud to dovolím.

Nyní u mne bydlí kamarád, který má trvalý pobyt na úřadu. Majiteli domu jsem ho nahlásil, platíme odpadky, společnou elektřinu v domě, platíme i vyšší zálohy na energie, prostě bydlíme dva v jednom bytě, se všemi povinnostmi.

Nespojujte si, prosím, společné bydlení s "papírovým" trvalým bydlištěm...

Datum: 28.07.12 00:05
avatar

Hope, máš pravdu. Trvalé bydliště je prostě jenom "kolonka" pro stát, aby měl svého občana kde "nahánět". A všem je jedno, jestli tam člověk bydlí nebo ne, jestli se zdržuje nebo ne...

Ještě mě napadlo - nechce si neteř zřídit ještě pro jistotu datovou schránku? Pro komunikaci se státní správou - kdyby jí náhodou něco chtěli? Pokud by ji měla, má stát povinnost s ní komunikovat takto elektronicky a může si vše vyřídit ať už bude v Dubaji nebo kde

Ohodnoceno: 2x
 
Od: zabu
Datum: 28.07.12 16:55

viz zvýrazněné části textu:
§ 689, OZ


(1) Pronajímatel má právo požadovat, aby v bytě žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách.


(2) Pronajímatel má právo vyhradit si v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo o další případy zvláštního zřetele hodné.


(3) Nájemce oznámí pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě, v případě, že lze mít za to, že tato změna potrvá déle než 2 měsíce; nájemce je rovněž povinen oznámit pronajímateli uzavření manželství nebo přechod nájmu. Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se za to, že hrubě porušil svoji povinnost.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: zabu
Datum: 28.07.12 16:48

Ale to zákon ani majitele nebude zajímat, že tam neteř nebydlí. Jednou tam bude přihlášená k trvalému pobytu, a tudíž se na ni vztahují VŠECHNY zákony které to řeší. Včetně těch záloh.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: hop®
Datum: 28.07.12 16:58
avatar

Zabu, nesouhlasím, podle Vaší logiky by tedy všichni bezdomovci, kteří jsou nahlášeni na úřadě, platili radnici například poplatky za popelnici a úřad by musel všechny tyto popelnice parkovat před radniční budovou? *smich*

A nebo mi chcete říci, že když u mne fyzicky bydlí kamarád (který má trvalý pobyt na úřadu) tak jsem ho majiteli domu kvůli odpadům a zálohám nahlašoval zbytečně? *bzum*

Datum: 27.07.12 22:11
avatar

Trvalý pobyt nahlašte na úřadu městské části Praha 10 (Vršovická 68 - naproti Koh-i-Nor).

Budete potřebovat občanku a pravděpodobně výpis z katastru nemovitostí (nejsem si jista, jestli by stačila kupní smlouva nebo doklad o převodu bytu), formulář/e získáte přímo na úřadě.

______ Informace, odkazy: Trvalý pobyt Změna trvalého bydliště Online rezervace návštěv úřadu

___ Kontakty na městskou část Praha 10:

Úřad m. č. Praha 10 Vršovická 68 101 38 Praha 10 TEL. 267 093 111

CALL CENTRUM tel. 840 11 12 13

SKYPE (provoz 24 hodin denně): Callcentrum.praha10

___ Úřední hodiny Pondělí: 08.00 - 12.00; 13.00 - 17.30 Středa: 08.00 - 12.00; 13.00 - 17.30 Čtvrtek: 08.00 - 12.00

Ohodnoceno: 2x
 
Od: hop®
Datum: 28.07.12 17:00
avatar

Díky všem, kteří přispěli radou či dobrým nápadem, hezký den! *palec**slunce*

Od: apa*
Datum: 29.07.12 17:28

Hope, nic ve zlém, uvedl jste, že neteř cestuje, odkud možná dojede, ale neuvedl jste její současný trvalý pobyt. Pokud je mimo ČR, v tom případě nemá OP, který musela odevzdat a předloží pas, přihlašovací lístek a potřebný Váš souhlas. Po té si bude muset zažádat o nový občanský průkaz. Všude se píše, že trvalý pobyt je jen evidenční údaj, ale váží se k němu další zákony a řada práv a povinností.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen
- vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně
- předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny oddělena jeho vyznačená část
občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas
- úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, toto potvrzení se nevyžaduje, když oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlaš. tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu je správní poplatek ve výši 50,-Kč. Pokud bude předložen vyplněný a podepsaný Přihlašovací lístek k trvalému pobytu a příslušné doklady, bude přihlášení k trvalému pobytu provedeno ihned.
Občan má povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Jinak se dopustí přestupku tím, že
- poruší povinnost mít občanský průkaz...lze uložit pokutu do 15.000 Kč
- nepožádá o vydání nového občanského průkazu... lze uložit pokutu do 10.000 Kč
- ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz... lze uložit pokutu do 10.000 Kč
Pro neteř to znamená vyřizování na úřadech a záležitost časově náročnou. Neměla by opomenout mít u sebe rodný list, oddací list, /popř.doklad o získání akadem. titulu/, potvrzení o změně trval.pobytu, současný OP nebo pas. Doporučuji Zákon o občanských průkazech 328/1999 Sb. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-328#f1991869 Podmínky a postup při vydávání OP.
Po několika týdenním čekání na vydání (lhůta podle druhu OP) a osobním převzetí, teprve musí řešit změny v dalších dokladech a hlásit na zdravotní pojišťovně, správě soc.zabezp., finanč. živnost. úřadu (je-li občan podnikatel), v bance, v komerčních pojišťovnách, řešit doručování pošty atd.

To, že Vám zvednou zálohy na služby kvůli další osobě s trvalým pobytem u Vás je zcela jisté, voda, spol. energie, poplatek za odpad. Ten je povinen uhradit každý občan v místě s trvalým pobytem a nezohledňuje se jestli odpad produkuje, zda tam skutečně bydlí. Výši záloh za energie si stanovujete v podstatě Vy sám.
Úskalí je v případě Vaší nějaké životní situace. Např. žádost o soc.pomoc - společně posuzované osoby, tj. osoby ve Vašem bytě přihlášené k trvalému pobytu. Dokladují se příjmy těchto osob, popř. prokazování, že určitá osoba byt neužívá. Pokud v budoucnosti Vaše neteř bude mít dítě a je jedno, kde se narodí, kde ono bude mít trvalý pobyt? Také u Vás, vše se prvotně odvíjí od matky. V případě zrušení trvalého pobytu z Vaší strany, např. pokud byste chtěl svůj byt prodat, by Vás čekaly problémy a ji také. Nebo zapomenutá platba pakatelní částky nějaké složenky či poplatku z minulosti neteře a exekutor je u Vás v bytě, ani nemusí zvonit...
Prostě je to na Vás, Hope, na Vašem zralém uvážení a rozhodnutí.
Samozřejmě i neteř by měla zvážit tento krok, neboť následným povinnostem, které se změnou trvalého pobytu souvisí, se nevyhne ať už bude papírově u Vás nebo přip.na magistrátu. Evidence trvalého pobytu na základě jeho zrušení ve správním řízení je ale jiné téma. Bezdomovec a bezdomovec je rozdíl.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: hop®
Datum: 29.07.12 17:55
avatar

Děkuji za upozornění, neteř má trvalý pobyt v bytě v Praze, který má v OV. Z důvodu, že jej neobývá bude tento byt prodávat. Samozřejmě má platný OP, takže s přihlášením k trvalému pobytu by neměl být problém.

Veškeré další potřebné kroky má neteř již zmapované, nicméně jí ještě pošlu odkaz na Váš příspěvěvek, aby si ověřila, zda na něco nezapomněla!

Přeji hezký den! *slunce*

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.