Stavby-ohlašovací povinnosti, povolení

Od: Datum: 08.12.12 21:59 odpovědí: 1 změna: 09.12.12 00:21

Dobrý večer, zaslechl jsem, že od příštího roku bude třeba ohlásit jako stavbu už téměř všechno, možná mimo krmítka pro ptáky. Nevíte někdo, kde by se dal najít pravdivý soubor staveb, které se musí ohlásit? Případně mě zajímají i ty, které pokud již byly zbudovány, ale nebyly náhlášeny dle starého předpisu podléhají zápisu a ohlašení. Děkuji


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: ga
Datum: 09.12.12 00:21

Zřejmě Vás bude zajímat následující ustanovení novleizovaného znění stavebního zákona, účinného ode dne 01.01.2013
§ 79 odst. 2
(2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují
a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací,
b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
c) povrchové rozvody nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,
d) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely,
e) podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích,
f) opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím1),
g) propustky na neveřejných účelových komunikacích,
h) cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo,
i) sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti,
j) antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách,
k) oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních pozemcích a oplocení dřevin vysazených za účelem založení územního systému ekologické stability, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy,
l) stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení,
m) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů,
n) skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení,
o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku,
q) stavby mostních vah,
r) přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky,
s) výměna vedení technické infrastruktury59), pokud se nemění její trasa a nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma.
(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na kulturní
památky a ustanovení odstavce 2 písm. a), f), j),
l), n), o), p), r) a s) se nevztahuje na nemovitosti, které
nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci,
památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité
kulturní památky, nemovité národní kulturní památky,
památkové rezervace nebo památkové zóny32).
Strana 4650 Sbírka zákonů č. 350 / 2012 Částka 130
(4) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na záměry
posuzované z hlediska vlivů na životní prostředí.
Pokud mezi tyto stavební záměry svou stavbu neskryjete, pak pro umístění záměru shora neuvedeného budete muset požádat o územní rozhodnutí, popřípadě jeho zjednodušené formy. Následně pak některé záměry budete ještě muset ohlásit, popřípadě požádat o stavební povolení.
No a novelizované znění zákona o správních poplatcích radši ani nechtějte slyšet :)
Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.