Chtějí mi vrátit auto

Od: Datum: 22.03.13 18:45 odpovědí: 13 změna: 23.03.13 14:47

Dobrý den.Prosím o radu.Tento měsíc sem prodal auto a po 2 týdnech mi zavolali,že mi chtějí vrátit auto.Byli to nějáký špekulanti chtěli to napsat na slovenskou firmu a pak zase na českou,jenže na dopraváku sem byl s nimi a řekli jim že to bude vývoz a stojí to hodně peněz.Vůbec nevěděli na jakou firmu to napsat a nakonec si to napsali na svou firmu a kupní smlouvu jsme roztrhli a předělali.Měl sem klasickou Kupní smlouva dle ust. § 588 a násl. občanského zákoníku* / dle ust. § 409a násl. obchodního zákoníku*

Byla to audi a6 3.0tdi 2005 automat najeto 300 000.Zavolali mi a říkali,že za studena převodovka kopne z 1stupně na 2 stupen.Zajeli si s tím do servisu a tam jim řekli že je nějáká horší převodovka.Snad ložisko v převodovce,že může odejít.Říkají mi,že je to skrytá vada a že chtějí vrátit peníze,ale že by bylo nejlepší abych jim dal polovinu na opravu což je asi 20 000kč.Zajímalo by mě,jestli mají nějakou šanci.S níčím sem zatím nesouhlasil.Děkuji za odpovědi


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: frrr
Datum: 22.03.13 18:54

Opotřebované ložisko v převodovce rozhodně není skrytá vada! auto má nej 300 tis km což lze očekávat,popište zde přesně co máte uvedené ve smlouvě jinak se nehneme. Máte tam mít, že se vozidlo prodává tak jak ,, stojí a leží,, pokud tam něco podobného máte mátte vyhráno. za mě ignoroval bych se pokud to dají k soudu neuspějí auto má nJ HODNĚ KM A TO SE DÁ PŘEDPOKLÁDAT.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.03.13 18:58
avatar

"stojí a leží" v tomto případě je k ničemu. soud to neuzná. existuje na to judikát...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.03.13 18:58

Dle rozhodnutí nejvyššího soudu nelze tento druh prodeje " jak stojí a leží" na toto použít . Takže je to stejně neplatné.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: martindakl*
Datum: 22.03.13 18:58


Kupní smlouva dle ust. § 588 a násl. občanského zákoníku* / dle ust. § 409a násl. obchodního zákoníku*


I.


Smluvní strany

Jméno a příjmení / firma*: ...

Trvalé bydliště / sídlo*: ...

Rodné číslo / IČ*: ...

(dále jen jako "prodávající")

a

Jméno a příjmení / firma*: ...

Trvalé bydliště / sídlo*: ...

Rodné číslo / IČ*: ...

(dále jen jako "kupující")

společně též jako "smluvní strany"

uzavřely dne ... ... ... ... ... ... ... ..., za podmínek dále dohodnutých, tuto kupní smlouvu:


II.


Prohlášení prodávajícího

Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávaného osobního / nákladního* vozidla tak, jak je popsáno v čl. III této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu tohoto vozidla.


III.


Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže popsaného vozidla:

Identifikace vozidla:

a) tovární značka: ...

b) typ/model: ...

c) rok výroby: ...

d) Číslo karoserie (VIN): ...

e) SPZ / RZ: ...

f) číslo technického průkazu: ...

g) počet ujetých kilometrů: ...


IV.


Kupní cena
1) Cena vozidla specifikovaného v čl. III této smlouvy je ... Kč.
2) Cenu kupující zaplatí v hotovosti při podpisu této smlouvy* / převodem na bankovní účet prodávajícího č: ...do ... dnů od podpisu smlouvy.*


V.


Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a předání vozidla.


VI.


Prohlášení kupujícího a závazky prodávajícího
1) Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem předmětného vozidla, jeho obsluhou, a že s ním byla provedena zkušební jízda. Se stavem vozidla, který odpovídá stáří a opotřebení vozidla, kupující souhlasí. To nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady stanovené zákonem.
2) S kupovaným vozidlem současně kupující přebírá ...ks klíčů od vozidla a další doklady s výjimkou těch, které prodávající potřebuje pro účely odhlášení vozidla na evidenci vozidel.
3) Prodávající se zavazuje provést odhlášení vozidla na kupujícího do deseti pracovních dnů od podpisu této smlouvy a předat nebo doporučeně odeslat poštou kupujícímu ty doklady od vozidla (technický průkaz, osvědčení o registraci), které z důvodu přehlášení nemohl předat při předání vozidla. Tyto doklady a ostatní doklady se prodávající zavazuje předat kupujícímu nejpozději do dvaceti pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Pro případ porušení povinností prodávajícího uvedených v tomto ustanovení si smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
4) Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného automobilu, na které by kupujícího neupozornil. Prodávající dále prohlašuje, že stav kilometrů vozidla uvedený shora odpovídá skutečnosti. V případě zjištění, že se tato skutečnost nezakládá na pravdě, je kupující oprávněn do 1 měsíce od této smlouvy odstoupit.


VI.


Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva byla uzavřena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
2) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... dne ... ... ... ... ...

* nehodící se škrtněte
... ...
podpis kupujícího podpis prodejce


doplněno 22.03.13 19:00:

Tak tuto stejnou smlouvu s nimi mám sepsanou.

Od: pepr®
Datum: 22.03.13 20:50
avatar

Oddíl VI, odst.1) a zejména věta Se stavem vozidla, který odpovídá stáří a opotřebení vozidla, kupující souhlasí.
Myslím, že to jako argument bude stačit.
Ohodnoceno: 1x
 
Od: nu*
Datum: 22.03.13 18:56

vývoz stojí 800,- Kč za exportní značky, nic víc, ložisko je spotřebák akorát ta výměna je drahá, ale o skrytou vadu nejde, u ojetého auta se to blbě prokazuje, a mohli s tím počítat, pošli je do pr**le, obchodníky, řekni jim že ložisko zničili ono, při přdávání auta bylo vše ok...Jako gesto dobrů vůle bych jim vrátil maximálně 800,- na ty značky

doplněno 22.03.13 18:57:

za 2 týdny ti zničím motor i podvozek, hlavně na našich silnicích

doplněno 22.03.13 19:42:

viz VI. / 1 a je to jasné

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 22.03.13 20:46
avatar

viz.výše uvedené-ale jen pro zajímavost,po kolika km jste měnil olej v převodovce,pokud to není tajné(a pokud tedy vůbec)...?

doplněno 23.03.13 13:14:

automat sám o osbě není problémem-ale v čechách je to problém spíše majitelů...(míněno obecně)-málokdo si uvědomuje,že stropem pro výměnu oleje v automatu je max.60 000km nájezd,pokud chci aby mi převodovka bez problémů fungovala...

Ohodnoceno: 0x
 
Od: martindakl*
Datum: 22.03.13 21:10

Auto sem měl chvíli,takže o automatu sem opravdu nic nevěděl a ten předemnou ho nejspíše taky neměnil,takže tím by to mohlo být také,ale to neznamená,že jsem zamlčel nějákou skrytou závadu.Říkal sem mu sám,že bude lepší vyměnit provozní kapaliny,jelikož nevím jejich stav a nic sem nedělal.Auto sem prodal kvůli finanční krizi.Jsem mladý a takový auto pro mě bylo zbytečné bohužel sem si to ale musel vyzkoušet ;)

Od: buss
Datum: 22.03.13 21:11

Nějaká divná KS, podle čeho vlastně? Zákon nezná pojem skrytá vada. Konfrontujte OZ s KS. Buď se dohodnete, nebo by mohli k soudu. Jak to tam dopadne..., nelze předjímat, každý rozhoduje jjinak.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: au1
Datum: 23.03.13 03:30

1) Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem předmětného vozidla, jeho obsluhou, a že s ním byla provedena zkušební jízda. Se stavem vozidla, který odpovídá stáří a opotřebení vozidla, kupující souhlasí. To nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady stanovené zákonem.
podle mě je tohle dostačující k tomu, abys je mohl poslat do míst,kam slunce nesvítí. zkušební jízdu provedli,se stavem souhlasí, tak jakýpak že se jim teď zdá,že cuká převodovka. když kupuju ojetý auto, provedu zkušební jízdu abych zjistil,jestli ho chci nebo ne. chtěli ho. vůbec bych se s nima o tomhle nebavil. zažil jsem podobnou situaci, není to příjemné, ale asi nechceš být ten, kdo chce dotovat někomu jinýmu jeho chyby.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: nu*
Datum: 23.03.13 09:17

Pokud to byli "špekulanti", tak asi idioti...osobně bych si auto a automatickou převodovkou v Čechách nikdy nekoupil, a to právě proto o čem tady píšete...vím o autech 10 let starých co mají asi 17 dřívějších majitelů, nebo o autech co sloužili jako cvičné vozidlo v autoškole, než se to prodá tak se natrhne velký techničák jakože je poškozen, nechá se za stokorunu vytisknout duplikát a jako jediný je tam uveden poslední majitel auta.

Nebál bych se AUDI ani jeho automatu který je určitě vymyšlen a vyroben dobře, bál bych se především toho že někdo zanedbal u vozidla pravidelnou údržbu a servis.

Také skutečnost že jste se jen chvilku povotil a dal autu papaá je důkazem mého tvrzení že auto se předává dál jako horký brambor.

Pokud máte servisní knířžku a byli dodrženy skutečně všechny servisní úkony dle metodiky výrobce, pošlete je do p**dele a vyzvěte je až vás dají k soudu. Pokud to s váma řeší jen telefonicky tak to zkouší.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: martindakl*
Datum: 23.03.13 11:29

Servisní knížku auto právě nemá.Tím pádem nikdo neví co bylo dělané.Podle mě si myslím také,že by ani u soudu neměli šanci.Převodovka se dá zníčit během chvíle.Já jim přece nebudu dotovat opravy,ktéré nastají po prodeji.Jak sem říkal auto mělo najeto 300 000km a s tím se musí počítat,že se může kdykoliv něco pokazit.Opravdu jak říkate horký brambor.To by mi mohli volat furt,že chtějí přispět na nějáke opravy u takového auta.

Datum: 23.03.13 14:47
avatar

Jednoduše,at Vám vrátí auto ve stejném stavu jako při koupi a s tím,že ty peníze již nemáte potřeboval jste je na jiné věci ,ale jste ochoten splácet třeba po padesátikoruně měsíčně,s tím,že víc nyní nemůžete a uvidíte jak oni zareagují (asi najdou jiného komu to prodají dál!)

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.