Kupující mi chce mi vrátit auto

Od: Datum: 16.10.12 22:34 odpovědí: 17 změna: 17.10.12 22:15

Dobrý den,

potřebuji poradit co mám dělat.. Před dvěma týdny jsem prodal auto a ted se mi kupující ozval, že mi ho chce vrátit. Peníze již ale nemám a auto také nechci. Prý tam je něco špatně, čehož si nejsem vědom a i při prodeji jsem mu řikal, že to není nové auto a je bez záruky.

Přikládám kupní smlouvu.

Děkuji za pomoc


Kupní smlouva


uzavřená podle §588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozd. předpisů
1. Účastníci smlouvy
Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou :
Prodávající :
Kupující :
se dohodly, že spolu uzavřou tuto kupní smlouvu a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky.
2. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je osobní automobil: s VIN:
RZ:
3. Prohlášení prodávajícího
I. Prodávající prohlašuje, že věc, která je předmětem podle této smlouvy je v jeho výlučném vlastnictví.
II. Prodávající prohlašuje, že na věci, která je předmětem podle této smlouvy včetně příslušenství neváznou žádné právní vady, ani nemá žádné faktické ani skryté vady.
4. Prohlášení kupujícího
I. Kupující prohlašuje, že mu je stav věci znám.
II. Kupující prohlašuje, že včas zaplatí kupní cenu a převezme věc do svého výlučného vlastnictví tak jak stojí a leží.
5. Ujednání o ceně
I. Kupní cena za věc, která je předmětem podle této smlouvy je ...Kč.
II. Kupní cena bude prodávajícímu kupujícím uhrazena hotově při převzetí.
6. Závěrečná ustanovení
I. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních; každé ze smluvních stran náleží jedno vyhotovení.
II. Tato smlouva je účinná od okamžiku podpisu.
III. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.
V dne .2012
Prodávající : Kupující :
...podpis... ...podpis...


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: axlik*
Datum: 16.10.12 22:35

Nemá na to právo buďte bez obav ;)

Ohodnoceno: 0x
 
Od: laybor*
Datum: 16.10.12 22:40

Právní formulace JAK STOJÍ A LEŽÍ Vás zbavuje veškeré zodpovědnosti za prodaný vůz , s touto smlouvou vyhrajete i soud.

doplněno 17.10.12 08:59:

Najdi soud a autem a ne barákem.

doplněno 17.10.12 09:21:

Neschopný právník prohraje cokoliv.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 17.10.12 08:52

Tato formulace určitě prodejce nezbavuje 100% odpovědnosti za vady. Už jsou zde rozsudky soudů, kdy i přes prodej Jak stojí a leží, byl prodejce soudem přinucen nést odpovědnost za vady. Nemám čas to celé rozepisovat, tak si vypůjčím právní pojednání odjinud
Kupní smlouva na věc "jak stojí a leží" je ve smyslu ustanovení § 501 Obč. Z. zvláštním podtypem kupní smlouvy. Citace tohoto paragrafu je následující: "přenechá-li se věc jak stojí a leží, neodpovídá zcizitel (tj. prodávající) za její vady, ledaže věc nemá vlastnost, o níž zcizitel prohlásil, že ji má, nebo kterou si nabyvatel (tj. kupující) výslovně vymínil". S tím úzce souvisí ustanovení § 595 Obč. Z. "tomu, kdo koupí budoucí užitky nějaké věci úhrnem nebo s nadějí na nejisté budoucí užitky, patří všechny užitky řádně vytěžené. Nese však ztráty, bylo-li jeho očekáváni zmařeno."
Z ustanovení výše uvedených paragrafů občanského zákoníku a ustanovení souvisejících (§ 595 až 600, § 616 až 627, § 645 až 651, § 653 až 656) vyplývá, že odpovědnost či lépe řečeno neodpovědnost prodávajícího za vady prodávané věci se vztahuje na případy u nichž byl předmět kupní smlouvy určen úhrnně, bez rozlišení věcí určených individuálně a bez ohledu na jejich jakost, váhu a množství. Vymezení úhrnu může být proveden místem, kde se věci k uzavření datu smlouvy nacházely, jejich druhové vymezení (bez současného určení množství) apod. V tomto lze odkázat na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Odo 441/2003, ze dne 26.11.2003. Z povahy smlouvy kde je předmět prodeje vymezen úhrnně vyplývá, že prodávající za vady tímto způsobem prodaných věcí neodpovídá.
Je ale otázkou, zda prodej nemovitosti spadá do kategorie prodeje věcí označených v předmětu kupní smlouvy jako věci prodávané úhrnně. Kupní smlouva na nemovitost velmi přesně specifikuje jak místo, tak i přesné určení (druhové i hmotné) prodávané nemovitosti (viz list vlastnictví kde je uvedeno druh pozemku a jeho výměra, nemovitost a způsob její využití). Nejde zde tedy o předmět koupě jak stojí a leží a to i v případě, když je za soubor nemovitostí stanovena jedna cena. Předmět kupní smlouvy určen úhrnně lze zde aplikovat pouze na movité vybavení prodávané nemovitosti, které není součástí stavby.
V této souvislosti odkazujeme na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 CDO 5236/2007, který se ztotožnil v projednávaném případěs názorem Krajského soudu v Hradci Královéze dne 30. 12. 2005 č.j. 21 Co 599/2005 že ve smyslu ustanovení § 501 občanského zákoníku zcizitel neodpovídá za vadu věcí "přenechaných jak stojí a leží", jen jde-li o věci určené "úhrnně, tedy bez rozlišení věcí určených individuálně či druhově a bez ohledu na jejich jakost, množství, váhu apod.". Protože předmětem kupní smlouvy ze dne 26.4.2004 byly "individuálně určené věci" (nemovitosti), nelze "dovozovat následky, které z ustanovení § 501 občanského zákoníku vyplývají, tedy že zcizitel neodpovídá za vady".

Z výše uvedeného vyplývá, že ustanovení o koupi nemovitosti "jak stojí a leží" uvedené v kupní smlouvě nezbavuje prodávajícího v žádném případě odpovědnosti za vady podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. V této souvisloti odkazujeme na článek JUDr. Igora Pařízka, který pojednává o záruce při prodeji bytu, lze ho však zobecnit i pro prodej a koupi nemovitosti.
doplněno 17.10.12 08:54:

A místo nemovitosti si tam dodejte vozidlo. V tomto případě to není rozdíl.
doplněno 17.10.12 09:16:

@laybor To že neschopný právník prohraje cokoliv je jasné. Ale tady nejde o to, kdo vyhrál a kdo prohrál.

Tady jde hlavně o to, že Nejvyšší soud určil výklad zákona v případě prodeje " Jak to stojí a leží"

Ohodnoceno: 0x
 
Od: au1
Datum: 16.10.12 22:48

hehe :) jak už kolega psal, tahle věta vás zbavuje veškerých problémů spojených s vracením vozidla. řekne to vám, i kupujícímu, každej právník.

"II. Kupující prohlašuje, že včas zaplatí kupní cenu a převezme věc do svého výlučného vlastnictví tak jak stojí a leží."
Ohodnoceno: 0x
 
Od: axlik*
Datum: 16.10.12 22:51

Jedině můžou nastat problémy kdy je dotyčnej hňup a řeší si to osobně..Četl jsem tu o takový případech kdy kupce napadal prodejce..Ale to je doufám výjimka!

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 16.10.12 23:09

no ale pozapomneli jste na skryte vady.

pokud je na aute vada skryta, o ktere prodavajici vedel, popripade mel vedet, muze odstoupit od smlouvy do pul roku. To znamena ze treba objevil ze v prevodovce jsou piliny nebo zahusteny olej a je schopen dokazat, ze se to tam dostalo behem uzivani vozu Vami da to do obcanskopravniho / obchodniho sporu k soudu jste v kasi a muze odstoupit od smlouvy vy mu vracite penize a platite soudy jakozto strana ktera spor prohrala.

ted zalezi na vasem svedomi a vedomi co je spatne.

Navrhuji kontakt hovorit o tom popripade kompromis podilet se na oprave, nebo opravu celou uhradit. Pokud jste nevedel o vade vozu a vada se objevila beznym uzivanim (napriklad mu vytekl tlumic) neplatit nic.

nezapominat ze ustni dohoda ma stejnou vahu jako pisemna. Pokud ma svedky ze jste mu auto vychvalil a konkretne ze jste mu rekl treba, nic pred vami neskryvam vuz je v naprostem poradku a on nasel piliny v prevodovce mate problem. Protoze pokud jste auto vlastnil treba 5 let bylo by snad i nemozne nezjistit, ze tam ty piliny byli onech 5 let ale dal jste je tam vy.

nehlede na to ze podle obchodniho prava ma kazdy kupujici lhutu na odstoupeni od smlouvy.

kouknete zde

http://www.novinky.cz/auto/16…nese-odpovednost-za-vady.html

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 17.10.12 08:23

O žádné skryté vadě jsem si nejsem vědom. Při prodeji auta si kupující i jeho kamarád auto řádně prohlédli, projeli se s ním (oba dva) a poté koupili. Stav jsem jin nějek nevychvaloval, jelikož a na to jsem je upozornil auto měl měsíc (vyměnil jsem ho za jiné) a na jeho dotaz, jestli na to dám záruku jsem mu odpověděl, že nedám. Bohužel svědka na to má jen on, já byl sám..

Jinak kupující si stěžuje, že to málo jede a v servisu mu prý řekli, že je to přidušené.

Od: au1
Datum: 17.10.12 08:53

"I. Kupující prohlašuje, že mu je stav věci znám."
když to nepoznal při zkušební jízdě, smůla. pošlete ho do míst, kam slunce nesvítí

Ohodnoceno: 0x
 
Od: laybor*
Datum: 17.10.12 08:40

Kratas píše dobře (blbě) - ale formulace JAK STOJÍ A LEŽÍ je nadřazena skrytým vadám , kdyby kupec zjistil po prodeji sto skrytých vad (at už zatajených nebo i oznámených )tak nemá nárok na nic .Kdyby kupec po prodeji zjistil že tam není motor tak s tím nic nenadělá .

Ohodnoceno: 0x
 
Od: itan71*
Datum: 17.10.12 00:15

Kupující ať si zajde do půjčovny půjčit auto, to by chtělo spoustu lidí jako koupit a po pár dnech vrátit za stejnou cenu v půjčovně by musel platit

Ohodnoceno: 0x
 
Od: sczsczscz
Datum: 17.10.12 03:05

mozna byste se mel trochu vice rozepsat o vsech okolnostech proc ho chce vratit a jake to je auto atd.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ladaadal*
Datum: 17.10.12 06:35

Vůbec bych to neřešil. Pokud by kupující otravoval telefonem či mailem, zdělil bych mu, že smlouva je platná a na vrácení nemá nárok. V případě, že by poprvé pohrozil soudem, písemně bych ho informoval, že pokud auto vrátí v původním stavu (pochybuji že toho bude schopen), jsem ochoten vrátit sumu ve splátkách 200,-Kč měsíčně. On si to rozmyslí, protože i kdyby náhodou soud vyhrál, tak i soud vyměří splátkový kalendář, takže by byl bez peněz i bez auta.

Ohodnoceno: 2x
 
Od: buss
Datum: 17.10.12 09:48

Mno, ta smlouva je dle mne zpatlaná, napřed se tvrdí, že to nemá žádné vady (zákon nezná skryté) a pak že jak stojí a leží. A vypadá to jako smlouva budoucí. Záruku dávat nemusíte, ta je ze zákona 6 měsíců! Tudíž každý prodejce musí čekat tuto dobu, jak se co vrtne.

Ohodnoceno: 1x
 

 

Datum: 17.10.12 11:14
avatar

proto já při prodeji vozu vždy do smlouvy píšu že neručím za žádné vady vzniklé provozem vozu ani před ani po prodeji a mám klid :)

Ohodnoceno: 0x
 
Od: buss
Datum: 17.10.12 22:15

No když je to ojeté tak nevím proč... a ručit že si prodejce něco rozbije? Ale jak to souvisí s vadami které kupci zatajím? Nejlépe postupovat jak prodával auto Svěrák...

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 17.10.12 13:38
avatar

Klidně ho odmítněte, pokud se mu to nelíbí, ať Vás zažaluje. Víc se s tím netrapte..

Ohodnoceno: 0x
 
Od: itan71*
Datum: 17.10.12 22:08

Vůbec bych se nedivil kdyby zabavily auto jako předmět doličný a to by byla potom rujna

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.