Odstoupení od kupní smlouvy

Od: Datum: 19.07.12 11:35 odpovědí: 17 změna: 16.08.12 18:36
avatar

Dobrý den,

prodali jsme škodu favorit v relativně dobrém stavu, auto staré 18 let! Přijel si ho koupit 18-ti letý kluk spolu s otcem. Auto si řádně prohlédli, absolvovali skušební jízdu, upozorňovali jsme je, že přece jen je to auto za 10 tisíc, že nic není na věky, ale bylo po řádné STK a je plně provozuschopné. Oba s tím souhlasili, auto se jim líbilo a plácli jsme si. Napsali jsme kupní smlouvu, dali mi 10 tisíc a odjeli domů. Večer mi volala rozuřená matka toho hocha, že chtějí urychleně odstoupit od smlouvy, že se jí v žádném případě to auto nelíbí a že jí říkal známý mechanik, že je tam ztrouchnivělá manžeta a že to poteče atd..., nekompromisně požaduje vrácení peněz a pro auto si máme přijet. Že na to má do 30-ti dnů právo! Konzultovala to prý s právníkem.

Prosím poraďte mi co teď. Níže Vám uvádím kupní smlouvu, kterou mi podepsali, mám s tím šanci něco dělat? Co říkáte na tu smlouvu?


Smlouva o koupi osobního motorového vozidla


číslo: 2012/01

(Dle ust. §588 a následně občanského zákoníku)

Smluvní strany:

dále jen "prodávající"

jméno a příjmení:

bytem:

číslo OP:... r.č:...

a

dále jen ,,kupující"

jméno a příjmení:

bytem:

číslo OP:... r.č:...

uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o koupi osobního motorového vozidla


Článek I.


Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného osobního motorového vozidla:

Vozidlo: SPZ:

Rok výroby: Číslo velkého TP:

VIN: Barva vozu:

Obsah:


Článek II.


Práva a povinnosti prodávajícího  1. Podávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného osobního motorového vozidla, nebo byl k prodeji vozidla zplnomocněn a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by prodeji vozidla bránili.


  2. Prodávající dále prohlašuje, že mu ke dni prodeje nejsou známy žádné skryté závady na vozidle, a ani žádné nezamlčel, kupující tedy vozidlo kupuje ve stavu jak stojí a leží.


  3. Prodávající na odboru dopravy, vozidlo v nejkratším možném termínu odhlásí v registru vozidel, ze své osoby, na kupujícího. Ihned po odhlášení, zašle kupujícímu poštou, doporučeně na jeho (výše uvedenou) adresu, technický průkaz vozidla (ve kterém bude provedena odhláška na kupujícího).


-str.1.z 2.-


Článek III.


Práva, povinnosti a souhlas kupujícího  1. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží od prodávajícího převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v hotovosti.


Kupující je povinen, před podpisem této smlouvy vozidlo překontrolovat, seznámit se s jeho technickým stavem a provést před koupí zkušební jízdu cca 5 km. Splnění této povinnosti kupující podpisem smlouvy také potvrzuje. Dále kupující souhlasí, že byl řádně seznámen s technickým stavem ojetého vozidla, který odpovídá stáří a najetým kilometrům.Vzhledem k těmto skutečnostem se kupující vzdává všech nároků na pozdější reklamaci ojetého motorového vozidla, nebo jeho částí, plně souhlasí s jeho technickým stavem a je mu známa míra opotřebovanosti.


  1. Kupující bere na vědomí, že změnou majitele vozidla zaniká pojištění povinného ručení vozidla a že je povinen vozidlo ihned zákonně pojistit.Článek IV.

Platnost smlouvy  1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a zaplacením kupní ceny.


Článek V.


Závěrečná ustanovení  1. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.


  2. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.


  3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, nebyl na ně vyvíjen žádný nátlak a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.


Článek VI.

Kupní cena

Smluvní strany se dohodly, že kupující vyplatí prodávajícímu částku ...kč

při podpisu této smlouvy a to v HOTOVOSTI.

doplněno 20.07.12 09:23:

Tak jsme se dozvěděli, že milý synáček měl řidičák 14-dní, jezdit se bojí a cestu od nás k sobě domů cca 15km, celou absolvoval se zařazeným stupněm 2!

Favorita tedy uvařil! A matinka doma stropila rambajz, co to tedy koupili za plečku!


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 19.07.12 11:43
avatar

Nyní musíte na odboru dopravy provést odhlášku (polopřevod) a doklady zaslat novému majiteli, jak je uvedeno ve smlouvě. Nezapomenout ihned zrušit pojistku (rozhodující je den, kdy zrušení nahlásíte a ne datum prodeje nebo polopřevodu).

Smlouva je platná a matce kupujícího nemusíte věnovat žádnou pozornost, byť si straší čím chce.

Ohodnoceno: 4x
 
Od: laybor*
Datum: 19.07.12 11:47

Klidně spěte - tato smlouva je nenapadnutelná - podepsali a souhlasili , z jejich strany do tohoto sporu nepůjde žádný právník.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 19.07.12 11:53
avatar

ano já bych se s matkou kupujícího též vůbec nebavil odhlašte ho udělejte ten polopřevod odhlašte pojistku a budte v klidu pokud se to paní nelíbí at se sváma soudí*smich* já pro jistotu do smlouvy když prodávám auto píši že prodávající neručí za žadné vady vzniklé provozem vozu po prodeji a mám pokoj někteří lidé si prostě neuvědomují že starší vůz je jak dítě furt se do něj musí investovat:)

Ohodnoceno: 0x
 
Od: mowla*
Datum: 19.07.12 11:47

Podle mne je formulace článku III., bod 1. jasná, srozumitelná a jednoznačná - není šance, jak jej vyvrátit.

Žádná 30-ti denní ´ochranná´ lhůta na koupi/prodej mezi občany neexistuje - ona matka blufovala (možná i na radu právníka), do soudního sporu ohledně takto formulované smlouvy ovšem žádný rozumný právník nepůjde.

Tedy - můžete od smlouvy odstoupit, auto vzít zpět a peníze vrátit, ale nikdo vás k tomu nemůže nutit. BTW - "shnilá manžeta" je u takto starého auta naprosto běžná závada, se kterou každý majitel/kupec musí počítat.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 19.07.12 11:53

Já tedy nejsem právník, ale dle čl. III. se měl kupující seznámit s technickým stavem, což učinil,

dle §597 nelze uplaťnovat odstoupení od smlouvy v tomto případě

a pokud jste si splnil všechny náležitosti z čl. II.

vůbec bych se nářekům té paní nevěnoval.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 19.07.12 13:31
avatar

"kupující tedy vozidlo kupuje ve stavu jak stojí a leží" nejen tato veta vam vyhraje pripadny soud, oblibena veta v oblasti realit...
doplněno 19.07.12 13:36:

nicmene porad neumim pochopit, ze se najde blb, ktery si koupi favorita nebo felicii a podobnou (S)skodu, jen proto ze "je to Skoda a jsou na to levne nahradni dily", kdyz za podobne penize ma AUTO s naprosto nesrovnatelnymi vlastnostmi a kvalitou... kde casto neni ani treba nejaky dil kupovat, krome brzdovych desticek a kotoucu

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 19.07.12 16:13

Právník potencionálnímu klientovi odkýve jakoukoliv ptákovinu, i když pochybuju že s ním skutečně mluvila. Smlouva je platná, stav auta odpovídá stáří a toto je uvedeno i ve smlouvě. Navíc smlouva byla pravděpodobně uzavřena s tím 18 letým klukem, případně jeho otcem. Takže klukova matka s vámi nemá žádný smluvní vztah a tak ani nemůže požadovat odstoupení od smlouvy.

.

Je to prostě takový ten výklad práva typu "Máňa říkala, že to není směroplatný" :)

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 19.07.12 16:51
avatar

.Od kupní smlouvy lze dle OZ odstoupit jak tu již bylo psáno pokud obě strany souhlasí a musí se u vozu jednat o skrytou,ze strany prodávajícího zatejenou vadu!

To že je ne shnilá,spíše bych napsal zteřelá manžeta není zatajená závada,to je běžné opotřebení spotřebního materiálu.

To hlavní také bylo psáno-smlouvu neuzavřela matka,ale syn či otce a to je jediný váš partner k jednání! a pokud by i on chtěl odstoupit tak ať Vám to oznámí písemně a vozidlo vrátí tam kde stálo před podpisem kupní a ne že Vy si pro něj přijedete!

V obchodě,když budete reklamovat třeba TV ,taky si oni pro to nepřijedou,ale Vy ji musíte odvézt!

doplněno 16.08.12 16:58:

Skrytá zavada je třeba co se stalo mně.Koupil jsem pažouta a občas svitila červená-voda v chladiči.Kupující tvrdil,že blbne eletrika,ale po čase jsem zjistil,že to není el.a čidlem ale nýdrž fouklým těsněním, díky tomu šli výf.zplodiny do chlad.soustavy a talkovalo to a vyhazovalo vodu do určité míry,pkd byla na minimu -hlásilo čidlo méně vody,ale neztrácela se,doplníil jsem na max-postupně to vytlačilo. Takže asi tak nějak ke skryté závadě!

Ohodnoceno: 0x
 
Od: nu*
Datum: 19.07.12 17:29

manžeta stojí pár korun, a až to poteče, tak se to utěsní, s tou paní nemáte nic společného, slušně bych jí doporučil aby si své problémy vyřešili vzájemně v rodinném kruhu a přestali Vás obtěžovat...

Ohodnoceno: 3x
 
Od: kacula77
Datum: 16.08.12 10:27

Dobrý den, náhodou jsem narazila na Vaší diskusi vzhledem k tomu, že sama řeším reklamaci na skryté vady. U Vašeho automobilu se dle Vašich informací o skrytou vadu nejednalo, asi bych to neřešila, pokud budou chtít vymáhat soudně, měli by mít znalecký posudek, že vada byla již před koupí. Nicméně mě zarazila věta ve Vaší kupní smlouvě: "Vzhledem k těmto skutečnostem se kupující vzdává všech nároků na pozdější reklamaci ojetého motorového vozidla, nebo jeho částí, plně souhlasí s jeho technickým stavem a je mu známa míra opotřebovanosti." Divím se, že takto formulovanou smlouvu podepsali. Každý kupující má nárok na reklamaci! A podle Občanského zákoníku § 597 - 600 je to i na skryté vady na které prodávající upozornil. Není náhodou tato věta ve Vaší smlouvě protiprávní?

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ola®
Datum: 16.08.12 11:43
avatar

Jestli je tato věta protiprávní to nevím, samotnou by mne to zajímalo. Snad někdo znalý práva poradí, jestli takto položená věta může být ve smlouvě a jestli je platná.

("Vzhledem k těmto skutečnostem se kupující vzdává všech nároků na pozdější reklamaci ojetého motorového vozidla, nebo jeho částí, plně souhlasí s jeho technickým stavem a je mu známa míra opotřebovanosti.")

Datum: 16.08.12 18:24

Nelze se dopředu vzdát svého zákonného práva, takže tato formulace je neplatná.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 16.08.12 12:15

Vží te se do role prodávajícího. Pokud bych od Vás takové auto koupil, tak bych mohl reklamovat skryté vady jako spojku, motor,elektriku a vy by jste vše platila ze svého, z těch peněz, co by jste dostala za vaše auto, takže by Vám ve finále zbyla 0,- a je to jako prodat auto za 1,-Kč.

Takové auto se prodává tak, jak to leží a běží a kupující je snad dost rozumný, že nekupuje nové auto a musí počítat s opravami!

Ohodnoceno: 0x
 

 

Datum: 16.08.12 12:23

Co to je "skrytá vada na kterou prodávající upozornil"? :-P

.

Jakmile někoho upozorním na vadu prodávaného auta tak to přece už není skrytá vada. Navíc pokud kupujícího upozorním "je to staré auto a teče mu olej z motoru" tak samozřejmě již nejde reklamovat závadu "z motoru teče olej", už i proto že taková vada často odpovídá stavu opotřebení vozidla. Skrytá vada je taková, která se projeví až později a prodávající o ní věděl ale před kupujícím jí zamlčel. Tu pak samozřejmě "reklamovat" lze.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: kacula77
Datum: 16.08.12 14:14

Tak to je spíše dotaz na naše zákonodárce vzhledem k tomu, co je uvedeno v Občanském zákoníku v §597 odst. 2.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 16.08.12 11:33

A zřejmě proto dostal Favorita na vyježdění. Kdyby uvařil Fábii, tak by matinka nadávala na syna, co to má za vola a ne na auto, které za to nemůže. Za tu cenu to dostali skoro zadarmo, pokud byl v udržovaném a relativně slušném stavu a ještě k tomu 94ku, tedy ten poslední nejdokonalejší model s BMM motorem...

Nechápu, proč tedy dostal řidičák a proč ho vůbec dělal, když se bojí, ale to dost odbočuji. Jak psali nademnou, smlouva je platná a matinka ať si trhne.

doplněno 16.08.12 11:53:

ola: Tyhle věty normálně ve smlouvách používají autobazary a tím se chrání... (hlavně u starých aut)

Ohodnoceno: 1x
 
Od: itan71*
Datum: 16.08.12 18:36

*palec*Klidně jim řekněte ať to dají k soudu( pěkně s ůsměvem)*ua* a máte od nich pokoj.Nový majitel je vůl a zůstane vůl, co by chtěli za ty prachy snad ne Lambo*haha*

Ohodnoceno: 2x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.