Odvolání proti Českému Svazu Pojistitelů

Od: Datum: 06.06.12 19:01 odpovědí: 8 změna: 09.06.12 10:58

Dobrý den,

Český svaz pojistitelů mi vyměřil pokutu za 11 dní nepojištěné auto.V této době auto jednak nebylo v provozu a také nebylo ani přihlášeno. Tato prodleva vznikla tím, že původní majitel ihned po koupi auto odhlásil, zrušil povinné ručení a doklady mi poslal poštou. Pak jsem auto přihlásil a zároveň pojistil.

Český svaz pojistitelů zamítl mou námitku, kdy jsem poslal všechny doklady č. pojistných smluv.

Mám v plánu napsat odvolání, případně se soudit, má to šanci na úspěch? Opíral bych se zejména o zákon 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici,1a) silnici,2) místní komunikaci3) a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná4) (dále jen pozemní komunikace), provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: nu*
Datum: 06.06.12 19:08

tak ještě sem dopiste paragraf 15 a 24c)

Ohodnoceno: 0x
 
Od: konqui
Datum: 06.06.12 19:55

Doplňuji výtažky z paragrafu §14

(1) Pojistitel sděluje Kanceláři údaje o vzniku, době přerušení, změně a zániku pojištění odpovědnosti nejméně v rozsahu údajů, které stanoví ministerstvo vyhláškou, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne vzniku příslušné skutečnosti.

(3) Ministerstvo dopravy porovnává údaje podle odstavce 2 s údaji jím vedenými a sdělí Kanceláři výsledek porovnání a údaje o vozidlech a o jejich vlastnících nebo provozovatelích, které nebyly sděleny Kanceláří, a to v rozsahu údajů podle odstavce 12 vedených v Centrálním registru vozidel. Kancelář má právo požadovat sdělení i jednotlivých údajů vedených v Centrálním registru vozidel, jsou-li pro to důvody vyplývající z její působnosti podle tohoto zákona.

(5) Pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události, je vlastník tohoto vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu (dále jen "osvědčení o registraci") tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence. Nelze-li splnit povinnost odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence, je vlastník vozidla povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému orgánu evidence. Povinnost odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence je splněna i tehdy, pokud tak učinil provozovatel vozidla zapsaný v registru vozidel.

(6) Zjistí-li Kancelář na základě porovnání údajů podle odstavců 1 a 3, že po zániku pojištění odpovědnosti nebyla uzavřena nová pojistná smlouva podle odstavce 5, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu orgánu evidence příslušnému podle registrace tuzemského vozidla, a to prostřednictvím Centrálního registru vozidel. Na základě tohoto oznámení orgán evidence ověří splnění povinnosti odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla; zjistí-li nesplnění této povinnosti, postupuje podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích20).

a paragrafu § 25c)

(1) Je-li provozováno tuzemské vozidlo bez pojištění odpovědnosti v rozporu s tímto zákonem, je vlastník vozidla povinen uhradit Kanceláři příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. Za úhradu příspěvku podle věty první odpovídá společně a nerozdílně s vlastníkem vozidla jeho provozovatel, není-li současně jeho vlastníkem. Povinnost podle věty první a druhé vzniká tomu vlastníkovi a provozovateli vozidla, který byl nebo měl být zapsán v registru silničních vozidel27a) v době, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. To neplatí v případě, kdy pojištění odpovědnosti zaniklo podle § 12 odst. 1 písm. d).

(2) Výše příspěvku se určí součtem hodnoty vypočtené vynásobením výše příslušné denní sazby pro daný druh vozidla počtem dní, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem, a nákladů na jeho uplatnění, v případě jeho nezaplacení včetně nákladů na jeho vymáhání. Výše denních sazeb pro jednotlivé druhy vozidel stanoví příloha k tomuto zákonu.

(3) Při zjišťování údajů podle odstavců 1 a 2 vychází Kancelář z porovnání údajů podle § 15 odst. 3.

(4) Příspěvek je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy Kanceláře k jeho úhradě na adresu osoby podle odstavce 1. Účinky doručení má i nevyzvednutí písemné výzvy k úhradě příspěvku do 15 dnů ode dne jejího uložení v provozovně provozovatele poštovních služeb nebo odepření převzetí této výzvy, s výjimkou případu, kdy osoba podle odstavce 1, z důvodů nezávislých na její vůli, nemohla výzvu Kanceláře převzít. Povinnost uhradit příspěvek nevzniká, pokud je ve lhůtě podle věty první Kanceláři prokázáno, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu s tímto zákonem.

Moc tomu ale nerozumím. Zvláště pak "Pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla" Ale ono to bylo méně než 14 dní.

Datum: 06.06.12 20:56
avatar

asi myslíte čkp,

to že Vám odmítli Vaší obranu je normální, vy se budete bránit proti jejich rozhodnutí odvoláním a pak to vyjde.

Pokud jste jim uvedl, jako důkaz slova: "nebylo v provozu a také nebylo ani přihlášeno" , tak se nedivím, že to odmítli..

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ben*
Datum: 07.06.12 10:09

Český Svaz Pojistitelů Vám vyměřila pokutu...*smich* Je to Česká kancelář pojistitelů a není to pokuta, ale příspěvek..

tolik pro upřesnění... Otázka je, jestli Vám to za těch pár stovek stojí a v boji vytrváte..

Ohodnoceno: 0x
 
Od: patrikkov*
Datum: 08.06.12 15:03

To oni tomu říkají zlehčeně "příspěvek", a třeba já tomu říkám "zlodějina" a někdo "pokuta", protože je to vynucené a nesmyslně vysoké, příspěvek by měl být přece dobrovolný ne? Pokud je právo na naší straně, máme se nechat odrbávat, i když je to jen pár stovek? Už i tak chtějí moc, i když jdou podle našich slavných zákonů, jenže oni si ani nezjistí všechny skutečnosti a chtějí po nás peníze, které jim nepatří. A my pak, abychom udělali práci za ně dokazováním, vyřizováním atd...

Třeba po mě chtějí 8620 Kč za 65 dní nepojištěného vozidla, které mi ani nepatřilo...*bzum* ..protože já ho koupil až po této době..

Přeji všem vítězný boj :)

Ohodnoceno: 0x
 
Od: ben*
Datum: 08.06.12 21:11

ano je to příspěvek od lidí, na které stačí udělat bu bu bu a zaplatí!

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 09.06.12 10:41
avatar

Dle mne je to v pořádku ,že po Vás požadují placení poplatku za nepojištěné vozidlo!Toto BYLO registrované ,to na palcení či neplacení povinného ,že je v odhlášce z p.XY na pana ZX nemění nic na tom,že by nemuselo být nepojištěné!.Vy musíte CKP prokázat,že jste v oněch 11 dnech ,než jste dostal doklady a dohlásil na sebe,auto NEPROVOZOVAL!

Ohodnoceno: 0x
 
Od: buss
Datum: 09.06.12 10:58

a také nebylo ani přihlášeno.
Omyl, bylo přece registrované. A zákony nám určují nějaké povinnosti. Proč nebylo s prodávajícím dohodnuto (to mohlo být v kupní smlouvě), že zruší pojistku po změně vlastníka? Nebo pojistit i před koupí, ke dni zrušení prodejcem, na VIN. Pokud nedojde ke koupi, pojistku zrušit. ČKP má pravdu, vyšel z info CRV a pojišťovny. A vaše doklady to jen potvrdily.

Ohodnoceno: 1x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.